Boekhouding - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

ACTUALITEIT - BOEKHOUDING - 13.02.2020

Betalingen afronden op 5 eurocent: hoe zit dat precies?

Sinds 1 december 2019 moet u cashbetalingen afronden op 5 eurocent. Moet u dit ook doen in het geval dat een professionele klant cash betaalt? Mag u niet-cashbetalingen voortaan ook afronden? Hoe verwerkt u dat op uw kassaticket of factuur? Hoe zit dat met de btw? En hoe verwerkt u dat alles in uw boekhouding?
Lees meer

DIVIDEND - 03.02.2020

Nettoactieftest en liquiditeitstest: het IBR verduidelijkt... 

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft op 30 augustus 2019 technische nota’s over de nieuwe nettoactieftest (balanstest) en liquiditeitstest gepubliceerd. Wat kunnen we daaruit leren? Op welke gegevens moet u zich bij het uitvoeren van beide testen concreet baseren? Wanneer moet de commissaris tussenkomen en wat is precies zijn rol?
Lees meer

MEERWAARDEN - 03.02.2020

Ruiltransacties: boekhoudkundige en fiscale behandeling?

Op 4 december 2019 heeft de Commissie voor Boekhoudkundige Normen een advies (CBN-advies 2019/15) uitgevaardigd inzake de aanschaffingswaarde van een actiefbestanddeel verkregen in ruil voor een tegenprestatie anders dan in geld, incl. het verrichten van een dienst. Gelet op de waarderingsdiscussies die zich met de fiscus wel eens voordoen, is deze administratieve duiding meer dan welkom. Wat zijn de boekhoudkundige regels en hoe werken ze fiscaal gezien door?
Lees meer

KAPITAALVERMINDERING - 23.12.2019

Gedeeltelijk belastbare kapitaalvermindering: hoe boeken?

Als u een kapitaalvermindering doorvoert, dan moet u die sinds 1 januari 2018 fiscaal gezien pro rata aanrekenen op het fiscaal gestort kapitaal en op de reserves, waardoor er roerende voorheffing verschuldigd is op het gedeelte dat als dividenduitkering uitgekeerd wordt. U kunt die nieuwe regels op vrijwillige basis eveneens toepassen bij de boekhoudkundige verwerking. Daarover heeft de CBN nu een advies uitgebracht (CBN-advies 2019/13 van 16.10.2019) .
Lees meer

ACTUALITEIT - BOEKHOUDING - 13.12.2019

Hoeveel provisie vakantiegeld aanleggen?

Bij het afsluiten van het boekjaar moet u een provisie voor vakantiegeld aanleggen. Hoeveel is dat? Waarop moet u letten? Wat in geval van een gebroken boekjaar?
Lees meer

ACTUALITEIT - BOEKHOUDING - 13.12.2019

Van kapitaalhoudende BVBA naar een kapitaalloze BV

Op 01.01.2020 wordt de kapitaalhoudende BVBA van rechtswege omgevormd in een kapitaalloze BV. Hoe implementeert u dit in de boekhouding en waar moet u op letten? Kunt u dan ook overgaan tot de uitkering van het kapitaal en de wettelijke reserves?
Lees meer
Boekhouding - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

DIVIDEND - 03.02.2020

Nettoactieftest en liquiditeitstest: het IBR verduidelijkt... 

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft op 30 augustus 2019 technische nota’s over de nieuwe nettoactieftest (balanstest) en liquiditeitstest gepubliceerd. Wat kunnen we daaruit leren? Op welke gegevens moet u zich bij het uitvoeren van beide testen concreet baseren? Wanneer moet de commissaris tussenkomen en wat is precies zijn rol?
Lees meer

MEERWAARDEN - 03.02.2020

Ruiltransacties: boekhoudkundige en fiscale behandeling?

Op 4 december 2019 heeft de Commissie voor Boekhoudkundige Normen een advies (CBN-advies 2019/15) uitgevaardigd inzake de aanschaffingswaarde van een actiefbestanddeel verkregen in ruil voor een tegenprestatie anders dan in geld, incl. het verrichten van een dienst. Gelet op de waarderingsdiscussies die zich met de fiscus wel eens voordoen, is deze administratieve duiding meer dan welkom. Wat zijn de boekhoudkundige regels en hoe werken ze fiscaal gezien door?
Lees meer

ACTUALITEIT - BOEKHOUDING - 13.02.2020

Betalingen afronden op 5 eurocent: hoe zit dat precies?

Sinds 1 december 2019 moet u cashbetalingen afronden op 5 eurocent. Moet u dit ook doen in het geval dat een professionele klant cash betaalt? Mag u niet-cashbetalingen voortaan ook afronden? Hoe verwerkt u dat op uw kassaticket of factuur? Hoe zit dat met de btw? En hoe verwerkt u dat alles in uw boekhouding?
Lees meer

Cookiebeleid