Btw

Recent toegevoegde tips & adviezen

6%-BTW-TARIEF - AFBRAAKWERKEN - 22.01.2021

Uitbreiding 6% btw afbraak en wederopbouw verduidelijkt

Sinds 1 januari 2021 geldt het verlaagde btw-tarief van 6% voor afbraak en wederopbouw in heel België. Op sommige punten blijft de uitgebreide regeling wel wat vragen oproepen. We geven u de voornaamste aandachtspunten mee, zodat u kunt anticiperen op eventuele vragen van uw klanten.
Lees meer

BTW - BTW AANREKENEN - 22.01.2021

Verhuur gemeubileerde studentenkamers met bijkomende diensten kan onderworpen zijn aan de btw!

Een commerciële vennootschap zal in een nieuw op te richten gebouw tegen vergoeding gemeubileerde studentenkamers en gemeenschappelijke ruimtes ter beschikking stellen waarbij ze een aantal verplicht af te nemen bijkomende diensten zal leveren. Voor dit bijkomend dienstenpakket wordt een enige, forfaitaire prijs gevraagd. Aan de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) wordt gevraagd om te bevestigen dat de vergoeding onderworpen is aan het btw-tarief van 6% en dat er een volledig recht op aftrek bestaat van de voorbelasting. Wat besliste de DVB op 06.10.2020 (voorafg. besl. nr. 2020.1867) ?
Lees meer

BTW - 6% - 22.01.2021

Afbraak en wederopbouw van gebouwen tegen 6% btw!

Sinds 1 januari 2021 is het verlaagde btw-tarief van 6% inzake afbraak en wederopbouw tijdelijk (tot 31 december 2022) van toepassing in het hele land. Tot nu toe was dit enkel mogelijk voor de 32 centrumsteden. Even kijken naar de voorwaarden met betrekking tot het weder op te bouwen pand...
Lees meer

BTW - 21.01.2021

Wijziging van btw-activiteiten: hoe melden?

Wijziging btw-activiteiten. Wanneer uw vennootschap andere activiteiten gaat doen dan die waarvoor ze bij de Btw geregistreerd is, moet u de Btw daarvan binnen een maand op de hoogte brengen. Doet u dit niet, dan kunt u een boete krijgen. Hoe? Door het formulier 604B (dat u kunt downloaden van MyMinfin) in te vullen, te ondertekenen en het per post op te sturen naar de bevoegde dienst, waarvan u het adres vindt in de zgn. kantorengids. Normaal gezien kunt u het formulier ook afgeven in een van de zgn. infocenters, maar door de coronacrisis zijn die tijdelijk gesloten voor het publiek. Een andere optie is om de melding over te laten aan een ondernemingsloket, tegen betaling van ± € 60. ...
Lees meer

FACTUUR - PROTESTEREN - 18.01.2021

Onregelmatige factuur: zomaar betalen of beter protesteren?

U ontvangt een factuur die qua bedrag wel correct is maar die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Mag u die dan betalen of protesteert u ze maar beter? Loopt u een risico als u zonder meer betaalt?
Lees meer

BTW - AFTREK - 08.01.2021

Een korting geven aan uw klanten is ook korting op de btw?

Om uw klanten in coronatijden wat tegemoet te komen, geeft u een commerciële korting of een korting-contant op hun aankopen. Wat dan met de btw op die kortingen? Waarop wordt die berekend, en wat als de factuur fout opgesteld is?
Lees meer
Btw

Meest gelezen tips & adviezen

BTW - BTW OP AUTO’S - 26.10.2020

De auto van uw vennootschap overkopen of onttrekken?

Om uw auto uit uw vennootschap te halen naar u privé kunt u hem overkopen of onttrekken zonder vergoeding. Voor de te betalen btw kan dat namelijk een verschil maken. Wanneer is dat zo?
Lees meer

BTW - TARIEF - 17.11.2020

Wanneer kan uw tuinhuis met 6% btw gefactureerd worden?

Zoals u weet, betaalt u in principe slechts 6% btw op de verbouwing van uw woning van minstens tien jaar oud die hoofdzakelijk privé gebruikt wordt. Is dat ook zo als u een garage of een tuinhuis bouwt of uw oprit of terras laat aanleggen?
Lees meer

6%-BTW-TARIEF - AFBRAAKWERKEN - 13.11.2020

Slopen en heropbouw tegen 6% voor heel België?

Uw particuliere klant wil een gebouw afbreken en een woning in de plaats zetten. Uw klant had gelezen dat het 6%-btw-tarief in dat verband voor heel België zou gelden en vraagt u om dat te factureren met 6% btw. Kan dat zomaar of zijn er bijzondere voorwaarden na te leven?
Lees meer