Belastingen - Investeringen

Recent toegevoegde tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 20.02.2020

Aftrek kosten appartement aan zee opnieuw aanvaard!

Op 14.01.2020 heeft voor de tweede keer in enkele maanden tijd een vennootschap die de kosten van een appartement aan de kust in aftrek nam, gelijk gekregen van de rechter. Wat zijn de gelijkenissen en verschillen tussen deze zaak en die van 03.12.2019?
Lees meer

AFTREKBARE KOSTEN - BEROEPSMATIG GEDEELTE - 18.02.2020

Betaalt u eigenlijk grondlasten op machines?

Grondlasten of onroerende voorheffing (ov) moet u niet enkel betalen op gebouwen en terreinen, maar is in principe ook verschuldigd op zgn. materieel en outillage. Het merendeel van materieel en outillage is echter vrijgesteld. Hoe zit dat precies?
Lees meer

AFTREKBARE KOSTEN - BEROEPSMATIG GEDEELTE - 18.02.2020

Welke fiscale voordelen nog voor beveiliging?

Uitgaven die u doet om uw zaak te beveiligen, zijn uiteraard fiscaal aftrekbaar. Voor bepaalde beveiligingsinvesteringen en -kosten bestaan bovendien nog extra fiscale voordelen. Welke voordelen zijn dat en onder welke voorwaarden heeft u er recht op?
Lees meer

INVESTERINGEN - AFSCHRIJVINGEN - 06.02.2020

Mag u een verhuurd gebouw degressief afschrijven?

Een vastgoedvennootschap schrijft enkele panden degressief af. Volgens de fiscus kan dit niet en hij belast het verschil met de lineaire afschrijvingen als een onderschatting van het actief. Wat vindt het hof van beroep te Bergen daarvan?
Lees meer

AFTREKBARE KOSTEN - BEROEPSMATIG GEDEELTE - 03.02.2020

De win-winlening, ook voor u interessant?

Vorig jaar werd er blijkbaar een recordbedrag door ondernemers in Vlaanderen geleend bij familie en vrienden via de zgn. win-winlening. Ah ja, wat is dat dan precies en is dat fiscaal gezien eigenlijk wel interessant? Even kijken...
Lees meer

VENNOOTSCHAP - OVERNAME - 09.01.2020

Winst op verkoop handelsfonds: gespreid belastbaar?

Een vennootschap verkoopt haar handelsfonds, bestaande uit drie wassalons. Het verschil tussen de totale verkoopprijs en de verkoopprijs voor de machines, inrichting, het materieel, enz. wil ze gespreid laten belasten als meerwaarde op immateriële vaste activa. Volgens de fiscus kan dat niet. Wat vindt de rechter?
Lees meer
Belastingen - Investeringen

Meest gelezen tips & adviezen

INVESTERINGEN - AFSCHRIJVINGEN - 02.12.2019

Uw afschrijvingspercentages wijzigen?

U zou sommige bestaande of nieuwe investeringen sneller of trager willen afschrijven dan tot nu toe om bv. uw balans op te smukken of uw belastbaar resultaat te beïnvloeden. Mag u dat zomaar of kan de fiscus daar moeilijk over doen?
Lees meer

INVESTERINGEN - AFSCHRIJVINGEN - 06.02.2020

Mag u een verhuurd gebouw degressief afschrijven?

Een vastgoedvennootschap schrijft enkele panden degressief af. Volgens de fiscus kan dit niet en hij belast het verschil met de lineaire afschrijvingen als een onderschatting van het actief. Wat vindt het hof van beroep te Bergen daarvan?
Lees meer

INVESTERINGEN - MEERWAARDEN - 13.12.2019

Voor boekjaar 2019 kiezen voor gespreide taxatie

Heeft uw BV(BA) in 2019 een investering verkocht met winst die ze gespreid kan laten belasten, dan doet ze daar door de daling van de tarieven vennootschapsbelasting extra voordeel mee! Hoezo, en zit er ook een addertje onder het gras?
Lees meer

Cookiebeleid