Belastingen - Schenkings- & successierechten

Recent toegevoegde tips & adviezen

ERVEN EN SCHENKEN - SUCCESSIERECHTEN - 25.01.2023

Vrijgezel en fiscale successieplanning via de ouders?

Als een vrijgezel overlijdt, dan betalen de broers en de zussen 55% tot 65% erfbelasting. U kunt dat fiscaal optimaliseren via een omweg langs de ouders als die nog leven. Maar hoe doet u dat zonder dat er sprake is van fiscaal misbruik?
Lees meer

SUCCESSIERECHTEN - AANGIFTE - 20.01.2023

Meer buitenlandse successierechten verrekenbaar!

Heeft u bezittingen in het buitenland, dan moeten daarop bij uw overlijden meestal ook successierechten betaald worden. Mogen deze in mindering gebracht worden van de Belgische successierechten? Er is goed nieuws op dit gebied...
Lees meer

ONROEREND GOED - 16.01.2023

Een onroerend goed in vruchtgebruik-blote eigendom: wie betaalt de kosten?

Wanneer een onroerend goed in vruchtgebruik toebehoort aan een persoon, terwijl de blote eigendom aan een andere persoon toebehoort, dan is er sprake van een gesplitste eigendom. Hoe komt zo’n gesplitste eigendom tot stand? Wie moet dan welke kosten betalen? Wat als een van beide partijen zijn verplichtingen niet nakomt? Kunt u een gesplitste eigendom beëindigen door het vruchtgebruik om te zetten?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 16.01.2023

Schenking met voorbehoud vruchtgebruik: wat bij overlijden van een ouder?

Ouders wensen een (on)roerend goed aan hun kinderen te schenken, met voorbehoud van vruchtgebruik. Zij wensen dat bij het overlijden van de eerste echtgenoot, de langstlevende over het volledige vruchtgebruik zou kunnen beschikken. Verkrijgt de langstlevende het vruchtgebruik op basis van de wet of moet dit bedongen worden in de schenkingsakte?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 16.01.2023

Generation skipping via levensverzekering

Onze levensverwachting blijft stijgen, waardoor we ook langer wachten met het overdragen van vermogen. Vaak hebben uw kinderen dan zelf al een vermogen opgebouwd, dus kan het zinvol zijn om uw kleinkinderen te betrekken in uw successieplanning. Dit wordt ook wel ‘generation skipping’ genoemd. Waar moet u op letten als u een levensverzekering wilt gebruiken in het kader van uw generation skipping? Hoe zal de fiscus deze levensverzekering onderwerpen aan de erfbelasting of successierechten?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 10.01.2023

Wettelijk stelsel: hoe eigen (roerende) goederen afgescheiden houden?

Hoewel de meerderheid van de Belgen gehuwd is onder een gemeenschapsstelsel, beschikken de partners vaak ook nog over een eigen vermogen. Wat is dan het belang van de kwalificatie van goederen als eigen of gemeenschappelijk? Hoe kunt u het eigen karakter van goederen aantonen? Wat zei het Hof van Cassatie daarover onlangs?
Lees meer
Belastingen - Schenkings- & successierechten

Meest gelezen tips & adviezen

FISCAAL - SCHENKING - 19.12.2022

Steeds drie of vijf jaar wachten na een schenking?

Wie schenkt, gaat er vaak van uit dat er een termijn van drie jaar speelt (vijf jaar in Wallonië) opdat de schenking vrij is van erfbelasting. Wanneer is dat wel zo en wanneer is dat niet het geval? En zijn er verschillen per regio?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 14.11.2022

Maatschap en vastgoed(vennootschap): nieuwe mogelijkheden

Een maatschap wordt in de praktijk niet vaak gebruikt om een successieplanning voor vastgoed uit te werken, omdat daaraan nogal wat nadelen verbonden zijn. Als het vastgoed in een vennootschap zit, dan zijn er echter wel ruimere mogelijkheden. Laat de nieuwe inbreng zonder creatie van nieuwe aandelen nu ook toe om de aandelen van uw vastgoedvennootschap via uw maatschap zonder schenkbelasting over te dragen aan uw kinderen?
Lees meer

SCHENKING - AANDELEN - 14.11.2022

Handgift van aandelen mogelijk?

Even opfrissen. Een van de essentiële bestanddelen van de handgift is de fysieke overhandiging van het geschonken goed. Vóór de afschaffing van de aandelen aan toonder, was het dan ook een gangbare praktijk om aandelen te schenken via een handgift. Alle rechten verbonden aan het aandeel zaten in het waardepapier zelf (art. 2279 BW) . Maar aandelen aan toonder zijn in België al lang afgeschaft en 99,9% van de aandelen van BV’s en NV’s zijn op naam. ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app