Belastingen - Controle & geschillen

Recent toegevoegde tips & adviezen

BELASTINGEN - AANGIFTE - 14.05.2024

Wanneer is uw aangifte personenbelasting voor inkomsten-jaar 2023 volgens de fiscus ‘complex’?

In de persconferentie van 24.04.2024 over de aangifte personenbelasing aanslagjaar 2024 (inkomstenjaar 2023) had de administrateur-generaal van de fiscaliteit het o.a. over de uitbreiding van de ‘complexe’ aangifte. Wie valt er dit jaar ook onder de ‘complexe’ aangifte?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - BELASTINGAANGIFTE - 06.05.2024

Vennootschapsaangifte: indienen tegen 30 augustus 2024 of 30 september 2024?

Sinds 29 april 2024 kan uw boekhouder uw aangifte vennootschapsbelasting via Biztax indienen. Wat is precies de uiterste indieningstermijn voor de aangifte over 2023 en is er ook dit jaar een incentive als uw vennootschapsaangifte vroeger ingediend wordt?
Lees meer

FISCAAL - FIETS - 06.05.2024

Sinds 2024 belast op uw fietsvergoeding en een voordeel alle aard fiets als u privé uw beroepskosten bewijst

Een circulaire van 28 maart 2024 over de fietsvergoeding en de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets bepaalt dat er sinds 2024 informatie over die fiets op de loonfiche moet komen. Waarom is dat zo?
Lees meer

CONTROLE EN BETWISTINGEN - FISCALE CONTROLE - 03.05.2024

Waarom u betwist belastingsupplement toch het best betaalt

De fiscus heeft met een bericht van wijziging uw belastbare inkomsten verhoogd. U bent het daarmee niet eens. Wat doet u dan het best wanneer u het aanslagbiljet met het belastingsupplement ontvangt? Niet of wel betalen?
Lees meer

BELASTINGEN - AANGIFTE - 26.04.2024

Tax-on-web beschikbaar sinds 24 april 2024!

Tax-on-web geopend. Sinds 27.04.2024 kunt u uw aangifte personenbelasting voor inkomstenjaar 2023 (aanslagjaar 2024) indienen via de Tax-on-webapplicatie op MyMinfin. Aangiftetermijn afhankelijk van de complexiteit. Sinds inkomstenjaar 2022 wordt de indieningstermijn bepaald door de complexiteit. Volgens de fiscus is een aangifte o.a. ‘complex’ als er winsten en/of baten of bezoldigingen van bedrijfsleiders in opgenomen moeten worden. ...
Lees meer

CONTROLE EN GESCHILLEN - SANCTIES - 19.04.2024

Rechter reduceert belastingverhoging van 10% tot slechts 1%

Een vennootschap dient haar belastingaangifte te laat in. De fiscus legt een belastingverhoging op van 10%, maar de rechter reduceert die tot 1%. Waarom deed hij dat, en kan de fiscus ook afwijken van de schaal voor belastingverhogingen?
Lees meer
Belastingen - Controle & geschillen

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGEN - BOEKHOUDING - 12.04.2024

Wat bewijzen voor aftrek van restaurant- en autokosten?

Restaurant- en autokosten die uw vennootschap ten laste neemt en die voor haar (beperkt) aftrekbaar zijn, krijgen bij een belastingcontrole meestal bijzondere aandacht. Wat moet u dan kunnen bewijzen voor de aftrek en hoe zit dat voor forfaitaire dag- en kilometervergoedingen?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 28.03.2024

Welke deadline voor het indienen van uw aangifte pb voor inkomstenjaar 2023? En wat als u een VVA kreeg?

Nu de voorbereidende documenten voor de aangifte personenbelasting (pb) aanslagjaar 2024 (inkomstenjaar 2023) in het Staatsblad verschenen zijn, rijst de vraag wat de deadline voor de indiening van deze aangifte is.
Lees meer

VENNOOTSCHAP - BELASTINGAANGIFTE - 06.05.2024

Vennootschapsaangifte: indienen tegen 30 augustus 2024 of 30 september 2024?

Sinds 29 april 2024 kan uw boekhouder uw aangifte vennootschapsbelasting via Biztax indienen. Wat is precies de uiterste indieningstermijn voor de aangifte over 2023 en is er ook dit jaar een incentive als uw vennootschapsaangifte vroeger ingediend wordt?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app