Btw - Btw-plicht

Recent toegevoegde tips & adviezen

BTW - BTW-AANGIFTE - 20.01.2023

Nieuwe verjaringstermijnen inzake btw vanaf 2023!

Op 10.11.2022 heeft de Kamer het wetsontwerp aangenomen waarbij onder meer de verjaringstermijnen inzake btw en de bewaringstermijn van boeken en stukken aangepast werd. Zo wordt de verjaringstermijn wegens laattijdige of niet-indiening van btw-aangiften op vier jaar gebracht ten opzichte van de huidige drie jaar. In geval van fraude wordt de zevenjarige termijn op tien jaar gebracht. Een en ander heeft tot gevolg dat ook de bewaringstermijn voor boeken en stukken verlengd wordt tot tien jaar. Voorts worden ook de nalatigheidsinteresten inzake btw aangepast (BS 30.11.2022) .
Lees meer

BTW-PLICHT - ECONOMISCHE ACTIVITEIT - 09.01.2023

Zonnepanelen en doorverkopen van stroom, btw-plichtig?

Wie met zijn zonnepanelen méér elektriciteit opwekt dan dat hij verbruikt, kan dat overschot ‘verkopen’ aan het net of eventueel aan anderen via het zgn. energiedelen. Wordt men daardoor dan btw-plichtig?
Lees meer

BTW - BTW AANREKENEN - 16.12.2022

Voetbalmakelaars: btw onderhevig of niet?

Voetbalmakelaars kunnen optreden als vertegenwoordiger van een voetbalclub en/of een voetbalspeler. Zij kunnen onderhandelingen voeren met als doel een arbeidsovereenkomst te sluiten, te verlengen of te beëindigen. Zij kunnen ook de voetbalspeler in het algemeen vertegenwoordigen en aldus de belangen van de speler verdedigen. Ook komen zij vaak tussen bij transfers van voetbalspelers. Maar hoe zit het met de btw? Zijn al deze prestaties onderworpen aan btw of niet. De Administratie heeft in haar administratieve circulaire nr. 2022/C/98 van 28 september 2022 een en ander toegelicht.
Lees meer

BTW-PLICHT - BTW-VRIJSTELLINGEN - 05.12.2022

Kleineondernemersvrijstelling: opnieuw aan te vragen?

Is uw omzet exclusief btw niet hoger dan € 25.000 op jaarbasis, dan kunt u gebruikmaken van de kleineondernemersregeling. Als u die vrijstelling had in 2022, moet u die dan opnieuw aanvragen voor 2023?
Lees meer

BTW - BTW AANREKENEN - 18.11.2022

De margeregeling inzake btw: wanneer toepasbaar?

In bepaalde specifieke gevallen, nl. bij de doorverkoop van tweedehands goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten mag de verkoper van deze goederen de btw berekenen over de marge (dit is het verschil tussen verkoopprijs en inkoopprijs) en niet over de volle prijs van de goederen. Deze specifieke regeling is voorzien in artikel 58, §4 W.Btw, KB nr. 53 en werd door de Administratie toegelicht in haar administratieve circulaires nrs. 1 en 2 van 1995. Ze is optioneel toepasselijk en niet verplicht.
Lees meer

BTW-PLICHT - BTW-VRIJSTELLINGEN - 09.11.2022

Btw-verstrenging voor autonome gemeentebedrijven!

Recentelijk heeft de Btw een nieuwe circulaire gepubliceerd over de btw-regels voor een zgn. autonoom gemeentebedrijf. Waarom worden die precies opgericht en wat heeft de Btw daarover onlangs dan beslist?
Lees meer
Btw - Btw-plicht

Meest gelezen tips & adviezen

BTW - BTW AANREKENEN - 18.11.2022

De margeregeling inzake btw: wanneer toepasbaar?

In bepaalde specifieke gevallen, nl. bij de doorverkoop van tweedehands goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten mag de verkoper van deze goederen de btw berekenen over de marge (dit is het verschil tussen verkoopprijs en inkoopprijs) en niet over de volle prijs van de goederen. Deze specifieke regeling is voorzien in artikel 58, §4 W.Btw, KB nr. 53 en werd door de Administratie toegelicht in haar administratieve circulaires nrs. 1 en 2 van 1995. Ze is optioneel toepasselijk en niet verplicht.
Lees meer

BTW-PLICHT - BTW-VRIJSTELLINGEN - 09.11.2022

Drempelvrees: wat telt mee voor de € 25.000-grens?

Is uw omzet op jaarbasis niet hoger dan € 25.000, dan kunt u de zgn. kleineondernemersregeling genieten. In de praktijk blijkt net die drempel meer dan eens voor verrassingen te zorgen. Even kijken hoe u precies moet tellen...
Lees meer

BTW-PLICHT - BTW-VRIJSTELLINGEN - 05.12.2022

Kleineondernemersvrijstelling: opnieuw aan te vragen?

Is uw omzet exclusief btw niet hoger dan € 25.000 op jaarbasis, dan kunt u gebruikmaken van de kleineondernemersregeling. Als u die vrijstelling had in 2022, moet u die dan opnieuw aanvragen voor 2023?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app