Boekhouding - Balans & resultatenrekening

Recent toegevoegde tips & adviezen

ACTUALITEIT - BOEKHOUDING - 13.02.2020

Betalingen afronden op 5 eurocent: hoe zit dat precies?

Sinds 1 december 2019 moet u cashbetalingen afronden op 5 eurocent. Moet u dit ook doen in het geval dat een professionele klant cash betaalt? Mag u niet-cashbetalingen voortaan ook afronden? Hoe verwerkt u dat op uw kassaticket of factuur? Hoe zit dat met de btw? En hoe verwerkt u dat alles in uw boekhouding?
Lees meer

PERSONEEL - FISCAAL - 13.02.2020

Tijd om fiscale fiches 281.10 en 281.20 te checken!

Uiterlijk op 29.02.2020 moet u de fiscale fiches 281.10 en 281.20 m.b.t. inkomstenjaar 2019 indienen bij de fiscus. Waarop moet u zoal letten? Wat als er iets fout loopt?
Lees meer

DIVIDEND - 03.02.2020

Nettoactieftest en liquiditeitstest: het IBR verduidelijkt... 

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft op 30 augustus 2019 technische nota’s over de nieuwe nettoactieftest (balanstest) en liquiditeitstest gepubliceerd. Wat kunnen we daaruit leren? Op welke gegevens moet u zich bij het uitvoeren van beide testen concreet baseren? Wanneer moet de commissaris tussenkomen en wat is precies zijn rol?
Lees meer

MEERWAARDEN - 03.02.2020

Ruiltransacties: boekhoudkundige en fiscale behandeling?

Op 4 december 2019 heeft de Commissie voor Boekhoudkundige Normen een advies (CBN-advies 2019/15) uitgevaardigd inzake de aanschaffingswaarde van een actiefbestanddeel verkregen in ruil voor een tegenprestatie anders dan in geld, incl. het verrichten van een dienst. Gelet op de waarderingsdiscussies die zich met de fiscus wel eens voordoen, is deze administratieve duiding meer dan welkom. Wat zijn de boekhoudkundige regels en hoe werken ze fiscaal gezien door?
Lees meer

JAARAFSLUITING - 03.02.2020

Uw afschrijvingen nu bijsturen?

Nu de jaarafsluiting er stilaan aankomt, krijgt ook u van de bedrijfsleider misschien de vraag in welke mate het mogelijk is om via de afschrijvingen de balans en de resultatenrekening bij te sturen. Hoeveel speelruimte heeft u dan? Wat zijn de fiscale aandachtspunten?
Lees meer

BOEKHOUDING - BELASTINGEN - 20.01.2020

Hoe moet u de zgn. minimumbezoldiging berekenen indien er voordelen alle aard aan uw baas toegekend worden?

Een van de compenserende maatregelen ter financiering van de hervorming van de vennootschapsbelasting was de verhoging van de zgn. minimumbezoldiging (van € 36.000 naar € 45.000). Aan de minister werden twee mondelinge parlementaire vragen gesteld i.v.m. de berekening hiervan indien er voordelen alle aard toegekend worden en de 50%-voorwaarde. Wat heeft de minister erop geantwoord? Hoe kunt u dan nog bijsturen als blijkt dat hierdoor het loon van uw baas niet voldoet aan de minimumbezoldiging en de vennootschap zo het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting kan mislopen?
Lees meer
Boekhouding - Balans & resultatenrekening

Meest gelezen tips & adviezen

UITTREDING - 18.12.2019

BV: nu uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen mogelijk

De hervorming van het vennootschapsrecht voert in de BV een nieuwe mogelijkheid in om de vennootschap te verlaten. Voortaan kan een aandeelhouder onder bepaalde omstandigheden ten laste van het vennootschapsvermogen uittreden uit de vennootschap.Hoe wordt die aandeelhouder dan vergoed? Wie betaalt die vergoeding? Is de uittreding in elke BV mogelijk? Wat zijn de spelregels? En wat is het verschil met de geschillenregeling?
Lees meer

DIVIDEND - 03.02.2020

Nettoactieftest en liquiditeitstest: het IBR verduidelijkt... 

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft op 30 augustus 2019 technische nota’s over de nieuwe nettoactieftest (balanstest) en liquiditeitstest gepubliceerd. Wat kunnen we daaruit leren? Op welke gegevens moet u zich bij het uitvoeren van beide testen concreet baseren? Wanneer moet de commissaris tussenkomen en wat is precies zijn rol?
Lees meer

ACQUISITIES - 14.01.2020

Een bedrijf overnemen: hoe de synergieval vermijden?

Heel wat bedrijven hebben de laatste jaren veel cash opgebouwd. Daarnaast blijft geld lenen zeer goedkoop. De verleiding is dan ook groot om de groei te proberen versnellen via overnames. Academisch onderzoek heeft echter aangetoond dat meer dan 70% van de overnames bij de overnemer uiteindelijk aandeelhouderswaarde vernietigen. Hoe komt dat? Hoe vermijdt u dat ook u in de synergieval trapt?
Lees meer

Cookiebeleid