Boekhouding - Eigen vermogen

Recent toegevoegde tips & adviezen

KAPITAAL - VOLSTORTING - 25.11.2020

Nu nog de inbreng in uw BV(BA) volstorten?

U heeft een BV(BA) waarvan de statuten nog niet aangepast zijn aan het nieuwe vennootschapsrecht en de ‘inbreng’, lees: het vroegere kapitaal, niet volledig gestort is. U bent in principe niet verplicht om alsnog die volstorting te doen, maar bedrijfseconomisch en fiscaal kan dat wel interessant zijn. Even kijken...
Lees meer

VENNOOTSCHAPSBELASTING - VERLAAGD TARIEF - 25.11.2020

Geen verlaagd kmo-tarief want ‘financiële vennootschap’?

U denkt te voldoen aan de voorwaarden voor het verlaagd kmo-tarief, maar uw controleur stelt dat uw kmo een zgn. financiële vennootschap is en dus de volle pot moet betalen. Hoe zit dat juist en wat kunt u doen om dit te vermijden?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - DIVIDEND - 20.11.2020

Kapitaal van uw BV nog volstorten voor de VVPR-bis?

Uw vennootschap kan onder bepaalde voorwaarden dividenden uitkeren met een roerende voorheffing (rv) van eerst 20% en nadien 15%, de zgn. VVPR-bis. Een van de voorwaarden is dat het kapitaal volstort moet zijn. Hoe zit dat dan met uw BV(BA) nu er daarvoor geen (minimum)kapitaal meer bestaat?
Lees meer

ERVEN & SCHENKEN - SUCCESSIERECHTEN - 06.11.2020

Gunsttarief blijft bij verkoop aandelen?

Familiale vennootschap. Als u een zgn. familiale vennootschap heeft en u overlijdt, dan erven uw erfgenamen de aandelen tegen een gunsttarief van slechts 3% in Vlaanderen en Brussel en 0% in Wallonië tussen ouders en kinderen of tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden. Om dit gunsttarief te krijgen, moet uw vennootschap wel voldoen aan een aantal voorwaarden die verschillen per gewest. En na het overlijden blijft dit gunsttarief slechts verworven als de activiteit van de vennootschap nog drie jaar verdergezet wordt (vijf jaar in Wallonië). In Vlaanderen en Wallonië moet dat niet dezelfde activiteit zijn, in Brussel wel. ...
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - PRIVÉFISCALITEIT - 29.10.2020

Uw partner die geld inbrengt in uw kmo?

Geld inbrengen in een kmo kan nu tijdelijk fiscaal voordelig onder bepaalde voorwaarden. Geldt dit ook voor u als bedrijfsleider?
Lees meer

KAPITAAL - KAPITAALVERMINDERING - 13.10.2020

Het kapitaal van een holding belastingvrij verminderen?

U heeft pakweg tien jaar geleden een holding opgericht door aandelen van uw werkvennootschap in te brengen. U zou nu het kapitaal willen verminderen. Is die kapitaalvermindering belastingvrij of kan de fiscus ze met de zgn. antimisbruikbepaling (AMB) herkwalificeren in een dividend?
Lees meer
Boekhouding - Eigen vermogen

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAPSBELASTING - VERLAAGD TARIEF - 25.11.2020

Geen verlaagd kmo-tarief want ‘financiële vennootschap’?

U denkt te voldoen aan de voorwaarden voor het verlaagd kmo-tarief, maar uw controleur stelt dat uw kmo een zgn. financiële vennootschap is en dus de volle pot moet betalen. Hoe zit dat juist en wat kunt u doen om dit te vermijden?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - DIVIDEND - 20.11.2020

Kapitaal van uw BV nog volstorten voor de VVPR-bis?

Uw vennootschap kan onder bepaalde voorwaarden dividenden uitkeren met een roerende voorheffing (rv) van eerst 20% en nadien 15%, de zgn. VVPR-bis. Een van de voorwaarden is dat het kapitaal volstort moet zijn. Hoe zit dat dan met uw BV(BA) nu er daarvoor geen (minimum)kapitaal meer bestaat?
Lees meer

ERVEN & SCHENKEN - SUCCESSIERECHTEN - 06.11.2020

Gunsttarief blijft bij verkoop aandelen?

Familiale vennootschap. Als u een zgn. familiale vennootschap heeft en u overlijdt, dan erven uw erfgenamen de aandelen tegen een gunsttarief van slechts 3% in Vlaanderen en Brussel en 0% in Wallonië tussen ouders en kinderen of tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden. Om dit gunsttarief te krijgen, moet uw vennootschap wel voldoen aan een aantal voorwaarden die verschillen per gewest. En na het overlijden blijft dit gunsttarief slechts verworven als de activiteit van de vennootschap nog drie jaar verdergezet wordt (vijf jaar in Wallonië). In Vlaanderen en Wallonië moet dat niet dezelfde activiteit zijn, in Brussel wel. ...
Lees meer