Boekhouding

Recent toegevoegde tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - AANDELEN - 06.04.2020

Liquidatiereserve: aan wie komt dit toe?

Het aanleggen van een liquidatiereserve is om fiscale redenen heel populair. Aan wie komen deze opgepotte reserves echter toe als de ouders ondertussen de blote eigendom van de aandelen aan de kinderen geschonken hebben?
Lees meer

ROERENDE VOORHEFFING - 27.03.2020

Wat als er onvoldoende roerende voorheffing (rv) aan de bron is ingehouden?

Als schuldenaar van roerende inkomsten bent u verplicht om de rv aan de bron in te houden en ze tijdig door te storten aan de fiscus, tenzij wanneer er een vrijstelling voorhanden is. De praktijk toont echter aan dat dit niet altijd correct verloopt. Wat zijn dan de gevolgen? Daarnaast kan het ook zijn dat u met de schuldeiser een netto gegarandeerde interest heeft afgesproken. Hoe bruteert u die interest dan correct? Een recente circulaire (circ. 2020/C/21, 29.01.2020) verduidelijkt.
Lees meer

TANTIÈMES - 27.03.2020

Wanneer is er op een tantième btw verschuldigd?

Er bestaan in de praktijk soms misverstanden over de vraag of u btw moet rekenen als de algemene vergadering binnenkort beslist om een tantième toe te kennen aan een bestuurder-vennootschap. Is dat anders wanneer het om een bestuurder-natuurlijk persoon gaat? Wanneer is de btw dan opeisbaar?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - LOON - 26.03.2020

Is het niet boeken van uw loon een materiële vergissing?

Een vennootschap heeft een bedrijfsleidersbezoldiging vergeten te boeken in de kosten. Voor een bezwaarschrift is ze te laat en dus vraagt ze een zgn. ambtshalve ontlasting waarvoor er meer tijd is, maar waarvoor ze wel moet bewijzen dat het niet boeken van het loon een zgn. materiële vergissing is. Is dat ook zo?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - DIVIDEND - 24.03.2020

Hoeveel dividend of tantième voor boekjaar 2019?

Binnenkort moet u beslissen over de jaarrekening voor boekjaar 2019 en meer bepaald over de bestemming die u aan het resultaat zal geven. Wanneer kunt u kiezen voor een uitkering als dividend of tantième en hoe groot mag dat dividend of dat tantième dan zijn?
Lees meer

RECHT - 16.03.2020

Als de levering op zich laat wachten... 

Het bedrijf bestelt een aantal producten, maar de levering blijft uit. Vanaf wanneer kunt u zeggen dat de levering te laat is? Kan het bedrijf het contract met de leverancier dan eenzijdig beëindigen en de producten elders bestellen? Kunt u een schadevergoeding vragen of een korting op de aankoopprijs? Hoe vermijdt het bedrijf dat het bij een laattijdige levering door een leverancier zelf problemen krijgt met zijn klanten?
Lees meer
Boekhouding

Meest gelezen tips & adviezen

NOTIONELE-INTERESTAFTREK - 14.01.2020

Hoeveel notionele-interestaftrek (NI)?

Voor aanslagjaar 2021. De tarieven van de NI voor aanslagjaar 2021, dus in principe voor boekjaar 2020, zijn nog niet gepubliceerd, maar kunnen wel al berekend worden en zo komt men uit op een basistarief van -0,092%. Voor grote vennootschappen betekent dit dus dat zij voor aj. 2021 geen gebruik kunnen maken van de notionele-interestaftrek. Voor kleine vennootschappen bedraagt het percentage 0,408% (-0,092% + 0,5%). ...
Lees meer

DIVIDEND - 03.02.2020

Nettoactieftest en liquiditeitstest: het IBR verduidelijkt... 

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft op 30 augustus 2019 technische nota’s over de nieuwe nettoactieftest (balanstest) en liquiditeitstest gepubliceerd. Wat kunnen we daaruit leren? Op welke gegevens moet u zich bij het uitvoeren van beide testen concreet baseren? Wanneer moet de commissaris tussenkomen en wat is precies zijn rol?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 06.02.2020

Zorg dat interesten op rc niet als dividend belast worden!

De hervorming van de vennootschapsbelasting heeft de regels inzake de herkwalificatie van interesten op voorschotten in dividenden gewijzigd sinds 01.01.2020. Wat is er precies veranderd en welke gevolgen heeft dit voor de interesten die u sinds 01.01.2020 ontvangt voor uw rekening-couranttegoed?
Lees meer

Cookiebeleid