Btw

Recent toegevoegde tips & adviezen

BTW - AFTREKBAARHEID - 27.05.2020

Btw om uw woning af te schermen

Onbeslagbaarheid? Ja, voor uw gezinswoning is dat mogelijk. In uw eenmanszaak is uw privévermogen immers niet afgescheiden en staat u m.a.w. met heel uw vermogen in voor alle schulden die u maakt, dus ook uw beroepsschulden. Mocht u dan als zelfstandige failliet gaan, dan zal de curator al uw eigendommen te gelde kunnen maken om uw schuldeisers te kunnen betalen. In het ergste geval kunt u dus ook uw woning kwijtraken... ...
Lees meer

BTW - AFTREKBAARHEID - 27.05.2020

Hoeveel btw recupereren in geval van gemengd gebruik?

U gebruikt een gebouw, een computer, een auto, een fiets, enz. zowel voor uw zaak als privé. Hoe bepaalt u hiervoor nu ook alweer de aftrekbare btw? We vatten de regels nog eens samen...
Lees meer

BTW - FACTUURVERMELDINGEN - 27.05.2020

Vergeet uw intracommunautaire opgave niet!

Welke opgave? Het is de zgn. intracommunautaire listing of opgave waarin u, naargelang van het geval, per maand of per kwartaal uw goederenverkopen aan btw-plichtigen gevestigd in een andere EU-lidstaat moet rapporteren. Uw boekhouder doet daar wellicht wel het nodige voor. Ook diensten die u verricht voor btw-plichtigen buiten België moeten daarin komen. ...
Lees meer

BTW - FACTUURVERMELDINGEN - 20.05.2020

Juiste gegevens op factuur naar buitenland!?

Om de goederenverkoop naar een ander EU-land zonder btw te factureren, moet uw BV(BA) o.m. het btw-nummer van haar klant vermelden. Op 02.04.2020 heeft een circulaire een en ander verduidelijkt.
Lees meer

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 19.05.2020

Schenken van laptops, iPads en dergelijke aan de zorgsector

In deze rare (corona)tijden schenken vele bedrijven nieuwe en/of gebruikte laptops, iPads en dergelijke aan ziekenhuizen en rusthuizen, alsook aan scholen zodat kansarme kinderen onderwijs kunnen volgen op afstand. Voorts stelt het familieleden ook in staat om te skypen of contact te zoeken met ouderen die in zorgcentra verblijven. Zijn deze schenkingen onderworpen aan de btw? Blijven de kosten aftrekbare kosten voor de bedrijven die deze schenkingen doen?
Lees meer

BTW - BTW-TERUGGAVE - 19.05.2020

Verhuur van opslagruimten en gevolgen

De wetgeving inzake de onroerende verhuur is sinds 2019 grondig aangepast door de invoering van de optionele b2b onroerende verhuur, alsmede de verplichte btw-heffing op kortetermijnverhuur en de gewijzigde definitie van opslagruimten. Hierna volgt een duidelijk overzicht van de verhuur van opslagruimten sinds 2019 zowel voor de bestaande overeenkomsten als voor nieuwe overeenkomsten.
Lees meer
Btw

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 16.03.2020

Steunmaatregelen ingevolge coronavirus

Gespreide betaling van belastingschulden. Indien u ten gevolge van het uitbreken van het coronavirus in financiële moeilijkheden raakt, kunt u een aanvraag indienen bij de FOD Financiën om uw schulden (bedrijfsvoorheffing, btw, vennootschapsbelasting, ...) af te betalen. U moet uw aanvraag uiterlijk op 30 juni 2020 indienen en het bewijs leveren dat u bv. een omzetdaling, minder bestellingen, ... heeft ten gevolge van het coronavirus. Via deze link kunt u aan de slag: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19 . ...
Lees meer

BTW - NIEUWBOUW - 20.04.2020

Opvolger btw-bouwaangifte is er eindelijk!

Bij (ver)nieuwbouw moet u al sinds medio 2018 geen btw-bouwaangifte meer indienen, maar wel op verzoek een aantal specifieke inlichtingen meedelen. Het formulier voor die inlichtingen is er nu eindelijk, alsook een circulaire daarover. Wat moet u daarvan onthouden?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 06.04.2020

Corona: uitstel van betaling en aangifte

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de FOD Financiën op 18.03.2020 een bericht verzonden i.v.m. bijkomende steunmaatregelen. Hoe zit dat precies?
Lees meer

Cookiebeleid