Boekhouding - Balans & resultatenrekening

Recent toegevoegde tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID - 16.10.2020

Uitkeringen in de BV en CV: hoe de liquiditeitstest praktisch aanpakken?

De afschaffing van het kapitaalbegrip binnen de BV en CV heeft niet alleen gevolgen gehad voor de vorming van het vermogen van de vennootschap, maar ook voor de instandhouding daarvan. Voortaan ondergaan ‘uitkeringen’ door kapitaalloze vennootschappen een dubbele uitkeringstest, met name de balans- en liquiditeitstest. De CBN heeft intussen een (ontwerp)advies gewijd aan deze dubbele uitkeringstest. In deze bijdrage focussen wij op de praktische aanpak van de liquiditeitstest.
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 16.10.2020

Heeft u ook een brief van de fiscus ontvangen i.v.m. de bijzondere liquidatiereserve?

Onlangs stuurde de fiscus aan meer dan 13.000 vennootschappen een brief over hun bijzondere liquidatiereserves. Hij wijst er daarin op dat ze zes maanden de tijd hebben om de afzonderlijke aanslag op die reserves terug te vragen. Hoe zit dat precies?
Lees meer

BELASTINGEN - GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 16.10.2020

Oude vrijgestelde reserves nu opnemen tegen gunsttarieven!

Heeft uw vennootschap vroeger bepaalde reserves tijdelijk vrijgesteld van vennootschapsbelasting, dan kunt u deze mogelijk tegen gunsttarieven ‘mobiliseren’ in 2020 of 2021. Welke reserves komen hiervoor in aanmerking? Hoe past u dit praktisch toe? Kunt u de gemobiliseerde reserves bovendien gebruiken voor de aanleg van de liquidatiereserve?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - JAARREKENING - 15.09.2020

Hoezo, wordt mijn vennootschap dan zo zwaar belast... ?

Uit de jaarrekening die een collega op de voorbije jaarvergadering goedkeurde, bleek dat zijn BV(BA) ongeveer evenveel belasting betaalde als ze winst maakte! Betekent dit dan dat zijn vennootschap 50% belasting betaalt? Dat kan toch niet...
Lees meer

VENNOOTSCHAP - AANGIFTE - 03.09.2020

Vennootschap: aangifte en jaarrekening...

U heeft gehoord dat de indieningstermijn voor de aangifte vennootschapsbelasting verlengd zou zijn. Is dat zo en tot wanneer dan? Wat dan met de timing van de neerlegging van de jaarrekening?
Lees meer

JAARREKENING - 19.08.2020

Neer te leggen jaarrekening en boete

Tegen wanneer neerleggen? De jaarrekening van uw vennootschap moet in principe neergelegd worden bij de NBB binnen 30 dagen nadat de algemene vergadering ze goedgekeurd heeft en ten laatste zeven maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar. De jaarrekening van boekjaar 2019 moest dus uiterlijk 31.07.2020 neergelegd zijn. ...
Lees meer
Boekhouding - Balans & resultatenrekening

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - AANGIFTE - 03.09.2020

Vennootschap: aangifte en jaarrekening...

U heeft gehoord dat de indieningstermijn voor de aangifte vennootschapsbelasting verlengd zou zijn. Is dat zo en tot wanneer dan? Wat dan met de timing van de neerlegging van de jaarrekening?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - JAARREKENING - 15.09.2020

Hoezo, wordt mijn vennootschap dan zo zwaar belast... ?

Uit de jaarrekening die een collega op de voorbije jaarvergadering goedkeurde, bleek dat zijn BV(BA) ongeveer evenveel belasting betaalde als ze winst maakte! Betekent dit dan dat zijn vennootschap 50% belasting betaalt? Dat kan toch niet...
Lees meer

JAARREKENING - 19.08.2020

Neer te leggen jaarrekening en boete

Tegen wanneer neerleggen? De jaarrekening van uw vennootschap moet in principe neergelegd worden bij de NBB binnen 30 dagen nadat de algemene vergadering ze goedgekeurd heeft en ten laatste zeven maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar. De jaarrekening van boekjaar 2019 moest dus uiterlijk 31.07.2020 neergelegd zijn. ...
Lees meer

Cookiebeleid