Btw - Btw-plicht

Recent toegevoegde tips & adviezen

BTW-TEGOED - 29.09.2022

Een btw-tegoed terugvragen?

Als u een btw-tegoed heeft, betaalt de Btw u dat alleen maar terug als u daar effectief om vraagt. Maar zelfs dan krijgt u het niet onmiddellijk terug. Wat zijn de ter zake geldende regels en waarop moet u letten?
Lees meer

BTW - BTW AANREKENEN - 20.09.2022

Zijn diensten betaald d.m.v. dienstencheques en de extra vergoedingen onderworpen aan de btw?

De Administratie heeft via haar administratieve circulaire (2022/C/66, 11.07.2022) de nodige toelichting gegeven over de btw-toepassingen op dienstencheques en tevens de regeling voor de diensten waarvoor ze gebruikt kunnen worden. Is er btw verschuldigd op de uitgifte van dienstencheques en de diensten die d.m.v. die dienstencheques betaald worden? En is de extra vergoeding die het dienstenchequebedrijf aanrekent onderworpen aan de btw?
Lees meer

BTW-PLICHT - BTW-VRIJSTELLINGEN - 13.09.2022

Een pand verhuren aan een VZW mét btw, kan dat?

Is de verhuur van een onroerend goed aan een VZW steeds vrijgesteld van btw of zijn er toch gevallen mogelijk waarin er wel btw berekend moet worden? En wat als het gaat om een gemeubileerd onroerend goed?
Lees meer

BTW-PLICHT - BTW-VRIJSTELLINGEN - 13.09.2022

Wat is (niet-)therapeutisch voor de Btw?

Sinds 1 januari 2022 zijn, zoals bekend, medische prestaties zonder therapeutisch karakter aan btw onderworpen. Recentelijk heeft de Btw daar nog enkele praktijkvoorbeelden bij gegeven. Even kijken...
Lees meer

BTW-PLICHT - VARIA - 13.09.2022

Is dat wel een geldig btw-nummer?

Iedere btw-plichtige heeft een btw-nummer dat begint met een nul en gevolgd wordt door 3 keer 3 cijfers. Binnen afzienbare tijd komt daar allicht verandering in. Wat verandert er dan en waarom is dat van belang?
Lees meer

BTW-PLICHT - ECONOMISCHE ACTIVITEIT - 13.09.2022

De zaakvoerder-auteur: met of zonder btw?

De cessie of concessie van auteursrechten kan in bepaalde gevallen onderworpen zijn aan btw. Geldt dat ook voor een zaakvoerder die auteursrechten overdraagt aan zijn eigen vennootschap?
Lees meer
Btw - Btw-plicht

Meest gelezen tips & adviezen

BTW - BTW AANREKENEN - 19.08.2022

Verhuur van garageboxen: met of zonder btw?

De onroerende verhuur is in principe een vrijgestelde handeling, al bestaan er tal van uitzonderingen. Een van deze uitzonderingen is de verhuur van stalling voor rijtuigen die een verplichte communautaire uitzondering is op de vrijstelling m.b.t. de verhuur van uit zijn aard onroerende goederen (art. 135, lid 2, punt b); btw-richtlijn nr. 2006/112/EG en art. 44, §3, 2°, a), eerste streepje W.Btw) . De verhuur van garageboxen is bijgevolg onderworpen aan de btw. Of zijn er uitzonderingen? En kunt u eventueel ontsnappen aan de btw-plicht?
Lees meer

BTW-PLICHT - ECONOMISCHE ACTIVITEIT - 09.08.2022

Het is zover, vakantiehuisje nu mét btw?

Sinds 1 juli 2022 kwalificeert de terbeschikkingstelling van gemeubelde vakantiewoningen, veel sneller dan voorheen, als een aan de btw onderworpen hoteldienst. Wat heeft de Btw hier recentelijk nog over gezegd?
Lees meer

BTW-PLICHT - VARIA - 13.09.2022

Is dat wel een geldig btw-nummer?

Iedere btw-plichtige heeft een btw-nummer dat begint met een nul en gevolgd wordt door 3 keer 3 cijfers. Binnen afzienbare tijd komt daar allicht verandering in. Wat verandert er dan en waarom is dat van belang?
Lees meer