Boekhouding - Eigen vermogen

Recent toegevoegde tips & adviezen

RECHT - 17.01.2023

Notaristarieven vennootschapsakten

Nieuwe notaristarieven. Sinds 01.01.2023 zijn de tarieven voor de erelonen van notarissen voor sommige akten verlaagd. Dat is o.a. het geval voor oprichtingsakten en akten van vermogensbewegingen, lees: kapitaalverhogingen en -verminderingen en herstructureringen (fusies, splitsingen, inbrengen of overdrachten van een algemeenheid of bedrijfstak, omvormingen). ...
Lees meer

KAPITAAL - INBRENG - 07.12.2022

Financiering door familie of vrienden: via lening of aandelen?

Wegens eerst de coronacrisis en nu de energiecrisis kan uw vennootschap extra financiering gebruiken. Stel dat uw ouders of andere familieleden of vrienden bereid zijn om geld aan uw vennootschap ter beschikking te stellen, hoe doen ze dat dan het best: in de vorm van een lening of als inbreng in ruil voor aandelen?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - KAPITAAL - 06.10.2022

Het oude kapitaal van uw BV belastingvrij uitkeren?

U gaat binnenkort naar de notaris om de statuten van uw BV aan te passen aan het nieuwe vennootschapsrecht. Vermits een BV geen kapitaal meer moet hebben, overweegt u om dat uit te keren. Kan dat zomaar en is die uitkering dan belastingvrij of moet er nog roerende voorheffing (rv) ingehouden worden?
Lees meer

REORGANISATIES - 01.09.2022

CBN-advies over fusies en splitsingen van vennootschappen met negatief nettoactief

Wanneer een vennootschap met een andere fusioneert door ze over te nemen, krijgen de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap aandelen van de overnemende vennootschap. Wanneer een vennootschap (partieel) splitst, ontvangen haar aandeelhouders aandelen van de vennootschap(pen) die de afgesplitste activa overnemen. Hoe zit dat echter als het nettoactief van de over te nemen of (partieel) te splitsen vennootschap negatief is? Kunnen er dan wel aandelen uitgegeven worden, en is een fusie of splitsing dan wel mogelijk? De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) heeft die vragen behandeld in haar advies 2022/01 van 19 januari 2022.
Lees meer

VENNOOTSCHAP - KAPITAAL - 19.08.2022

Kapitaalvermindering: fiscale addertjes bij schenking of vererving van een familiale vennootschap

Nu uw besloten vennootschap kapitaalloos geworden is, lijkt het aantrekkelijk om het oude ‘kapitaal’ uit te keren. Dat kan echter nadelige fiscale gevolgen hebben. In een vorig advies hebben wij besproken waar u rekening mee moet houden op het vlak van de directe belastingen. In dit advies focussen we op de schenking en vererving van familiale vennootschappen in de drie gewesten.
Lees meer

KAPITAAL - INBRENG - 10.05.2022

Een bijkomende inbreng doen in uw BV?

Het kapitaal van een BVBA is nu het ‘ingebracht eigen vermogen’ van een BV geworden. Net zoals u het kapitaal kon verhogen, kunt u ook een bijkomende inbreng doen in uw BV. Welke procedure geldt daarvoor?
Lees meer
Boekhouding - Eigen vermogen

Meest gelezen tips & adviezen

KAPITAAL - INBRENG - 07.12.2022

Financiering door familie of vrienden: via lening of aandelen?

Wegens eerst de coronacrisis en nu de energiecrisis kan uw vennootschap extra financiering gebruiken. Stel dat uw ouders of andere familieleden of vrienden bereid zijn om geld aan uw vennootschap ter beschikking te stellen, hoe doen ze dat dan het best: in de vorm van een lening of als inbreng in ruil voor aandelen?
Lees meer

RECHT - 17.01.2023

Notaristarieven vennootschapsakten

Nieuwe notaristarieven. Sinds 01.01.2023 zijn de tarieven voor de erelonen van notarissen voor sommige akten verlaagd. Dat is o.a. het geval voor oprichtingsakten en akten van vermogensbewegingen, lees: kapitaalverhogingen en -verminderingen en herstructureringen (fusies, splitsingen, inbrengen of overdrachten van een algemeenheid of bedrijfstak, omvormingen). ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app