Belastingen - Vennootschapsbelasting

Recent toegevoegde tips & adviezen

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - LOON - 06.12.2023

Minder of geen loon opnemen in december?

U heeft u in 2023 elke maand een vast bedrag als loon uit uw vennootschap gehaald. Omdat u daar toch wel zwaar op belast wordt, wilt u in december minder of zelfs geen loon opnemen. Wat moet u dan eerst checken?
Lees meer

VENNOOTSCHAPSBELASTING - TARIEF - 06.12.2023

Genoeg loon ‘in natura’ en toch geen verlaagd tarief?

Een van de voorwaarden opdat uw vennootschap recht zou hebben op het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting, is dat u er voldoende loon uit opneemt. Worden uw belastbare voordelen alle aard (VAA) ook meegeteld om die minimumbezoldiging te berekenen? Een arrest van 1 juni 2022 licht toe...
Lees meer

INVESTERINGSAFTREK - 06.12.2023

Investeringen uitstellen voor hogere IA?

Hogere investeringsaftrek (IA). Een van de laatste fiscale maatregelen van de regering is een hervorming van de IA. Het tarief van de gewone IA wordt verhoogd van 8% tot 10%, en tot 20% voor digitale investeringen. De huidige verhoogde IA voor onder andere energiebesparende investeringen wordt vervangen door een aftrek voor ‘groene’ investeringen van 40% en een verhoogde ‘technologieaftrek’ van 13,5% (eenmalige aftrek) of 20,5% (gespreide aftrek). ...
Lees meer

EINDEJAARGESCHENK - 06.12.2023

Een fiscaal optimaal eindejaarsgeschenk voor uw klanten

Wat wilt u? Het jaareinde is in zicht en dus is het weer cadeautjestijd. U zou graag aan uw klanten een klein geschenk geven, maar wel liefst zonder dat dat fiscaal afgestraft wordt. Wat moet u dan doen? Fiscaal gezien bent u het best af als u ervoor zorgt dat uw cadeautje een reclameartikel is. Daarvan is sprake als het gaat om iets wat bestemd is voor zeer grote verspreiding, van geringe waarde is voor de ontvanger en opvallend en blijvend de naam of het logo van uw vennootschap draagt. Denk daarbij aan balpennen, agenda’s, kalenders, USB-sticks, sleutelhangers en soortgelijke ‘gadgets’. Uw vennootschap kan de kosten van zulke reclameartikelen volledig in aftrek nemen (art. 53, 8° WIB 92; Comm. IB 53/155) en de btw recupereren (circ. 2017/C/32, 29.05.2017, punt 4) , en de ontvanger wordt er niet op belast. ...
Lees meer

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN - 24.11.2023

Wat met autokosten bij overstap van eenmanszaak naar vennootschap?

Van eenmanszaak naar vennootschap. Momenteel heeft u nog een eenmanszaak, maar u overweegt om over enkele jaren naar een vennootschap over te stappen. U kunt dan de auto die u nu voor uw eenmanszaak gebruikt, aan uw vennootschap overdragen of hem privé houden en voor professionele verplaatsingen een kilometervergoeding aan uw vennootschap aanrekenen. ...
Lees meer

BELASTINGEN - AFTREKBARE KOSTEN - 24.11.2023

Nog een fiscaal optimale huur voor 2023 uit uw vennootschap halen?

Wanneer u als bestuurder een kantoor in uw privéwoning beroepsmatig gebruikt, dan kunt u die bureauruimte verhuren aan uw vennootschap. Hoeveel bedraagt de fiscaal optimale huur en kunt u dat nog retro-actief aanrekenen voor 2023?
Lees meer
Belastingen - Vennootschapsbelasting

Meest gelezen tips & adviezen

FINANCIEEL - BELEGGINGEN - 10.10.2023

Beleggen met uw BV, wat is belastbaar en aftrekbaar?

Naar aanleiding van de recente uitgifte van de fiscaal voordelige staatsbon vraagt u zich af hoe het zit met de fiscale regels voor beleggingen met uw vennootschap. Welke opbrengsten zijn belastbaar en welke kosten zijn aftrekbaar?
Lees meer

BELASTINGEN - ONKOSTENVERGOEDING - 29.09.2023

Welke kosten zitten in uw algemene onkostenvergoeding?

Boven op een aantal specifieke forfaitaire onkostenvergoedingen (kilometer- en zgn. dag- of reisvergoedingen) kunt u zich als bedrijfsleider eventueel ook een algemene forfaitaire onkostenvergoeding laten toekennen. We bekijken in dit artikel enkele praktische vragen over zo’n algemene vergoeding. Hoe zit dat juist?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 15.11.2023

Is het sinds 01.07.2023 fiscaal voordeliger om een auto met verbrandingsmotor te renten in plaats van aan te kopen?

De auto die uw vennootschap u ter beschikking stelt, is aan vervanging toe. Uw accountant zegt dat indien u nog een auto met verbrandingsmotor wilt aanschaffen, u dat het best zo snel mogelijk via een renting doet. Is dat effectief zo?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app