Belastingen - Personenbelasting

Recent toegevoegde tips & adviezen

BUITENLAND - 02.04.2020

Buitenlands dividend: belastingkrediet?

Het hof van beroep te Antwerpen (Antwerpen, 17.12.2019) bevestigde recent nog een keer dat beleggers in bepaalde omstandigheden recht kunnen hebben op een verrekening van buitenlandse bronheffing. Voorlopig wijzigt er in de praktijk weinig omdat de fiscale Administratie (opnieuw) wacht op het Hof van Cassatie. Wat onderneemt u intussen het best om uw rechten veilig te stellen?
Lees meer

LEVENSVERZEKERING - 02.04.2020

Afkoop: vergeet bijvoeglijke aangifte niet

Sinds 1 januari 2017 (decreet van 23.12.2016) hanteert de Vlaamse decreetgever een nieuw principe voor de erfbelasting op de uitkering van levensverzekeringen. Zolang er geen uitkering is, betaalt u geen erfbelasting, maar wanneer de levensverzekering op vervaldag komt of afgekocht wordt, moet u een bijvoeglijke aangifte indienen. Dat wordt vaak vergeten. De Administratie is echter recentelijk met controles gestart...
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - BELASTINGCONTROLE - 31.03.2020

Is een belastingverhoging van 200% overdreven?

Worden er ten onrechte bepaalde uitgaven afgetrokken als beroepskosten, dan riskeert u een belastingverhoging. Bij het gebruik van ‘valse stukken’ kan die zelfs oplopen tot liefst 200%. Uit een recent arrest blijkt echter dat de fiscus soms te vlug vindt dat het om valse stukken zou gaan. Hoe zit dit in elkaar?
Lees meer

BELASTINGAANGIFTE - TERMIJNEN - 31.03.2020

Betalingsuitstel door coronavirus

Om bedrijven financiële ademruimte te geven ten tijde van de coronacrisis, heeft de overheid enkele indienings- en betalingsfaciliteiten verleend. Welke dan?
Lees meer

BELASTINGAANGIFTE - TERMIJNEN - 31.03.2020

Waar kopie van uw aanslagbiljet vinden?

Waarvoor nodig? De toekenning en het bedrag van subsidies, studiebeurzen, leningen, enz. is meestal afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Als bewijsstuk van uw inkomsten wordt vaak een kopie van uw meest recente aanslagbiljet(ten) gevraagd. U heeft geen kopie (meer)? Normaal gezien heeft u of uw boekhouder het originele aanslagbiljet nog op papier, of een kopie ervan, maar soms loopt er al eens iets fout en is het verloren gegaan. Er zit dan niets anders op dan aan de fiscus zelf een kopie te vragen. Waar vragen?...
Lees meer

CONTROLE EN BETWISTINGEN - FISCALE CONTROLE - 31.03.2020

Gegevens uit andermans strafdossier gebruikt tegen u?

De BBI krijgt van het gerecht inzage in een strafdossier tegen een drankenhandel, die voor grote bedragen zonder factuur geleverd had aan horecazaken. Op basis van stukken uit dat dossier verhoogt de BBI de omzet van een caféhouder die klant was van de drankenhandel. Wat vond de rechter daarvan?
Lees meer
Belastingen - Personenbelasting

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 09.01.2020

Uw nieuwjaarscadeau van de fiscus: lager VAA auto in 2020!

Voor het tweede jaar op rij stijgt de gemiddelde CO2 -uitstoot van de nieuw ingeschreven wagens. Vreemd genoeg daalt hierdoor uw voordeel alle aard (VAA) auto. Hoe komt dat? En met hoeveel daalt uw VAA?
Lees meer

VENNOOTSCHAPSVORMEN - BVBA - 14.01.2020

Vennootschapsregels die sinds 01.01.2020 verplicht gelden!

Sinds 01.01.2020 zijn de zgn. dwingende regels van het nieuwe wetboek vennootschapsrecht (WVV) van kracht. Welke van die dwingende regels zijn praktisch van belang voor uw BV(BA)? Wat moet u ter zake doen en wat als u dat niet doet?
Lees meer

PRIVÉWONING IN VENNOOTSCHAP - 14.01.2020

Hoeveel voordeel gratis woonst in 2020?

Woont u gratis in een pand van uw vennootschap en/of betaalt zij uw privéverwarming of -elektriciteit, dan moet u daarvoor een voordeel alle aard (VAA) aangeven. Hoeveel is dat voor inkomstenjaar 2020?
Lees meer

Cookiebeleid