Btw - Btw-plicht

Recent toegevoegde tips & adviezen

TANTIÈMES - 27.03.2020

Wanneer is er op een tantième btw verschuldigd?

Er bestaan in de praktijk soms misverstanden over de vraag of u btw moet rekenen als de algemene vergadering binnenkort beslist om een tantième toe te kennen aan een bestuurder-vennootschap. Is dat anders wanneer het om een bestuurder-natuurlijk persoon gaat? Wanneer is de btw dan opeisbaar?
Lees meer

BTW - INTERNATIONALE VERRICHTINGEN - 23.03.2020

Bewijs van een intracommunautaire levering van goederen wordt duidelijker!

Via de ‘quick fixes’ die op 1 januari in werking getreden zijn, werd onder meer een wettelijk vermoeden ingesteld om het bewijs inzake een vrijgestelde intracommunautaire levering van goederen te leveren (nieuw KB nr. 52, BS 23.12.2019) . Dit wettelijk vermoeden is geldig tot het tegendeel bewezen wordt, hetgeen betekent dat de bewijslast in feite omgekeerd wordt en het bijgevolg aan de Administratie is om dit te weerleggen. Hoe zit dat juist? En is er een verschil in bewijsvoering naargelang de koper of de verkoper instaat voor het vervoer?
Lees meer

BTW-PLICHT - BTW-VRIJSTELLINGEN - 11.03.2020

Wijzigt er ook iets voor artsen?

In december 2019 werd de btw-regeling inzake esthetische ingrepen deels vernietigd. Wijzigt dit ook iets voor artsen of alleen voor niet-artsen?
Lees meer

BTW - BTW-AANGIFTE - 14.02.2020

Nieuwe IC-opgave bestaat voortaan uit twee delen!

Ingevolge de zogenaamde quick fixes, zoals voorzien door de EU-richtlijn 2018/1910, werd op 1 januari 2020 in België o.m. de nieuwe bijzondere vereenvoudigingsregeling inzake voorraden op afroep ingevoerd (wet van 03.11.2019 – BS 13.11.2019) . Deze brengt een aantal specifieke aanvullende verplichtingen met zich mee, zoals het bijhouden van een aantal registers. Voorts werd ook de IC-opgave gewijzigd op 1 januari 2020 (BS 23.12.2019) . Wat houdt dat concreet in?
Lees meer

BTW-PLICHT - ECONOMISCHE ACTIVITEIT - 13.02.2020

Kan een feitelijke vereniging ook btw-plichtig zijn?

Over de btw-plicht van een feitelijke vereniging en een maatschap rijzen er heel wat vragen, mede door het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Wat heeft de Btw daar recentelijk over beslist?
Lees meer

BTW-PLICHT - FORMALITEITEN - 13.02.2020

Uitstel voor het online indienen van diverse formulieren!

Recentelijk heeft de Btw een circulaire gepubliceerd over de indiening van de aangiften van aanvang, wijziging en stopzetting van de btw-activiteit. Wat is er ter zake van belang?
Lees meer
Btw - Btw-plicht

Meest gelezen tips & adviezen

BTW-PLICHT - FORMALITEITEN - 13.02.2020

Uitstel voor het online indienen van diverse formulieren!

Recentelijk heeft de Btw een circulaire gepubliceerd over de indiening van de aangiften van aanvang, wijziging en stopzetting van de btw-activiteit. Wat is er ter zake van belang?
Lees meer

BTW-PLICHT - ECONOMISCHE ACTIVITEIT - 13.02.2020

Kan een feitelijke vereniging ook btw-plichtig zijn?

Over de btw-plicht van een feitelijke vereniging en een maatschap rijzen er heel wat vragen, mede door het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Wat heeft de Btw daar recentelijk over beslist?
Lees meer

BTW-PLICHT - BTW-VRIJSTELLINGEN - 11.03.2020

Wijzigt er ook iets voor artsen?

In december 2019 werd de btw-regeling inzake esthetische ingrepen deels vernietigd. Wijzigt dit ook iets voor artsen of alleen voor niet-artsen?
Lees meer

Cookiebeleid