Belastingen - Controle & geschillen

Recent toegevoegde tips & adviezen

BELASTINGCONTROLE - 18.01.2021

Controleverslag inkijken? Dat kan!

Voor belastingcontroles afgesloten sinds 08.01.2021 wordt er een controleverslag gemaakt dat u zelf kunt opvragen! Wat moet u hierover weten?
Lees meer

FISCAAL - BELASTINGCONTROLE - 18.01.2021

Wat doet de fiscus met verklikkingen?

Onlangs meldden de kranten dat de fiscus in 2020 net geen 3.000 verklikkingen ontvangen heeft of het hoogste aantal in jaren! Moet u daarvan nu wakker liggen? Wat doet een controleur trouwens met zo’n verklikking en mag u vragen van wie de klacht in feite komt?
Lees meer

BOEKHOUDING - BEWAARTERMIJN - 18.01.2021

Welke papieren mag u in 2021 verticaal klasseren?

U wilt eerstdaags ‘grote kuis’ houden in het archief van uw vennootschap. Welke papieren van welke jaren mag u dan ‘verticaal klasseren’? Wat moet u nog bijhouden zo u in 2021 een belasting- of btw-controleur op bezoek zou krijgen?
Lees meer

FISCAAL - BELASTINGAANGIFTE - 05.01.2021

Geen belasting te betalen op de regionale coronasteun!

Wellicht heeft uw eenmanszaak of uw vennootschap in 2020 ook bepaalde regionale compensatiepremies ontvangen van de Vlaamse, Brusselse of Waalse overheid. Die premies zijn vrijgesteld van belastingen. In een circulaire van 21.10.2020 laat de fiscus weten hoe dat zit. Eens kijken dus...
Lees meer

AANGIFTE NALATENSCHAP - 17.12.2020

Nalatenschap: te hoge schatting ABS? Bezwaar of ambtshalve ontheffing mogelijk!

Sinds 1 april 2019 is het mogelijk om een kosteloze bindende schatting (ABS) van onroerende goederen in een nalatenschap aan te vragen bij de Vlaamse Belastingdienst. Omdat die schatting ook bindend is voor de belastingplichtige, zijn vele adviseurs nog steeds erg terughoudend ten aanzien van de ABS. Is dat wel terecht? En wat als u het niet eens bent met het resultaat van de ABS?
Lees meer

CONTROLE EN BETWISTINGEN - FISCALE CONTROLE - 14.12.2020

Moet u de controleur binnenlaten?

De fiscus mag, zoals u weet, bij u langskomen voor een controle ter plaatse. Wat zijn nu ook weer de belangrijkste aandachtspunten als de controleur voor uw deur staat en wanneer mag u de toegang weigeren?
Lees meer
Belastingen - Controle & geschillen

Meest gelezen tips & adviezen

BTW - TARIEF - 17.11.2020

Wanneer kan uw tuinhuis met 6% btw gefactureerd worden?

Zoals u weet, betaalt u in principe slechts 6% btw op de verbouwing van uw woning van minstens tien jaar oud die hoofdzakelijk privé gebruikt wordt. Is dat ook zo als u een garage of een tuinhuis bouwt of uw oprit of terras laat aanleggen?
Lees meer

FISCAAL - BELASTINGCONTROLE - 24.11.2020

Niet overdrijven hé, mijnheer de controleur...

Mail of brief van de fiscus met 1.001 vragen. Tja , ook voor de fiscus is het dezer dagen niet echt evident om zijn werk te doen. Controles ter plaatse kunnen momenteel niet, en dus zoekt uw controleur andere manieren om toch uw boekhouding te kunnen controleren. Vandaar dat de vragenlijsten die hij nu stuurt, soms behoorlijk uitgebreid zijn en dat er ook gevraagd wordt om hem heel wat informatie (bv. historieken van boekhoudrekeningen) te bezorgen. ...
Lees meer

BELASTINGEN - CLIËNTEEL - 17.11.2020

Van eenmanszaak naar vennootschap in 2020 of 2021?

U heeft al jaren een eenmanszaak en na overleg met uw boekhouder beslist u dat u om fiscale en/of juridische redenen beter overstapt naar een vennootschap. Doet u dat dan het best nog in 2020 of pas begin 2021? Wat is in dat verband het belang van de belasting op de zgn. stopzettingsmeerwaarden?
Lees meer