Belastingen - Onkostenvergoedingen

Recent toegevoegde tips & adviezen

BELASTINGEN - BEROEPSKOSTEN - 20.10.2020

Wat bewijzen voor aftrek van restaurant- en autokosten?

Restaurant- en autokosten die uw vennootschap ten laste neemt en voor haar (beperkt) aftrekbaar zijn, krijgen bij een belastingcontrole meestal bijzondere aandacht. Wat moet u/uw boekhouder dan kunnen bewijzen voor de aftrek en hoe zit dat voor forfaitaire dag- en kilometervergoedingen?
Lees meer

FISCAAL - ONKOSTENVERGOEDING - 30.09.2020

Als vrijwilliger tijdens de coronacrisis actief...

Maximale belastingvrije onkostenvergoeding. Inderdaad, wie zich vrijwillig inzet in bv. een vereniging, kan voor de kosten die hij daarbij maakt, aanspraak maken op een belastingvrije onkostenvergoeding van € 34,71/dag met een maximum van in principe € 1.388,40/jaar. ...
Lees meer

PERSONEEL - FISCAAL - 10.09.2020

Thuiswerkvergoeding kan nu ook zonder ruling!

Tijdens de lockdown kon u een rulingaanvraag indienen voor de toekenning van een forfaitaire onkostenvergoeding voor uw collega’s die wegens de coronacrisis moesten thuiswerken. Zo’n aanvraag werd met spoed behandeld en in principe zonder discussie goedgekeurd. Via een circulaire heeft de fiscus deze vergoeding een permanent karakter gegeven. Hoe zit dat precies?
Lees meer

ONKOSTENVERGOEDING - 31.08.2020

Forfaitaire vergoeding telewerk: nu ook zonder ruling

Tijdens de lockdown hebben bedrijven hun werknemers zoveel mogelijk moeten laten thuiswerken. Het feit dat thuiswerk nu in heel wat bedrijven ingeburgerd geraakt is, is een positief gevolg van de coronacrisis. U mag nu ook een forfaitaire vergoeding voor telewerk uitbetalen zonder eerst een ruling aan te vragen. Wat zijn de voorwaarden?
Lees meer

BELASTINGEN - ONKOSTENVERGOEDING - 21.08.2020

Fiscus aanvaardt thuiswerkvergoeding!

In het kader van de coronacrisis kon u tijdelijk een thuiswerkvergoeding toekennen aan uw werknemers. Via een circulaire heeft de fiscus deze vergoeding een permanent karakter gegeven. Hoe zit dat precies?
Lees meer

KILOMETERVERGOEDING - 19.08.2020

Lagere km-vergoeding sinds 01.07.2020

Kilometervergoeding. Dat is de vergoeding die uw vennootschap u kan betalen voor verplaatsingen die u voor haar doet met een eigen auto. Privé wordt u niet belast op die vergoeding als ze niet hoger is dan de km-vergoeding die ambtenaren ontvangen en bij uw vennootschap is de vergoeding beperkt aftrekbaar op basis van de zgn. gramformule. ...
Lees meer
Belastingen - Onkostenvergoedingen

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGEN - ONKOSTENVERGOEDING - 21.08.2020

Fiscus aanvaardt thuiswerkvergoeding!

In het kader van de coronacrisis kon u tijdelijk een thuiswerkvergoeding toekennen aan uw werknemers. Via een circulaire heeft de fiscus deze vergoeding een permanent karakter gegeven. Hoe zit dat precies?
Lees meer

ONKOSTENVERGOEDING - 19.08.2020

Thuiswerkvergoeding kan zonder ruling... ?

Thuiswerkvergoeding. Tijdens de lockdown kon u een rulingaanvraag indienen voor de toekenning van een forfaitaire onkostenvergoeding voor werknemers die wegens de coronacrisis moesten thuiswerken. Zo’n aanvraag werd met spoed behandeld en in principe zonder discussie goedgekeurd. Nu permanent. De fiscus laat nu weten dat hij aanvaardt dat er aan werknemers die minstens vijf werkdagen/maand aan thuiswerk doen, een forfaitaire thuiswerkvergoeding toegekend kan worden van € 129,48/maand (circ. 2020/C/100, 14.07.2020) . De vergoeding is dus niet langer gekoppeld aan de coronalockdown, en nog belangrijker, u moet ook geen ruling meer aanvragen om zeker te zijn dat de vergoeding niet belastbaar is voor de verkrijger en aftrekbaar voor uw vennootschap. ...
Lees meer

ONKOSTENVERGOEDING - 31.08.2020

Forfaitaire vergoeding telewerk: nu ook zonder ruling

Tijdens de lockdown hebben bedrijven hun werknemers zoveel mogelijk moeten laten thuiswerken. Het feit dat thuiswerk nu in heel wat bedrijven ingeburgerd geraakt is, is een positief gevolg van de coronacrisis. U mag nu ook een forfaitaire vergoeding voor telewerk uitbetalen zonder eerst een ruling aan te vragen. Wat zijn de voorwaarden?
Lees meer

Cookiebeleid