Btw - Intracommunautair

Recent toegevoegde tips & adviezen

LEVERING - INTRACOMMUNAUTAIRE LEVERING - 13.09.2022

Gekocht in Nederland en toch btw?

Een Belgisch bedrijf koopt een machine in Nederland die daar naar een onderaannemer gaat voor aanpassingen. Is dat een aankoop met btw?
Lees meer

DIENSTEN - INTRACOMMUNAUTAIRE DIENSTEN - 09.08.2022

Diensten verricht voor een “vaste inrichting”: quid btw?

Welke btw-regels zijn van toepassing als u diensten verricht voor een buitenlandse onderneming met een vaste inrichting in België? Wat is dan de plaats waar de klant gevestigd is? Even kijken wat er van belang is.
Lees meer

DIENSTEN - INTRACOMMUNAUTAIRE DIENSTEN - 09.08.2022

Grensoverschrijdende diensten en b2c: een kluwen

Voor grensoverschrijdende diensten in een b2c-context zijn er verschillende plaatsbepalingsregels van toepassing. Welke zijn dat dan precies en waar moet u in het bijzonder op letten?
Lees meer

INTRACOMMUNAUTAIRE VERWERVING - DREMPELS - 07.06.2022

Waarop letten bij aankopen in een andere EU-lidstaat?

Koopt u goederen aan in een andere EU-lidstaat, dan zijn de btw-gevolgen anders naargelang u een gewone btw-plichtige bent dan wel behoort tot de zgn. groep van vier zoals een arts. Wat is er ter zake dan van belang?
Lees meer

BTW VERLEGD - INTRACOMMUNAUTAIRE DIENSTEN - 07.06.2022

Standplaats op een buitenlandse beurs: quid btw?

U huurt een standplaats op een beurs in Nederland. Hoe moet de factuur die u daarvoor krijgt er dan uitzien? Is dat geen factuur met Nederlandse btw omdat de beurs daar plaatsvindt? Even kijken...
Lees meer

BTW - INTERNATIONALE VERRICHTINGEN - 21.12.2021

Goederenvervoer bij uitvoer: geen btw-vrijstelling voor onderaannemers!

Goederenvervoer bij uitvoer is vrijgesteld van btw voor zover het rechtstreeks verband houdt met de uitvoer van de goederen naar een plaats buiten de EU. Deze btw-vrijstelling is momenteel ook van toepassing indien de uitvoer door een onderaannemer verricht wordt. Een arrest van het Europees Hof van Justitie heeft het toepassingsgebied van de btw-vrijstelling nader afgebakend. De Belgische Administratie schikt zich via een circulaire naar dit arrest. Wat zijn de gevolgen en vanaf wanneer treedt deze circulaire in werking?
Lees meer
Btw - Intracommunautair

Meest gelezen tips & adviezen

DIENSTEN - INTRACOMMUNAUTAIRE DIENSTEN - 09.08.2022

Grensoverschrijdende diensten en b2c: een kluwen

Voor grensoverschrijdende diensten in een b2c-context zijn er verschillende plaatsbepalingsregels van toepassing. Welke zijn dat dan precies en waar moet u in het bijzonder op letten?
Lees meer

LEVERING - INTRACOMMUNAUTAIRE LEVERING - 13.09.2022

Gekocht in Nederland en toch btw?

Een Belgisch bedrijf koopt een machine in Nederland die daar naar een onderaannemer gaat voor aanpassingen. Is dat een aankoop met btw?
Lees meer

DIENSTEN - INTRACOMMUNAUTAIRE DIENSTEN - 09.08.2022

Diensten verricht voor een “vaste inrichting”: quid btw?

Welke btw-regels zijn van toepassing als u diensten verricht voor een buitenlandse onderneming met een vaste inrichting in België? Wat is dan de plaats waar de klant gevestigd is? Even kijken wat er van belang is.
Lees meer