Belastingen - Investeringen

Recent toegevoegde tips & adviezen

BELASTBARE INKOMSTEN - MEERWAARDEN - 17.03.2020

Is winst op de verkoop van de eigen woning belastbaar?

Een vrouw verkoopt na een relatiebreuk een woning die ze samen met haar partner gekocht had. De fiscus belast de winst als een ‘snelle’ meerwaarde. Volgens de vrouw is dat ten onrechte wegens eigen woning. Wat zei de rechter?
Lees meer

AFTREKBARE KOSTEN - BEROEPSMATIG GEDEELTE - 17.03.2020

Is het nu 20% of 8% investeringsaftrek?

Investeringsaftrek (IA)? Dat is een eenmalige aftrek die u krijgt boven op uw afschrijvingen op ‘gewone’ investeringen. Het moet dan wel gaan om nieuwe, beroepsmatige investeringen. U heeft dus geen recht op de ‘gewone’ IA voor investeringen die u deels privé gebruikt. De IA is sowieso niet mogelijk voor investeringen die niet afschrijfbaar zijn of die u op minder dan drie jaar afschrijft. Ook voor personenauto’s krijgt u geen IA. ...
Lees meer

BELASTINGEN - GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 02.03.2020

Liquidatiereserves aanleggen tijdens de vereffening?

Binnen een paar jaar wilt u stoppen met werken en uw vennootschap vereffenen. Wanneer verkoopt u dan het best bepaalde activa? Kunt u de gerealiseerde meerwaarde optimaliseren via de aanleg van een liquidatiereserve?
Lees meer

AFTREKBARE KOSTEN - BEROEPSMATIG GEDEELTE - 02.03.2020

Neemt u ook de fiscale en sociale schulden over?

U wilt een zaak overnemen, bv. van een collega in de buurt die ermee ophoudt. Wilt u problemen vermijden, dan kunt u er maar beter voor zorgen dat de overlater geen fiscale of sociale schulden meer heeft. Waarom en wat moet u dan doen?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 20.02.2020

Aftrek kosten appartement aan zee opnieuw aanvaard!

Op 14.01.2020 heeft voor de tweede keer in enkele maanden tijd een vennootschap die de kosten van een appartement aan de kust in aftrek nam, gelijk gekregen van de rechter. Wat zijn de gelijkenissen en verschillen tussen deze zaak en die van 03.12.2019?
Lees meer

AFTREKBARE KOSTEN - BEROEPSMATIG GEDEELTE - 18.02.2020

Betaalt u eigenlijk grondlasten op machines?

Grondlasten of onroerende voorheffing (ov) moet u niet enkel betalen op gebouwen en terreinen, maar is in principe ook verschuldigd op zgn. materieel en outillage. Het merendeel van materieel en outillage is echter vrijgesteld. Hoe zit dat precies?
Lees meer
Belastingen - Investeringen

Meest gelezen tips & adviezen

INVESTERINGEN - AFSCHRIJVINGEN - 06.02.2020

Mag u een verhuurd gebouw degressief afschrijven?

Een vastgoedvennootschap schrijft enkele panden degressief af. Volgens de fiscus kan dit niet en hij belast het verschil met de lineaire afschrijvingen als een onderschatting van het actief. Wat vindt het hof van beroep te Bergen daarvan?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 20.02.2020

Aftrek kosten appartement aan zee opnieuw aanvaard!

Op 14.01.2020 heeft voor de tweede keer in enkele maanden tijd een vennootschap die de kosten van een appartement aan de kust in aftrek nam, gelijk gekregen van de rechter. Wat zijn de gelijkenissen en verschillen tussen deze zaak en die van 03.12.2019?
Lees meer

BELASTINGEN - GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 02.03.2020

Liquidatiereserves aanleggen tijdens de vereffening?

Binnen een paar jaar wilt u stoppen met werken en uw vennootschap vereffenen. Wanneer verkoopt u dan het best bepaalde activa? Kunt u de gerealiseerde meerwaarde optimaliseren via de aanleg van een liquidatiereserve?
Lees meer

Cookiebeleid