Btw - Intracommunautair

Recent toegevoegde tips & adviezen

BTW - INTERNATIONALE VERRICHTINGEN - 21.09.2020

Recht op toegang tot seminaries: wanneer zal België zijn standpunt herzien?

In een arrest van het Europees Hof van Justitie werd geoordeeld dat een opleiding van vijf dagen van boekhoudkundige en managementopleidingen die alleen aan belastingplichtigen verstrekt wordt (b2b-context) en waarvoor voorafgaande registratie en betaling vereist is, geacht wordt plaats te vinden op de plaats waar de opleiding daadwerkelijk gebeurt (arrest HvJ, 13.03.2019, zaak C-647/17, SRF Konsulterna) . België had dit nochtans anders geïnterpreteerd (zie parl. vr. nr. 1461, Van Biesen, 03.02.2017) . De vraag blijft bijgevolg, wanneer wordt dit standpunt herzien?
Lees meer

BTW - INTRACOMMUNAUTAIR - 21.08.2020

Btw en e-commerce: vereenvoudiging in juli 2021!

Btw-plichtigen die grensoverschrijdende handelingen verrichten met particulieren gevestigd in andere EU-lidstaten moeten zich soms in deze lidstaat registreren voor de btw. De vereenvoudingsregeling die hiervoor reeds werd uitgewerkt wordt in juli 2021 verder uitgebreid. Wat moet u hierover weten?
Lees meer

BTW - 14.08.2020

Online verkopen aan buitenlandse kopers: hoe zit het dan met de btw?

Door de verplichte coronasluiting is mogelijk ook bij u het bedrijf meer inspanningen gaan verrichten om producten online te verkopen. De kans is reëel dat u op die manier ook buitenlandse kopers aantrekt. Wanneer moet u dan gewoon Belgische btw aanrekenen en wanneer toch buitenlandse btw? Welke bijkomende verplichtingen brengt die laatste situatie met zich mee?
Lees meer

BTW - 19.05.2020

Invoer: toch niet altijd (onmiddellijk) btw te betalen?

Heel wat kmo’s kopen af en toe ook buiten de EU goederen aan. Op de invoer van goederen in België is in principe Belgische btw verschuldigd. Onder bepaalde voorwaarden kan die invoer echter ook vrijgesteld zijn van btw. Er bestaat soms twijfel over wanneer dat precies het geval is. Wat moet u hier als boekhouder over weten en waarop moet u letten? Wat verandert er na de brexit?
Lees meer

DIENSTEN - INTRACOMMUNAUTAIRE DIENSTEN - 05.05.2020

Grensoverschrijdende diensten: behoud het overzicht

We krijgen zeer regelmatig vragen over de toepasselijke btw-regels bij grensoverschrijdende intellectuele diensten. Voor velen blijft dit een waar doolhof van regels. We zetten daarom even de diverse hypotheses naast elkaar.
Lees meer

LEVERING - INTRACOMMUNAUTAIRE LEVERING - 05.05.2020

Goederen brengen naar uw winkel over de grens en btw

Wie goederen levert aan een btw-plichtige klant in een andere EU-lidstaat, doet een zgn. intracommunautaire levering. Die klant kunt u in bepaalde gevallen ook zelf zijn. Hoe zit dat precies en wanneer doet dat zich voor?
Lees meer
Btw - Intracommunautair

Meest gelezen tips & adviezen

BTW - 14.08.2020

Online verkopen aan buitenlandse kopers: hoe zit het dan met de btw?

Door de verplichte coronasluiting is mogelijk ook bij u het bedrijf meer inspanningen gaan verrichten om producten online te verkopen. De kans is reëel dat u op die manier ook buitenlandse kopers aantrekt. Wanneer moet u dan gewoon Belgische btw aanrekenen en wanneer toch buitenlandse btw? Welke bijkomende verplichtingen brengt die laatste situatie met zich mee?
Lees meer

BTW - INTERNATIONALE VERRICHTINGEN - 21.09.2020

Recht op toegang tot seminaries: wanneer zal België zijn standpunt herzien?

In een arrest van het Europees Hof van Justitie werd geoordeeld dat een opleiding van vijf dagen van boekhoudkundige en managementopleidingen die alleen aan belastingplichtigen verstrekt wordt (b2b-context) en waarvoor voorafgaande registratie en betaling vereist is, geacht wordt plaats te vinden op de plaats waar de opleiding daadwerkelijk gebeurt (arrest HvJ, 13.03.2019, zaak C-647/17, SRF Konsulterna) . België had dit nochtans anders geïnterpreteerd (zie parl. vr. nr. 1461, Van Biesen, 03.02.2017) . De vraag blijft bijgevolg, wanneer wordt dit standpunt herzien?
Lees meer

BTW - INTRACOMMUNAUTAIR - 21.08.2020

Btw en e-commerce: vereenvoudiging in juli 2021!

Btw-plichtigen die grensoverschrijdende handelingen verrichten met particulieren gevestigd in andere EU-lidstaten moeten zich soms in deze lidstaat registreren voor de btw. De vereenvoudingsregeling die hiervoor reeds werd uitgewerkt wordt in juli 2021 verder uitgebreid. Wat moet u hierover weten?
Lees meer

Cookiebeleid