Boekhouding - Eigen vermogen

Recent toegevoegde tips & adviezen

REORGANISATIES - 01.09.2022

CBN-advies over fusies en splitsingen van vennootschappen met negatief nettoactief

Wanneer een vennootschap met een andere fusioneert door ze over te nemen, krijgen de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap aandelen van de overnemende vennootschap. Wanneer een vennootschap (partieel) splitst, ontvangen haar aandeelhouders aandelen van de vennootschap(pen) die de afgesplitste activa overnemen. Hoe zit dat echter als het nettoactief van de over te nemen of (partieel) te splitsen vennootschap negatief is? Kunnen er dan wel aandelen uitgegeven worden, en is een fusie of splitsing dan wel mogelijk? De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) heeft die vragen behandeld in haar advies 2022/01 van 19 januari 2022.
Lees meer

VENNOOTSCHAP - KAPITAAL - 19.08.2022

Kapitaalvermindering: fiscale addertjes bij schenking of vererving van een familiale vennootschap

Nu uw besloten vennootschap kapitaalloos geworden is, lijkt het aantrekkelijk om het oude ‘kapitaal’ uit te keren. Dat kan echter nadelige fiscale gevolgen hebben. In een vorig advies hebben wij besproken waar u rekening mee moet houden op het vlak van de directe belastingen. In dit advies focussen we op de schenking en vererving van familiale vennootschappen in de drie gewesten.
Lees meer

KAPITAAL - INBRENG - 10.05.2022

Een bijkomende inbreng doen in uw BV?

Het kapitaal van een BVBA is nu het ‘ingebracht eigen vermogen’ van een BV geworden. Net zoals u het kapitaal kon verhogen, kunt u ook een bijkomende inbreng doen in uw BV. Welke procedure geldt daarvoor?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - KAPITAAL - 26.04.2022

Aandelen van uw oude BV(BA) pas verkopen na volstorting?

U wilt de aandelen van uw oude BV(BA) verkopen maar die zijn nog niet volgestort. Is dat een probleem? Kunt u dan later nog aangesproken worden om die aandelen alsnog te volstorten of niet? Hoe zit dat juridisch gezien?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - KAPITAAL - 22.04.2022

Kapitaalvermindering: fiscale addertjes onder het gras

Nu uw besloten vennootschap kapitaalloos is geworden, lijkt het aantrekkelijk om het oude ‘kapitaal’ uit te keren. Zijn er hierbij aandachtspunten waardoor u beter nog geen kapitaalvermindering doorvoert?
Lees meer

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP - 18.02.2022

Wijzigingen VVPR-bis: de soep wordt niet zo heet opgediend

Eind vorig was er heel wat commotie omtrent voorgenomen wijzigingen aan het VVPR-bis-stelsel die onder meer tot gevolg zouden hebben dat voor heel wat vennootschappen de wachttermijn om dividenden te kunnen uitkeren tegen verlaagd tarief opnieuw zou beginnen te lopen. Wat is daar nu van terechtgekomen? En moet het kapitaal volledig volstort zijn?
Lees meer
Boekhouding - Eigen vermogen

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - KAPITAAL - 19.08.2022

Kapitaalvermindering: fiscale addertjes bij schenking of vererving van een familiale vennootschap

Nu uw besloten vennootschap kapitaalloos geworden is, lijkt het aantrekkelijk om het oude ‘kapitaal’ uit te keren. Dat kan echter nadelige fiscale gevolgen hebben. In een vorig advies hebben wij besproken waar u rekening mee moet houden op het vlak van de directe belastingen. In dit advies focussen we op de schenking en vererving van familiale vennootschappen in de drie gewesten.
Lees meer

REORGANISATIES - 01.09.2022

CBN-advies over fusies en splitsingen van vennootschappen met negatief nettoactief

Wanneer een vennootschap met een andere fusioneert door ze over te nemen, krijgen de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap aandelen van de overnemende vennootschap. Wanneer een vennootschap (partieel) splitst, ontvangen haar aandeelhouders aandelen van de vennootschap(pen) die de afgesplitste activa overnemen. Hoe zit dat echter als het nettoactief van de over te nemen of (partieel) te splitsen vennootschap negatief is? Kunnen er dan wel aandelen uitgegeven worden, en is een fusie of splitsing dan wel mogelijk? De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) heeft die vragen behandeld in haar advies 2022/01 van 19 januari 2022.
Lees meer