Belastingen - Onkostenvergoedingen

Recent toegevoegde tips & adviezen

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 30.01.2024

Welke kosten zitten in uw algemene onkostenvergoeding?

Boven op een aantal specifieke forfaitaire onkostenvergoedingen (kilometer- en zgn. dag- of reisvergoedingen) kunt u zich als bedrijfsleider eventueel ook een algemene forfaitaire onkostenvergoeding laten toekennen. We bekijken enkele praktische vragen over zo’n algemene onkostenvergoeding. Hoe zit dat precies?
Lees meer

ONKOSTENVERGOEDING - 30.01.2024

Km-vergoeding voor een plug-inhybride?

Kostenaftrek voor plug-inhybrides. Zoals u weet, wordt de aftrekbaarheid van de kosten van niet volledig elektrische auto’s aangeschaft sinds 1 juli 2023 geleidelijk afgeschaft. Voor plug-inhybrides aangeschaft sinds 1 januari 2023 (dus niet 1 juli 2023!) geldt een bijzondere regel: de brandstofkosten daarvan zijn voor maximaal 50% aftrekbaar, en dat al sinds 1 januari 2023. ...
Lees meer

AANGIFTE - VARIA - 25.01.2024

Fiches 281.10/20: Check de vermelding van onkostenvergoedingen van 2023!

Sinds 2022 bestaat er een verruimde ficheplicht i.v.m. terugbetalingen aan werknemers en bedrijfsleiders van zgn. kosten eigen aan de werkgever. Die aangifte moet uiterlijk op 29.02.2024 gebeuren via de fiche 281.10 of 281.20. Check dus nu en stuur eventueel nog snel bij!
Lees meer

ONKOSTENVERGOEDING - 16.01.2024

Geen binnenlandse dagvergoeding meer sinds 1 januari 2024?

Binnenlandse dagvergoeding. Per dag dat u voor uw vennootschap een verplaatsing in België maakt van ten minste zes uur, kunt u voor de kosten onderweg een forfaitaire zgn. binnenlandse dagvergoeding opnemen. Die vergoeding is voor u niet belastbaar als ze niet hoger is dan het bedrag van de gelijkaardige vergoeding die ambtenaren krijgen. Het bedrag wordt geregeld geïndexeerd. ...
Lees meer

ONKOSTENVERGOEDING - 16.01.2024

Hoeveel km-vergoeding voor eerste kwartaal van 2024?

Kilometervergoeding. Als u met uw eigen auto of motor beroepsmatige verplaatsingen aflegt voor uw vennootschap, kunt u daarvoor een kilometervergoeding opnemen. Tot een bepaald bedrag wordt die vergoeding beschouwd als een niet-belastbare terugbetaling van kosten eigen aan uw vennootschap. Voor uw vennootschap is de aftrek van de vergoeding voor verplaatsingen met de auto wel beperkt volgens de zgn. gramformule. ...
Lees meer

FISCAAL - ONKOSTENVERGOEDING - 15.01.2024

Tarief km-vergoeding voor eerste kwartaal 2024

Kilometervergoeding? Dat is een forfaitair bedrag dat u aan zichzelf als bedrijfsleider of aan uw werknemers kunt toekennen als u met uw privéauto een beroepsmatige verplaatsing maakt. Indexatie: jaarlijks of per kwartaal. Sommige sectoren passen via hun cao de jaarlijkse indexatie toe (€ 0,4280/km voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024), andere gebruiken sinds 1 oktober 2022 de maximale kilometervergoeding op kwartaalbasis. ...
Lees meer
Belastingen - Onkostenvergoedingen

Meest gelezen tips & adviezen

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 30.01.2024

Welke kosten zitten in uw algemene onkostenvergoeding?

Boven op een aantal specifieke forfaitaire onkostenvergoedingen (kilometer- en zgn. dag- of reisvergoedingen) kunt u zich als bedrijfsleider eventueel ook een algemene forfaitaire onkostenvergoeding laten toekennen. We bekijken enkele praktische vragen over zo’n algemene onkostenvergoeding. Hoe zit dat precies?
Lees meer

AANGIFTE - VARIA - 25.01.2024

Fiches 281.10/20: Check de vermelding van onkostenvergoedingen van 2023!

Sinds 2022 bestaat er een verruimde ficheplicht i.v.m. terugbetalingen aan werknemers en bedrijfsleiders van zgn. kosten eigen aan de werkgever. Die aangifte moet uiterlijk op 29.02.2024 gebeuren via de fiche 281.10 of 281.20. Check dus nu en stuur eventueel nog snel bij!
Lees meer

ONKOSTENVERGOEDING - 16.01.2024

Geen binnenlandse dagvergoeding meer sinds 1 januari 2024?

Binnenlandse dagvergoeding. Per dag dat u voor uw vennootschap een verplaatsing in België maakt van ten minste zes uur, kunt u voor de kosten onderweg een forfaitaire zgn. binnenlandse dagvergoeding opnemen. Die vergoeding is voor u niet belastbaar als ze niet hoger is dan het bedrag van de gelijkaardige vergoeding die ambtenaren krijgen. Het bedrag wordt geregeld geïndexeerd. ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app