Btw - Aftrekbare btw

Recent toegevoegde tips & adviezen

BTW - BTW AANREKENEN - 22.01.2021

Verhuur gemeubileerde studentenkamers met bijkomende diensten kan onderworpen zijn aan de btw!

Een commerciële vennootschap zal in een nieuw op te richten gebouw tegen vergoeding gemeubileerde studentenkamers en gemeenschappelijke ruimtes ter beschikking stellen waarbij ze een aantal verplicht af te nemen bijkomende diensten zal leveren. Voor dit bijkomend dienstenpakket wordt een enige, forfaitaire prijs gevraagd. Aan de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) wordt gevraagd om te bevestigen dat de vergoeding onderworpen is aan het btw-tarief van 6% en dat er een volledig recht op aftrek bestaat van de voorbelasting. Wat besliste de DVB op 06.10.2020 (voorafg. besl. nr. 2020.1867) ?
Lees meer

BTW - AFTREK - 08.01.2021

Een korting geven aan uw klanten is ook korting op de btw?

Om uw klanten in coronatijden wat tegemoet te komen, geeft u een commerciële korting of een korting-contant op hun aankopen. Wat dan met de btw op die kortingen? Waarop wordt die berekend, en wat als de factuur fout opgesteld is?
Lees meer

BTW - KORTING - 05.01.2021

Een korting geven aan uw klanten is ook korting op de btw?

Om uw klanten in coronatijden wat tegemoet te komen, geeft u een commerciële korting of een korting-contant op hun aankopen. Wat dan met de btw op die kortingen? Waarop wordt die berekend, en wat als de factuur fout opgesteld is?
Lees meer

BTW - BTW-AFTREK - 17.12.2020

Toch recht op aftrek van btw op publicitaire kosten voor beroepsverkoper van gebouwen

In een recent arrest van het Europees Hof van Justitie heeft het Hof aanvaard dat het recht op aftrek van de btw op publicitaire kosten, administratie- en makelaarskosten mag worden uitgeoefend door een bouwpromotor die enkel de nieuwe gebouwen verkoopt, terwijl een derde de grondaandelen verkoopt, voor zover deze diensten onrechtstreeks ten goede komen aan die derde (HvJ, 01.10.2020, arrest Vos Aannemingen, C-405/19) .
Lees meer

PERSONEEL - SOCIAAL VOORDEEL - 17.12.2020

Btw: gelegenheidsgeschenken voor het personeel of voor hun kinderen

Wanneer een belastingplichtige aan personeelsleden of aan kinderen van personeelsleden n.a.v. een bepaalde gelegenheid geschenken overhandigt, gaat het, in de regel, om sociale voordelen die een privatief karakter hebben. De btw geheven van deze geschenken is in principe niet aftrekbaar, tenzij...
Lees meer

BTW - BTW AANREKENEN - 17.12.2020

Kosten doorrekenen met of zonder btw?

De btw op restaurantkosten kunt u in principe niet recupereren. En ook de btw op autokosten is hooguit voor 50% aftrekbaar. Is dat ook zo indien u deze kosten doorfactureert aan uw klanten? Bij wie wordt dan de aftrek beperkt?
Lees meer
Btw - Aftrekbare btw

Meest gelezen tips & adviezen

FACTUUR - ALGEMEEN - 27.10.2020

Als uw klant om een dubbel van uw factuur vraagt…

Een klant laat u weten dat hij uw factuur verloren heeft of dat hij ze niet ontvangen heeft en vraagt u om een ‘dubbel’ te bezorgen. Volstaat het dat u hem dan een gewone kopie overmaakt? Kunt u hiervoor ook een vergoeding vragen?
Lees meer

DRIEHOEKSVERKEER - 30.10.2020

Driehoeksverkeer: is het echt, onecht of vereenvoudigd?

Bij een kettingverkoop waarbij minstens drie partijen betrokken zijn uit meer dan één EU-lidstaat, zijn in principe de btw-regels inzake driehoeksverkeer van belang. Wat zijn die regels ook weer en wat is er recentelijk aan gewijzigd?
Lees meer

BTW - AFTREK - 08.01.2021

Een korting geven aan uw klanten is ook korting op de btw?

Om uw klanten in coronatijden wat tegemoet te komen, geeft u een commerciële korting of een korting-contant op hun aankopen. Wat dan met de btw op die kortingen? Waarop wordt die berekend, en wat als de factuur fout opgesteld is?
Lees meer