Boekhouding - Bewaartermijn

Recent toegevoegde tips & adviezen

BOEKHOUDING - BEWAARTERMIJN - 18.01.2021

Welke papieren mag u in 2021 verticaal klasseren?

U wilt eerstdaags ‘grote kuis’ houden in het archief van uw vennootschap. Welke papieren van welke jaren mag u dan ‘verticaal klasseren’? Wat moet u nog bijhouden zo u in 2021 een belasting- of btw-controleur op bezoek zou krijgen?
Lees meer

FACTURATIE - BEWAARTERMIJN - 27.10.2020

Hoelang een elektronische factuur bijhouden?

Bewaartermijn van ‘gewone’ facturen. Zowel voor de belastingen (art. 315 en 315bis WIB 92) als voor de btw (art. 60 W.Btw) bent u verplicht om uw facturen ten minste zeven jaar te bewaren. Die termijn loopt vanaf 1 januari van het jaar na het jaar waarin de factuur uitgereikt werd. Hoe zit dat bij elektronische facturen? Daarvoor geldt dezelfde bewaartermijn. Houd er wel rekening mee dat u de facturen gedurende die hele bewaartermijn in een leesbaar formaat moet kunnen voorleggen aan de fiscus. Eventueel moet u ze naar een ander formaat converteren als u met een bewaring in het originele formaat die leesbaarheid niet kunt garanderen. ...
Lees meer

FACTUUR - BEWAARTERMIJN - 27.10.2020

Hoelang een elektronische factuur bijhouden?

Bewaartermijn van ‘gewone’ facturen. Zowel voor de belastingen (art. 315 en 315bis WIB 92) als de btw (art. 60 W.Btw) bent u verplicht om uw facturen ten minste zeven jaar te bewaren. Die termijn loopt vanaf 1 januari van het jaar na het jaar waarin de factuur uitgereikt werd. Hoe zit dat bij elektronische facturen? Daarvoor geldt dezelfde bewaartermijn. Houd er wel rekening mee dat u de facturen gedurende die hele bewaartermijn in een leesbaar formaat moet kunnen voorleggen aan de fiscus. Eventueel moet u ze naar een ander formaat converteren als u met een bewaring in het originele formaat die leesbaarheid niet kunt garanderen. ...
Lees meer