Bouw - Bouw & btw

Recent toegevoegde tips & adviezen

ONROEREND GOED - 20.02.2020

Optioneel btw-stelsel onroerende verhuur: KB verduidelijkt hoe u de keuze moet maken

Sinds 1 januari 2019 is het, zoals u weet, onder bepaalde voorwaarden mogelijk om ervoor te kiezen om de verhuur van een onroerend goed dat door de huurder beroepsmatig gebruikt wordt, aan btw te onderwerpen. Een recent gepubliceerd KB regelt nu de wijze waarop de keuze voor toepassing van het btw-stelsel moet gebeuren. Wat moet u hierover weten?
Lees meer

ONROEREND GOED - 03.02.2020

Optioneel btw-stelsel: hoe keuze maken?

Sinds 1 januari 2019 kunt u onder bepaalde voorwaarden ervoor opteren om de verhuur van een onroerend goed aan btw te onderwerpen. Een recent gepubliceerd KB regelt nu de wijze waarop de keuze voor toepassing van het btw-stelsel moet gebeuren. Wat moet u hierover weten?
Lees meer

BTW - ONROEREND GOED - 20.01.2020

Cohousing tegen 6% btw?

Cohousing? Dat is een woonconcept waarbij een groep mensen samen een aantal private wooneenheden bouwt. Vooral in steden is dat in trek. Kan dat tegen 6%? Ja, in 32 welbepaalde steden en als de afbreker en wederopbouwer dezelfde zijn. Niet voor latere instappers? Neen, aldus de minister (parl. vr. nr. 2593, De Vriendt, 27.03.2019) . Wordt er pas na de aankoop beslist tot cohousingproject, dan hebben de latere instappers geen recht op het btw-tarief van 6%. ...
Lees meer

BTW - MEDECONTRACTANT - 20.01.2020

Wanneer uw aannemer met btw gefactureerd heeft...

U laat werken uitvoeren aan een gebouw dat u volledig of gedeeltelijk voor uw zaak gebruikt. De aannemer bezorgt u een factuur waarop hij btw rekent. Is die factuur correct, en wat doet u het best als dat niet het geval is?
Lees meer

ONROEREND GOED - BTW - 23.12.2019

Verklaring voor verhuur met btw

Verhuur met btw. Onder bepaalde voorwaarden kunt u sinds 1 januari 2019 bedrijfsgebouwen verhuren met btw. Verklaring om te opteren? Dat moet u inderdaad doen. De wettelijke inhoud daarvan is nu vastgelegd (KB 07.11.2019, BS 25.11.2019) . Om u hiermee te helpen, hebben wij een model van verklaring met alle vereiste wettelijke bepalingen opgesteld. ...
Lees meer

BTW - VERBOUWING - 23.12.2019

Renoveren tegen 6% btw of toch tegen 21% btw?

Onlangs was in de media te lezen dat meer dan de helft van renovaties eigenlijk verdoken nieuwbouwwoningen zijn waarvoor 21% i.p.v. 6% btw geldt. Hoe zitten de regels nu weer in elkaar? Kan de uitbreiding van een gebouw ook tegen 6% btw?
Lees meer
Bouw - Bouw & btw

Meest gelezen tips & adviezen

BTW - VERBOUWING - 23.12.2019

Renoveren tegen 6% btw of toch tegen 21% btw?

Onlangs was in de media te lezen dat meer dan de helft van renovaties eigenlijk verdoken nieuwbouwwoningen zijn waarvoor 21% i.p.v. 6% btw geldt. Hoe zitten de regels nu weer in elkaar? Kan de uitbreiding van een gebouw ook tegen 6% btw?
Lees meer

BTW - VERHUUR - 17.12.2019

Verhuren met btw-optie: hoe moet u precies opteren?

Sinds 1 januari 2019 kunt u ervoor opteren om een nieuw professioneel pand te verhuren met btw. Na de zgn. FAQ van de fiscus, legt een KB van 07.11.2019 nu de manier vast waarop dat precies moet gebeuren. Hoe zit dat precies en moet u een lopende overeenkomst dan desgevallend nog aanpassen?
Lees meer

BTW - WERKEN IN ONROERENDE STAAT - 05.12.2019

In onderaanneming werken voor NL aannemer?

Werken in onroerende staat in NL? Zo u die werken zou uitvoeren in Nederland voor een particulier, moet u in principe een NL btw-nummer aanvragen. Echter, doet u die werken voor een NL btw-plichtige aannemer, dan kunt u factureren met ‘btw verlegd’ of m.a.w. zonder btw. Nederland voorziet immers een verleggingsregel daarvoor in zijn btw-wetgeving. Het is dan de NL aannemer die de btw in rekening brengt in zijn NL btw- aangifte. ...
Lees meer

Cookiebeleid