Belastingen - Personenbelasting

Recent toegevoegde tips & adviezen

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID - 28.01.2021

Wanneer is een borgstelling als bedrijfsleider aftrekbaar?

De zaakvoerder van een failliet verklaarde BVBA brengt in zijn belastingaangifte bedragen die hij als uitgewonnen borg betaald zou hebben in als beroepskosten. De fiscus weigert de aftrek en krijgt gelijk van de rechter. Waarom?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - INTERESTEN - 28.01.2021

Hoeveel interesten vragen op rc-tegoed?

Heeft u een rekening courant (rc)-tegoed, dan mag u zich daarvoor een marktconforme interest toekennen. Sinds het zomerakkoord bestaan daar echter regels voor. Hoeveel bedraagt het tarief voor 2020 en 2021?
Lees meer

TWEEDE VERBLIJF - 28.01.2021

Een ki voor uw buitenlands vastgoed?

Naar aanleiding van een arrest van het Europees Hof van Justitie, heeft de minister van Financiën enkele weken geleden een wetsontwerp ingediend tot hervorming van de Belgische fiscale behandeling van buitenlands onroerend goed. Concreet wordt er voorgesteld om een kadastraal inkomen toe te kennen aan alle – naar schatting 150.000 – buitenlandse onroerende goederen. Die ingreep moet de discriminatie tussen Belgisch en buitenlands vastgoed wegwerken.
Lees meer

AUTO - BRANDSTOFKOSTEN - 27.01.2021

Hoeveel fiscaal aftrekbare brandstofkosten voor 2020?

De gemiddelde brandstofprijzen voor 2020 zijn bekend. U kunt die gebruiken om uw aftrekbare brandstofkosten voor het voorbije jaar te bepalen. De aftrekbeperking moet wel anders berekend worden dan voordien. Hoe zit dat?
Lees meer

ONROEREND GOED - HYPOTHECAIRE LENING - 27.01.2021

Betalingsuitstel hypotheek nadelig voor fiscale aftrek?

Doordat de coronacrisis voor velen financiële problemen geeft, werd vorig jaar voorzien in een betalingsuitstel voor uw hypothecair krediet. Klopt het dat wie hiervan gebruikgemaakt heeft, nu op fiscaal vlak daarvoor afgestraft wordt?
Lees meer

BELASTINGBEREKENING - VARIA - 27.01.2021

Hoe waardeert u fiscaal gezien het best uw voorraad?

Zoals elk jaar heeft u begin januari een inventaris van uw voorraad gemaakt. Aan de hand van die inventaris verwerkt uw boekhouder dan de zgn. voorraadwijziging in uw cijfers voor 2020. Wat is dan de fiscale impact van een voorraadstijging of -daling, en welk belang heeft de waarderingsmethode die u gebruikt?
Lees meer
Belastingen - Personenbelasting

Meest gelezen tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT - 17.12.2020

Hoeveel interesten vragen op uw rekening-couranttegoed?

Misschien heeft u omwille van de coronacrisis uw vennootschap wat extra geld toegestopt, om zo de liquiditeitsproblemen op te lossen. Nu het boekjaar ten einde loopt, moet u bepalen wat de marktconforme interest is die u zich mag toekennen op uw rekening-couranttegoed. Hoeveel is dat en wat indien uw vennootschap u te veel interesten toekent?
Lees meer

BELASTINGEN - BEROEPSKOSTEN - 02.11.2020

Fiscaal ideaal eindejaarsgeschenk!

De eindejaarsperiode komt stilaan dichterbij en u wilt uw zakenrelaties en personeel een geschenk geven. Wat is nu fiscaal gezien het meest ideale om te geven?
Lees meer

PRIVÉWONING IN VENNOOTSCHAP - VRUCHTGEBRUIK - 10.11.2020

Verbouwingen door een vennootschap-vruchtgebruiker

Een BV(BA) koopt het vruchtgebruik van een pand en haar zaakvoerder de blote eigendom. Het pand wordt verbouwd, grotendeels op kosten van de vennootschap. Volgens de fiscus heeft de BV(BA) een voordeel alle aard (VAA) verleend aan haar zaakvoerder. Wat vond de rechter daarvan op 15.09.2020?
Lees meer