Boekhouding - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - BOEKJAAR - 28.01.2021

Afsluiting boekjaar 2020, boekhoudkundig en fiscaal

Uw boekhouder sluit straks de jaarrekening van uw vennootschap voor boekjaar 2020 af. Welke gebruikelijke boekingen zal hij nu nog verrichten en welke impact hebben die op het boekhoudkundige en het fiscale resultaat voor 2020?
Lees meer

PERSONEEL - VARIA - 22.01.2021

Gebroken boekjaar: hoeveel provisie vakantiegeld?

Boekjaar = kalenderjaar Vennootschappen die hun boekjaar afsluiten op 31.12.2020 kunnen voor bedienden 18,20% van de vaste en veranderlijke bezoldigingen (waaronder commissielonen, premies, lonen voor gepresteerde overuren maar exclusief de eindejaarspremie, 13de maand en dubbel vakantiegeld) die in 2020 toegekend zijn als fiscaal aftrekbare provisie vakantiegeld aanleggen. Voor arbeiders is dat 10,27% van 108/100 van de lonen. In tegenstelling tot wat de bedienden betreft, mag men bij arbeiders voor het bepalen van de berekeningsbasis wel rekening houden met de eindejaarspremie, 13de maand en het vakantiegeld....
Lees meer

JAARREKENING - 18.01.2021

Wanneer uw jaarrekening achteraf aanpassen? De Commissie voor Boekhoudkundige Normen verduidelijkt...

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) heeft naar aanleiding van de hervorming van het vennootschapsrecht recentelijk een aangepast advies (CBN-advies 2020/12 - Correctie van de jaarrekening van 03.06.2020) uitgebracht over de vraag wanneer u een jaarrekening achteraf nog moet of mag corrigeren. Wat leren we daaruit?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - JAARREKENING - 13.01.2021

Hoeveel kost het neerleggen van uw jaarrekening in 2021?

U/uw boekhouder moet binnenkort de jaarrekening weer neerleggen. Wat is daarvoor de deadline? Wat zijn de mogelijke gevolgen van een laattijdige neerlegging? Heeft u een microvennootschap? Welke details geeft u vrij?
Lees meer

INTERESTEN - 30.10.2020

30% ebitda thin-cap-regel: boekhoudkundige verwerking financieringskostensurplus

Met ingang van aanslagjaar 2020 werd een aftrekbeperking van het financieringskostensurplus in functie van de ebitda van de vennootschap ingevoerd, weliswaar met een ‘de minimis’ van € 3 miljoen. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) verduidelijkt nu hoe deze nieuwe fiscale regels boekhoudkundig verwerkt moeten worden.
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 08.10.2020

Geen boekhoudkundige winst en toch belastingen betalen?

Bij de afsluiting van het boekjaar blijkt uw vennootschap vorig jaar nauwelijks of zelfs geen winst gemaakt te hebben. Toch zal ze volgens uw boekhouder belastingen moeten betalen. Is dat mogelijk en zo ja, hoe komt dat dan?
Lees meer
Boekhouding - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

INTERESTEN - 30.10.2020

30% ebitda thin-cap-regel: boekhoudkundige verwerking financieringskostensurplus

Met ingang van aanslagjaar 2020 werd een aftrekbeperking van het financieringskostensurplus in functie van de ebitda van de vennootschap ingevoerd, weliswaar met een ‘de minimis’ van € 3 miljoen. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) verduidelijkt nu hoe deze nieuwe fiscale regels boekhoudkundig verwerkt moeten worden.
Lees meer

VENNOOTSCHAP - JAARREKENING - 13.01.2021

Hoeveel kost het neerleggen van uw jaarrekening in 2021?

U/uw boekhouder moet binnenkort de jaarrekening weer neerleggen. Wat is daarvoor de deadline? Wat zijn de mogelijke gevolgen van een laattijdige neerlegging? Heeft u een microvennootschap? Welke details geeft u vrij?
Lees meer

JAARREKENING - 18.01.2021

Wanneer uw jaarrekening achteraf aanpassen? De Commissie voor Boekhoudkundige Normen verduidelijkt...

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) heeft naar aanleiding van de hervorming van het vennootschapsrecht recentelijk een aangepast advies (CBN-advies 2020/12 - Correctie van de jaarrekening van 03.06.2020) uitgebracht over de vraag wanneer u een jaarrekening achteraf nog moet of mag corrigeren. Wat leren we daaruit?
Lees meer