Boekhouding - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - JAARREKENING - 07.06.2022

Het is weer tijd voor uw jaarvergadering en jaarrekening

Zit u in vennootschap, dan is juni doorgaans de maand om uw jaarvergadering te houden. Daarna wordt de goedgekeurde jaarrekening van 2021 neergelegd. Waarop moet u zoal letten en wat als uw boekhouder de jaarrekening niet op tijd kan neerleggen?
Lees meer

ACTUALITEIT - BOEKHOUDING - 18.05.2022

Interestvoet bij laattijdige betaling

Wettelijke interestvoet privétransacties. In 2022 bedraagt de wettelijke interestvoet 1,5% (BS 01.03.2022) . Voor 2021 was dat 1,75%. Die interestvoet is toepasselijk voor privétransacties tussen zowel natuurlijke als rechtspersonen, en in transacties tussen handelaars en particulieren, maar wel enkel als de partijen niet zelf een interestvoet afgesproken hebben. ...
Lees meer

PERSONEEL - VARIA - 11.02.2022

Vakantiegeld 2022, hoeveel provisie boeken?

Bij het afsluiten van het boekjaar moet u/uw boekhouder een provisie voor het vakantiegeld van 2022 aanleggen. Hoeveel is dat? En welke bezoldigingen komen in aanmerking voor de berekening?
Lees meer

BELASTINGEN - INTERESTEN - 14.01.2022

Hoeveel interesten mag u in 2022 toekennen op een rekening-couranttegoed?

Heeft uw baas een rekening-couranttegoed (rc-tegoed), dan mag u hem daarvoor een marktconforme interest toekennen. Sinds het zomerakkoord bestaan daar echter regels voor. Hoeveel bedraagt het tarief? En wat zijn de spelregels?
Lees meer