Boekhouding

Recent toegevoegde tips & adviezen

KLEINE VENNOOTSCHAPPEN - 26.01.2023

Beoordeling groottecriteria vennootschap na wijziging op niveau van verbondenheid

Om te beoordelen of een vennootschap als klein aangemerkt kan worden, wordt rekening gehouden met de vraag of de betrokken vennootschap al dan niet verbonden is aan andere vennootschappen, aangezien de groottecriteria op geconsolideerde basis beoordeeld worden. Wanneer een vennootschap haar verbondenheid met andere vennootschappen verliest, kan dat een impact hebben op haar omvang. De CBN heeft daarvoor reeds duidelijke richtlijnen verstrekt (CBN-advies 2017/10) . Onlangs werden die echter in vraag gesteld door het hof van beroep te Gent.
Lees meer

CSRD - 26.01.2023

Corporate Sustainability Reporting Directive: ook voor u nieuwe rapporteringsverplichting?

Een van de hulpmiddelen om de doelstellingen van de Europese Green Deal te realiseren, is klanten, investeerders, werknemers en andere belanghebbenden beter te informeren over de duurzame prestaties van bedrijven. In dat kader hebben het Europees Parlement en de Europese Raad in november 2022 de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) goedgekeurd en zullen de lidstaten vervolgens die richtlijn moeten implementeren binnen de 18 maanden in nationaal recht. Waarmee moet u in die context zoal rekening houden?
Lees meer

PERSONEEL - VARIA - 25.01.2023

Vakantiegeld 2023, hoeveel provisie boeken?

Bij het afsluiten van het boekjaar 2022 moet u/uw boekhouder een provisie voor het vakantiegeld van 2023 aanleggen. Hoeveel is dat? En welke bezoldigingen komen in aanmerking voor de berekening?
Lees meer

RECHT - 17.01.2023

Notaristarieven vennootschapsakten

Nieuwe notaristarieven. Sinds 01.01.2023 zijn de tarieven voor de erelonen van notarissen voor sommige akten verlaagd. Dat is o.a. het geval voor oprichtingsakten en akten van vermogensbewegingen, lees: kapitaalverhogingen en -verminderingen en herstructureringen (fusies, splitsingen, inbrengen of overdrachten van een algemeenheid of bedrijfstak, omvormingen). ...
Lees meer

BTW - FACTUURVERMELDINGEN - 17.01.2023

Btw niet aftrekbaar omdat de factuur niet in orde is?

Facturen moeten volgens de btw-wetgeving een aantal verplichte vermeldingen bevatten. Kan de Btw de aftrek weigeren als sommige van die vermeldingen ontbreken? Wat heeft het Hof van Cassatie hierover op 25 november 2022 beslist?
Lees meer

JAARREKENING - NEERLEGGING - 17.01.2023

Kostprijs publicatie jaarrekening in 2023?

Jaarlijkse indexatie. Om uw jaarrekening te laten publiceren, moet u een vergoeding betalen aan de Nationale Bank van België, die voor de publicatie instaat. Het bedrag van de vergoeding hangt af van het model van de jaarrekening (volledig (VOL), verkort (VKT) of micro (MIC)) en de wijze van indiening (XBRL of PDF), en wordt elk jaar geïndexeerd. ...
Lees meer
Boekhouding

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGEN - INTERESTEN - 12.01.2023

Hoeveel interesten mag u in 2023 toekennen op een rekening-couranttegoed?

Heeft uw baas een rekening-couranttegoed (rc-tegoed), dan mag u hem daarvoor een marktconforme interest toekennen. Sinds het zomerakkoord bestaan daar echter regels voor. Hoeveel bedraagt het tarief? En wat zijn de spelregels?
Lees meer

BEROEPSKOSTEN - VOORZIENING - 30.11.2022

Belastingvrije voorzieningen aanleggen voor 2022?

Zowel vennootschappen als eenmanszaken kunnen voorzieningen aanleggen. Onder welke voorwaarden zijn die fiscaal vrijgesteld en wat kunt u voor het jaareinde nog doen om ervoor te zorgen dat aan die voorwaarden is voldaan?
Lees meer

LIQUIDATIERESERVES - 05.01.2023

Liquidatiereserves aanleggen of uitkeren over boekjaar 2022?

Liquidatiereserves bieden een fiscaal voordeel voor aandeelhouders-natuurlijke personen: in ruil voor een kost van 10% vennootschapsbelasting genieten ze immers een fiscaal voordeel voor dividenden die uit die reserves geput worden. Er is evenwel steeds waakzaamheid geboden bij het aanleggen en uitkeren van dergelijke reserves. Een overzicht.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app