Boekhouding

Recent toegevoegde tips & adviezen

FACTUUR - PROTESTEREN - 22.04.2024

Protest tegen een factuur regelen in uw algemene voorwaarden

Kunt u in uw algemene voorwaarden aangeven hoe en binnen welke termijn uw klanten een factuur desgevallend moeten protesteren? Gelden dezelfde regels naargelang u zakendoet met andere ondernemers, dan wel met consumenten?
Lees meer

RAPPORTERING - 15.04.2024

Duurzaam ondernemen. Van NFRD naar CSRD: wat zijn de te gebruiken standaarden?

De Europese NFRD-richtlijn legt grote ‘organisaties van openbaar belang’ al langer een niet-financiële rapportering op. Een nieuwere CSRD-richtlijn breidt die verplichting verder uit naar andere ondernemingen, waardoor heel wat grote ondernemingen worden verplicht om vanaf 2026 (over boekjaar 2025) te rapporteren over duurzaamheidsthema’s. De European Sustainability Reporting Standards (ESRS) bepalen hoe dat moet gebeuren. Wat houden die precies in?
Lees meer

BELASTINGEN - BOEKHOUDING - 12.04.2024

Wat bewijzen voor aftrek van restaurant- en autokosten?

Restaurant- en autokosten die uw vennootschap ten laste neemt en die voor haar (beperkt) aftrekbaar zijn, krijgen bij een belastingcontrole meestal bijzondere aandacht. Wat moet u dan kunnen bewijzen voor de aftrek en hoe zit dat voor forfaitaire dag- en kilometervergoedingen?
Lees meer

BOEKHOUDING - BELASTINGEN - 11.04.2024

120% kostenaftrek voor verplichte gestructureerde e-facturatie in b2b-verband vanaf 2026!

De wet die het elektronisch factureren tussen Belgische btw-plichtige ondernemers vanaf 2026 verplicht, is een feit! Om de kosten die daarmee gepaard gaan te temperen, voert de regering een fiscale gunstmaatregel in. Hoe zit dat precies?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - AANDELEN - 09.04.2024

Het wat, wie en waarom van de zgn. kwijting op de jaarvergadering

Op de komende jaarvergadering die de jaarrekening van 2023 van uw vennootschap goedkeurt, staat ook weer de zgn. kwijting op de agenda. Wat houdt die kwijting precies in, wie kan er kwijting krijgen en wat ‘koopt’ u daarmee?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - JAARREKENING - 08.04.2024

Neerlegging jaarrekening: wat u daarover moet weten

De jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank is iets dat meer dan waarschijnlijk uw boekhouder voor u doet. Gebeurt dat echter niet volgens de regels, dan is het wel uw vennootschap en/of u als bestuurder die voor de gevolgen opdraait! U bent dus maar beter mee met wat van belang is...
Lees meer
Boekhouding

Meest gelezen tips & adviezen

KAPITAAL - 30.01.2024

‘Beschikbare inbreng’ uitkeren?

U heeft de statuten van uw BV aangepast aan het hervormde vennootschapsrecht en het oude ‘kapitaal’ zgn. beschikbaar gemaakt. Heeft dat gevolgen voor het fiscaal statuut van dit deel van het eigen vermogen of voor de regels toe te passen bij een uitkering ervan?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - LIQUIDATIEBONUS - 21.02.2024

In 2024 een liquidatiereserve aanleggen of niet?

Binnenkort moet u beslissen wat u gaat doen met het resultaat van boekjaar 2023. Is het dit jaar een goed idee om winst over te boeken naar een liquidatiereserve, in plaats van een gewone reserve? Hoeveel kost u dat?
Lees meer

BELEGGEN - ROERENDE VOORHEFFING - 02.02.2024

Beleggen via uw vennootschap: hoe zit dat fiscaal?

Uw vennootschap heeft cash ‘op overschot’ die u wilt beleggen in aandelen en – nu de rente wat hoger staat – obligaties. Met welke fiscale aspecten moet u daarbij rekening houden en welke impact hebben ze op uw rendement?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app