Btw - Btw-aangifte

Recent toegevoegde tips & adviezen

BTW - BTW-AANGIFTE - 14.02.2020

Nieuwe IC-opgave bestaat voortaan uit twee delen!

Ingevolge de zogenaamde quick fixes, zoals voorzien door de EU-richtlijn 2018/1910, werd op 1 januari 2020 in België o.m. de nieuwe bijzondere vereenvoudigingsregeling inzake voorraden op afroep ingevoerd (wet van 03.11.2019 – BS 13.11.2019) . Deze brengt een aantal specifieke aanvullende verplichtingen met zich mee, zoals het bijhouden van een aantal registers. Voorts werd ook de IC-opgave gewijzigd op 1 januari 2020 (BS 23.12.2019) . Wat houdt dat concreet in?
Lees meer

ACTUALITEIT - BOEKHOUDING - 13.02.2020

Betalingen afronden op 5 eurocent: hoe zit dat precies?

Sinds 1 december 2019 moet u cashbetalingen afronden op 5 eurocent. Moet u dit ook doen in het geval dat een professionele klant cash betaalt? Mag u niet-cashbetalingen voortaan ook afronden? Hoe verwerkt u dat op uw kassaticket of factuur? Hoe zit dat met de btw? En hoe verwerkt u dat alles in uw boekhouding?
Lees meer

BTW - AANGIFTE - 03.02.2020

Tweedehands motor bij buitenlandse handelaar

Welk btw-tarief? Koopt u in België (als particulier) een motor bij een handelaar, dan betaalt u daarop 21% btw. Koopt u die bv. in Duitsland, dan kunt u 2% besparen, vermits daar 19% btw geldt. Is motor oud of nieuw? Dat is van belang om te weten of u Duitse of Belgische btw moet betalen. Is de motor nieuw voor de Btw, dan geldt 21% Belgische btw, ook al koopt u die dus in het buitenland. Is de motor ‘oud’ voor de Btw, dan betaalt u gewoonweg 19% Duitse btw. ...
Lees meer

AANGIFTE - BTW - 20.01.2020

Werken aan roerende goederen: plaats afnemer van de diensten in b2b-context

Via een circulaire van 27.09.2019, nr. 2019/C/97 heeft de Btw-Administratie de toepasselijke regels verduidelijkt omtrent diensten aan roerende goederen, zoals materiële werken, maakloonwerk en expertises m.b.t. lichamelijke roerende goederen in een intracommunautaire context. Hoe zit dat?
Lees meer

BTW - AANGIFTE - 14.01.2020

Online aangifte btw-activiteit nog niet mogelijk!

Start, wijziging en stopzetting activiteit melden aan de Btw. Als u een nieuwe zaak of vennootschap opstart, moet u de aanvang van de activiteit melden aan de Btw. Daarvoor moet u dan het formulier 604A invullen. Ook zo u een wijziging doorvoert in uw activiteit of die stopzet, moet u de Btw daarvan informeren via resp. het formulier 604B of 604C. ...
Lees meer

BTW - AANGIFTE - 14.01.2020

Als starter uw btw-tegoed sneller terugkrijgen!

Sinds 1 januari 2020 kunnen startende zelfstandigen hun btw-tegoed maandelijks terugkrijgen. Goed nieuws dus, maar wat zijn de voorwaarden en kan het ook nog als u bv. reeds op 1 april 2019 met uw activiteit begonnen bent?
Lees meer
Btw - Btw-aangifte

Meest gelezen tips & adviezen

FACTUUR - 02.12.2019

Nieuwe btw-nummers in Nederland?

Vanaf 1 januari 2020 moeten Nederlandse btw-plichtigen met een eenmanszaak een nieuw btw-nummer gebruiken. Welke praktische gevolgen heeft dat voor u in België?
Lees meer

AANGIFTE - BTW - 09.01.2020

Verlies ten laste nemen door tegoed kwijt te schelden?

Een bedrijfsleider vermeldt in zijn privéaangifte een beroepskost van ± € 50.000. Hij zou nl. voor dat bedrag verliezen van zijn vennootschap ten laste genomen hebben. De fiscus weigert de aftrek. Waarom en wat vond de rechter daarvan?
Lees meer

BTW - AANGIFTE - 23.12.2019

Afronden op 5 eurocent: wat met de btw?

Sinds 1 december 2019 moet u betalingen in cash afronden op 5 eurocent, en mag u dat doen voor andere betalingen. In twee circulaires van 27 november 2019 wordt uitgelegd wat de gevolgen van deze afronding zijn voor de btw.
Lees meer

Cookiebeleid