Belastingen - Controle & geschillen

Recent toegevoegde tips & adviezen

CONTROLE & GESCHILLEN - SANCTIES - 26.10.2020

Een boete én een belastingverhoging, kan dat wel?

Een vennootschap krijgt een boete omdat ze haar belastingaangifte te laat heeft ingediend. Daarna krijgt ze een controle en de controleur legt ook nog een belastingverhoging op. Volgens de vennootschap kan de fiscus dezelfde overtreding niet bestraffen met beide sancties. Was de rechter het daarmee eens?
Lees meer

GEHEIME COMMISSIELONEN - 16.10.2020

Kan een geheim commissieloon tweemaal belast worden?

De aanslag geheime commissielonen is een vlak tarief in de vennootschapsbelasting dat van toepassing is op niet-aangegeven beroepsinkomsten. De interpretatie en toepassing van de wetgeving is geen sinecure. We bespreken een aantal aandachtspunten die nuttig zijn voor de praktijk.
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 16.10.2020

Heeft u ook een brief van de fiscus ontvangen i.v.m. de bijzondere liquidatiereserve?

Onlangs stuurde de fiscus aan meer dan 13.000 vennootschappen een brief over hun bijzondere liquidatiereserves. Hij wijst er daarin op dat ze zes maanden de tijd hebben om de afzonderlijke aanslag op die reserves terug te vragen. Hoe zit dat precies?
Lees meer

FISCAAL - CONTROLE - 13.10.2020

Wanneer kost een belastingcontrole u het minste?

Stel, na een controle van de belastingen vraagt uw boekhouder of u akkoord kunt gaan met de € 10.000 die de controleur erbij wil doen. Hoe kunt u inschatten wat dit u uiteindelijk gaat kosten? Waaraan moet u denken?
Lees meer

CONTROLE & GESCHILLEN - SANCTIES - 08.10.2020

Wanneer belast op een forfaitaire minimumwinst?

Een vennootschap wordt belast op een forfaitaire winst van € 19.000 omdat ze geen belastingaangifte ingediend heeft. Volgens de vennootschap heeft ze voor het jaar in kwestie geen belastbare winst gehad, maar de fiscus acht dit niet bewezen. Hoe oordeelde de rechter hierover?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - VARIA - 08.10.2020

Is de kwijtschelding van een vordering aftrekbaar?

Een vennootschap heeft een vordering op een verbonden vennootschap, die ze op een bepaald moment volledig kwijtscheldt. De fiscus weigert de aftrek van de kwijtschelding als beroepskost. Wat vond de rechter daarvan?
Lees meer
Belastingen - Controle & geschillen

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - AANGIFTE - 03.09.2020

Vennootschap: aangifte en jaarrekening...

U heeft gehoord dat de indieningstermijn voor de aangifte vennootschapsbelasting verlengd zou zijn. Is dat zo en tot wanneer dan? Wat dan met de timing van de neerlegging van de jaarrekening?
Lees meer

FISCAAL - CONTROLE - 13.10.2020

Wanneer kost een belastingcontrole u het minste?

Stel, na een controle van de belastingen vraagt uw boekhouder of u akkoord kunt gaan met de € 10.000 die de controleur erbij wil doen. Hoe kunt u inschatten wat dit u uiteindelijk gaat kosten? Waaraan moet u denken?
Lees meer

FISCAAL - VENNOOTSCHAPSBELASTING - 03.09.2020

Vennootschapsverlies 2020 aftrekken van winst van 2019?

Verwacht uw vennootschap voor 2020 verlies te lijden, dan kan ze dat verlies eerstdaags uitzonderlijk via de vennootschapsaangifte aftrekken van de winst van boekjaar 2019. Waarom zou u dat doen en waarmee moet u rekening houden?
Lees meer

Cookiebeleid