Belastingen - Controle & geschillen

Recent toegevoegde tips & adviezen

BELASTINGEN - PROCEDURE - 15.09.2023

Belastingaanslag die u betwist betalen?

Betaal hoe dan ook het ‘onbetwist verschuldigde gedeelte’! Gaat u in bezwaar tegen een belastingaanslag, dan moet u in afwachting van de beslissing daarover wel al het zgn. onbetwist verschuldigde gedeelte van de belasting betalen. Doet u dat niet, dan bent u op dat gedeelte immers nalatigheidsinteresten verschuldigd, berekend tegen 4% per jaar, vanaf de eerste dag van de maand na de maand van de uiterste betalingsdatum op het aanslagbiljet. ...
Lees meer

BELASTINGEN - AANGIFTE - 15.09.2023

Kunt u uw aangiftes nog tijdig indienen?

Nu de zomermaanden voorbij zijn, is het dringend tijd om na te gaan of u/uw boekhouder de deadlines betreffende de fiscale aangiftes gerespecteerd heeft. Hoe zit dat precies?
Lees meer

ABNORMALE OF GOEDGUNSTIGE VOORDELEN - 12.09.2023

Toegekende of ontvangen abnormale of goedgunstige voordelen: fiscale gevolgen?

Wanneer uw vennootschap voordelen verleent aan u, zijn dat voordelen alle aard die bij u belastbaar zijn. Kent ze echter zgn. abnormale of goedgunstige voordelen toe, dan zijn die belastbaar bij haar. Als uw vennootschap zelf zulke abnormale of goedgunstige voordelen ontvangt, kan dat een gevolg hebben voor de wijze waarop haar belastbaar inkomen berekend wordt. Hoe zit dat?
Lees meer

FISCAAL - KINDEREN - 11.09.2023

Is uw afgestudeerd kind fiscaal nog ten laste voor 2023?

Uw dochter is deze zomer afgestudeerd en nu volop aan het solliciteren. Momenteel heeft zij dus nog geen inkomen. Is zij dan nog fiscaal gezien ten laste voor 2023, ook als zij op haar studio blijft wonen? Wat zijn de gevolgen als zij bv. in november begint te werken?
Lees meer

CONTROLE EN GESCHILLEN - BELASTINGCONTROLE - 06.09.2023

Een vraag om inlichtingen op de valreep...

Een bedrijfsleider ontvangt vlak voor de gewone onderzoekstermijn voor een bepaald aanslagjaar (aj.) verstrijkt, een vraag om inlichtingen, waarop hij pas na het einde van die termijn antwoordt. De fiscus vestigt op basis van dat antwoord een bijkomende aanslag. Volgens de bedrijfsleider is de aanslag nietig. Klopt dat?
Lees meer

BTW - CONTROLE - 30.08.2023

Verlengde verjaringstermijn bij toepassing van de btw-zomerregeling?

Sinds 1 januari 2023 kan het te laat indienen van een btw-aangifte niet alleen een boete opleveren, maar ook de verjaringstermijn verlengen. Als u nu gebruik heeft gemaakt van de btw-zomerregeling (‘btw-faciliteiten’) met betrekking tot de indieningstermijn van uw btw-aangifte voor het tweede kwartaal van 2023, valt u dan automatisch onder de toepassing van de verlengde verjaringstermijn? Eens kijken hoe dat zit...
Lees meer
Belastingen - Controle & geschillen

Meest gelezen tips & adviezen

BUITENLAND - 10.08.2023

Systematisch 50% boete bij niet-aangifte buitenlandse inkomsten: fiscus krijgt ongelijk

Als u buitenlandse inkomsten vergeet aan te geven, dan legt de fiscus quasi automatisch een boete van 50% op, omdat een (herhaalde) niet-aangifte van buitenlandse inkomsten fraude zou uitmaken. Toch krijgt de belastingplichtige meestal gelijk van de rechter...
Lees meer

BTW - CONTROLE - 30.08.2023

Verlengde verjaringstermijn bij toepassing van de btw-zomerregeling?

Sinds 1 januari 2023 kan het te laat indienen van een btw-aangifte niet alleen een boete opleveren, maar ook de verjaringstermijn verlengen. Als u nu gebruik heeft gemaakt van de btw-zomerregeling (‘btw-faciliteiten’) met betrekking tot de indieningstermijn van uw btw-aangifte voor het tweede kwartaal van 2023, valt u dan automatisch onder de toepassing van de verlengde verjaringstermijn? Eens kijken hoe dat zit...
Lees meer

CONTROLE - 10.08.2023

Een belastingaanslag betwisten: hoe verloopt de administratieve fase?

Wanneer u het niet eens bent met een aanslag die de fiscus wil vestigen, kunt u nog niet meteen naar de rechtbank stappen. Voor de vestiging van de aanslag, moet de fiscus u eerst de kans geven om formeel uw niet-akkoord mee te delen. Vervolgens, als hij de taxatie toch doorzet, kunt u een zgn. administratief beroep indienen en kunt u eventueel ook nog de tussenkomst vragen van de Fiscale Bemiddelingsdienst. Met welke formaliteiten en termijnen moet u dan rekening houden? We zetten het voor u even op een rij...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app