Boekhouding - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 08.10.2020

Geen boekhoudkundige winst en toch belastingen betalen?

Bij de afsluiting van het boekjaar blijkt uw vennootschap vorig jaar nauwelijks of zelfs geen winst gemaakt te hebben. Toch zal ze volgens uw boekhouder belastingen moeten betalen. Is dat mogelijk en zo ja, hoe komt dat dan?
Lees meer

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 11.06.2020

Liquidatiereserves aanleggen en/of opnemen in coronatijden: een goed idee?

Overweegt u om naar goede gewoonte voor het afgelopen boekjaar liquidatiereserves aan te leggen en/of kunt u voor het eerst liquidatiereserves uitkeren, vraag u dan af of dit het geschikte moment is. Corona dreigt immers voor velen roet in het eten te gooien. Waarop moet u dan letten?
Lees meer

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 02.06.2020

Jaarrekening later indienen in coronatijden?

Even opfrissen. In onze adviesbrief (T&A Belastingen, jg. 26, nr. 14, p. 8, 05.05.2020) lieten we u weten dat voor jaarvergaderingen die vóór 19.04.2020 samengeroepen werden, een uitstel van maximaal tien weken verleend wordt (KB 09.04.2020, BS 09.04.2020) . U krijgt eveneens tien weken uitstel voor de verplichting om de jaarrekening van uw vennootschap binnen de zeven maanden na afsluiting van het boekjaar bij de Nationale Bank neer te leggen. Maar hoe zit dat in het geval van een gebroken boekjaar? ...
Lees meer

INBRENG - 05.05.2020

Inbreng in nijverheid: nu toch boeking binnen het eigen vermogen?

De hervorming van het vennootschapsrecht maakt het voor een BV mogelijk om aandelen niet enkel uit te geven tegen een inbreng van geld of natura, maar ook tegen een inbreng in nijverheid. We gingen eerder reeds in op de vennootschapsrechtelijke en fiscale aspecten van zo’n inbreng. Hoe verwerkt u zo’n inbreng boekhoudkundig? De CBN heeft op 10 maart 2020 een aangepaste versie gepubliceerd van haar ontwerpadvies van 22 januari 2020. Leidt een inbreng in nijverheid nu toch tot een afzonderlijke boeking binnen het eigen vermogen? Wanneer wel en wanneer niet?
Lees meer

VENNOOTSCHAPSBELASTING - AFTREKBARE KOSTEN - 22.04.2020

Kunt u onbetaalde facturen sneller afboeken wegens corona?

Op facturen waarvan u vreest dat ze niet meer betaald zullen worden, mag u een zgn. waardevermindering boeken. Wat is ook alweer het verschil met een minderwaarde en welke gevolgen heeft de coronacrisis voor de fiscale aftrekbaarheid van waardeverminderingen?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 10.04.2020

Corona: uitstel van betaling en aangifte

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de FOD Financiën op 18.03.2020 een bericht verzonden i.v.m. bijkomende steunmaatregelen. Hoe zit dat precies?
Lees meer
Boekhouding - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 08.10.2020

Geen boekhoudkundige winst en toch belastingen betalen?

Bij de afsluiting van het boekjaar blijkt uw vennootschap vorig jaar nauwelijks of zelfs geen winst gemaakt te hebben. Toch zal ze volgens uw boekhouder belastingen moeten betalen. Is dat mogelijk en zo ja, hoe komt dat dan?
Lees meer

Cookiebeleid