Boekhouding - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

PERSONEEL - FISCAAL - 15.06.2023

Een geïndexeerde provisie vakantiegeld voor boekjaar 2022?

Bij het afsluiten van het boekjaar moet u een provisie voor vakantiegeld aanleggen. Hoeveel is dat voor boekjaar 2022? Hoe zit dat in het geval van een gebroken boekjaar? Welke journaalposten moet u toepassen? En moet u wegens de hoge inflatie een extra voorziening aanleggen?
Lees meer

JAARREKENING - NEERLEGGING - 06.06.2023

Wat moet u weten over de jaarrekening van uw BV?

Uw boekhouder legt wellicht eerstdaags de jaarrekening van uw vennootschap neer bij de Nationale Bank. Kort nadien worden uw cijfers dan ‘publiek’. Wat moet u hier over weten en wat als er nog een foutje in uw jaarrekening staat of u spijt heeft van een bepaalde beslissing? Kunt u dit dan nog aanpassen?
Lees meer

ACTUALITEIT - BOEKHOUDING - 19.04.2023

Bent u verplicht om sinds 01.10.2022 elk kwartaal de kilometervergoeding te wijzigen?

Kilometervergoeding. Als u of uw werknemers de eigen wagen (motorfiets of bromfiets) gebruiken voor beroepsmatige verplaatsingen , mag uw vennootschap hiervoor een kilometervergoeding toekennen. Voor zover u zich beperkt tot het forfait dat geldt voor de ambtenaren wordt dit beschouwd als een kost eigen aan de werkgever waarop er geen RSZ of bedrijfsvoorheffing verschuldigd is (Comm. IB 31/36, lid 2) . ...
Lees meer

ACTUALITEIT - BOEKHOUDING - 13.04.2023

Interestvoet bij laattijdige betaling in 2023!

Wettelijke interestvoet privétransacties In 2023 bedraagt de wettelijke interestvoet 5,25% (BS 31.01.2023) . Voor 2022 was dat amper 1,50%. Die interestvoet is toepasselijk voor privétransacties tussen zowel natuurlijke als rechtspersonen, en in transacties tussen handelaars en particulieren, maar wel enkel als de partijen niet zelf een interestvoet afgesproken hebben. ...
Lees meer

PERSONEEL - VARIA - 25.01.2023

Vakantiegeld 2023, hoeveel provisie boeken?

Bij het afsluiten van het boekjaar 2022 moet u/uw boekhouder een provisie voor het vakantiegeld van 2023 aanleggen. Hoeveel is dat? En welke bezoldigingen komen in aanmerking voor de berekening?
Lees meer

BELASTINGEN - INTERESTEN - 12.01.2023

Hoeveel interesten mag u in 2023 toekennen op een rekening-couranttegoed?

Heeft uw baas een rekening-couranttegoed (rc-tegoed), dan mag u hem daarvoor een marktconforme interest toekennen. Sinds het zomerakkoord bestaan daar echter regels voor. Hoeveel bedraagt het tarief? En wat zijn de spelregels?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app