Belastingen - Registratierechten

Recent toegevoegde tips & adviezen

REGISTRATIERECHTEN - BEROEPSVERKOPER - 22.04.2024

Statuut beroepsverkoper vereist voldoende wederverkopen

Om beschouwd te worden als ‘beroepsverkoper’ om lagere registratierechten te kunnen betalen, moet u voldoende wederverkopen doen en ook tijdig wederverkopen. Hoe zit dat als u verkoopt aan een andere beroepsverkoper?
Lees meer

REGISTRATIERECHTEN - VARIA - 05.04.2024

Deel van een perceel ruilen met uw buur: hoeveel kost dat?

Uw klant zou graag een stuk van zijn tuin ruilen met een stuk tuin van zijn buur, omdat dat beter aansluit bij zijn woning. Brengt dat veel registratie- en formaliteitskosten met zich mee?
Lees meer

REGISTRATIERECHTEN - OPSCHORTENDE VOORWAARDE - 08.03.2024

Voorwaardelijke verkoop ontbinden: Cassatie geeft extra tijd!

Wilt u een compromis minnelijk op een fiscaal gunstige manier ontbinden zonder dat er een akte verleden wordt, dan is het van belang dat u dat binnen het jaar doet. Wanneer begint die termijn te lopen als het gaat om een compromis met een opschortende voorwaarde? Wat zei het Hof van Cassatie daar onlangs over?
Lees meer

REGISTRATIERECHTEN - ERFPACHT EN OPSTAL - 12.01.2024

Registratierecht erfpacht en opstal verhoogd

Van 2% naar 5% sinds 1 januari 2024. Het registratierecht voor akten die een erfpacht- of opstalrecht vestigen, is verhoogd van 2% naar 5%. Dat is nog steeds een federale belasting die in de drie gewesten geldt. Goed om te weten. De belastbare basis bij het vestigen van het opstalrecht is het samengevoegde bedrag van de erfpacht- en opstalvergoedingen en de opgelegde lasten. Bij een verkoop is dat te betalen op de verkoopprijs. Zijn die vergoedingen te laag, dan doet de fiscus soms moeilijk. ...
Lees meer

REGISTRATIERECHTEN - VARIA - 23.10.2023

Samen ‘cohouse’ kopen, wat zijn de fiscale gevolgen?

U bent van plan om samen met een andere persoon of gezin een woning in onverdeeldheid te kopen voor cohousing. Hoe zit dat dan met de registratierechten (het verlaagde tarief) en de onroerende voorheffing? En wat als u naderhand opnieuw uit onverdeeldheid wilt treden? Even kijken.
Lees meer

REGISTRATIERECHTEN - TERUGGAVE - 23.10.2023

Teruggave bij snelle wederverkoop nog net interessant?

Door omstandigheden wilt uw klant een recent gekochte gezinswoning nu opnieuw verkopen. Kan hij dan verkooprecht terugkrijgen? Is dat altijd interessant?
Lees meer
Belastingen - Registratierechten

Meest gelezen tips & adviezen

REGISTRATIERECHTEN - VARIA - 05.04.2024

Deel van een perceel ruilen met uw buur: hoeveel kost dat?

Uw klant zou graag een stuk van zijn tuin ruilen met een stuk tuin van zijn buur, omdat dat beter aansluit bij zijn woning. Brengt dat veel registratie- en formaliteitskosten met zich mee?
Lees meer

REGISTRATIERECHTEN - OPSCHORTENDE VOORWAARDE - 08.03.2024

Voorwaardelijke verkoop ontbinden: Cassatie geeft extra tijd!

Wilt u een compromis minnelijk op een fiscaal gunstige manier ontbinden zonder dat er een akte verleden wordt, dan is het van belang dat u dat binnen het jaar doet. Wanneer begint die termijn te lopen als het gaat om een compromis met een opschortende voorwaarde? Wat zei het Hof van Cassatie daar onlangs over?
Lees meer

REGISTRATIERECHTEN - BEROEPSVERKOPER - 22.04.2024

Statuut beroepsverkoper vereist voldoende wederverkopen

Om beschouwd te worden als ‘beroepsverkoper’ om lagere registratierechten te kunnen betalen, moet u voldoende wederverkopen doen en ook tijdig wederverkopen. Hoe zit dat als u verkoopt aan een andere beroepsverkoper?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app