Boekhouding - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

RAPPORTERING - 15.04.2024

Duurzaam ondernemen. Van NFRD naar CSRD: wat zijn de te gebruiken standaarden?

De Europese NFRD-richtlijn legt grote ‘organisaties van openbaar belang’ al langer een niet-financiële rapportering op. Een nieuwere CSRD-richtlijn breidt die verplichting verder uit naar andere ondernemingen, waardoor heel wat grote ondernemingen worden verplicht om vanaf 2026 (over boekjaar 2025) te rapporteren over duurzaamheidsthema’s. De European Sustainability Reporting Standards (ESRS) bepalen hoe dat moet gebeuren. Wat houden die precies in?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - JAARREKENING - 08.04.2024

Neerlegging jaarrekening: wat u daarover moet weten

De jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank is iets dat meer dan waarschijnlijk uw boekhouder voor u doet. Gebeurt dat echter niet volgens de regels, dan is het wel uw vennootschap en/of u als bestuurder die voor de gevolgen opdraait! U bent dus maar beter mee met wat van belang is...
Lees meer

BEROEPSKOSTEN - FICHES - 15.03.2024

Fiche 281.45 auteursrechten: belangrijke wijzigingen

Misschien heeft u het uit het oog verloren, maar voor inkomstenjaar 2023 moest u de fiches 281.45 indienen voor 1 maart 2024 (twee maanden eerder dan voordien!). Zo snel mogelijk indienen als blijk van goede trouw is dan de boodschap. Houd daarbij rekening met diverse wijzigingen aan het formulier.
Lees meer

ACTUALITEIT - PERSONEEL - 14.03.2024

De loonnorm 2025-2026: de eerste vooruitzichten

Op 21 februari 2024 publiceerde de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) een tussentijds technisch verslag omtrent de maximale beschikbare marge voor de loonkostontwikkeling. Dat verslag bevat de analyse van de loonkosthandicap tot en met 2023 en geeft een vooruitzicht van wat de loonkosthandicap in België ten opzichte van de ons omringende buurlanden zal bedragen eind 2024. Op basis van dat verslag kunnen we al een aantal voorzichtige conclusies trekken, die werkgevers kunnen meenemen in hun budgettaire oefening voor 2025.
Lees meer

PERSONEEL - FISCAAL - 14.03.2024

Provisie vakantiegeld 2024: hoeveel mag u fiscaal aanleggen?

Bij het afsluiten van het boekjaar moet u een provisie voor het vakantiegeld van 2024 aanleggen. Hoeveel is dat? Welke bezoldigingen komen in aanmerking? Waarop moet u letten? Wat in geval van een gebroken boekjaar? En welke journaalposten moet u toepassen?
Lees meer

BELASTINGEN - 14.03.2024

Reorganisatie van onderneming in moeilijkheden: fiscale gevolgen sinds 1 september 2023

Wanneer een onderneming in financiële moeilijkheden zich in een gerechtelijke of buitengerechtelijke reorganisatie bevindt, boeken haar schuldeisers normaal gezien waardeverminderingen op hun vorderingen. Voor de onderneming in reorganisatie vormen de door de schuldeisers toegestane schuldkwijtscheldingen opbrengsten. Fiscaal gezien gelden voor zowel de waardeverminderingen en minderwaarden als voor de opbrengsten bijzondere regels. Sinds 1 september 2023 zijn die gewijzigd.
Lees meer
Boekhouding - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

AANGIFTE - VARIA - 25.01.2024

Fiches 281.10/20: Check de vermelding van onkostenvergoedingen van 2023!

Sinds 2022 bestaat er een verruimde ficheplicht i.v.m. terugbetalingen aan werknemers en bedrijfsleiders van zgn. kosten eigen aan de werkgever. Die aangifte moet uiterlijk op 29.02.2024 gebeuren via de fiche 281.10 of 281.20. Check dus nu en stuur eventueel nog snel bij!
Lees meer

PERSONEEL - VARIA - 21.02.2024

Vakantiegeld 2024, hoeveel provisie boeken?

Bij het afsluiten van het boekjaar 2023 moet u/uw accountant een provisie voor het vakantiegeld van 2024 aanleggen. Hoeveel is dat? En welke bezoldigingen komen in aanmerking voor de berekening?
Lees meer

ACTUALITEIT - BOEKHOUDING - 15.02.2024

Digitale facturen versus firewall en virusscanner

In de toekomst zal u uw b2b-facturen in een elektronisch formaat moeten versturen. Sommige bedrijven die dat vandaag al doen, stellen vast dat hun facturen niet altijd bij hun klanten aankomen. Wat doen ze fout?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app