Belastingen - Schenkings- & successierechten

Recent toegevoegde tips & adviezen

ERVEN & SCHENKEN - SCHENKINGSRECHTEN - 26.10.2020

Kaasroute tot 1 december of later?

Afschaffing kaasroute. Een wetsvoorstel voorziet dat vanaf 1 december 2020 buitenlandse notariële akten die de titel vormen voor een schenking van roerende goederen door een Belgische rijksinwoner, verplicht geregistreerd zullen moeten worden. Concreet betekent dit dat wie een schenking van roerende goederen doet in Nederland, die moet registreren in België en dus toch schenkbelasting daarop zal moeten betalen vanaf 1 december. Inmiddels werd de verplichte registratie van buitenlandse notariële akten door Belgische rijksinwoners bevestigd in het regeerakkoord van de Vivaldi-regering. Let wel, tot en met 30 november is een schenking in Nederland nog mogelijk zonder schenkbelasting te betalen. ...
Lees meer

SCHENKING - SCHENKINGSRECHTEN - 20.10.2020

Een verzekering is goedkoper dan schenkingsrechten!

U wilt een schenking doen aan bv. uw zoon, maar u zit met de ‘driejarige termijn’ in uw maag. Om de successierechten te vermijden kunt u schenkingsrechten betalen, maar wist u dat er ook een goedkopere oplossing bestaat? Hoe zit dat?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 13.10.2020

Gesplitste aankoop: ander gewest, andere regels?

De gesplitste aankoop waarbij u een onroerend goed in vruchtgebruik koopt terwijl uw kinderen de blote eigendom verwerven, is een populaire techniek van successieplanning. De fiscus kijkt bij uw overlijden echter argwanend toe en legt daarom ook op het moment van aankoop een aantal regels op. Intussen heeft iedere bevoegde fiscale administratie, en dus ook ieder gewest, de regels verder verfijnd. Welke regels moet u respecteren als u successierechten of erfbelasting op het gesplitst aangekochte onroerend goed later bij uw overlijden wilt vermijden? Is het moment waarop u uw kinderen financieel gezien helpt via schenking van belang? Zo ja, hoe moet u dit moment bewijzen?
Lees meer

BESCHERMING PARTNER - 13.10.2020

Beding van aanwas: mogelijkheden en beperkingen

Via een beding van aanwas kunnen partners elkaar beschermen tegen het plotse overlijden van een van hen. In 2018 publiceerde Vlabel inzake de bedingen van aanwas een streng en fel bekritiseerd standpunt. Intussen werd een hele reeks voorafgaande beslissingen gepubliceerd over het beding van aanwas ‘new style’. Wat moet u daarover zoal weten?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 13.10.2020

Vrijstelling successierechten voor de gezinswoning: toch actie nodig?

In de drie gewesten kan de gezinswoning 100% belastingvrij geërfd worden door de langstlevende echtgenoot of (wettelijk) samenwonende partner. Tenzij u zelf iets onderneemt, leidt het wettelijk erfrecht er echter toe dat het grootste stuk van de gezinswoning toch belast wordt. Met welke eenvoudige ingrepen kunt u ervoor zorgen dat uw partner de gezinswoning 100% belastingvrij verkrijgt?
Lees meer

ERVEN & SCHENKEN - HAND- & BANKGIFT - 08.10.2020

Een verzekering is goedkoper dan schenkingsrechten!

U wilt een schenking doen aan bv. uw zoon, maar u zit met de ‘driejarige termijn’ in uw maag. Om de successierechten te vermijden kunt u schenkingsrechten betalen, maar wist u dat er ook een goedkopere oplossing bestaat? Hoe zit dat?
Lees meer
Belastingen - Schenkings- & successierechten

Meest gelezen tips & adviezen

SCHENKING - ONROEREND GOED - 05.10.2020

Uw vastgoed schenken tegen 3%?

Vastgoed schenken is duur, de tarieven klimmen vlug op naar 27% en u moet ook telkens drie jaar tussen laten. Wanneer is het een haalbare kaart om vastgoed in te brengen in een vennootschap en dan de aandelen te schenken tegen 3%?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 13.10.2020

Vrijstelling successierechten voor de gezinswoning: toch actie nodig?

In de drie gewesten kan de gezinswoning 100% belastingvrij geërfd worden door de langstlevende echtgenoot of (wettelijk) samenwonende partner. Tenzij u zelf iets onderneemt, leidt het wettelijk erfrecht er echter toe dat het grootste stuk van de gezinswoning toch belast wordt. Met welke eenvoudige ingrepen kunt u ervoor zorgen dat uw partner de gezinswoning 100% belastingvrij verkrijgt?
Lees meer

SUCCESSIERECHTEN - SUCCESSIEPLANNING - 05.10.2020

Vlaamse erfbelasting wijzigt vanaf 1 juli 2021!

Wijziging. De Vlaamse regering zal vanaf 1 juli 2021 een hervorming doorvoeren inzake schenk- en erfbelasting. Wat wijzigt er vanaf dan? Duolegaat. De techniek van het duolegaat verdwijnt, omdat die uitgegroeid was tot een pure fiscale planning, volgens minister Diependaele. Deze techniek komt er kort gezegd op neer dat men een klein stukje legateert via een testament aan het goede doel en al de rest aan bv. neven en nichten, waarbij het goede doel alle erfbelastingen betaalt, wat fiscaal voordelig is. Ook voor reeds bestaande testamenten speelt dit! In de plaats daarvan zal men kunnen schenken en nalaten aan goede doelen tegen slechts 0% (i.p.v. 5,5% en 8,5% nu). ...
Lees meer

Cookiebeleid