Belastingen - Investeringen

Recent toegevoegde tips & adviezen

INVESTERINGEN - MEERWAARDEN - 29.03.2021

Wanneer interessant om herwaarderingsmeerwaarde te boeken?

Onder bepaalde voorwaarden kunt u op sommige activa van uw vennootschap herwaarderingsmeerwaarden laten boeken. Hoe zit dat precies en welke financiële en fiscale gevolgen heeft zo’n boeking?
Lees meer

BELASTINGKREDIET - 22.03.2021

Huur kwijtschelden in maart, april en/of mei

U verhuurt een handelspand. Door de coronacrisis kunnen sommige ondernemingen hun zaak daarin niet uitoefenen en u beslist om die huur voor maart, april en/of mei 2021 kwijt te schelden. 30% belastingkrediet op kwijtschelding. Dat fiscaal voordeel steekt u op zak. De berekeningsbasis is beperkt tot € 5.000 per maand per huurovereenkomst en tot max. € 45.000 per verhuurder. ...
Lees meer

AFTREKBARE KOSTEN - 22.03.2021

Twee jaar langer investeringsaftrek (IA)

Gewone IA? Om de economie te steunen tijdens de coronacrisis, werd beslist om het basispercentage van 8% op te trekken tot 25% voor investeringen in de periode van 12 maart 2020 tot en met 31 december 2020. Verlengd! Door de Programmawet van 20 december 2020 is de termijn met twee jaar verlengd, dus ook 25% voor investeringen in de kalenderjaren 2021 en 2022. ...
Lees meer

BELASTINGEN - AFSCHRIJVINGEN - 22.03.2021

Ook voor eenmanszaken geen degressieve afschrijvingen?

Sinds 01.01.2020 mogen kmo’s niet meer degressief (versneld) afschrijven. Eenmanszaken daarentegen wel. En toch zegt uw boekhouder dat sommige investeringen die uw eenmanszaak deed niet degressief afgeschreven kunnen worden. Ook de investeringsaftrek zou niet voor alle investeringen mogelijk zijn. Is dat zo?
Lees meer

FISCALE VERMINDERINGEN - INVESTERINGSAFTREK - 22.02.2021

Zonnepanelen nog een interessante investering voor u?

Op 13 november 2020 heeft het Grondwettelijk Hof beslist dat het principe van de terugdraaiende teller bij zonnepanelen stopgezet wordt. Is het voor u dan nog interessant om te investeren in zonnepanelen? Even kijken...
Lees meer

INVESTERINGEN - INVESTERINGSAFTREK - 18.02.2021

Investeringsaftrek 25% tot 31.12.2022!

Om de economie te steunen tijdens de coronacrisis, werd er beslist om het percentage van de gewone investeringsaftrek (IA) van 8% tijdelijk op te trekken tot 25% voor investeringen in de periode van 12.03.2020 tot en met 31.12.2020. Via de Programmawet wordt deze maatregel nu met twee jaar verlengd. Hoe zit dat precies?
Lees meer
Belastingen - Investeringen

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGEN - AFSCHRIJVINGEN - 22.03.2021

Ook voor eenmanszaken geen degressieve afschrijvingen?

Sinds 01.01.2020 mogen kmo’s niet meer degressief (versneld) afschrijven. Eenmanszaken daarentegen wel. En toch zegt uw boekhouder dat sommige investeringen die uw eenmanszaak deed niet degressief afgeschreven kunnen worden. Ook de investeringsaftrek zou niet voor alle investeringen mogelijk zijn. Is dat zo?
Lees meer

VASTGOED - AFTREKBAARHEID - 15.02.2021

Verhuurd, dus kosten van vruchtgebruik aftrekbaar?

Een BVBA koopt het vruchtgebruik van een appartement en verhuurt het. De fiscus weigert de aftrek door de vennootschap van de afschrijvingen en andere kosten van het vruchtgebruik en krijgt gelijk van de rechter. Waarom?
Lees meer

FISCALE VERMINDERINGEN - INVESTERINGSAFTREK - 22.02.2021

Zonnepanelen nog een interessante investering voor u?

Op 13 november 2020 heeft het Grondwettelijk Hof beslist dat het principe van de terugdraaiende teller bij zonnepanelen stopgezet wordt. Is het voor u dan nog interessant om te investeren in zonnepanelen? Even kijken...
Lees meer