Boekhouding - Eigen vermogen

Recent toegevoegde tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - OPRICHTING - 16.08.2023

Oprichtersaansprakelijkheid vermijden?

Uw zoon of dochter wil een BV oprichten en vraagt u om mee aandeelhouder te worden. Wat moet u dan doen en welke aansprakelijkheid riskeert u?
Lees meer

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP - 28.06.2023

VVPR-bis kwijt na aanpassing statuten aan het WVV?

Bij de verplichte aanpassing van de statuten van uw BV aan het WVV tegen uiterlijk 31 december 2023 kunt u het ingebracht eigen vermogen verminderen en kunt u de rechten van de aandelen wijzigen. Een mogelijk gevolg van die wijzigingen is echter dat uw BV het voordeel van de zgn. VVPR-bis verliest. Hoe zit dat?
Lees meer

INBRENG - UITGIFTEPREMIE - 20.06.2023

Nieuwe aandeelhouder niet met door u opgebouwde reserves laten lopen!

Treedt er een nieuwe aandeelhouder toe tot uw BV, dan wilt u natuurlijk vermijden dat die met uw opgepotte winsten (‘oude’ reserves) gaat lopen. Vroeger loste u dat op door hem hiervoor een uitgiftepremie te laten betalen. Onder het nieuwe vennootschapsrecht is dat echter niet meer nodig. Hoe zit dat precies?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - KAPITAAL - 12.04.2023

Statutenwijziging: wat doen met het onbeschikbaar eigen vermogen van uw BV(BA)?

Sinds de invoering van het nieuwe vennootschapsrecht zijn het kapitaal en de wettelijke reserve van uw BV(BA) omgevormd tot het zgn. onbeschikbaar eigen vermogen. Wist u dat u bij de aanpassing van uw statuten aan dat hervormde vennootschapsrecht die onbeschikbaarheid kunt opheffen? Waarom is dat nuttig?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - EENMALIGE OPERATIES - 14.03.2023

Vastgeklikte reserves gebruiken om pand naar u te halen?

Uw BV is eigenaar van een pand dat u naar u privé zou willen halen. Ze heeft ook in 2013 of 2014 reserves ‘vastgeklikt’ in het kapitaal. Wat doet u dan het best? Het kapitaal laten uitkeren in geld en daarmee het pand kopen of het pand uitbrengen, d.w.z. het als kapitaalvermindering in natura laten uitkeren?
Lees meer

RECHT - 17.01.2023

Notaristarieven vennootschapsakten

Nieuwe notaristarieven. Sinds 01.01.2023 zijn de tarieven voor de erelonen van notarissen voor sommige akten verlaagd. Dat is o.a. het geval voor oprichtingsakten en akten van vermogensbewegingen, lees: kapitaalverhogingen en -verminderingen en herstructureringen (fusies, splitsingen, inbrengen of overdrachten van een algemeenheid of bedrijfstak, omvormingen). ...
Lees meer
Boekhouding - Eigen vermogen

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP - 28.06.2023

VVPR-bis kwijt na aanpassing statuten aan het WVV?

Bij de verplichte aanpassing van de statuten van uw BV aan het WVV tegen uiterlijk 31 december 2023 kunt u het ingebracht eigen vermogen verminderen en kunt u de rechten van de aandelen wijzigen. Een mogelijk gevolg van die wijzigingen is echter dat uw BV het voordeel van de zgn. VVPR-bis verliest. Hoe zit dat?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - OPRICHTING - 16.08.2023

Oprichtersaansprakelijkheid vermijden?

Uw zoon of dochter wil een BV oprichten en vraagt u om mee aandeelhouder te worden. Wat moet u dan doen en welke aansprakelijkheid riskeert u?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app