Boekhouding

Recent toegevoegde tips & adviezen

JAARVERGADERING - 16.04.2021

Moet u een jaarverslag opstellen?

Verslag van de jaarvergadering. Ten minste één keer per jaar moet er een algemene vergadering gehouden worden die de jaarrekening moet goedkeuren, een bestemming moet geven aan het resultaat en kwijting moet verlenen aan de bestuurders. Van het verloop van deze zgn. jaarvergadering en de genomen beslissingen moet een proces-verbaal of verslag opgesteld worden. ...
Lees meer

GELDLENING - 16.04.2021

Uw lening omzetten in kapitaal?

In de naweeën van de coronacrisis overweegt ook u misschien om uw lening aan uw vennootschap om te zetten in kapitaal. In welke situaties kan dit zinvol zijn? Welke formaliteiten moet u daarvoor vervullen? Welke gevolgen heeft een dergelijke inbreng, niet alleen voor de inbrenger, maar ook voor de reeds bestaande aandeelhouders?Heeft het nieuwe WVV iets gewijzigd aan de regels voor zo’n inbreng?
Lees meer

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP - 08.04.2021

UBO-register: jaarlijkse bevestiging tegen 30.04.2021!

Heeft u een vennootschap, dan moet u sinds eind 2019 in het zgn. UBO-register vermelden wie de ‘uiteindelijke begunstigde’ daarvan is én dat ook elk jaar bevestigen. Hoe doet u dat?
Lees meer

BELASTINGEN - AANGIFTE - 08.04.2021

Laat geen fiscale voordelen liggen als privébelegger!

Nog enkele maanden en het is weer tijd om uw aangifte personenbelasting in te vullen. Maar weet u welke beleggingen van 2020 u een belastingvermindering opleveren en welke codes u dan moet invullen in uw volgende aangifte?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - BESTUUR - 06.04.2021

Tegen 30.04.2021 uw UBO-register verder aanvullen!

Werkt u via een vennootschap, dan moet u of uw boekhouder ervoor zorgen dat uiterlijk 30.04.2021 twee zaken met betrekking tot het zgn. UBO-register in orde gebracht zijn! Welke dan en wat moet u of uw boekhouder dan concreet doen?
Lees meer

KAPITAAL - INBRENG - 02.04.2021

Opnieuw fiscaal voordeel voor inbreng in geld in getroffen kmo’s!

De fiscus is van plan om ook dit jaar inbrengen in geld in kmo’s met een omzetverlies van minstens 30% te belonen met een belastingvermindering. Waarover gaat het precies en wat zijn de voorwaarden?
Lees meer
Boekhouding

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP - 08.04.2021

UBO-register: jaarlijkse bevestiging tegen 30.04.2021!

Heeft u een vennootschap, dan moet u sinds eind 2019 in het zgn. UBO-register vermelden wie de ‘uiteindelijke begunstigde’ daarvan is én dat ook elk jaar bevestigen. Hoe doet u dat?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 18.02.2021

In 2021 een liquidatiereserve aanleggen of uitkeren?

Binnenkort moet u beslissen wat u gaat doen met het resultaat van boekjaar 2020. Is het dit jaar een goed idee om winst over te boeken naar een liquidatiereserve in plaats van een gewone reserve of om liquidatiereserves uit te keren? Hoeveel kost u dat?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - BOEKJAAR - 26.02.2021

Wat doet u het best met het resultaat van 2020?

Binnenkort moet u de jaarrekening voor boekjaar 2020 goedkeuren en een bestemming geven aan het resultaat. Welke bestemmingen zijn er mogelijk en wat zijn de fiscale aandachtspunten?
Lees meer