Belastingen - Controle & geschillen

Recent toegevoegde tips & adviezen

CONTROLE - 01.12.2022

Fiscale voorleggings- en bewaringsplicht: waarmee vanaf 2023 rekening houden?

Wanneer een vennootschap een controle krijgt van de Belastingen of de Btw, moet ze op verzoek van de fiscus ‘boeken en bescheiden’ kunnen voorleggen. Welke documenten zijn dat precies, hoelang moeten ze bijgehouden worden, wat met elektronische bestanden, en welke gevolgen heeft een overtreding inzake bewaring en voorlegging? Wat verandert er op 1 januari 2023?
Lees meer

VRIJ AANVULLEND PENSIOEN - 21.11.2022

Betalingsuitstel sociale bijdragen 4de kwartaal 2022 en VAPZ-premie in 2022: geen goede combinatie!

Vanwege de energiecrisis kunt u tot 15.12.2022 een betalingsuitstel vragen voor uw sociale bijdragen van het vierde kwartaal van 2022. Hoe zit dat precies en wat als u in 2022 ook een VAPZ-premie gestort heeft?
Lees meer

CONTROLE & GESCHILLEN - BEZWAAR - 17.11.2022

Is uw bezwaarschrift wel voldoende gemotiveerd?

Een vennootschap dient geen aangifte in en de fiscus past dus een ambtshalve aanslag toe. De vennootschap dient een bezwaarschrift in, maar volgens de fiscus is dat niet gemotiveerd. Was de rechter het daarmee eens?
Lees meer

CONTROLE & GESCHILLEN - SANCTIES - 17.11.2022

Belastingaangifte niet of te laat ingediend?

Zowel voor eenmanszaken als vennootschappen is de uiterste datum om de belastingaangifte voor boekjaar 2021 in te dienen normaal gezien voorbij. Welke gevolgen heeft een niet-aangifte of een te late aangifte eigenlijk? Welke recente wijzigingen zijn er ter zake te melden?
Lees meer

FISCAAL - BELASTINGCONTROLE - 15.11.2022

Tijd voor de jaarlijkse check van uw inkomsten en uitgaven!

Nu het jaareinde nadert, is het weer tijd om te checken of u in 2022 voldoende inkomsten behaald heeft om uw uitgaven fiscaal te verantwoorden. Waarop moeten u en uw boekhouder letten en wat als u een vennootschap heeft?
Lees meer

FISCAAL - BELASTINGCONTROLE - 07.11.2022

Wat bewijzen voor het recupereren van fiscaal overgedragen verliezen?

Als uw vennootschap fiscale verliezen uit het verleden recupereert, dan mag de fiscus tijdens een controle die verliezen controleren. Wat betekent dat concreet en wat moet u ter zake bijhouden en kunnen bewijzen?
Lees meer
Belastingen - Controle & geschillen

Meest gelezen tips & adviezen

CONSORTIUM - 29.09.2022

Wanneer is er sprake van een consortium en wat zijn dan de fiscale gevolgen?

Mede naar aanleiding van de inwerkingtreding van het WVV heeft de CBN op 1 juni 2022 een advies (CBN-advies 2022/09) uitgebracht over de consolidatie binnen een horizontale groep. Dat advies vervangt het eerdere advies 2017/6 en preciseert de interpretatie van het begrip consortium. Wanneer is er sprake van een consortium? Wat zijn daarvan de gevolgen op fiscaal vlak?
Lees meer

BTW - AFTREKBAARHEID - 27.09.2022

Een missing in het aangerekende btw-tarief: wat dan?

Een leverancier meldt dat hij zich vergist heeft van btw-tarief op de factuur die u kreeg en al betaalde. Hij had 21% moeten rekenen i.p.v. 6%. Bent u dan verplicht het verschil bij te betalen? Wat als hij te veel btw aanrekende? En wat als u zelf per vergissing eens te veel of te weinig btw aanrekent aan een btw-plichtige klant?
Lees meer

CONTROLE & GESCHILLEN - SANCTIES - 17.11.2022

Belastingaangifte niet of te laat ingediend?

Zowel voor eenmanszaken als vennootschappen is de uiterste datum om de belastingaangifte voor boekjaar 2021 in te dienen normaal gezien voorbij. Welke gevolgen heeft een niet-aangifte of een te late aangifte eigenlijk? Welke recente wijzigingen zijn er ter zake te melden?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app