Belastingen - Schenkings- & successierechten

Recent toegevoegde tips & adviezen

SUCCESSIEPLANNING - 27.02.2024

Patrimoniumtaks verhoogd: gevolgen voor vermogensplanning met stichting

Private stichtingen zijn voor vermogende particulieren en ondernemers een populair vehikel van vermogensplanning, waarmee vermogen op een gestructureerde wijze beheerd kan worden binnen de familie en overgedragen worden naar volgende generaties. Sinds 2024 is de jaarlijkse taks op het vermogen van de private stichting fors verhoogd.
Lees meer

RECHT - HUWELIJKSCONTRACT - 26.02.2024

Waarom een huwelijkscontract opmaken of laten wijzigen?

Uit recente cijfers van de Federatie van het Notariaat blijkt dat er in 2023 meer dan 40.000 huwelijkscontracten gesloten werden waarvan er zowat 26.500 een aanpassing van het bestaande stelsel uitmaakten. Kan een aanpassing ook voor u nuttig zijn en waarom dan? Hoe gaat u daarbij te werk?
Lees meer

SCHENKING - HANDGIFT EN BANKGIFT - 16.02.2024

Het bewijs van uw bank- of handgift aanpassen?

In het bewijs van bijna alle bank- en handgiften staat een zgn. beding van terugkeer. Door de nieuwe wetgeving sinds 2023 zal u daarop alsnog belast worden. Hoe kunt u dat voorkomen? En wat met uw bankgiften uit het verleden?
Lees meer

SCHENKING - 12.02.2024

Op de valreep nog goederen schenken om de hoge erfbelasting te vermijden?

Als iemands gezondheid snel achteruitgaat, bekijkt men het best wat er nog geschonken kan worden om de hoge erfbelastingen te vermijden. Hoe gaat u concreet te werk en wat is nog mogelijk als een persoon niet meer bekwaam is (bv. dement of in coma)? Is schenken via een zorgvolmacht dan alsnog mogelijk? Hoever kunt u daarin gaan?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 12.02.2024

Wanneer kan de langstlevende onterfd worden?

Hoewel de langstlevende echtgenoot een reservataire erfgenaam is, kan dat voorbehouden minimumdeel afgezwakt worden door voorhuwelijkse schenkingen en bij testament. De reserve kan zelfs volledig worden ontnomen in geval van feitelijke scheiding en een verstoorde verstandhouding. Als de echtgenoten ermee akkoord gaan, kan de reserve ook volledig worden ontnomen bij punctuele erfovereenkomst, bij regelingsakte voorafgaand aan een echtscheiding door onderlinge toestemming of nog bij een Valkeniersbeding. Onder welke voorwaarden is zo’n onterving mogelijk?
Lees meer

SCHENKING - AANDELEN - 02.02.2024

Rc is aandachtspunt bij schenking aandelen

Schenken aandelen. Heel wat ondernemers hebben een rekening-courantpassief op hun balans staan, vaak zelfs voor belangrijke bedragen. Concreet betekent dit dat de ondernemer ooit eigen privégeld in zijn vennootschap stak om bij te springen en nu dus een vordering heeft op zijn vennootschap. Het is belangrijk om daarbij stil te staan in het kader van vermogensplanning, want als u de aandelen aan uw kinderen schenkt in volle of blote eigendom, dan zijn die aandelen wel weg uit uw latere nalatenschap. Dat is echter niet het geval voor uw rc, want die gaat dan niet mee over op de kinderen. ...
Lees meer
Belastingen - Schenkings- & successierechten

Meest gelezen tips & adviezen

SCHENKING - SCHENKINGSRECHTEN - 08.12.2023

Een nieuwjaarscadeau van € 5.000 toch belastbaar?

Als u iets schenkt, is het zowel juridisch als fiscaal belangrijk om te weten of dit een ‘schenking’ of een ‘geschenk’ (cadeau) is. Wat is het verschil en wat zegt recente rechtspraak daarover?
Lees meer

SUCCESSIERECHTEN - SUCCESSIEPLANNING - 18.01.2024

Na een gesplitste aankoop toch verkopen?

Hoe zit dat juist als u een gesplitste aankoop doet van bv. een appartement vanwege uw successieplanning, maar nadien toch het pand wilt verkopen. Kan dat? En hoe zorgt u ervoor dat uw successieplanning intact blijft bij een verkoop?
Lees meer

SCHENKING - 07.12.2023

Aandelen op naam schenken via een overschrijving in het aandeelhoudersregister?

In de praktijk gebeurt de overdracht van aandelen op naam al te vaak via een eenvoudige inschrijving in het aandeelhoudersregister, zonder dat er enig bijkomend document wordt opgemaakt. Kan dat wel? Kunnen aandelen op naam het voorwerp uitmaken van een onrechtstreekse schenking, via of bevestigd door een inschrijving in het aandelenregister?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app