Btw - Btw-plicht

Recent toegevoegde tips & adviezen

BTW - BTW-AANGIFTE - 14.02.2020

Nieuwe IC-opgave bestaat voortaan uit twee delen!

Ingevolge de zogenaamde quick fixes, zoals voorzien door de EU-richtlijn 2018/1910, werd op 1 januari 2020 in België o.m. de nieuwe bijzondere vereenvoudigingsregeling inzake voorraden op afroep ingevoerd (wet van 03.11.2019 – BS 13.11.2019) . Deze brengt een aantal specifieke aanvullende verplichtingen met zich mee, zoals het bijhouden van een aantal registers. Voorts werd ook de IC-opgave gewijzigd op 1 januari 2020 (BS 23.12.2019) . Wat houdt dat concreet in?
Lees meer

BTW-PLICHT - ECONOMISCHE ACTIVITEIT - 13.02.2020

Kan een feitelijke vereniging ook btw-plichtig zijn?

Over de btw-plicht van een feitelijke vereniging en een maatschap rijzen er heel wat vragen, mede door het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Wat heeft de Btw daar recentelijk over beslist?
Lees meer

BTW-PLICHT - FORMALITEITEN - 13.02.2020

Uitstel voor het online indienen van diverse formulieren!

Recentelijk heeft de Btw een circulaire gepubliceerd over de indiening van de aangiften van aanvang, wijziging en stopzetting van de btw-activiteit. Wat is er ter zake van belang?
Lees meer

AANGIFTE - BTW - 20.01.2020

Werken aan roerende goederen: plaats afnemer van de diensten in b2b-context

Via een circulaire van 27.09.2019, nr. 2019/C/97 heeft de Btw-Administratie de toepasselijke regels verduidelijkt omtrent diensten aan roerende goederen, zoals materiële werken, maakloonwerk en expertises m.b.t. lichamelijke roerende goederen in een intracommunautaire context. Hoe zit dat?
Lees meer

BTW-PLICHT - FORMALITEITEN - 07.01.2020

Hoe de optie uitoefenen bij verhuur met btw?

Sinds 1 januari 2019 is het mogelijk, onder bepaalde voorwaarden, om een onroerend goed te verhuren met btw. Een recent KB bepaalt nu de wijze waarop de keuze voor de toepassing van het btw-stelsel moet gebeuren.
Lees meer

BTW-PLICHT - BTW-VRIJSTELLINGEN - 07.01.2020

Dan toch geen btw voor osteopaten en chiropractors?

Recentelijk heeft het Grondwettelijk Hof de regeling vernietigd volgens dewelke osteopaten en chiropractors aan btw onderworpen moeten worden. Wat moet u daarover weten en wat zijn daarvan de praktische gevolgen?
Lees meer
Btw - Btw-plicht

Meest gelezen tips & adviezen

FACTUUR - 02.12.2019

Nieuwe btw-nummers in Nederland?

Vanaf 1 januari 2020 moeten Nederlandse btw-plichtigen met een eenmanszaak een nieuw btw-nummer gebruiken. Welke praktische gevolgen heeft dat voor u in België?
Lees meer

DIENSTEN - 02.12.2019

Maakloon: levering of dienst?

De juiste kwalificatie van een verrichting als een levering of een dienst is zeker in een grensoverschrijdende context van groot belang. In een recente circulaire (Ci.RH. 2019/C/97, 27.09.2019) heeft de Btw nu het een en ander verduidelijkt. Wanneer is er sprake van maakloonwerk en wanneer van een levering? Wat zijn dan de regels voor de btw-plaatsbepaling?
Lees meer

BEDRIJFSWAGENS - 23.12.2019

Een auto verkopen: wat met de btw?

Met welke spelregels inzake btw moet u rekening houden als uw bedrijf een auto verkoopt? Wanneer is de btw slechts op 50% van de verkoopprijs verschuldigd? Kunt u de historische btw dan in uw voordeel herzien?Zijn de regels anders voor gemengde btw-plichtigen?
Lees meer

Cookiebeleid