Boekhouding - Balans & resultatenrekening

Recent toegevoegde tips & adviezen

CONSORTIUM - 29.09.2022

Wanneer is er sprake van een consortium en wat zijn dan de fiscale gevolgen?

Mede naar aanleiding van de inwerkingtreding van het WVV heeft de CBN op 1 juni 2022 een advies (CBN-advies 2022/09) uitgebracht over de consolidatie binnen een horizontale groep. Dat advies vervangt het eerdere advies 2017/6 en preciseert de interpretatie van het begrip consortium. Wanneer is er sprake van een consortium? Wat zijn daarvan de gevolgen op fiscaal vlak?
Lees meer

REORGANISATIES - 01.09.2022

CBN-advies over fusies en splitsingen van vennootschappen met negatief nettoactief

Wanneer een vennootschap met een andere fusioneert door ze over te nemen, krijgen de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap aandelen van de overnemende vennootschap. Wanneer een vennootschap (partieel) splitst, ontvangen haar aandeelhouders aandelen van de vennootschap(pen) die de afgesplitste activa overnemen. Hoe zit dat echter als het nettoactief van de over te nemen of (partieel) te splitsen vennootschap negatief is? Kunnen er dan wel aandelen uitgegeven worden, en is een fusie of splitsing dan wel mogelijk? De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) heeft die vragen behandeld in haar advies 2022/01 van 19 januari 2022.
Lees meer

VENNOOTSCHAP - JAARREKENING - 30.08.2022

Laattijdige neerlegging: ook jaarlijks duurder?

Neerlegging jaarrekening elk jaar wat duurder. Om de jaarrekening van uw vennootschap neer te leggen, moet u een vergoeding betalen waarvan het bedrag verschilt naargelang van het model van de jaarrekening (volledig, verkort of micro) en het bestandsformaat van neerlegging (XBRL of pdf). Die vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd... ...
Lees meer

VENNOOTSCHAPSBELASTING - WINST - 16.08.2022

Winst gemaakt, maar dat blijkt niet uit de bankrekening?

Uw vennootschap heeft in 2021 een mooie winst gerealiseerd. Op de bankrekening van uw vennootschap staat echter maar een fractie van dat bedrag. Hoe komt dat eigenlijk en wat betekent dit?
Lees meer

JAARREKENING - BOEKHOUDING - 16.08.2022

Al gehoord van de halfjaarlijkse staat?

In grote vennootschappen moet de boekhouder halfweg elk boekjaar een tussentijdse staat bezorgen aan de commissaris. In kmo’s is er geen commissaris, maar kan het zeker geen kwaad om ook zo’n staat te laten opstellen. Waarom?
Lees meer

JAARREKENING - BOEKHOUDING - 21.06.2022

Is uw boekhouding bewijskrachtig?

Bij een vennootschapscontrole durft de controleur soms weleens de bewijskracht van de boekhouding in vraag te stellen. Wanneer is een boekhouding eigenlijk bewijskrachtig en wat zijn de fiscale gevolgen als dat niet zo zou zijn?
Lees meer
Boekhouding - Balans & resultatenrekening

Meest gelezen tips & adviezen

CONSORTIUM - 29.09.2022

Wanneer is er sprake van een consortium en wat zijn dan de fiscale gevolgen?

Mede naar aanleiding van de inwerkingtreding van het WVV heeft de CBN op 1 juni 2022 een advies (CBN-advies 2022/09) uitgebracht over de consolidatie binnen een horizontale groep. Dat advies vervangt het eerdere advies 2017/6 en preciseert de interpretatie van het begrip consortium. Wanneer is er sprake van een consortium? Wat zijn daarvan de gevolgen op fiscaal vlak?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app