Belastingen - Schenkings- & successierechten

Recent toegevoegde tips & adviezen

TESTAMENT - 30.06.2020

Een eigenhandig testament opstellen?

Sommige mensen vragen zich in de huidige situatie af of ze er goed aan doen om nog snel zelf een testament op te stellen. Aan welke vormvoorwaarden moet dat testament dan voldoen? Hoe streng worden die criteria door de rechtbank ingevuld? Wat gebeurt er als er enkel een kopie van het testament gevonden wordt? Is een testament dat niet aan alle vormvoorwaarden voldoet automatisch ongeldig?
Lees meer

PROCEDURE - 30.06.2020

Vereffening-verdeling: voor jaren vertrokken?

De vereffening-verdeling na een echtscheiding of in het kader van een nalatenschap kan soms jaren aanslepen. Waarom? Hoe verloopt zo’n procedure precies? Wat kunnen u of uw advocaat ondernemen om die termijn zo kort mogelijk te houden? In welke omstandigheden kan alles extra lang duren? Kunt u via een akkoord altijd tot een snellere oplossing komen? Wanneer werkt dat het best?
Lees meer

FAMILIEBEDRIJF - 30.06.2020

Versnipperd aandelenbezit en gunsttarief?

Zowel voor het schenken als voor het vererven van een familiale vennootschap geldt er zoals u weet een gunsttarief. Over meerdere generaties raakt het aandelenbezit echter vaak versnipperd, waardoor de participatievoorwaarde mogelijk niet meer vervuld is. Mag u dan rekening houden met het aandelenbezit van ‘verre’ familie? Vormt een inbreng van de aandelen in een maatschap een oplossing?
Lees meer

ERVEN & SCHENKEN - VARIA - 25.06.2020

Hoe de erfbelasting optimaliseren tussen echtgenoten?

Als een van de echtgenoten een groot eigen vermogen heeft, denkt u het best al vroeg na over een successieplanning. Dat kan via een aantal eenvoudige en goedkope technieken. Wat moet u precies doen?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 15.06.2020

Onroerend goed schenken aan uw kinderen: enkele aandachtspunten

In 2015 zijn de tarieven voor de onroerende schenkbelasting in het Vlaams gewest sterk verlaagd en vereenvoudigd. De twee andere gewesten volgden niet veel later. Successieplanning via schenking is sindsdien fors aantrekkelijker. Vaak hebben partijen bij een schenking ook vooral oog voor de fiscale optimalisatie. Toch heeft de schenking verregaande gevolgen. We zetten enkele aandachtspunten en optimalisatiemogelijkheden op een rijtje.
Lees meer

RELATIEBREUK - 15.06.2020

Minderjarige kinderen: hoe vermijdt u dat uw ex na uw overlijden uw bedrijf beheert?

Als u gescheiden bent en als (sommige van) uw kinderen nog minderjarig zijn, dan krijgt uw ex na uw overlijden het ouderlijke vruchtgenot en het beheersrecht over de goederen van uw minderjarige kinderen.Hoe vermijdt u dan dat uw ex na uw overlijden uw bedrijf en uw nalatenschap gaat beheren, terwijl de relatie tussen u beiden misschien verre van ideaal is?
Lees meer
Belastingen - Schenkings- & successierechten

Meest gelezen tips & adviezen

SUCCESSIEPLANNING - 15.06.2020

Onroerend goed schenken aan uw kinderen: enkele aandachtspunten

In 2015 zijn de tarieven voor de onroerende schenkbelasting in het Vlaams gewest sterk verlaagd en vereenvoudigd. De twee andere gewesten volgden niet veel later. Successieplanning via schenking is sindsdien fors aantrekkelijker. Vaak hebben partijen bij een schenking ook vooral oog voor de fiscale optimalisatie. Toch heeft de schenking verregaande gevolgen. We zetten enkele aandachtspunten en optimalisatiemogelijkheden op een rijtje.
Lees meer

SUCCESSIERECHTEN - GESPLITSTE AANKOOP - 25.05.2020

De gesplitste aankoop versoepeld!

Voor vastgoed is de zgn. gesplitste aankoop de meest interessante techniek inzake successieplanning, omdat het nu niets extra meer kost. Hoe komt dat en wat is de huidige stand van zaken binnen de drie gewesten?
Lees meer

SCHENKING - ECHTGENOTEN - 22.06.2020

Hoe de erfbelasting optimaliseren tussen echtgenoten?

Als een van de echtgenoten een groot eigen vermogen heeft, denkt u het best al vroeg na over een successieplanning. Dat kan via een aantal eenvoudige en goedkope technieken. Wat moet u precies doen?
Lees meer

Cookiebeleid