Boekhouding - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

PERSONEEL - VARIA - 25.01.2023

Vakantiegeld 2023, hoeveel provisie boeken?

Bij het afsluiten van het boekjaar 2022 moet u/uw boekhouder een provisie voor het vakantiegeld van 2023 aanleggen. Hoeveel is dat? En welke bezoldigingen komen in aanmerking voor de berekening?
Lees meer

BELASTINGEN - INTERESTEN - 12.01.2023

Hoeveel interesten mag u in 2023 toekennen op een rekening-couranttegoed?

Heeft uw baas een rekening-couranttegoed (rc-tegoed), dan mag u hem daarvoor een marktconforme interest toekennen. Sinds het zomerakkoord bestaan daar echter regels voor. Hoeveel bedraagt het tarief? En wat zijn de spelregels?
Lees meer

BEROEPSKOSTEN - VOORZIENING - 30.11.2022

Belastingvrije voorzieningen aanleggen voor 2022?

Zowel vennootschappen als eenmanszaken kunnen voorzieningen aanleggen. Onder welke voorwaarden zijn die fiscaal vrijgesteld en wat kunt u voor het jaareinde nog doen om ervoor te zorgen dat aan die voorwaarden is voldaan?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 14.10.2022

Ondernemings/btw-nr. dat met ‘1’ start, kan dat?

Momenteel (BE)0xxx.xxx.xxx. Bij de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) krijgt elke onderneming een ondernemingsnummer (uniek identificatienummer) toegewezen (KB 23.06.2003, BS 30.06.2003) . Voor btw-plichtigen is hun btw-nummer het ondernemingsnummer, met ‘BTW BE’ voor de cijfercombinatie. De gekende structuur van elk btw- en ondernemingsnummer op dit moment is (BE)0xxx.xxx.xxx . ...
Lees meer

AANGIFTE - PERSONENBELASTING - 06.10.2022

Uitstel t.e.m. 28.10.2022 voor aangifte personenbelasting via mandataris!

Naast de btw-aangifte moet uw boekhouder in oktober ook uw aangifte vennootschapsbelasting indienen en dat nadat hij in principe uiterlijk op 30.09 al de aangifte personenbelasting moest indienen. Gelukkig grijpt de minister in...
Lees meer

VENNOOTSCHAP - JAARREKENING - 07.06.2022

Het is weer tijd voor uw jaarvergadering en jaarrekening

Zit u in vennootschap, dan is juni doorgaans de maand om uw jaarvergadering te houden. Daarna wordt de goedgekeurde jaarrekening van 2021 neergelegd. Waarop moet u zoal letten en wat als uw boekhouder de jaarrekening niet op tijd kan neerleggen?
Lees meer
Boekhouding - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGEN - INTERESTEN - 12.01.2023

Hoeveel interesten mag u in 2023 toekennen op een rekening-couranttegoed?

Heeft uw baas een rekening-couranttegoed (rc-tegoed), dan mag u hem daarvoor een marktconforme interest toekennen. Sinds het zomerakkoord bestaan daar echter regels voor. Hoeveel bedraagt het tarief? En wat zijn de spelregels?
Lees meer

BEROEPSKOSTEN - VOORZIENING - 30.11.2022

Belastingvrije voorzieningen aanleggen voor 2022?

Zowel vennootschappen als eenmanszaken kunnen voorzieningen aanleggen. Onder welke voorwaarden zijn die fiscaal vrijgesteld en wat kunt u voor het jaareinde nog doen om ervoor te zorgen dat aan die voorwaarden is voldaan?
Lees meer

PERSONEEL - VARIA - 25.01.2023

Vakantiegeld 2023, hoeveel provisie boeken?

Bij het afsluiten van het boekjaar 2022 moet u/uw boekhouder een provisie voor het vakantiegeld van 2023 aanleggen. Hoeveel is dat? En welke bezoldigingen komen in aanmerking voor de berekening?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app