Belastingen - Controle & geschillen

Recent toegevoegde tips & adviezen

BELASTINGCONTROLE - 10.06.2021

Uw volmacht niet te ruim maken?

Een arrest van 27.04.2021 bevestigt nogmaals dat een te ruime volmacht voor uw boekhouder u soms zuur kan opbreken. Hoezo en waarop moet u dan letten?
Lees meer

PERSONEEL - AANWERVEN - 10.06.2021

Extra fiscale aftrek wanneer u iemand aanwerft?

U heeft een personeelslid aangeworven en naar verluidt zou uw eenmanszaak daarvoor recht hebben op een extra fiscale aftrek. Is dat ook zo? Hoeveel bedraagt dat fiscale voordeel en wat moet u daarvoor concreet doen?
Lees meer

BELASTINGEN - AANGIFTE - 02.06.2021

Wat moet u in 2021 zeker aan uw boekhouder bezorgen?

Het nieuwe formulier voor uw privébelastingaangifte is bekendgemaakt en het wordt er niet eenvoudiger op door extra codes. Wat moet u dan zeker aan uw boekhouder geven, opdat hij uw privéaangifte van 2021 correct kan invullen?
Lees meer

FISCAAL - BELASTINGCONTROLE - 31.05.2021

Moet u de controleur inzage geven in al uw rekeningen?

Uw eenmanszaak krijgt een belastingcontrole en de controleur vraagt om de uittreksels van al uw bankrekeningen voor te leggen, zowel van uw zicht- en spaarrekeningen als van uw beroeps- en privérekeningen. Wat doet u met die vraag?
Lees meer

FISCAAL - KINDEREN - 27.05.2021

Hebben uw kinderen niet te veel verdiend in 2020?

Uw zoon heeft een aantal studentenjobs gedaan in de loop van 2020. Nu hoort u dat het weleens zou kunnen dat hij dan fiscaal gezien niet meer ten laste is. Hoezo? Er waren toch uitzonderingen voor studentenjobs door corona?
Lees meer

FISCAAL - BELASTINGAANGIFTE - 27.05.2021

Heeft u in 2020 dividenden ontvangen?

Vraagje van uw boekhouder... U kreeg onlangs de vraag van uw boekhouder of u – naast een dividend uit uw vennootschap, waar hij zicht op heeft – ook nog eventuele privébeleggingen aanhoudt waaruit u een dividend ontvangen heeft. Heeft u bv. als belegger in aandelen een dividend uitgekeerd, dan wordt daar in principe 30% roerende voorheffing (rv) op ingehouden en u privé ontvangt het nettobedrag. ...
Lees meer
Belastingen - Controle & geschillen

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGEN - BOEKHOUDING - 20.04.2021

Welke papieren mag u in 2021 verticaal klasseren?

U wilt eerstdaags ‘grote kuis’ houden in uw archief. Welke papieren van welke jaren mag u dan ‘verticaal klasseren’? Wat moet u nog bijhouden zo u in 2021 een belasting- of btw-controleur op bezoek zou krijgen?
Lees meer

BELASTINGEN - AANGIFTE - 08.04.2021

Laat geen fiscale voordelen liggen als privébelegger!

Nog enkele maanden en het is weer tijd om uw aangifte personenbelasting in te vullen. Maar weet u welke beleggingen van 2020 u een belastingvermindering opleveren en welke codes u dan moet invullen in uw volgende aangifte?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - GEHEIME COMMISSIELONEN - 26.04.2021

Loon bedrijfsleider niet op fiscale fiche = geheime commissielonen?

Een bedrijfsleider krijgt van zijn BV een loon dat niet vermeld stond op zijn fiche 281.20 en de fiscus past er de aanslag geheime commissielonen (AGC) op toe. De vennootschap is het daar niet mee eens en vindt bovendien dat de loonkosten aftrekbaar zijn. Ze krijgt op beide punten gelijk van de rechter. Waarom?
Lees meer