Bouw

Recent toegevoegde tips & adviezen

BTW - AFTREKBAARHEID - 20.01.2023

Sinds 01.01.2023 nieuwe regels voor gemengde btw-plichtige!

Als u een gemengde btw-plichtige bent, kunt u de btw op aankoopfacturen slechts beperkt recupereren. Wat verandert er vanaf 2023 als u de btw op basis van het werkelijke gebruik recupereert?
Lees meer

GEMENGDE BTW-PLICHTIGEN - 16.01.2023

Nieuwe regels voor gemengde btw-plichtigen sinds 1 januari 2023

Als uw vennootschap ook activiteiten uitoefent waarover u geen btw moet aanrekenen, zoals de verhuur van onroerend goed bestemd voor bewoning, dan bent u een gemengde btw-plichtige. Als u bij uw aangifte nu al de methode van het werkelijke gebruik toepast om te bepalen welke btw u kunt recupereren, dan moet u dat vóór 1 juli 2023 laten weten aan de Btw. Wat is daarbij van belang en wat zijn de mogelijke gevolgen?
Lees meer

BTW - MEDECONTRACTANT - 16.01.2023

Foutief ‘btw verlegd’: wie aansprakelijk?

Uw aannemer factureert met ‘btw verlegd’ (zonder btw). Op zijn factuur staat een extra vermelding over verlegging van heffing. Waar gaat dat eigenlijk over?
Lees meer

BTW - 6% - 11.01.2023

Is het voor de Btw een verbouwing of een nieuwbouw?

Voor verbouwingswerken aan een woning van ten minste tien jaar oud is een btw- tarief van 6% mogelijk, op (ver)nieuwbouw betaalt u 21%. Hoe wordt het onderscheid gemaakt en wat als blijkt dat u in werkelijkheid grondiger moet verbouwen dan gepland? Wat heeft Cassatie hierover op 21 oktober 2022 beslist?
Lees meer

RECHT - ALGEMENE VOORWAARDEN - 09.01.2023

Uw klant kreeg geen lening, dus het contract gaat niet door?

Een klant voor wie u een nieuwbouw zou zetten of een verbouwing zou doen krijgt geen lening. Kan hij om die reden dan nog onder het contract uit? Welke afspraken kunt op dat vlak maken met de klant?
Lees meer

RECHT - GEBREKKIGE LEVERING - 09.01.2023

“U heeft betaald, dus uw opmerkingen komen te laat”?

Een bouwheer laat u, nadat hij uw factuur heeft betaald weten toch niet helemaal tevreden te zijn van de door u uitgevoerde werken. Kunt u dan zeggen dat hij met zijn opmerkingen te laat komt? Welke contractuele afspraken kunt u daaromtrent maken?
Lees meer
Bouw

Meest gelezen tips & adviezen

BTW - FACTURATIE - 09.01.2023

Foutief ‘btw verlegd’: niet meer aansprakelijk

Factureert u ten onrechte met ‘btw verlegd’ aan een btw-plichtige klant, dan komt de Btw bij u aankloppen. Sinds 1 januari 2023 is dat echter gewijzigd voor zover uw factuur dan een bepaalde vermelding bevat.
Lees meer

BTW - 6%-TARIEF - 18.11.2022

Renovatie (6% btw) of nieuwbouw (21%)

Om het btw-tarief van 6% te kunnen toepassen, moet het gaan om renovatiewerken, en dus moet er een deel van de woning behouden blijven. Is het voldoende als bv. de buitenmuren blijven? Cassatie sprak zich uit...
Lees meer

VLAAMS GEWEST - OVAM - 19.12.2022

Asbestattest ontbreekt, dus opschortende voorwaarde?

Sinds 23 november 2022 is in het Vlaams gewest een asbestattest verplicht. Stel, u verkrijgt het attest niet tijdig. Kunt u als verkoper dan alvast een onderhandse verkoopovereenkomst sluiten en daarin voor het nog te verkrijgen attest een opschortende voorwaarde voorzien?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app