Boekhouding - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 22.03.2021

Liquidatiereserves aanleggen en/of opnemen in coronatijden: ‘another year’

De lente is traditioneel de periode waarin heel wat vennootschappen hun jaarrekening opmaken. Kleine vennootschappen (art. 1:24, §1 tot 6 WVV) kunnen jaarlijks een liquidatiereserve aanleggen, mits ze een bijzondere aanslag van 10% betalen. Waarop moet u letten alvorens voor het afgelopen boekjaar liquidatiereserves aan te leggen of bestaande liquidatiereserves uit te keren?
Lees meer

PERSONEEL - FISCAAL - 18.03.2021

Hoeveel provisie vakantiegeld aanleggen?

Bij het afsluiten van het boekjaar moet u een provisie voor vakantiegeld aanleggen. Hoeveel is dat? Waarop moet u letten? Kunt u ook een provisie aanleggen voor vakantiedagen ten gevolge van werkloosheidsdagen COVID-19? Wat in geval van een gebroken boekjaar? En welke journaalposten moet u toepassen?
Lees meer

BELASTINGEN - INTERESTEN - 18.03.2021

Hoeveel interesten aan uw baas toekennen op zijn rekening-couranttegoed?

Heeft uw baas een rekening-couranttegoed (rc-tegoed), dan mag u hem daarvoor een marktconforme interest toekennen. Sinds het zomerakkoord bestaan daar echter regels voor. Hoeveel bedraagt het tarief? En wat zijn de spelregels?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - BOEKJAAR - 26.02.2021

Wat doet u het best met het resultaat van 2020?

Binnenkort moet u de jaarrekening voor boekjaar 2020 goedkeuren en een bestemming geven aan het resultaat. Welke bestemmingen zijn er mogelijk en wat zijn de fiscale aandachtspunten?
Lees meer

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 18.02.2021

Administratieve tolerantie voor aftrek IPT-premie 2020

Premies die een vennootschap voor haar bedrijfsleider stort in een IPT of groepsverzekering zijn fiscaal aftrekbaar onder voorwaarden. Door de coronapandemie bestaat de kans dat deze voorwaarden in 2020 niet vervuld werden. Een recente circulaire voorziet in enige tolerantie.
Lees meer

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID - 18.02.2021

Zijn niet-betaalde sociale bijdragen aftrekbaar?

Door de coronacrisis hebben sommige zelfstandigen een uitstel van betaling van hun sociale bijdragen gevraagd. Maar hoe zit dat dan met de fiscale aftrekbaarheid? En is dat verschillend voor een bedrijfsleider of iemand met een eenmanszaak?
Lees meer
Boekhouding - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - BOEKJAAR - 26.02.2021

Wat doet u het best met het resultaat van 2020?

Binnenkort moet u de jaarrekening voor boekjaar 2020 goedkeuren en een bestemming geven aan het resultaat. Welke bestemmingen zijn er mogelijk en wat zijn de fiscale aandachtspunten?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - BOEKJAAR - 28.01.2021

Afsluiting boekjaar 2020, boekhoudkundig en fiscaal

Uw boekhouder sluit straks de jaarrekening van uw vennootschap voor boekjaar 2020 af. Welke gebruikelijke boekingen zal hij nu nog verrichten en welke impact hebben die op het boekhoudkundige en het fiscale resultaat voor 2020?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 22.03.2021

Liquidatiereserves aanleggen en/of opnemen in coronatijden: ‘another year’

De lente is traditioneel de periode waarin heel wat vennootschappen hun jaarrekening opmaken. Kleine vennootschappen (art. 1:24, §1 tot 6 WVV) kunnen jaarlijks een liquidatiereserve aanleggen, mits ze een bijzondere aanslag van 10% betalen. Waarop moet u letten alvorens voor het afgelopen boekjaar liquidatiereserves aan te leggen of bestaande liquidatiereserves uit te keren?
Lees meer