Belastingen - Controle & geschillen

Recent toegevoegde tips & adviezen

CONTROLE & GESCHILLEN - BEZWAAR - 25.06.2020

Wie ontvangt de beslissing over een bezwaarschrift?

Een belastingplichtige geeft een volmacht aan zijn boekhouder om een bezwaarschrift in te dienen. De beslissing over het bezwaarschrift wordt enkel aan hemzelf meegedeeld, niet aan de boekhouder. Is dat volgens Cassatie een procedurefout?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 22.06.2020

Hoe uw privérechtsbijstandsverzekering fiscaal inbrengen?

Sinds 01.09.2019 kunt u een rechtsbijstandsverzekering afsluiten die u privé recht geeft op een belastingvermindering van 40%. Aan welke voorwaarden moet de polis voldoen om fiscaal aftrekbaar te zijn? In welke code moet u dat dan aangeven in de aangifte personenbelasting?
Lees meer

CONTROLE EN BETWISTINGEN - BOEKHOUDING - 19.06.2020

Is uw boekhouding bewijskrachtig?

Een restaurant krijgt een belastingcontrole. De controleur weigert het aangegeven verlies te aanvaarden, omdat de boekhouding niet bewijskrachtig zou zijn. De rechter denkt daar anders over. Waarom, en wat kunt u hiervan onthouden?
Lees meer

FISCAAL - BELASTINGCONTROLE - 16.06.2020

Ook meerwaardebelasting op eigendomsdeel van uw ex?

Verkoopt u een gebouw dat u voor uw beroep gebruikt heeft en bijgevolg ook afgeschreven heeft, dan wordt u belast op de winst van de verkoop. Hoe zit dat echter als het om een pand in mede-eigendom met uw echtgeno(o)t(e) gaat en u ondertussen van hem/haar gescheiden bent? Een recent vonnis licht toe...
Lees meer

SLECHTE BETALERS - 15.06.2020

Onbetaalde facturen: wanneer kunt u de btw terugvragen?

Door de coronacrisis wordt ook u misschien meer geconfronteerd met onbetaalde facturen of met facturen die pas lange tijd na vervaldatum betaald worden. Hoewel er geen nieuwe regels gelden, vraagt u zich misschien toch af welke mogelijkheden u dan heeft om de btw terug te vragen?
Lees meer

CORONACRISIS - 15.06.2020

Goederen wegschenken of vernietigen: wat met de btw?

Wat zijn de gevolgen voor de btw als u door de coronacrisis goederen moet vernietigen of beslist weg te schenken? In een recente circulaire heeft de Btw toelichting gegeven bij de mogelijkheid om in het kader van de bestrijding van het coronavirus medische hulpmiddelen en beschermingsmiddelen voor zorgverstrekkers en patiënten btw-vrij weg te schenken. Wat moet u hierover weten?
Lees meer
Belastingen - Controle & geschillen

Meest gelezen tips & adviezen

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 28.04.2020

Voorlopig geen fiscale controles wegens coronacrisis?

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de fiscale controles. Krijgt u uitstel voor uw antwoord op fiscale post? Bent u verplicht om bij de fiscus op kantoor langs te gaan wanneer hij u dat vraagt en mag de fiscus nog controles ter plaatse doen?
Lees meer

FISCAAL - BELASTINGAANGIFTE - 19.05.2020

Meer tijd om uw privéaangifte in te dienen?

Privéaangifte voor inkomstenjaar 2019 is er. Inderdaad, sinds 5 mei is Tax-on-web beschikbaar via MyMinfin. Zo u dat wilt, kunt u dus nu al uw privéaangifte voor inkomstenjaar 2019 al (laten) invullen. Wanneer uiterlijk in te dienen? De uiterste data om uw aangifte in te dienen, zijn inmiddels ook bekend. Wie zijn aangifte zelf via Tax-on-web indient, krijgt daarvoor tijd tot 16 juli 2020. Schakelt u uw boekhouder in om dat voor u te doen, dan krijgt die tijd tot 22 oktober 2020. Als u uw aangifte nog op papier zou indienen, moet u sneller zijn, nl. uiterlijk op 30 juni 2020. ...
Lees meer

SLECHTE BETALERS - 15.06.2020

Onbetaalde facturen: wanneer kunt u de btw terugvragen?

Door de coronacrisis wordt ook u misschien meer geconfronteerd met onbetaalde facturen of met facturen die pas lange tijd na vervaldatum betaald worden. Hoewel er geen nieuwe regels gelden, vraagt u zich misschien toch af welke mogelijkheden u dan heeft om de btw terug te vragen?
Lees meer

Cookiebeleid