Btw - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

BTW - BTW-TARIEF - 19.05.2021

6% btw op restaurant- en cateringdiensten sinds 08.05.2021!

Om de sector te steunen, werd er op 23.04.2021 een ontwerp van KB goedgekeurd om het btw-tarief voor restaurant- en cateringdiensten tijdelijk te verlagen tot 6%. In welke gevallen is dit verlaagde tarief van toepassing?
Lees meer

BTW - VARIA - 05.05.2021

Overschakelen naar kleine ondernemer voor de btw?

Kleine ondernemer voor de btw? Behaalde u in kalenderjaar 2020 een omzet van maximaal € 25.000 excl. btw, dan kunt u vanaf 01.07.2021 vrijgesteld worden van de btw op basis van de zgn. kleineondernemersregeling. Dat houdt in dat u geen periodieke btw-aangiftes meer moet indienen en geen btw meer moet aanrekenen aan uw klanten. Wenst u te genieten van deze regeling vanaf 01.07.2021, dan moet u dit vóór 1 juni 2021 aanvragen bij uw btw-controle per aangetekende brief. ...
Lees meer

HOLDING - 16.04.2021

Btw recupereren bij uw holding?

Een holding kan btw-plichtig zijn én recht op btw-recuperatie hebben, maar dat kan evengoed niet het geval zijn. In dat opzicht is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen een passieve of gewone holding enerzijds en een actieve of gemengde holding anderzijds. En als er recht op aftrek is, hoe wordt dat dan concreet bepaald? Wat heeft het Europees Hof van Justitie hier recent over beslist?
Lees meer

BTW - TERUGGAVE - 15.04.2021

Teruggave btw-tegoed: lagere bedragen!

Omwille van de aanhoudende coronacrisis is het sinds 1 april 2021 mogelijk om een btw-tegoed ‘sneller’ terug te krijgen. Hoe zit dat precies en wat verandert er?
Lees meer

BTW - AFTREKBAARHEID - 08.04.2021

Hoe uw btw-aftrek berekenen bij gemengde btw-plicht?

Als u een gemengde btw-plichtige bent, kunt u de btw op aankoopfacturen slechts beperkt recupereren. Bent u een gemende btw-plichtige? En hoe berekent u dan het best de btw-aftrek?
Lees meer

BTW - BTW-HERZIENING - 22.03.2021

Welke btw-aftrek moet u herzien tegen 20 april 2021?

Ingeval het recht op aftrek van btw uitgeoefend werd op een voorlopig vastgestelde basis, moet een herziening gebeuren van deze aftrek in de aangifte die uiterlijk 20 april 2021 ingediend moet worden. Dat kan het geval zijn bij gedeeltelijk privégebruik in een andere verhouding dan initieel toegepast. Ook gemengde belastingplichtigen moeten het recht op aftrek jaarlijks herzien. Voorts moet ook de aftrek van de btw op gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen herzien worden.
Lees meer
Btw - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

BTW - AFTREKBAARHEID - 08.04.2021

Hoe uw btw-aftrek berekenen bij gemengde btw-plicht?

Als u een gemengde btw-plichtige bent, kunt u de btw op aankoopfacturen slechts beperkt recupereren. Bent u een gemende btw-plichtige? En hoe berekent u dan het best de btw-aftrek?
Lees meer

BTW - TERUGGAVE - 15.04.2021

Teruggave btw-tegoed: lagere bedragen!

Omwille van de aanhoudende coronacrisis is het sinds 1 april 2021 mogelijk om een btw-tegoed ‘sneller’ terug te krijgen. Hoe zit dat precies en wat verandert er?
Lees meer

BTW - VARIA - 05.05.2021

Overschakelen naar kleine ondernemer voor de btw?

Kleine ondernemer voor de btw? Behaalde u in kalenderjaar 2020 een omzet van maximaal € 25.000 excl. btw, dan kunt u vanaf 01.07.2021 vrijgesteld worden van de btw op basis van de zgn. kleineondernemersregeling. Dat houdt in dat u geen periodieke btw-aangiftes meer moet indienen en geen btw meer moet aanrekenen aan uw klanten. Wenst u te genieten van deze regeling vanaf 01.07.2021, dan moet u dit vóór 1 juni 2021 aanvragen bij uw btw-controle per aangetekende brief. ...
Lees meer