Belastingen - Controle & geschillen

Recent toegevoegde tips & adviezen

INTERNATIONAAL - 14.02.2020

Financiële gegevensuitwisseling: transparantie creëert bijkomende administratie

De fiscale Administratie gaat meer en meer aan de slag met informatie verkregen via de internationale gegevensuitwisseling. In bepaalde dossiers leidt dit tot heel wat bijkomende administratie. Welke voorzorgen kan de belastingplichtige in dat kader het best nemen?
Lees meer

ANTIMISBRUIK - 03.02.2020

Antimisbruik in de vennootschapsbelasting: de lange arm van het Europees Hof

Reeds lang wordt bij creatieve fiscale constructies gewaarschuwd voor een mogelijke toepassing van de ‘nieuwe antimisbruikbepaling’ zoals sinds 2012 vervat in art. 344, §1 WIB 92. Een recent arrest van het hof van beroep te Gent leek te pleiten voor een strikte toepassing van de antimisbruikbepaling en leek dus de slagkracht van die bepaling te beperken. Het Hof van Justitie gooit evenwel alsnog roet in het eten van de Belgische belastingplichtige door een ruime interpretatie van de antimisbruikbepaling op te leggen, ook in een louter internrechtelijke context, op grond van de rechtstreekse doorwerking van artikel 6 van de Europese Anti Tax Avoidance Directive (ATAD).
Lees meer

BELASTINGEN - AANGIFTE - 23.12.2019

Werkelijk of fictief feitelijk gescheiden?

Een echtpaar heeft samen een zaak in Lierde. Op een dag verplaatst de man zijn domicilie naar Koksijde. Volgens de fiscus gaat het om een fictieve feitelijke scheiding. Wat vond de rechter daarvan en wat moet u daarvan onthouden?
Lees meer

CONTROLE & GESCHILLEN - SANCTIES - 23.12.2019

Kan de fiscus een belast VAA onderwerpen aan de aanslag geheime commissielonen?

Indien een vennootschap nalaat om een voordeel alle aard (VAA) van een bedrijfsleider of werknemer tijdig op een fiscale fiche te melden en de begunstigde dat VAA ook niet aangeeft in de personenbelasting, dan kan dat volgens de fiscus in sommige gevallen dubbel belast worden. Hij onderwerpt het bij de vennootschap aan de aanslag geheime commissielonen en bij de begunstigde als VAA. Kan dat volgens het Grondwettelijk Hof? Wat zei de minister hier onlangs over? En wat zijn de gevolgen indien u/uw  cliënt in het verleden onterecht dubbel belast werd?
Lees meer

FISCALE GESCHILLEN - 18.12.2019

Was het nu een (on)roerend, een professioneel of een divers inkomen?

Als u sommige media mag geloven, dan voert de fiscus een ware kruistocht tegen particulieren met meerdere vastgoedeigendommen.Wanneer kan de fiscus vastgoedmeerwaarden of -inkomsten herkwalificeren? Welke interessante uitspraken deden de hoven van beroep daarover recentelijk? Moet u zich nu ook zorgen maken als u een paar panden verhuurt?
Lees meer

BEDRIJFSWAGENS - 18.12.2019

Een auto verkopen: wat met de btw?

Met welke spelregels inzake btw moet u rekening houden als uw bedrijf een auto verkoopt? Wanneer is de btw slechts op 50% van de verkoopprijs verschuldigd? Kunt u de historische btw dan in uw voordeel herzien?Zijn de regels anders voor gemengde btw-plichtigen?
Lees meer
Belastingen - Controle & geschillen

Meest gelezen tips & adviezen

FISCALE GESCHILLEN - 18.12.2019

Was het nu een (on)roerend, een professioneel of een divers inkomen?

Als u sommige media mag geloven, dan voert de fiscus een ware kruistocht tegen particulieren met meerdere vastgoedeigendommen.Wanneer kan de fiscus vastgoedmeerwaarden of -inkomsten herkwalificeren? Welke interessante uitspraken deden de hoven van beroep daarover recentelijk? Moet u zich nu ook zorgen maken als u een paar panden verhuurt?
Lees meer

ANTIMISBRUIKBEPALING - 02.12.2019

Kan een kapitaalvermindering fiscaal misbruik uitmaken?

Eén van de fiscale maatregelen die de regering-Di Rupo genomen heeft, was het schrijven van een nieuwe algemene antimisbruikbepaling. In een arrest van 01.10.2019 heeft het hof van beroep te Gent zich uitgesproken over de toepassing van die bepaling op een kapitaalvermindering. Wat hebben de rechters precies beslist en wat is de relevantie van het arrest voor belastingontwijkende constructies uit het verleden en het heden?
Lees meer

BEDRIJFSWAGENS - 18.12.2019

Een auto verkopen: wat met de btw?

Met welke spelregels inzake btw moet u rekening houden als uw bedrijf een auto verkoopt? Wanneer is de btw slechts op 50% van de verkoopprijs verschuldigd? Kunt u de historische btw dan in uw voordeel herzien?Zijn de regels anders voor gemengde btw-plichtigen?
Lees meer

Cookiebeleid