Belastingen - Schenkings- & successierechten

Recent toegevoegde tips & adviezen

SUCCESSIERECHTEN - BELEGGINGEN - 15.09.2023

Erfbelasting op Tak 21 en 23 eerlijker belast!

Even opfrissen. Een Tak 21 is een spaarproduct in een ‘verzekeringsjasje’. Momenteel krijgt u een gegarandeerd rendement van ongeveer 1,5% à 2% per jaar, met daarbovenop nog eens een variabele bonus die afhangt van het beleggingsresultaat van de verzekeraar. Een Tak 23 daarentegen is eigenlijk een beleggingsfonds in een ‘verzekeringsjasje’. Bij een Tak 23 varieert het kapitaal mee met de prestaties van het onderliggende fonds. Dat kan bv. een aandelenfonds zijn, maar ook een obligatiefonds of een gemengd fonds. Hier is er dus geen kapitaalgarantie zoals bij een Tak 21. ...
Lees meer

SCHENKING - MODALITEITEN - 15.09.2023

Hoe verstandig de verbouwingen van uw kind sponsoren?

U kunt uw kind op diverse manieren helpen bij het bouwen of verbouwen (bankgift, factuurgift, renteloze lening, enz.), maar hoe zit dat dan als uw kind zou overlijden of gaat scheiden? Hoe vermijdt u problemen?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 12.09.2023

Schenking: is de ‘bierroute’ wel echt het alternatief voor de ‘kaasroute’?

Nu de ‘kaasroute’, een schenking voor een Nederlandse notaris, geen fiscaal voordeel meer oplevert, duikt de ‘bierroute’ op als alternatief om roerende goederen te schenken zonder schenkbelasting. Biedt deze interessante techniek, die in twee varianten bestaat, een 100% sluitende oplossing? Wanneer kan de bierroute in de praktijk toegepast worden?
Lees meer

SCHENKING - 12.09.2023

Toch erfbelasting bij de optionele conventionele terugkeer bij schenking?

Aan een schenking wordt vaak een beding van terugkeer gekoppeld waardoor het geschonkene bij vooroverlijden van de begiftigde in principe belastingvrij terugkeert naar de schenker. Het oude Burgerlijk Wetboek kende aan de vervulling van die ontbindende voorwaarde een retroactieve werking toe. Het nieuwe verbintenissenrecht heeft die retroactieve werking afgeschaft. Dit heeft fiscale gevolgen, zoals blijkt uit het Standpunt nr. 1630 van de Vlaamse Belastingdienst.
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 12.09.2023

Een fiscaal voordelige successieplanning tussen broers en zussen?

Hoe kunnen ongehuwde kinderloze broers en zussen onderling een successieplanning uitwerken? De verschillen in de fiscale benadering tussen een verkrijging uit erfenis, schenking of kanscontract zijn zeer groot. Waar moet u zoal rekening mee houden?
Lees meer

SCHENKING - AANDELEN - 01.09.2023

Toch aandelen overschrijven via het aandelenregister?

Aandelen overschrijven via het aandelenregister (of eStox) als schenking is geen sluitende constructie. Maar wat als u het toch op die manier doet of deed? Hoe pakt u dat dan concreet het best aan? En speelt dan de 3, 5 of 7 jaar?
Lees meer
Belastingen - Schenkings- & successierechten

Meest gelezen tips & adviezen

SCHENKING - MAATSCHAP - 18.08.2023

Vervangt de nieuwe ‘bierroute’ nu de ‘kaasroute’?

Nu de zgn. kaasroute (via Nederlandse notaris) fiscaal geen voordeel meer oplevert, duikt de zgn. bierroute (via maatschap en zonder notaris) op om roerende goederen te schenken zonder schenkbelasting. Is deze techniek al 100% sluitend?
Lees meer

SCHENKING - SCHENKINGSRECHTEN - 18.08.2023

Geen erfbelasting voor de volgende twee generaties?

Restschenking. Een ‘restschenking’ komt erop neer dat u een schenking doet aan een eerste krijger (de begiftigde), maar waarbij er bepaald wordt dat wat er overblijft (de rest dus) van deze goederen bij het overlijden van de eerste krijger toekomt aan de tweede krijger (ook de ‘verwachter’ genoemd). Deze techniek wordt o.a. gebruikt om een familiale of vastgoedvennootschap eerst te schenken aan de kinderen en vervolgens aan de kleinkinderen. Dat is fiscaal interessant omdat de restschenking aan de kleinkinderen dan gebeurt tegen de schenkbelasting i.p.v. tegen de hoge erfbelasting. ...
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 30.08.2023

Schenking onder ontbindende voorwaarde overlijden begiftigde

Door de hervorming van het verbintenissenrecht is het opletten geblazen voor schenkingen onder de ontbindende voorwaarde van overlijden van de begiftigde. Optioneel bedongen clausules kunnen voor schenkingen vanaf 1 januari 2023 onder de erfbelasting vallen. Hoe kunt u die erfbelasting eenvoudig vermijden door een correcte redactie van de clausules?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app