Belastingen - Investeringen

Recent toegevoegde tips & adviezen

INVESTERINGEN - INVESTERINGSAFTREK - 21.09.2022

Investeringsaftrek en overdracht van gebruiksrecht

Investeringen waarvan het gebruiksrecht is overgedragen, zijn in principe uitgesloten van de investeringsaftrek (IA). Op dit principe bestaan echter uitzonderingen. Welke?
Lees meer

INVESTERINGEN - AFSCHRIJVINGEN - 21.09.2022

Hoe snel nieuwe verdieping op oud gebouw afschrijven?

Een vennootschap richt op een bestaand gebouw een nieuwe verdieping op, en schrijft die af over 10 jaar. Volgens de fiscus moet dezelfde afschrijvingstermijn van het gebouw zelf gebruikt worden. Was de rechter het daarmee eens?
Lees meer

INVESTERINGEN - GESPREIDE TAXATIE - 21.09.2022

Gespreide belaste meerwaarde 2020 vóór 2023 herbeleggen!

Heeft uw vennootschap in 2020 een investering verkocht waarvan ze de winst gespreid laat belasten, dan moet ze in principe tegen uiterlijk 31.12.2022 de verkoopprijs ‘herbeleggen’. Kunt u die termijn nog ‘opschuiven’ en wat als u te laat bent? Kunt u dat combineren met andere gunstregimes voor investeringen?
Lees meer

MEERWAARDEN - 20.09.2022

Carried interest: ook fiscaal interessant?

Onlangs besteedden de media heel wat aandacht aan de carried interest, de bijkomende vergoeding die aan investeringsmanagers toegekend wordt om hen te laten deelnemen in de waardevermeerdering van de activa in de investeringsportefeuille. Zo zou het behoud van een meerwaardebelasting op carried interest (in plaats van reguliere taxatie als beroepsinkomen) een belangrijke pasmunt geweest zijn voor de introductie van een belasting op inkoop van eigen aandelen bij de Amerikaanse belastinghervorming van president Biden. Wat is ‘carried interest’ precies? Hoe kan die in het huidige fiscaal klimaat nog voordelig gestructureerd worden?
Lees meer

BELASTINGEN - INVESTERINGSAFTREK - 02.09.2022

Is investeren in 2022 fiscaal voordeliger dan in 2023?

Wegens de coronacrisis is het tarief van de gewone investeringsaftrek (IA) voor investeringen tot en met 31 december 2022 verhoogd tot 25%. Vanaf 1 januari 2023 is dat maar 8%. Wat betekent dat voor uw vennootschap of eenmanszaak?
Lees meer

AFTREKBARE KOSTEN - BEROEPSMATIG GEDEELTE - 03.06.2022

Kunt u kosten van telewerk fiscaal aftrekken?

In 2021 hebben we ten gevolge van corona vaak thuis gewerkt en daarbij kosten gemaakt. Kunnen we daar fiscaal voordeel mee doen wat het woonkrediet betreft? Wat met andere kosten?
Lees meer
Belastingen - Investeringen

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGEN - INVESTERINGSAFTREK - 02.09.2022

Is investeren in 2022 fiscaal voordeliger dan in 2023?

Wegens de coronacrisis is het tarief van de gewone investeringsaftrek (IA) voor investeringen tot en met 31 december 2022 verhoogd tot 25%. Vanaf 1 januari 2023 is dat maar 8%. Wat betekent dat voor uw vennootschap of eenmanszaak?
Lees meer

MEERWAARDEN - 20.09.2022

Carried interest: ook fiscaal interessant?

Onlangs besteedden de media heel wat aandacht aan de carried interest, de bijkomende vergoeding die aan investeringsmanagers toegekend wordt om hen te laten deelnemen in de waardevermeerdering van de activa in de investeringsportefeuille. Zo zou het behoud van een meerwaardebelasting op carried interest (in plaats van reguliere taxatie als beroepsinkomen) een belangrijke pasmunt geweest zijn voor de introductie van een belasting op inkoop van eigen aandelen bij de Amerikaanse belastinghervorming van president Biden. Wat is ‘carried interest’ precies? Hoe kan die in het huidige fiscaal klimaat nog voordelig gestructureerd worden?
Lees meer

INVESTERINGEN - AFSCHRIJVINGEN - 21.09.2022

Hoe snel nieuwe verdieping op oud gebouw afschrijven?

Een vennootschap richt op een bestaand gebouw een nieuwe verdieping op, en schrijft die af over 10 jaar. Volgens de fiscus moet dezelfde afschrijvingstermijn van het gebouw zelf gebruikt worden. Was de rechter het daarmee eens?
Lees meer