Belastingen - Onkostenvergoedingen

Recent toegevoegde tips & adviezen

ONKOSTENVERGOEDING - 14.05.2021

Wat vragen over onkostenvergoedingen

Heeft u kosten gemaakt voor uw vennootschap, dan mag u zich die forfaitair laten terugbetalen. Maar wat als u met meerdere bedrijfsleiders bent, of als u bedrijfsleider bent in meer dan één vennootschap?
Lees meer

FISCAAL - ONKOSTENVERGOEDING - 14.05.2021

Een onkostenvergoeding als aandeelhouder?

Alleen aandeelhouder, geen bedrijfsleider. Een abonnee die bedrijfsleider was in een vennootschap, vroeg of een van de aandeelhouders, die verder geen actieve taak had in de vennootschap en er dus geen bestuurder van was, ook een onkostenvergoeding kon krijgen. Terugbetaling onkosten mogelijk? De kosten die de aandeelhouder maakt voor rekening van de vennootschap, kunnen aan hem terugbetaald worden als het gaat om de effectieve terugbetaling van werkelijk gemaakte kosten, lees: op voorlegging van bewijsstukken. Een forfaitaire onkostenvergoeding kent u hem beter niet toe. Een loutere aandeelhouder heeft nl. zo goed als nooit voldoende regelmatig weerkerende kosten om een forfaitaire onkostenvergoeding te rechtvaardigen. ...
Lees meer

ONKOSTENVERGOEDING - 02.04.2021

Mondmaskers betaald door uw BV?

Circulaire. In een recente circulaire bespreekt de fiscus de fiscale regels als ondernemingen mondmaskers betalen waarvan het dragen op de werkvloer of bij woon-werk- of beroepsverplaatsingen met het openbaar vervoer verplicht is (circ. 2021/C/15, 22.02.2021) . ...
Lees meer

ONKOSTENVERGOEDING - 30.03.2021

Thuiswerkvergoedingen: nieuwe circulaire

Werknemers die van thuis uit werken, maken daarbij normaal gezien kosten die eigenlijk ten laste van hun werkgever zijn. In een nieuwe circulaire (circ. 2021/C/20 van 26.02.2021) zet de fiscus uiteen onder welke voorwaarden de al dan niet forfaitaire terugbetalingen van deze kosten door de werkgever geen belastbaar loon zijn voor de werknemer, zonder dat daarover nog een akkoord gevraagd moet worden aan het lokale belastingkantoor of de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB). Deze circulaire is op 01.03.2021 in werking getreden, maar de fiscus zal met de principes ervan rekening houden voor situaties van thuiswerk sinds 01.01.2020.
Lees meer

ONKOSTENVERGOEDING - 18.03.2021

Thuiswerkvergoeding, ook voor u?

Circulaire uit 2020. Daarin werd gesteld dat werknemers die minstens vijf werkdagen per maand thuiswerken, een voor uw vennootschap aftrekbare en voor u privé belastingvrije forfaitaire thuiswerkvergoeding van € 129,48/mnd. kunnen krijgen en dat zonder ruling (circ. 2020/C/100, 14.07.2020) . ...
Lees meer

ONKOSTENVERGOEDING - 18.02.2021

Wanneer is een onkostenvergoeding (niet) aftrekbaar?

Een vennootschap betaalt aan haar bestuurders en werknemers een forfaitaire onkostenvergoeding. De fiscus weigert de aftrek en de rechter is het daarmee eens (Luik, 25.09.2020) . Wat kunt u van deze zaak onthouden?
Lees meer
Belastingen - Onkostenvergoedingen

Meest gelezen tips & adviezen

ONKOSTENVERGOEDING - 14.05.2021

Wat vragen over onkostenvergoedingen

Heeft u kosten gemaakt voor uw vennootschap, dan mag u zich die forfaitair laten terugbetalen. Maar wat als u met meerdere bedrijfsleiders bent, of als u bedrijfsleider bent in meer dan één vennootschap?
Lees meer

FISCAAL - ONKOSTENVERGOEDING - 14.05.2021

Een onkostenvergoeding als aandeelhouder?

Alleen aandeelhouder, geen bedrijfsleider. Een abonnee die bedrijfsleider was in een vennootschap, vroeg of een van de aandeelhouders, die verder geen actieve taak had in de vennootschap en er dus geen bestuurder van was, ook een onkostenvergoeding kon krijgen. Terugbetaling onkosten mogelijk? De kosten die de aandeelhouder maakt voor rekening van de vennootschap, kunnen aan hem terugbetaald worden als het gaat om de effectieve terugbetaling van werkelijk gemaakte kosten, lees: op voorlegging van bewijsstukken. Een forfaitaire onkostenvergoeding kent u hem beter niet toe. Een loutere aandeelhouder heeft nl. zo goed als nooit voldoende regelmatig weerkerende kosten om een forfaitaire onkostenvergoeding te rechtvaardigen. ...
Lees meer

ONKOSTENVERGOEDING - 30.03.2021

Thuiswerkvergoedingen: nieuwe circulaire

Werknemers die van thuis uit werken, maken daarbij normaal gezien kosten die eigenlijk ten laste van hun werkgever zijn. In een nieuwe circulaire (circ. 2021/C/20 van 26.02.2021) zet de fiscus uiteen onder welke voorwaarden de al dan niet forfaitaire terugbetalingen van deze kosten door de werkgever geen belastbaar loon zijn voor de werknemer, zonder dat daarover nog een akkoord gevraagd moet worden aan het lokale belastingkantoor of de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB). Deze circulaire is op 01.03.2021 in werking getreden, maar de fiscus zal met de principes ervan rekening houden voor situaties van thuiswerk sinds 01.01.2020.
Lees meer