Boekhouding - Balans & resultatenrekening

Recent toegevoegde tips & adviezen

BOEKHOUDING - JAARREKENING - 16.06.2021

Hoeveel kost het neerleggen van uw jaarrekening in 2021?

Wat is de deadline weer voor het neerleggen van de jaarrekeningen? Wat zijn de mogelijke gevolgen van een laattijdige neerlegging? Welke details geeft u vrij?
Lees meer

JAARREKENING - TOELICHTING - 10.06.2021

De toelichting bij de jaarrekening: niet zomaar bladvulling!

De toelichting maakt deel uit van de neer te leggen jaarrekening, maar nog al te vaak wordt ervan uitgegaan dat externe partijen alleen maar naar de jaarrekening zelf kijken. Klopt dat wel? Wat kunt u afleiden uit die toelichting en is er voor 2020 een speciaal aandachtspunt?
Lees meer

BELASTINGEN - INVESTERINGSAFTREK - 05.05.2021

Hoe kunt u ‘bijkomende kosten’ fiscaal optimaliseren?

Doet u een investering, dan kunt u niet alleen de prijs daarvan afschrijven, maar ook de zgn. bijkomende kosten zijn aftrekbaar. U kunt die bij de afsluiting van uw jaarrekening op verschillende manieren ‘verwerken’. Wat is het voordeligst?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 21.04.2021

Ook dit jaar extra tijd voor aangifte vennootschapsbelasting!

Via een bericht op zijn website heeft de fiscus de indienings- termijnen voor de aangiften vennootschapsbelasting (venn.b.), rechtspersonenbelasting (RPB) en belasting niet-inwoners vennootschappen (BNI-ven) bekendgemaakt. Net zoals vorig jaar wordt de indieningstermijn in het kader van de coronacrisis verlengd. Hoe zit dat precies?
Lees meer

BELASTINGEN - BOEKHOUDING - 20.04.2021

Welke papieren mag u in 2021 verticaal klasseren?

U wilt eerstdaags ‘grote kuis’ houden in uw archief. Welke papieren van welke jaren mag u dan ‘verticaal klasseren’? Wat moet u nog bijhouden zo u in 2021 een belasting- of btw-controleur op bezoek zou krijgen?
Lees meer

JAARVERGADERING - 16.04.2021

Moet u een jaarverslag opstellen?

Verslag van de jaarvergadering. Ten minste één keer per jaar moet er een algemene vergadering gehouden worden die de jaarrekening moet goedkeuren, een bestemming moet geven aan het resultaat en kwijting moet verlenen aan de bestuurders. Van het verloop van deze zgn. jaarvergadering en de genomen beslissingen moet een proces-verbaal of verslag opgesteld worden. ...
Lees meer
Boekhouding - Balans & resultatenrekening

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGEN - BOEKHOUDING - 20.04.2021

Welke papieren mag u in 2021 verticaal klasseren?

U wilt eerstdaags ‘grote kuis’ houden in uw archief. Welke papieren van welke jaren mag u dan ‘verticaal klasseren’? Wat moet u nog bijhouden zo u in 2021 een belasting- of btw-controleur op bezoek zou krijgen?
Lees meer

BELASTINGEN - INVESTERINGSAFTREK - 05.05.2021

Hoe kunt u ‘bijkomende kosten’ fiscaal optimaliseren?

Doet u een investering, dan kunt u niet alleen de prijs daarvan afschrijven, maar ook de zgn. bijkomende kosten zijn aftrekbaar. U kunt die bij de afsluiting van uw jaarrekening op verschillende manieren ‘verwerken’. Wat is het voordeligst?
Lees meer

JAARVERGADERING - 16.04.2021

Moet u een jaarverslag opstellen?

Verslag van de jaarvergadering. Ten minste één keer per jaar moet er een algemene vergadering gehouden worden die de jaarrekening moet goedkeuren, een bestemming moet geven aan het resultaat en kwijting moet verlenen aan de bestuurders. Van het verloop van deze zgn. jaarvergadering en de genomen beslissingen moet een proces-verbaal of verslag opgesteld worden. ...
Lees meer