Belastingen - Personenbelasting

Recent toegevoegde tips & adviezen

PENSIOEN EN VERZEKERINGEN - VAPZ - 25.01.2023

Hoeveel VAPZ maximaal storten in 2023?

Uw verzekeraar zegt dat u van uw (S)VAPZ-premie eigenlijk minder dan 40% zelf betaalt. De overige 60% zou u besparen op sociale bijdragen en personenbelasting. Is dat inderdaad zo en hoeveel kunt u storten?
Lees meer

CONTROLE EN GESCHILLEN - BELASTINGCONTROLE - 25.01.2023

Aangifte vennootschap of bedrijfsleider gewijzigd?

De fiscus past bij een vennootschap de aanslag geheime commissielonen (AGC) toe op niet-aangegeven voordelen alle aard (VAA) van de bedrijfsleider. Voor de rechtbank zegt de bedrijfsleider dat het bericht van wijziging waarmee de aanslag aangekondigd werd slecht gemotiveerd was, omdat hij eruit had afgeleid dat zijn eigen aangifte gewijzigd zou worden. Wat vond de rechter van dat argument?
Lees meer

PENSIOEN - VAPZ - 20.01.2023

Stijgende rente op uw VAPZ?

Stort u het best al uw volledig VAPZ-premie zoals uw verzekeraar of sociale kas dat promoot, of wacht u het best nog even nu de rente stijgt?
Lees meer

BELASTINGEN - DAGVERGOEDINGEN - 20.01.2023

Sinds 01.01.2023 weer wat meer dagvergoeding!

Wat? Als u een binnenlandse verplaatsing doet voor uw vennootschap, mag zij u daarvoor een forfaitaire vergoeding betalen. Wanneer? De vergoeding wordt geacht de kosten te dekken van een maaltijd onderweg. Daarom moet uw totale verplaatsing ten minste zes uur duren om een vergoeding te kunnen opnemen (circ. 2018/C/8, 22.01.2018, randnr. 19) . Dat moet u bij een controle kunnen aantonen. ...
Lees meer

BELEGGEN - 20.01.2023

ELTIF: fiscaal vriendelijk beleggen in de reële economie

Sinds 7 februari 2022 (wet van 21.01.2022) heeft België een belastingregime ingevoerd voor de fiscale behandeling voor Europese langetermijnbeleggingsinstellingen (European Long Term Investment Fund of ELTIF). Deze gereglementeerde beleggingsvennootschappen laten Belgische en buitenlandse beleggers toe om fiscaal vriendelijk te investeren in de reële economie.
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - PRIVÉFISCALITEIT - 17.01.2023

Ook als zelfstandig bedrijfsleider meer netto over?

Door de automatische loonindexering stijgt het loon van heel wat werknemers in 2023 en houden ze ook meer netto over. Hoe zit dat voor u als bedrijfsleider?
Lees meer
Belastingen - Personenbelasting

Meest gelezen tips & adviezen

AUTO - BELASTBAAR VOORDEEL - 19.12.2022

Hoger voordeel alle aard auto voor inkomstenjaar 2023?

De zgn. referentie-CO2 -uitstoot die mee bepalend is voor de hoogte van uw voordeel alle aard auto is bekend voor inkomstenjaar 2023. Stijgt uw voordeel alle aard (VAA) auto dan weer en wat met de aftrek van autokosten?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - VARIA - 08.11.2022

Hoe uw energiekosten optimaal doorrekenen aan uw BV?

Verhuurt u een deel van uw privéwoning als kantoor aan uw vennootschap, dan kunt u boven op de huurprijs ook nog een vergoeding vragen voor de kosten van gas, stookolie, elektriciteit, enzovoort die betrekking hebben op die ruimte. Hoe hoog mag die vergoeding dan zijn?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 20.12.2022

Wanneer kan de fiscus u belasten op een VAA lening?

Wanneer u gratis leent van uw vennootschap, kan de fiscus u belasten op een voordeel alle aard (VAA). Leent u niet gratis, maar tegen een lagere interestvoet dan voor het VAA gebruikt wordt, dan kan hij dat eventueel ook. Evenwel ligt het dan toch wat genuanceerder, zoals uit een arrest van 20 september 2022 blijkt.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app