Belastingen - Investeringen

Recent toegevoegde tips & adviezen

AFTREKBARE KOSTEN - ONROEREND GOED - 01.12.2023

Nieuwe voorwaarde voor huuraftrek vanaf inkomsten 2023

Wanneer u een pand of lokaal dat u huurt, gebruikt voor uw beroepsactiviteit, kunt u de huur in principe als beroepskost in aftrek nemen. Er staat nu echter een wet op stapel die een nieuwe voorwaarde invoert voor die aftrek.
Lees meer

FISCALE VERMINDERINGEN - INVESTERINGSAFTREK - 01.12.2023

Hogere investeringsaftrek vanaf 2024?

Hervorming investeringsaftrek. Binnen de regering-De Croo is op 10 november 2023 een akkoord bereikt om het systeem van de investeringsaftrek te hervormen. Dat akkoord zal normaal gezien nog vóór het einde van het jaar in een wet omgezet worden. Hoe wordt het? Het tarief van de gewone eenmalige aftrek zal verhoogd worden van 8% tot 10%, en zelfs tot 20% voor digitale investeringen. De huidige diverse verhoogde investeringsaftrekken voor onder andere energiebesparende investeringen worden dan weer vervangen door een aftrek voor ‘groene’ investeringen van 40%, en een verhoogde ‘technologieaftrek’ van 13,5% bij eenmalige aftrek en 20,5% bij gespreide aftrek. ...
Lees meer

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID - 17.11.2023

Eerste verhoogde aanbetaling leasing: meteen fiscaal aftrekbaar?

Bij renting wordt vaak contractueel overeengekomen om een eerste verhoogde aanbetaling ( down payment ) te doen naast de periodieke leasevergoedingen. Moet die verhoogde aanbetaling boekhoudkundig gespreid in resultaat worden genomen over de overeengekomen duur van de overeenkomst of is het mogelijk om de volledige eerste betaling boekhoudkundig meteen geheel in resultaat te nemen in het eerste jaar? En hoe zit dat dan fiscaal? De Rulingcommissie werd hierover onlangs bevraagd.
Lees meer

AUTO - FISCALE AFTREK - 03.11.2023

Oude auto verkopen en nieuwe kopen: in 2023 of 2024?

De auto die u voor uw zaak gebruikt, schrijft u dit jaar voor de laatste keer af, en u zou die willen vervangen door een nieuwe. Hoe pakt u dat fiscaal gezien het best aan? Koopt u de nieuwe auto het best al in 2023 of pas in 2024, en wacht u met de verkoop van de oude beter tot volgend jaar of doet u dat nu al?
Lees meer

BELASTINGEN - INVESTERINGSAFTREK - 29.09.2023

Hoeveel investeringsaftrek voor investeringen in 2023?

Voor bepaalde investeringen kan uw eenmanszaak of vennootschap een investeringsaftrek (IA) genieten als extra fiscale aftrek boven op uw afschrijvingen. U heeft daarbij de keuze tussen een gewone of een bijzondere IA. Wij geven u een overzicht van de mogelijkheden, zodat u dit kunt bespreken met uw accountant.
Lees meer

INVESTERINGEN - GESPREIDE TAXATIE - 20.09.2023

Wanneer kunt u een meerwaarde ‘gespreid’ laten belasten?

Uw vennootschap zal in boekjaar 2023 een investering verkopen met een fikse meerwaarde. Dat wil dus zeggen dat uw vennootschap in principe veel vennootschapsbelasting zal moeten betalen. Volgens uw collega kunt u dat vermijden als u kiest voor de ‘gespreide’ belasting. Is dat zo? En wat zijn dan de spelregels?
Lees meer
Belastingen - Investeringen

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGEN - INVESTERINGSAFTREK - 29.09.2023

Hoeveel investeringsaftrek voor investeringen in 2023?

Voor bepaalde investeringen kan uw eenmanszaak of vennootschap een investeringsaftrek (IA) genieten als extra fiscale aftrek boven op uw afschrijvingen. U heeft daarbij de keuze tussen een gewone of een bijzondere IA. Wij geven u een overzicht van de mogelijkheden, zodat u dit kunt bespreken met uw accountant.
Lees meer

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID - 17.11.2023

Eerste verhoogde aanbetaling leasing: meteen fiscaal aftrekbaar?

Bij renting wordt vaak contractueel overeengekomen om een eerste verhoogde aanbetaling ( down payment ) te doen naast de periodieke leasevergoedingen. Moet die verhoogde aanbetaling boekhoudkundig gespreid in resultaat worden genomen over de overeengekomen duur van de overeenkomst of is het mogelijk om de volledige eerste betaling boekhoudkundig meteen geheel in resultaat te nemen in het eerste jaar? En hoe zit dat dan fiscaal? De Rulingcommissie werd hierover onlangs bevraagd.
Lees meer

INVESTERINGEN - GESPREIDE TAXATIE - 20.09.2023

Wanneer kunt u een meerwaarde ‘gespreid’ laten belasten?

Uw vennootschap zal in boekjaar 2023 een investering verkopen met een fikse meerwaarde. Dat wil dus zeggen dat uw vennootschap in principe veel vennootschapsbelasting zal moeten betalen. Volgens uw collega kunt u dat vermijden als u kiest voor de ‘gespreide’ belasting. Is dat zo? En wat zijn dan de spelregels?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app