Boekhouding

Recent toegevoegde tips & adviezen

CONSORTIUM - 29.09.2022

Wanneer is er sprake van een consortium en wat zijn dan de fiscale gevolgen?

Mede naar aanleiding van de inwerkingtreding van het WVV heeft de CBN op 1 juni 2022 een advies (CBN-advies 2022/09) uitgebracht over de consolidatie binnen een horizontale groep. Dat advies vervangt het eerdere advies 2017/6 en preciseert de interpretatie van het begrip consortium. Wanneer is er sprake van een consortium? Wat zijn daarvan de gevolgen op fiscaal vlak?
Lees meer

DIVIDENDEN - 29.09.2022

VVPR-bis: ook mogelijk voor voorheen uitgesloten kapitaal

Het standaardtarief roerende voorheffing voor dividenden bedraagt op heden 30%. Op dat algemene tarief bestaat evenwel een uitzondering voor bepaalde aandelen van kleine vennootschappen. Die gunstregeling, die gekend is onder de noemer ‘VVPR-bis’, biedt de mogelijkheid om dividenden tegen een verlaagd tarief (tot 15%) roerende voorheffing uit te keren. Anno 2022 werd de regeling – vervat in artikel 269, §2 WIB 92 – herschreven, en dat voor dividenden toegekend of betaalbaar gesteld met ingang van 1 januari 2022. Op grond van de gewijzigde regels kan voorheen uitgesloten kapitaal nu alsnog binnen het toepassingsgebied van de gunstregeling vallen. Dat werd onlangs aan de hand van een voorbeeld bevestigd door de minister.
Lees meer

VENNOOTSCHAP - BESTUUR - 28.09.2022

Betalen voor eigen aandelen aan de ‘ex’?

Als uw zaak in een vennootschap zit en de aandelen op uw naam alleen staan, denkt u allicht dat u ‘veilig’ zit als het tot een echtscheiding zou komen. Is dat wel zo? Kan de ex-echtgeno(o)t(e) daarvoor dan geen vergoeding vragen?
Lees meer

FACTUUR - VARIA - 27.09.2022

Altijd een verkoopfactuur maken?

Als u – voordat u een factuur maakt – al weet dat die onbetaald gaat blijven, moet u dan nog wel de moeite doen om er een te versturen? Wat zei de rechter daarover op 24.05.2022?
Lees meer

BELASTINGEN - DIVIDEND - 16.09.2022

CommV en VOF: toch VVPR-bis voor ‘oud’ kapitaal

In een recente parlementaire vraag bevestigt de minister van Financiën dat vennootschappen die destijds niet over een minimumkapitaal moesten beschikken, voortaan ook met hun ‘oud’ kapitaal toegang hebben tot het VVPR-bis-stelsel. Waarover gaat het precies?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - DIVIDEND - 16.09.2022

Liquidatiereserves ‘onterecht’ aangelegd: kunt u de 10% betaalde bijzondere aanslag terugvorderen?

Als uw vennootschap in het verleden een liquiditeitsreserve aangelegd heeft, dan kan ze die in principe na vijf jaar tegen 5% roerende voorheffing (rv) uitkeren. Wat als later blijkt dat uw vennootschap zo’n liquidatiereserve eigenlijk niet kon aanleggen omdat ze geen kmo was?
Lees meer
Boekhouding

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAPSBELASTING - WINST - 16.08.2022

Winst gemaakt, maar dat blijkt niet uit de bankrekening?

Uw vennootschap heeft in 2021 een mooie winst gerealiseerd. Op de bankrekening van uw vennootschap staat echter maar een fractie van dat bedrag. Hoe komt dat eigenlijk en wat betekent dit?
Lees meer

STATUTEN - 01.09.2022

Uw statuten aanpassen aan het nieuwe vennootschapsrecht: wanneer en hoe?

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is al enkele jaren in voege. Veel vennootschappen die opgericht zijn vóór 1 mei 2019 hebben tot op vandaag hun statuten nog niet aangepast. Ze hebben de tijd tot uiterlijk 1 januari 2024 om dat te doen. Gelden dezelfde formaliteiten als bij een gewone statutenwijziging? Wanneer hebben de aandeelhouders er belang bij om de vennootschap naar een andere rechtsvorm te wijzigen? Wanneer is dat verplicht? En wat gebeurt er wanneer u die verplichtingen niet nakomt?
Lees meer

BELASTINGEN - DIVIDEND - 16.09.2022

CommV en VOF: toch VVPR-bis voor ‘oud’ kapitaal

In een recente parlementaire vraag bevestigt de minister van Financiën dat vennootschappen die destijds niet over een minimumkapitaal moesten beschikken, voortaan ook met hun ‘oud’ kapitaal toegang hebben tot het VVPR-bis-stelsel. Waarover gaat het precies?
Lees meer