Btw - Aftrekbare btw

Recent toegevoegde tips & adviezen

BTW - FACTUURVERMELDINGEN - 18.02.2020

Aandacht bij buitenlandse goederenlevering!

Zgn. intracommunautaire levering? Daar gaat het inderdaad om. Levert u goederen aan een btw-plichtige onderneming die in een andere EU-lidstaat gevestigd is, dan moet u zonder btw factureren. Buitenlands btw-nummer vermelden? Sowieso! Aanvankelijk had het Hof van Justitie nog beslist dat de btw-vrijstelling ook zonder btw-nummer van de koper behouden blijft, vermits het om een vormvoorwaarde ging. Europa heeft van de vermelding van het buitenlandse btw-nummer sinds 1 januari 2020 echter opnieuw een materiële voorwaarde gemaakt. ...
Lees meer

BTW - AFTREKBAARHEID - 18.02.2020

Beroepsaankoop op buitenlandse webshop

Belgische webshop? Dan is het gemakkelijk. U ontvangt dan gewoon een factuur met Belgische btw, die u kunt recupereren als het om een beroepsmatige aankoop gaat. Vergeet wel niet om uw btw-nummer op te geven aan de online verkoper. Buitenlandse, EU-webshop? Dan kan het al eens mislopen. In principe moet u gefactureerd worden zonder btw, maar het kan gebeuren dat u toch een factuur met buitenlandse btw ontvangt, die u niet kunt recupereren in uw btw-aangifte. ...
Lees meer

AFTREKBARE BTW - ONROEREND GOED - 13.02.2020

Toevallige btw-plichtige en btw-aftrek

Wie een pand verkoopt met btw, heeft een recht op aftrek van de btw betaald bij de oprichting van het gebouw. Geldt dat ook voor de btw op sloopwerken?
Lees meer

AFTREKBARE BTW - PUBLICITEITSKOSTEN - 13.02.2020

Hoe sponsort u inzake btw het best?

Heel wat verenigingen zijn weer volop in de weer om sponsors aan te trekken. Hoe zit dat op het vlak van btw en maakt het een verschil of u sponsort in geld dan wel in natura? Even kijken...
Lees meer

AUTO - AFTREKBARE BTW - 13.02.2020

De klassieke vragen voor en na het autosalon!

Het jaarlijkse autosalon is net achter de rug en dat geeft altijd de nodige vragen, zij het nu meer dan voorheen over de btw-behandeling van elektrische auto’s en hun toebehoren. Wat moet u daarover weten?
Lees meer

BTW - BTW-TERUGGAVE - 20.01.2020

Administratie verduidelijkt nieuwe regeling maandelijkse teruggaven btw voor starters

De Btw-Administratie heeft via haar circulaire nr. 2019/C/128 van 11.12.2019, verder verduidelijkt wie de nieuwe regeling van de maandelijkse teruggaven voor starters kan genieten. Hoe zit dat juist?
Lees meer
Btw - Aftrekbare btw

Meest gelezen tips & adviezen

BTW - BTW-AFTREK - 13.12.2019

Is ten onrechte aangerekende btw aftrekbaar?

Een NV laat bouwwerken uitvoeren, die haar gefactureerd worden met btw. De aftrek van die btw wordt geweigerd, omdat er met verlegging van heffing gefactureerd had moeten worden. Wat zei de rechter hier onlangs over?
Lees meer

BTW - AFTREKBAARHEID - 14.01.2020

Als starter sneller uw btw-tegoed terugkrijgen!

Sinds 01.01.2020 kunnen starters maandelijks hun btw-tegoed terugvragen. Kan ook uw bestaande BV(BA) daarvan gebruikmaken? Een circulaire van 11.12.2019 licht toe.
Lees meer

BTW - BTW-AFTREK - 02.12.2019

Verhuur met btw-optie en aftrek historische btw

Huurcontracten voor beroepsmatig gebruikte panden kunnen sinds 01.01.2019 vallen onder de btw-optie. Hierdoor ontstond mogelijk een recht op (gespreide) aftrek van de historische btw. Wat is er belangrijk voor uw aangifte die u in januari 2020 moet indienen?
Lees meer

Cookiebeleid