Btw - Btw-aangifte

Recent toegevoegde tips & adviezen

BTW-AANGIFTE - VORM EN TERMIJN - 08.04.2020

Welke coronasteunmaatregelen zijn er inzake btw?

Om bedrijven en ondernemingen extra ademruimte en zuurstof te geven tijdens de coronacrisis, worden heel wat steunmaatregelen genomen. Ook de Btw doet wat dat betreft een duit in het zakje. Hoe precies?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 06.04.2020

Corona: uitstel van betaling en aangifte

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de FOD Financiën op 18.03.2020 een bericht verzonden i.v.m. bijkomende steunmaatregelen. Hoe zit dat precies?
Lees meer

BTW - AANGIFTE - 31.03.2020

Btw betalen op invoer?

In principe btw opeisbaar? Koopt u goederen aan van een zgn. derde land, dan moet u in België daarop Belgische btw betalen bij de douane. U kunt achteraf die btw wel recupereren in uw btw-aangifte, voor zover het uiteraard om een beroepsmatige aankoop gaat. Wanneer invoer toch zonder btw? Verkoopt u de goederen aan een btw-plichtige koper uit een andere lidstaat, dan wordt uw invoer gevolgd door een zgn. intracommunautaire levering die vrijgesteld is van btw. Die levering moet dan wel kort volgen op de invoer. Op uw invoer moet u dan geen btw betalen. ...
Lees meer

BELASTINGAANGIFTE - TERMIJNEN - 31.03.2020

Betalingsuitstel door coronavirus

Om bedrijven financiële ademruimte te geven ten tijde van de coronacrisis, heeft de overheid enkele indienings- en betalingsfaciliteiten verleend. Welke dan?
Lees meer

TANTIÈMES - 27.03.2020

Wanneer is er op een tantième btw verschuldigd?

Er bestaan in de praktijk soms misverstanden over de vraag of u btw moet rekenen als de algemene vergadering binnenkort beslist om een tantième toe te kennen aan een bestuurder-vennootschap. Is dat anders wanneer het om een bestuurder-natuurlijk persoon gaat? Wanneer is de btw dan opeisbaar?
Lees meer

AANGIFTE - BELASTINGEN - 23.03.2020

Corona: uitstel van betaling en aangifte

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de FOD Financiën op 18.03.2020 een bericht verzonden i.v.m. bijkomende steunmaatregelen. Het komt erop neer dat u sommige aangiften later mag indienen en dat er ook een uitstel van betaling is. Hoe zit dat juist?
Lees meer
Btw - Btw-aangifte

Meest gelezen tips & adviezen

BTW - AANGIFTE - 02.03.2020

Vóór 31.03 btw-klantenlisting indienen: hoe zit dat weer?

Indien u btw-plichtig bent, moet u in principe vóór 31.03.2020 weer uw jaarlijkse klantenlisting indienen. Welke klanten moet u wel in deze listing opnemen en welke niet? Welke sancties kan men u opleggen als u de deadline niet haalt?
Lees meer

AANGIFTE - BTW - 09.01.2020

Verlies ten laste nemen door tegoed kwijt te schelden?

Een bedrijfsleider vermeldt in zijn privéaangifte een beroepskost van ± € 50.000. Hij zou nl. voor dat bedrag verliezen van zijn vennootschap ten laste genomen hebben. De fiscus weigert de aftrek. Waarom en wat vond de rechter daarvan?
Lees meer

BTW - AANGIFTE - 14.01.2020

Online aangifte btw-activiteit nog niet mogelijk!

Start, wijziging en stopzetting activiteit melden aan de Btw. Als u een nieuwe zaak of vennootschap opstart, moet u de aanvang van de activiteit melden aan de Btw. Daarvoor moet u dan het formulier 604A invullen. Ook zo u een wijziging doorvoert in uw activiteit of die stopzet, moet u de Btw daarvan informeren via resp. het formulier 604B of 604C. ...
Lees meer

Cookiebeleid