Belastingen - Personenbelasting

Recent toegevoegde tips & adviezen

DIVIDENDEN - 29.09.2022

VVPR-bis: ook mogelijk voor voorheen uitgesloten kapitaal

Het standaardtarief roerende voorheffing voor dividenden bedraagt op heden 30%. Op dat algemene tarief bestaat evenwel een uitzondering voor bepaalde aandelen van kleine vennootschappen. Die gunstregeling, die gekend is onder de noemer ‘VVPR-bis’, biedt de mogelijkheid om dividenden tegen een verlaagd tarief (tot 15%) roerende voorheffing uit te keren. Anno 2022 werd de regeling – vervat in artikel 269, §2 WIB 92 – herschreven, en dat voor dividenden toegekend of betaalbaar gesteld met ingang van 1 januari 2022. Op grond van de gewijzigde regels kan voorheen uitgesloten kapitaal nu alsnog binnen het toepassingsgebied van de gunstregeling vallen. Dat werd onlangs aan de hand van een voorbeeld bevestigd door de minister.
Lees meer

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN - 28.09.2022

Reclame op uw auto: is dat een autokost?

Reclame op uw auto. U ziet dat op de camionette van uw collega de naam van zijn bouwfirma staat. U zou daarom ook de bestelwagen waarmee u beroepsmatig rijdt, willen voorzien van bijvoorbeeld de naam en contactgegevens van uw bedrijf of er eventueel een logo en een reclameslogan op laten zetten. Een abonnee die zijn auto wilde beletteren, vroeg zich af of de kosten daarvan fiscaal gezien behandeld worden als beperkt aftrekbare autokosten of niet. Hoe zit dat precies? ...
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - ENERGIEFACTUREN - 27.09.2022

Privé-energiefacturen door uw vennootschap laten betalen?

Ook u krijgt de laatste tijd torenhoge (voorschot)facturen voor de verwarming en elektriciteit van uw woning. U overweegt nu om die privékosten tijdelijk door uw vennootschap te laten betalen, maar welke fiscale gevolgen heeft dat? En wat als u in uw privéwoning een kantoor heeft? Kunt u de hogere energiekosten daarvoor door uw vennootschap laten betalen?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - PRIVÉFISCALITEIT - 27.09.2022

Meubels of pc van uw BV in het ‘kot’ van uw kind?

In uw vennootschap zit wat afgeschreven bureaumeubilair, een pc, een printer, enz. die ze zelf niet meer gebruikt. Voor uw kind ‘op kot’ zouden die spullen echter wel nog van pas komen. Wat zijn de fiscale gevolgen als u die gratis door uw kind laat gebruiken of ze eerst gratis naar u privé haalt?
Lees meer

VENNOOTSCHAPSBELASTING - 27.09.2022

Zonnepanelen op uw privéwoning betaald door uw BV?

U wilt zonnepanelen en eventueel een thuisbatterij laten plaatsen op de woning waarvan u privé-eigenaar bent, maar de factuur zou u willen laten betalen door uw BV. Draagt zij ook de eigendom van de installatie aan u over, dan zijn de fiscale gevolgen anders dan wanneer uw BV eigenaar blijft. Hoe zit dat?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - SOCIAAL STATUUT - 27.09.2022

Uw sociale bijdragen nog verminderen?

U verwacht dit najaar een forse daling van uw omzet en om uw vennootschap financiële ademruimte te geven, gaat u minder loon opnemen. Kunt u dan ook uw voorlopige sociale bijdragen verlagen?
Lees meer
Belastingen - Personenbelasting

Meest gelezen tips & adviezen

AUTO - 30.08.2022

Auto besteld, maar pas na 01.07.2023 geleverd: is dat fiscaal gezien een probleem?

U wilt een nieuwe auto kopen of leasen voor uw vennootschap, maar die zou pas na 01.07.2023 geleverd worden. Zijn de autokosten dan aan de nieuwe, strengere aftrekbeperking onderworpen?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - BELASTBARE VOORDELEN - 16.08.2022

Uw privéauto verhuren aan uw vennootschap?

U heeft onlangs een BV opgericht. Privé heeft u een auto die nog even meekan en u vraagt zich af of het dan fiscaal niet interessant kan zijn om die te verhuren aan uw BV totdat een nieuwe aankoop zich opdringt. Is dat een goed idee?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 30.08.2022

‘Onterecht’ liquidatiereserves aangelegd: 10%-heffing kwijt?

Mits ze een extra heffing van 10% betalen, kunnen kmo’s hun winsten oppotten als liquidatiereserves en die later uitkeren tegen 5% rv i.p.v. tegen 30% rv. Wat als later blijkt dat u zo’n liquidatiereserve eigenlijk niet kon aanleggen? Bent u die extra heffing van 10% dan kwijt? Wat zei de minister daarover op 26.04.2022?
Lees meer