Belastingen - Onkostenvergoedingen

Recent toegevoegde tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - PRIVÉFISCALITEIT - 21.01.2021

Als bedrijfsleider uw werkelijke beroepskosten aftrekken?

Als bedrijfsleider kiest u privé meestal voor de forfaitaire beroepskostenaftrek. U mag echter ook uw werkelijke beroepskosten aftrekken. Is dat interessanter en wat dan met een eventuele terugbetaling van ‘kosten eigen aan de vennootschap’?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - ONKOSTENVERGOEDING - 25.11.2020

Wanneer zijn buitenlandse dagvergoedingen aftrekbaar?

Wanneer u voor uw vennootschap naar het buitenland op reis gaat, kunt u onder bepaalde voorwaarden een zgn. dagvergoeding opnemen. Hoe zorgt u ervoor dat de fiscus u privé niet belast op de vergoeding of de aftrek ervan bij uw vennootschap niet in vraag stelt?
Lees meer

BELASTINGEN - BEROEPSKOSTEN - 20.10.2020

Wat bewijzen voor aftrek van restaurant- en autokosten?

Restaurant- en autokosten die uw vennootschap ten laste neemt en voor haar (beperkt) aftrekbaar zijn, krijgen bij een belastingcontrole meestal bijzondere aandacht. Wat moet u/uw boekhouder dan kunnen bewijzen voor de aftrek en hoe zit dat voor forfaitaire dag- en kilometervergoedingen?
Lees meer

FISCAAL - ONKOSTENVERGOEDING - 30.09.2020

Als vrijwilliger tijdens de coronacrisis actief...

Maximale belastingvrije onkostenvergoeding. Inderdaad, wie zich vrijwillig inzet in bv. een vereniging, kan voor de kosten die hij daarbij maakt, aanspraak maken op een belastingvrije onkostenvergoeding van € 34,71/dag met een maximum van in principe € 1.388,40/jaar. ...
Lees meer

PERSONEEL - FISCAAL - 10.09.2020

Thuiswerkvergoeding kan nu ook zonder ruling!

Tijdens de lockdown kon u een rulingaanvraag indienen voor de toekenning van een forfaitaire onkostenvergoeding voor uw collega’s die wegens de coronacrisis moesten thuiswerken. Zo’n aanvraag werd met spoed behandeld en in principe zonder discussie goedgekeurd. Via een circulaire heeft de fiscus deze vergoeding een permanent karakter gegeven. Hoe zit dat precies?
Lees meer

ONKOSTENVERGOEDING - 31.08.2020

Forfaitaire vergoeding telewerk: nu ook zonder ruling

Tijdens de lockdown hebben bedrijven hun werknemers zoveel mogelijk moeten laten thuiswerken. Het feit dat thuiswerk nu in heel wat bedrijven ingeburgerd geraakt is, is een positief gevolg van de coronacrisis. U mag nu ook een forfaitaire vergoeding voor telewerk uitbetalen zonder eerst een ruling aan te vragen. Wat zijn de voorwaarden?
Lees meer
Belastingen - Onkostenvergoedingen

Meest gelezen tips & adviezen

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - ONKOSTENVERGOEDING - 25.11.2020

Wanneer zijn buitenlandse dagvergoedingen aftrekbaar?

Wanneer u voor uw vennootschap naar het buitenland op reis gaat, kunt u onder bepaalde voorwaarden een zgn. dagvergoeding opnemen. Hoe zorgt u ervoor dat de fiscus u privé niet belast op de vergoeding of de aftrek ervan bij uw vennootschap niet in vraag stelt?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - PRIVÉFISCALITEIT - 21.01.2021

Als bedrijfsleider uw werkelijke beroepskosten aftrekken?

Als bedrijfsleider kiest u privé meestal voor de forfaitaire beroepskostenaftrek. U mag echter ook uw werkelijke beroepskosten aftrekken. Is dat interessanter en wat dan met een eventuele terugbetaling van ‘kosten eigen aan de vennootschap’?
Lees meer