Belastingen - Personenbelasting

Recent toegevoegde tips & adviezen

EXTRALEGAAL PENSIOEN - 06.12.2023

Link tussen VAPZ en sociale bijdragen?

Aftrekbare VAPZ-premies. Heeft u een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) afgesloten, dan zijn de premies daarvan binnen bepaalde grenzen fiscaal aftrekbaar van uw loon. In 2023 zijn die grenzen 8,17% van uw geïndexeerd netto belastbaar beroepsinkomen van 2020, met een maximum van € 3.859,40 voor de premies van een gewone VAPZ, en 9,40% van dat inkomen met een maximum van € 4.440,43 voor een sociaal VAPZ. ...
Lees meer

ONKOSTENVERGOEDING - 06.12.2023

Iets meer dagvergoeding sinds 01.12.2023

Binnenlandse dagvergoeding. Bent u voor uw bedrijf op verplaatsing in België gedurende ten minste zes uur, dan kunt u voor de kosten van maaltijden en dranken onderweg een forfaitaire onkostenvergoeding opnemen, de zgn. binnenlandse dagvergoeding. Zolang die vergoeding niet hoger is dan het bedrag van de gelijkaardige vergoeding die ambtenaren krijgen, vormt ze voor u privé geen belastbaar inkomen en voor uw vennootschap is ze volledig aftrekbaar. ...
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - HUURINKOMSTEN - 06.12.2023

Wie betaalt het best de meubels van uw thuiskantoor?

Verhuurt u een deel van uw privéwoning aan uw vennootschap als kantoorruimte, dan heeft u in die ruimte uiteraard ook kantoormeubilair nodig. Wat is dan fiscaal gezien het best: uw vennootschap de meubels laten kopen of de meubels privé kopen en verhuren aan uw vennootschap?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - PRIVÉFISCALITEIT - 06.12.2023

Fiscale gevolgen van een interest- en/of huurherkwalificatie?

Ontvangt u interesten van uw vennootschap of verhuurt u aan haar een gebouw, dan kan er soms een fiscale herkwalificatie zijn. Wat zijn de fiscale gevolgen van zo’n herkwalificatie? En draait u daar privé voor op of is dat uw vennootschap?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT - 06.12.2023

Wat doet de fiscus met crediteringen van uw rc?

Uw rekening-courant (rc) in uw vennootschap kan gedebiteerd of gecrediteerd worden. Voor crediteringen moet u een goede uitleg hebben, want anders riskeert u dat de fiscus de gecrediteerde bedragen als loon belast. Hoe zit dat?
Lees meer

VENNOOTSCHAPSBELASTING - TARIEF - 06.12.2023

Genoeg loon ‘in natura’ en toch geen verlaagd tarief?

Een van de voorwaarden opdat uw vennootschap recht zou hebben op het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting, is dat u er voldoende loon uit opneemt. Worden uw belastbare voordelen alle aard (VAA) ook meegeteld om die minimumbezoldiging te berekenen? Een arrest van 1 juni 2022 licht toe...
Lees meer
Belastingen - Personenbelasting

Meest gelezen tips & adviezen

EXTRALEGAAL PENSIOEN - 26.09.2023

Stoppen met werken vóór uw 65ste?

Uit een recent onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de zelfstandigen vóór hun 65ste met pensioen gaat. Als u dat ook overweegt, hoe zit het dan met uw bedrijfspensioen (groepsverzekering/IPT, VAPZ) en uw huidige voordelen alle aard?
Lees meer

AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 12.09.2023

Voordeel alle aard occasieauto: hoe zit dat?

VAA occasie. U heeft met uw vennootschap een tweedehands auto gekocht. Rijdt u daar ook gratis privé mee, dan moet u een voordeel alle aard (VAA) aangeven, net zoals voor een nieuwe auto. Hoe VAA berekenen? Het VAA wordt berekend op basis van de cataloguswaarde en de CO2 -uitstoot van de auto. Op die cataloguswaarde, dat is de prijs voor de auto in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, mag u wel elk jaar een ‘leeftijdscorrectie’ toepassen van 6% en dit vijf jaar na elkaar, dus tot de cataloguswaarde nog 70% bedraagt van die aan het begin. ...
Lees meer

BELASTINGEN - ONKOSTENVERGOEDING - 29.09.2023

Welke kosten zitten in uw algemene onkostenvergoeding?

Boven op een aantal specifieke forfaitaire onkostenvergoedingen (kilometer- en zgn. dag- of reisvergoedingen) kunt u zich als bedrijfsleider eventueel ook een algemene forfaitaire onkostenvergoeding laten toekennen. We bekijken in dit artikel enkele praktische vragen over zo’n algemene vergoeding. Hoe zit dat juist?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app