Belastingen - Controle & geschillen

Recent toegevoegde tips & adviezen

BELASTINGEN - PROCEDURE - 30.03.2023

Fiscale regularisaties kunnen nog tot uiterlijk 31.12.2023!

Na 20 jaar van fiscale regularisatierondes blijven er nog steeds mensen regularisatieaanvragen indienen. De laatste wettelijke mogelijkheid tot regularisatie loopt eind 2023 echter af. Wat betekent dat concreet?
Lees meer

BELASTINGEN - AANGIFTE - 30.03.2023

Als bedrijfsleider geniet u voortaan altijd een verlengde indieningstermijn voor uw aangifte personenbelasting!

Vanaf aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022) zijn de indieningstermijnen voor de aangifte in de personenbelasting gebaseerd op een nieuw criterium: de aard van de inkomsten en de complexiteit van de aangifte. Wanneer heeft u dan een complexe aangifte? En tot wanneer loopt die extra indieningstermijn?
Lees meer

FISCAAL - BELASTINGAANSLAG - 27.03.2023

Fiscale bezwaartermijn van een jaar in de praktijk...

Sinds 01.01.2023 heeft u een jaar de tijd in plaats van voorheen zes maanden om in bezwaar te gaan tegen een aanslagbiljet, maar hoe moet die nieuwe wet in de praktijk toegepast worden?
Lees meer

FISCAAL - BELASTINGCONTROLE - 27.03.2023

Aangetekend ontvangen = aangetekend antwoorden?

Aangetekend schrijven van de fiscus. Voor een vraag om inlichtingen is dat niet nodig, maar als de fiscus u bv. een bericht van wijziging wil versturen, moet hij dat wel aangetekend doen. Dan ook aangetekend antwoorden? Neen! U moet uiteraard tijdig antwoorden, nl. binnen een maand, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de verzending, maar een aangetekend antwoord is niet verplicht. Zolang u maar schriftelijk antwoordt, dus eventueel via e-mail, is dat fiscaal gezien in orde. ...
Lees meer

BEROEPSKOSTEN - VOORRAAD - 08.03.2023

Is uw voorraad ondergewaardeerd?

Een handelaar krijgt een belastingcontrole en de controleur belast een onderwaardering van de voorraad. Volgens de handelaar heeft de fiscus de waarde van de voorraad willekeurig bepaald. Wat vond de rechter daarvan?
Lees meer

CONTROLE EN GESCHILLEN - BELASTINGCONTROLE - 08.03.2023

Hoe antwoordtermijn op een bericht van wijziging berekenen?

Als u van de fiscus een bericht van wijziging gekregen heeft, dan moet u daarop binnen een bepaalde termijn reageren, want anders volgt een aanslag van ambtswege. Hoeveel bedraagt die termijn? En hoe moet u die precies berekenen?
Lees meer
Belastingen - Controle & geschillen

Meest gelezen tips & adviezen

BTW - AANGIFTE - 14.02.2023

Tijdige btw-aangifte is sinds 2023 nog belangrijker!

Uw boekhouder heeft u onlangs gevraagd om vanaf dit jaar uw facturen zeer zeker goed op tijd aan hem te bezorgen, zodat hij de btw-aangifte tijdig kan indienen. Waarom is dat?
Lees meer

FISCAAL - LOON - 16.01.2023

Ook als zelfstandig bedrijfsleider meer netto over?

Door de automatische loonindexering stijgt het loon van heel wat werknemers in 2023 en houden ze ook meer netto over. Hoe zit dat voor u als bedrijfsleider?
Lees meer

BTW - AFTREKBAARHEID - 20.01.2023

Sinds 01.01.2023 nieuwe regels voor gemengde btw-plichtige!

Als u een gemengde btw-plichtige bent, kunt u de btw op aankoopfacturen slechts beperkt recupereren. Wat verandert er vanaf 2023 als u de btw op basis van het werkelijke gebruik recupereert?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app