Btw - Auto

Recent toegevoegde tips & adviezen

BTW - BTW-AFTREK - 08.04.2021

Kunt u de btw-aftrek verhogen door VAA auto af te kopen?

Volgens uw collega kunt u de btw-aftrek op de auto van uw vennootschap verhogen door het voordeel alle aard (VAA) af te kopen met een ‘eigen bijdrage’. Is dat (altijd) zo?
Lees meer

AUTO - BTW - 22.03.2021

Versoepeling btw-aftrek op autokosten door corona?

Voor auto’s die gemengd gebruikt worden, moet de btw-aftrek beperkt worden tot het effectieve beroepsgebruik door een van drie methodes. U heeft gehoord dat er versoepelingen zijn voor de btw-aftrek over 2020. Is dat zo?
Lees meer

BTW - AFTREKBARE BTW - 18.03.2021

Wat met btw-aftrek autokosten in coronatijden?

Om de aftrekbare btw van uw autokosten te berekenen, heeft u de keuze tussen drie methodes. Aan de minister werd gevraagd of deze methodes aangepast worden omwille van het vele thuiswerk.
Lees meer

BEDRIJFSWAGENS - 02.03.2021

Autokosten: hoeveel btw kunt u recupereren?

De mate waarin uw vennootschap de btw op autokosten kan recupereren, hangt af van het beroepsmatige gebruik van die wagens. Wat zijn ook alweer de methoden om het beroepsmatige gebruik van een auto te bepalen ? Wat heeft de minister recent beslist over de toepassing van deze methoden in het coronajaar 2020?
Lees meer

BTW - BTW OP AUTO’S - 26.02.2021

Wat met btw-aftrek autokosten in coronatijden?

Om de aftrekbare btw van uw autokosten te berekenen, heeft u de keuze tussen drie methodes. Aan de minister werd gevraagd of deze methodes aangepast worden omwille van het vele thuiswerk.
Lees meer

BTW - BTW OP AUTO’S - 18.02.2021

Btw-aftrek gemengd gebruikte wagens: versoepeling door corona in 2020?

Wanneer bedrijfsmiddelen (o.m. wagens) gemengd gebruikt worden (deels beroepsmatig en deels privé), kan de btw ook maar beperkt gerecupereerd worden. Daarvoor heeft de Administratie in haar administratieve commentaar voorzien in drie methodes (zie circulaire nr. 36/2015 van 23.11.2015) . In zijn antwoord op een mondelinge parlementaire vraag heeft de minister van Financiën aangekondigd enige vereenvoudiging in deze toepassing te willen toestaan gezien de coronapandemie (pv van 13.01.2021, Donné) . Hoe zit dat juist?
Lees meer
Btw - Auto

Meest gelezen tips & adviezen

BTW - BTW OP AUTO’S - 26.02.2021

Wat met btw-aftrek autokosten in coronatijden?

Om de aftrekbare btw van uw autokosten te berekenen, heeft u de keuze tussen drie methodes. Aan de minister werd gevraagd of deze methodes aangepast worden omwille van het vele thuiswerk.
Lees meer

BTW - BTW-AFTREK - 08.04.2021

Kunt u de btw-aftrek verhogen door VAA auto af te kopen?

Volgens uw collega kunt u de btw-aftrek op de auto van uw vennootschap verhogen door het voordeel alle aard (VAA) af te kopen met een ‘eigen bijdrage’. Is dat (altijd) zo?
Lees meer

BTW - AUTOKOSTEN - 18.02.2021

Tolerantie voor btw-aftrek van uw auto in 2020!

De aftrekbare btw op een auto van uw vennootschap die u ook privé gebruikt, kunt u volgens drie methodes bepalen. Wegens de coronacrisis is er een tijdelijke versoepeling voor de toepassing van deze methodes. Hoe zit dat juist?
Lees meer