Belastingen - Vennootschapsbelasting

Recent toegevoegde tips & adviezen

ONROEREND GOED - 23.04.2024

Fiscale aandachtspunten als uw vennootschap een bedrijfspand verbouwt

Uw vennootschap is eigenaar van een pand dat ze volledig voor haar ondernemingsactiviteit gebruikt. U zou dat pand nu grondig willen verbouwen. Wat zijn dan de belangrijkste aandachtspunten inzake de directe belastingen?
Lees meer

ONROEREND GOED - HUUR - 23.04.2024

Formulier voor aftrek van huur is er…

De wet die verplicht om een bijlage bij uw vennootschapsaangifte te voegen opdat de betaalde huur aftrekbaar zou zijn, is er én het officiële formulier voor die bijlage werd ook gepubliceerd. Even kijken...
Lees meer

FISCAAL - 23.04.2024

Aanmelding bij MyMinfin vernieuwd

Aanmelding bij MyMinfin. MyMinfin is uitgegroeid tot de plaats waar u moet zijn voor informatie-uitwisseling met de fiscus, zowel voor u privé als voor uw vennootschap. U kunt zich aanmelden met uw eID en een kaartlezer, via de itsme-app of eventueel met een andere digitale sleutel. ...
Lees meer

VENNOOTSCHAPSBELASTING - MEERWAARDEN - 23.04.2024

Gespreide taxatie van gedwongen meerwaarden

Uw vennootschap realiseert een zgn. gedwongen meerwaarde als een investering uit uw BV verdwijnt als gevolg van een schadegeval of onteigening. Ook zo’n meerwaarde kan eventueel gespreid belast worden. Welke verschillen zijn er met vrijwillige meerwaarden?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - BELASTBARE VOORDELEN - 22.04.2024

Eén voordeel alle aard internet is voldoende

Even kaderen. Maakt u als bestuurder via uw vennootschap of via uw werkgever gratis gebruik van een internetaansluiting, dan kan die ene aansluiting dienen voor meerdere toestellen, zoals uw vaste pc, een laptop, een tablet of een smartphone. Eén voordeel internet per toestel dat erop aangesloten wordt? Dat was wat een abonnee zich afvroeg. Hij kan echter gerust zijn. Uit een circulaire (circ. 2017/C/82, 13.12.2017) blijkt nl. expliciet dat er daarvoor maar één voordeel alle aard internet aangegeven moet worden. Concreet gaat dat dus om € 60. ...
Lees meer

VENNOOTSCHAP - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 22.04.2024

Op vakantie met de auto van uw BV: fiscale gevolgen

Deze zomer plant u om op vakantie te gaan met de auto van uw BV. Heeft dat gevolgen voor uw voordeel gratis auto? Ook niet als u nog een trekhaak, een fietsdrager of een dakkoffer wilt kopen via uw BV? En wat als u toch met het vliegtuig gaat en een auto zou huren in het buitenland?
Lees meer
Belastingen - Vennootschapsbelasting

Meest gelezen tips & adviezen

AUTO & TRANSPORT - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 06.03.2024

Elektrische auto van BV laden met privézonnepanelen?

U rijdt met een elektrische auto van uw vennootschap, die u ook thuis oplaadt. Wordt u bovenop het voordeel alle aard (VAA) auto belast op een extra VAA wanneer u die laadkosten door uw vennootschap laat terugbetalen, en wat als de elektriciteit deels voortkomt van uw privé zonnepanelen?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - REKENING-COURANT - 29.01.2024

Via rekening-courant geld uitlenen aan uw vennootschap in 2024 loont fiscaal gezien!

Uw vennootschap plant een investering in 2024. In plaats van daarvoor bij de bank te gaan lenen, wilt u privé dat geld via rekening-courant aan uw BV lenen. Hoe moet u dat concreet doen en hoeveel interesten kunt u dan op die rc-lening vragen in 2024?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - LIQUIDATIEBONUS - 21.02.2024

In 2024 een liquidatiereserve aanleggen of niet?

Binnenkort moet u beslissen wat u gaat doen met het resultaat van boekjaar 2023. Is het dit jaar een goed idee om winst over te boeken naar een liquidatiereserve, in plaats van een gewone reserve? Hoeveel kost u dat?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app