Bouw - Offertes & contracten

Recent toegevoegde tips & adviezen

OFFERTES EN CONTRACTEN - GELDIGHEIDSDUUR - 29.11.2023

Zonder geldigheidsduur op uw offerte voor altijd gebonden?

Als u een offerte naar een klant stuurt, geeft u daarin veelal aan hoelang die geldig is. Maar hoelang bent u erdoor gebonden als u dat niet doet? Kunt u dan alsnog onder de offerte uit, als de klant die na lange tijd aanvaardt?
Lees meer

RECHT - 30.10.2023

Uw aannemer of architect aansprakelijk stellen?

Wanneer is uw aannemer of architect aansprakelijk voor gebreken aan een nieuwbouw of verbouwing? Geldt de tienjarige aansprakelijkheid voor elk gebrek? Waarom is het belangrijk om bij de oplevering alle gebreken te vermelden die u dan opmerkt? Kan uw aannemer of architect zijn aansprakelijkheid contractueel beperken? Kunt u bij een probleem steeds aankloppen bij hun verzekeraar?
Lees meer

RECHT - 26.09.2023

Aannemingsovereenkomst beëindigen?

Kunt u de opdracht die u aan een aannemer gaf steeds zomaar van de ene dag op de andere beëindigen? Wat zegt de wet daarover? Kan de aannemer andere afspraken met u maken? Op welke vergoedingen heeft de aannemer dan recht? Kan de aannemer met u een forfaitaire vergoeding overeenkomen voor het geval u de aannemingsopdracht stopzet? Welke grenzen stelt de wetgever aan zulke afspraken?
Lees meer

ONROEREND GOED - 26.09.2023

Oplevering gemene delen binnen appartementsgebouw: hoe aanpakken?

Wanneer worden de gemene delen van een nieuw appartementsgebouw opgeleverd? Heeft u als mede-eigenaar het recht om bij deze oplevering aanwezig te zijn? Wordt er het best ook een beroep gedaan op een expert? Wat moet er gebeuren als blijkt dat de gemene delen niet in orde zijn? Wie beslist er om met betrekking tot de gemene delen een procedure te starten tegen de promotor/aannemer?
Lees meer

OFFERTES EN CONTRACTEN - VARIA - 27.09.2023

Uw werknemer maakte een te lage offerte, wat nu?

Uw werknemer bezorgt aan een klant een offerte voor een te laag bedrag. Bent u dan als werkgever verplicht om die offerte uit te voeren? Welke maatregelen kunt u t.a.v. uw werknemer treffen?
Lees meer

OFFERTES EN CONTRACTEN - VARIA - 30.08.2023

Als de bouwvergunning er niet komt...

U sluit een (onder)aannemingscontract af voor werken op een werf waarvoor een bouwvergunning vereist is. Wat gebeurt er met die overeenkomst als de vergunning niet volgt of alsnog in vraag gesteld wordt?
Lees meer
Bouw - Offertes & contracten

Meest gelezen tips & adviezen

OFFERTES EN CONTRACTEN - VARIA - 27.09.2023

Uw werknemer maakte een te lage offerte, wat nu?

Uw werknemer bezorgt aan een klant een offerte voor een te laag bedrag. Bent u dan als werkgever verplicht om die offerte uit te voeren? Welke maatregelen kunt u t.a.v. uw werknemer treffen?
Lees meer

ONROEREND GOED - 26.09.2023

Oplevering gemene delen binnen appartementsgebouw: hoe aanpakken?

Wanneer worden de gemene delen van een nieuw appartementsgebouw opgeleverd? Heeft u als mede-eigenaar het recht om bij deze oplevering aanwezig te zijn? Wordt er het best ook een beroep gedaan op een expert? Wat moet er gebeuren als blijkt dat de gemene delen niet in orde zijn? Wie beslist er om met betrekking tot de gemene delen een procedure te starten tegen de promotor/aannemer?
Lees meer

RECHT - 30.10.2023

Uw aannemer of architect aansprakelijk stellen?

Wanneer is uw aannemer of architect aansprakelijk voor gebreken aan een nieuwbouw of verbouwing? Geldt de tienjarige aansprakelijkheid voor elk gebrek? Waarom is het belangrijk om bij de oplevering alle gebreken te vermelden die u dan opmerkt? Kan uw aannemer of architect zijn aansprakelijkheid contractueel beperken? Kunt u bij een probleem steeds aankloppen bij hun verzekeraar?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app