Belastingen - Vennootschapsbelasting

Recent toegevoegde tips & adviezen

BEROEPSKOSTEN - 18.06.2021

Is uw nevenactiviteit voor de fiscus een hobby of een beroep?

U kweekt paarden die u verhuurt of af en toe verkoopt, u heeft een vakantiewoning of een zeilboot die u af en toe verhuurt, u fotografeert, schildert, musiceert, ... Kortom, u heeft naast uw werk een activiteit uitgebouwd waaraan u geld en tijd besteedt, en waarmee u soms ook iets verdient. Wanneer wordt zo’n nevenactiviteit als een hobby beschouwd en wanneer als een beroep? Welke fiscale regels gelden er dan? Wat als de fiscus er anders over denkt? Wat zegt recente rechtspraak?
Lees meer

RESERVES - 18.06.2021

Vrijgestelde reserves nu tijdelijk mobiliseren tegen een gunsttarief

In het belastbare tijdperk gekoppeld aan aanslagjaar 2021 of 2022 kunt u in de vennootschapsbelasting tijdelijk bepaalde belastingvrije reserves mobiliseren tegen een gunsttarief van 15%, of zelfs 10% als u de opgenomen reserves herinvesteert. Hoe werkt dat precies? Welke reserves komen in aanmerking? Wanneer is het voor u zinvol om van dat gunsttarief gebruik te maken?
Lees meer

TWEEDE VERBLIJF - 18.06.2021

Hoe ki buitenlands vastgoed bepalen: circulaire verduidelijkt

Zoals u weet, werd België door het Europees Hof van Justitie veroordeeld voor de ongelijke fiscale behandeling van buitenlands vastgoed in vergelijking met het bezit van een Belgisch tweede verblijf. In navolging hiervan werd een wetswijziging doorgevoerd die voorziet dat aan elk buitenlands onroerend goed een kadastraal inkomen (ki) toegekend zal worden. De Administratie heeft nu een circulaire uitgevaardigd die verduidelijkt hoe dat ki berekend moet worden en geeft daarbij enkele praktijkvoorbeelden.
Lees meer

PENSIOEN - PENSIOENOPBOUW - 16.06.2021

Invloed van het wettelijk pensioen op uw 80%-grens

Recentelijk verscheen er een circulaire waarbij de fiscus het wettelijke minimum- en maximumpensioen voor 2020 bekendmaakte voor de berekening van de zgn. 80%-grens. Wat betekent dit voor wie via zijn vennootschap een IPT/groepsverzekering heeft?
Lees meer

VERKOOP WONING - MEERWAARDE - 11.06.2021

Winst op gesplitst gekochte gezinswoning privé belastbaar?

Maakt u privé winst op de verkoop van uw gezinswoning, dan wordt u hier niet op belast. Geldt dit ook als u deze gezinswoning enkele jaren geleden gesplitst aangekocht heeft met uw vennootschap? Wat zei de rechter hierover op 30.03.2021?
Lees meer

FISCAAL - TANTIÈME - 10.06.2021

Hoeveel tantième mag u eigenlijk uitkeren?

Een abonnee wilde dat weten. Een abonnee wiens vennootschap over boekjaar 2020 een mooi resultaat behaalde, wilde zichzelf een extraatje uitkeren. Hij zou dat graag doen door zich eerstdaags op de jaarvergadering een tantième te laten toekennen. Beperkingen inzake het bedrag? Ja en neen... U bent in principe vrij om de grootte van het tantième zelf te bepalen. Er is wat dat betreft geen enkele voorwaarde inzake de verhouding tussen het tantième en uw gewone loon van 2020. Of u nu in 2020 veel of weinig loon opgenomen heeft, maakt dus niet uit voor de grootte van het tantième. ...
Lees meer
Belastingen - Vennootschapsbelasting

Meest gelezen tips & adviezen

AUTO - FISCALE AFTREK - 29.04.2021

Nieuwe auto vóór 01.09.2021 kopen?

Recent werd een tipje van de sluier opgelicht van het voornemen van de regering dat vanaf 2026 alle nieuwe auto’s broeikasgasvrij moeten zijn. Die implementatie zal in verschillende fases gebeuren en de eerste datum die daarbij fiscaal gezien van tel is, zou 01.09.2021 zijn!
Lees meer

VERZEKERINGEN - SOCIALE BIJDRAGEN - 20.04.2021

Sociale bijdragen laten betalen door uw vennootschap?

U verneemt van een collega dat hij zijn sociale bijdragen steeds laat betalen door zijn vennootschap. Zijn boekhouder heeft hem immers gezegd dat dit veel interessanter is. Is dat effectief zo of hangt het er een beetje van af?
Lees meer

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP - 08.04.2021

UBO-register: jaarlijkse bevestiging tegen 30.04.2021!

Heeft u een vennootschap, dan moet u sinds eind 2019 in het zgn. UBO-register vermelden wie de ‘uiteindelijke begunstigde’ daarvan is én dat ook elk jaar bevestigen. Hoe doet u dat?
Lees meer