Belastingen - Schenkings- & successierechten

Recent toegevoegde tips & adviezen

SCHENKING - 27.02.2020

Ontbinding schenking: geen schenkbelasting?

Wat kunt u ondernemen wanneer blijkt dat een schenking in het verleden niet optimaal gebeurd is, bv. omdat de wetgeving of de visie van de fiscus intussen gewijzigd is of omdat er familiaal iets veranderd is? Is het mogelijk om de modaliteiten van een schenking achteraf aan te passen? Kunt u als alternatief de schenking (belastingvrij) ontbinden en opnieuw schenken?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 27.02.2020

Eigen vermogen: vermenging herstellen?

Als u gehuwd bent onder een gemeenschapsstelsel zoals het wettelijk stelsel en goederen erft of geschonken krijgt, dan is het belangrijk dat u vermenging tussen uw eigen vermogen en de huwgemeenschap vermijdt. Anders riskeert u die goederen bij een echtscheiding of bij het overlijden van uw partner deels te verliezen. Wat kunt u nog ondernemen als de vermenging zich reeds voorgedaan heeft? Hoe vermijdt u eenvoudig dat er vermenging optreedt?
Lees meer

ONVERDEELDHEID - 27.02.2020

Een ‘onverdeeld’ pand verhuren?

Kunt u alleen beslissen om een huurder te zoeken of om de huur op te zeggen wanneer u samen met uw mede-erfgenamen of met de partner waar u vroeger mee samenwoonde een onroerend goed bezit? Wie kan er dan optreden als er achterstallen zijn? Hoe verdeelt u de huurgelden onder elkaar? Welke stappen kunt u ondernemen als de mede-eigenaars hun medewerking weigeren?
Lees meer

NALATENSCHAP - 27.02.2020

Hoe vraagt u een legaat op?

Mag u zich zonder meer de goederen toe-eigenen die u via een testament toebedeeld worden? Bij wie kunt u ze opvragen? In welke gevallen moet u daarvoor langs de rechtbank passeren? Wat onderneemt u als u geconfronteerd wordt met een weigering om tot afgifte over te gaan? Riskeert u door de afgifte te vragen ook op te draaien voor de schulden van de overledene?
Lees meer

ERVEN & SCHENKEN - VARIA - 20.02.2020

Uw vennootschap doorschuiven via een kwijtschelding?

U zou graag een stuk van uw familie- of vastgoedvennootschap al doorschuiven naar (een van) de kinderen. Kunt u dan een deel van uw aandelen verkopen en (als de tijd rijp is) de verkoopsom gewoon kwijtschelden? Kan dat zonder notaris?
Lees meer

SAMENWONEN - 20.02.2020

Hoe uw samenwonende partner optimaal beschermen?

Het huwelijk biedt partners onmiskenbaar de sterkste bescherming door hun uitgebreide erfrecht. Daarnaast zijn er technieken van successieplanning die enkel voor gehuwden toepasbaar zijn. Hoe kunt u als samenwonende toch een afdoende bescherming voorzien voor uw partner voor het geval er vroegtijdig iets met u zou gebeuren of voor het geval het tot een relatiebreuk komt?
Lees meer
Belastingen - Schenkings- & successierechten

Meest gelezen tips & adviezen

SUCCESSIEPLANNING - 23.12.2019

Aanwas: Vlabel zet de puntjes op de i

Het beding van aanwas kan in het bijzonder voor echtgenoten een interessante techniek van vermogensplanning vormen. De afgelopen maanden hebben een aantal koppels hun beding van aanwas voorgelegd aan de Vlaamse Belastingdienst, om zekerheid te krijgen over de fiscale behandeling. Wat kunnen we uit deze recente voorafgaande beslissingen leren?
Lees meer

SCHENKING - 18.12.2019

Schenking roerende goederen: aanwas, terugval of wettelijk opvolgend vruchtgebruik?

Als u een goed schenkt met voorbehoud van vruchtgebruik, dan dooft dat vruchtgebruik uit bij uw overlijden en wordt de begiftigde volle eigenaar. Hoe kunt u het vruchtgebruik dan toch doen toekomen aan uw partner, als u (samen) de blote eigendom van het goed geschonken heeft aan uw kinderen? Opteert u dan het best voor het wettelijk opvolgend vruchtgebruik, de conventionele terugval of de conventionele aanwas?
Lees meer

SUCCESSIERECHTEN - SUCCESSIEPLANNING - 10.12.2019

Een TIGV toevoegen aan uw scheiding van goederen?

Heel wat ondernemers die gehuwd zijn met scheiding van goederen, gaan daar om fiscale redenen nu een TIGV (toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen) aan toevoegen. Hoe doet u dat en wat is het voordeel daarvan?
Lees meer

Cookiebeleid