Boekhouding - Balans & resultatenrekening

Recent toegevoegde tips & adviezen

VENNOOTSCHAPSBELASTING - 07.05.2024

Fiscale voordelen voor kleine vennootschappen

Een voorwaarde om recht te hebben op bepaalde voordelen in de vennootschapsbelasting, de roerende voorheffing en de personenbelasting is dat uw vennootschap klein moet zijn. Welke voordelen zijn dat, wanneer is uw vennootschap klein of micro en wat heeft een wet van 27 maart 2024 daaraan veranderd?
Lees meer

RAPPORTERING - 15.04.2024

Duurzaam ondernemen. Van NFRD naar CSRD: wat zijn de te gebruiken standaarden?

De Europese NFRD-richtlijn legt grote ‘organisaties van openbaar belang’ al langer een niet-financiële rapportering op. Een nieuwere CSRD-richtlijn breidt die verplichting verder uit naar andere ondernemingen, waardoor heel wat grote ondernemingen worden verplicht om vanaf 2026 (over boekjaar 2025) te rapporteren over duurzaamheidsthema’s. De European Sustainability Reporting Standards (ESRS) bepalen hoe dat moet gebeuren. Wat houden die precies in?
Lees meer

BELASTINGEN - BOEKHOUDING - 12.04.2024

Wat bewijzen voor aftrek van restaurant- en autokosten?

Restaurant- en autokosten die uw vennootschap ten laste neemt en die voor haar (beperkt) aftrekbaar zijn, krijgen bij een belastingcontrole meestal bijzondere aandacht. Wat moet u dan kunnen bewijzen voor de aftrek en hoe zit dat voor forfaitaire dag- en kilometervergoedingen?
Lees meer

BOEKHOUDING - BELASTINGEN - 11.04.2024

120% kostenaftrek voor verplichte gestructureerde e-facturatie in b2b-verband vanaf 2026!

De wet die het elektronisch factureren tussen Belgische btw-plichtige ondernemers vanaf 2026 verplicht, is een feit! Om de kosten die daarmee gepaard gaan te temperen, voert de regering een fiscale gunstmaatregel in. Hoe zit dat precies?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - JAARREKENING - 08.04.2024

Neerlegging jaarrekening: wat u daarover moet weten

De jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank is iets dat meer dan waarschijnlijk uw boekhouder voor u doet. Gebeurt dat echter niet volgens de regels, dan is het wel uw vennootschap en/of u als bestuurder die voor de gevolgen opdraait! U bent dus maar beter mee met wat van belang is...
Lees meer

FISCAAL - BELASTINGCONTROLE - 25.03.2024

Een akkoord over de bewijskracht van uw boekhouding kan wel degelijk!

De boekhouding van een belastingplichtige werd verworpen wegens niet bewijskrachtig, hoewel er bij de controle ter plaatse daarover niets gezegd werd! Dat is dan toch een stilzwijgend akkoord of niet? Wat zei het Hof van Cassatie daarover op 29 september 2023?
Lees meer
Boekhouding - Balans & resultatenrekening

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGEN - BOEKHOUDING - 12.04.2024

Wat bewijzen voor aftrek van restaurant- en autokosten?

Restaurant- en autokosten die uw vennootschap ten laste neemt en die voor haar (beperkt) aftrekbaar zijn, krijgen bij een belastingcontrole meestal bijzondere aandacht. Wat moet u dan kunnen bewijzen voor de aftrek en hoe zit dat voor forfaitaire dag- en kilometervergoedingen?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - JAARREKENING - 08.04.2024

Neerlegging jaarrekening: wat u daarover moet weten

De jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank is iets dat meer dan waarschijnlijk uw boekhouder voor u doet. Gebeurt dat echter niet volgens de regels, dan is het wel uw vennootschap en/of u als bestuurder die voor de gevolgen opdraait! U bent dus maar beter mee met wat van belang is...
Lees meer

JAARREKENING - NEERLEGGING - 05.03.2024

Meer boete laattijdige neerlegging jaarrekening

Toeslag voor late neerlegging jaarrekening. Tenzij uw vennootschap een kleine VOF of CommV is, moet u de jaarrekening over boekjaar 2023 uiterlijk 31 juli 2024 indienen bij de Nationale Bank. Gebeurt de indiening pas in augustus, dan heeft dat nog geen negatieve financiële gevolgen. Daarna moet er echter boven op de gewone neerleggingskosten een toeslag betaald worden. Voor micro- of kleine vennootschappen gaat het om € 120 voor een indiening in september, € 180 voor een indiening van oktober tot en met december en € 360 voor een nog latere indiening. Grote vennootschappen betalen € 400, € 600 of € 1.200. ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app