Belastingen - Onkostenvergoedingen

Recent toegevoegde tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 24.06.2020

Nieuwe tarief kilometervergoeding is gekend!

Het tarief van de kilometervergoeding voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 werd vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hoeveel bedraagt dit nieuwe forfait en wat is daarbij van belang?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 19.05.2020

Vergoeding binnenlandse verplaatsingen licht gestegen sinds 1 april 2020!

Sinds 1 april 2020 kunt u aan uw collega’s een iets hogere binnenlandse dag- en nachtvergoeding uitkeren. Hoe zit de regeling ook alweer in elkaar? Hoeveel mag u dan maximaal uitkeren?
Lees meer

ONKOSTENVERGOEDING - 22.04.2020

Dagforfait licht gestegen sinds 01.04.2020

Voor uw beroepsmatige verplaatsingen in België kunt u een forfait opnemen uit uw vennootschap. Wat zijn de spelregels ook alweer en is een combinatie met een algemene onkostenvergoeding ook mogelijk?
Lees meer

FISCAAL - ONKOSTENVERGOEDING - 20.04.2020

Iets meer dagvergoeding sinds 1 april 2020!

Binnenlandse dagvergoeding? Wanneer u voor uw vennootschap beroepsmatig minstens zes uur op een dag op verplaatsing bent, dan kunt u hiervoor een forfaitaire onkostenvergoeding opnemen uit uw vennootschap. Zolang u zich daarbij houdt aan de bedragen die ook de ambtenaren krijgen, is die vergoeding voor u privé niet belastbaar. ...
Lees meer

ACTUALITEIT - PERSONEEL - 10.04.2020

Belastingvrije onkostenvergoedingen voor coronatelewerkers

Aan collega’s die van thuis uit werken, zgn. telewerkers, kunt u een belastingvrije forfaitaire onkostenvergoeding betalen. Wegens de COVID-19-epidemie hebben de fiscus en de RSZ de regels voor de toekenning van die vergoedingen versoepeld. Hoe zit dat precies?
Lees meer

ONKOSTENVERGOEDING - 10.04.2020

Vergoeding voor coronathuiswerk, ook voor u?

Werknemers die wegens de coronacrisis thuiswerken, kunnen van hun werkgever een belastingvrije onkostenvergoeding krijgen. Hoe zit dat juist en is dit ook iets voor u als bedrijfsleider?
Lees meer
Belastingen - Onkostenvergoedingen

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 19.05.2020

Vergoeding binnenlandse verplaatsingen licht gestegen sinds 1 april 2020!

Sinds 1 april 2020 kunt u aan uw collega’s een iets hogere binnenlandse dag- en nachtvergoeding uitkeren. Hoe zit de regeling ook alweer in elkaar? Hoeveel mag u dan maximaal uitkeren?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 24.06.2020

Nieuwe tarief kilometervergoeding is gekend!

Het tarief van de kilometervergoeding voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 werd vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hoeveel bedraagt dit nieuwe forfait en wat is daarbij van belang?
Lees meer

Cookiebeleid