Boekhouding

Recent toegevoegde tips & adviezen

INTERESTEN - 30.10.2020

30% ebitda thin-cap-regel: boekhoudkundige verwerking financieringskostensurplus

Met ingang van aanslagjaar 2020 werd een aftrekbeperking van het financieringskostensurplus in functie van de ebitda van de vennootschap ingevoerd, weliswaar met een ‘de minimis’ van € 3 miljoen. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) verduidelijkt nu hoe deze nieuwe fiscale regels boekhoudkundig verwerkt moeten worden.
Lees meer

6%-BTW-TARIEF - EINDVERBRUIKER - 30.10.2020

Vernieuwbouw, dus renovatie tegen 6% btw?

Een particuliere klant vraagt u om zijn woning een grondige renovatie te geven. In principe kunt u dat dan factureren tegen 6% btw, maar hoe zit dat dan als er een ‘nieuw’ gebouw tot stand komt dat kan verkocht worden tegen 21% btw? Moet u dan 21% btw factureren voor uw renovatie?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - PRIVÉFISCALITEIT - 29.10.2020

Uw partner die geld inbrengt in uw kmo?

Geld inbrengen in een kmo kan nu tijdelijk fiscaal voordelig onder bepaalde voorwaarden. Geldt dit ook voor u als bedrijfsleider?
Lees meer

FACTURATIE - BEWAARTERMIJN - 27.10.2020

Hoelang een elektronische factuur bijhouden?

Bewaartermijn van ‘gewone’ facturen. Zowel voor de belastingen (art. 315 en 315bis WIB 92) als voor de btw (art. 60 W.Btw) bent u verplicht om uw facturen ten minste zeven jaar te bewaren. Die termijn loopt vanaf 1 januari van het jaar na het jaar waarin de factuur uitgereikt werd. Hoe zit dat bij elektronische facturen? Daarvoor geldt dezelfde bewaartermijn. Houd er wel rekening mee dat u de facturen gedurende die hele bewaartermijn in een leesbaar formaat moet kunnen voorleggen aan de fiscus. Eventueel moet u ze naar een ander formaat converteren als u met een bewaring in het originele formaat die leesbaarheid niet kunt garanderen. ...
Lees meer

FACTUUR - ALGEMEEN - 27.10.2020

Als uw klant om een dubbel van uw factuur vraagt…

Een klant laat u weten dat hij uw factuur verloren heeft of dat hij ze niet ontvangen heeft en vraagt u om een ‘dubbel’ te bezorgen. Volstaat het dat u hem dan een gewone kopie overmaakt? Kunt u hiervoor ook een vergoeding vragen?
Lees meer

FACTUUR - BEWAARTERMIJN - 27.10.2020

Hoelang een elektronische factuur bijhouden?

Bewaartermijn van ‘gewone’ facturen. Zowel voor de belastingen (art. 315 en 315bis WIB 92) als de btw (art. 60 W.Btw) bent u verplicht om uw facturen ten minste zeven jaar te bewaren. Die termijn loopt vanaf 1 januari van het jaar na het jaar waarin de factuur uitgereikt werd. Hoe zit dat bij elektronische facturen? Daarvoor geldt dezelfde bewaartermijn. Houd er wel rekening mee dat u de facturen gedurende die hele bewaartermijn in een leesbaar formaat moet kunnen voorleggen aan de fiscus. Eventueel moet u ze naar een ander formaat converteren als u met een bewaring in het originele formaat die leesbaarheid niet kunt garanderen. ...
Lees meer
Boekhouding

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - AANGIFTE - 03.09.2020

Vennootschap: aangifte en jaarrekening...

U heeft gehoord dat de indieningstermijn voor de aangifte vennootschapsbelasting verlengd zou zijn. Is dat zo en tot wanneer dan? Wat dan met de timing van de neerlegging van de jaarrekening?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - JAARREKENING - 15.09.2020

Hoezo, wordt mijn vennootschap dan zo zwaar belast... ?

Uit de jaarrekening die een collega op de voorbije jaarvergadering goedkeurde, bleek dat zijn BV(BA) ongeveer evenveel belasting betaalde als ze winst maakte! Betekent dit dan dat zijn vennootschap 50% belasting betaalt? Dat kan toch niet...
Lees meer

JAARREKENING - 19.08.2020

Neer te leggen jaarrekening en boete

Tegen wanneer neerleggen? De jaarrekening van uw vennootschap moet in principe neergelegd worden bij de NBB binnen 30 dagen nadat de algemene vergadering ze goedgekeurd heeft en ten laatste zeven maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar. De jaarrekening van boekjaar 2019 moest dus uiterlijk 31.07.2020 neergelegd zijn. ...
Lees meer

Cookiebeleid