Btw - Intracommunautair

Recent toegevoegde tips & adviezen

BTW - INTERNATIONALE VERRICHTINGEN - 20.12.2023

Wordt de ‘kleineondernemersregeling’ inzake btw uitgebreid vanaf 01.01.2025?

De ‘kleineondernemersregeling’ inzake btw voorziet erin dat belastingplichtigen met een beperkte omzet ervoor kunnen kiezen om vrijgesteld te worden van hun btw-verplichtingen. Zij hoeven dan geen periodieke btw-aangiften in te dienen, noch btw aan te rekenen op hun handelingen, maar hebben ook geen recht op aftrek van de hun aangerekende btw. Deze regeling is voorzien in de EU-richtlijn (art. 281 e.v. EU-richtlijn) en werd omgezet in Belgische wetgeving (art. 56 bis W.Btw) . In België bedraagt het drempelbedrag momenteel € 25.000. Vanaf 2025 zal deze regeling worden uitgebreid.
Lees meer

BTW - INTERNATIONALE VERRICHTINGEN - 20.10.2023

Btw-uitvoervrijstelling: binnen welke termijn moeten de goederen uitgevoerd worden?

Een paardenfokker, die ook optreedt als makelaar bij de aan- en verkoop van paarden, verkoopt op 08.05.2017 een paard dat eigendom is van een Nederlandse familie en bij de makelaar gestald staat, aan een Amerikaanse vennootschap. De aankoopprijs werd op 10.05.2017 voldaan op de rekening van de makelaar, waarna het paard overgebracht werd naar een Olympische dressuurstal in Nederland. Het paard werd uitgevoerd naar de VS op 16.11.2017. De Btw-administratie vindt dat de btw-vrijstelling die door de makelaar werd toegepast niet kan worden toegekend. Ging de rechter hiermee akkoord?
Lees meer

INTRACOMMUNAUTAIRE VERWERVING - VOORWAARDEN - 09.10.2023

Blijven opletten met online aankopen buiten België

Doet u een beroepsmatige aankoop in een andere EU-lidstaat, dan moet u daarop Belgische btw betalen via uw btw-aangifte. Wat als u diezelfde aankoop online doet? Is dat dan hetzelfde of zit er dan buitenlandse btw op?
Lees meer

LEVERING - INTRACOMMUNAUTAIRE LEVERING - 06.06.2023

Opletten bij vereenvoudigde kettingverkoop!

Bij een zgn. kettingverkoop of driehoeksverkeer gelden specifieke btw-regels, maar soms kunnen die vereenvoudigd worden. In dat geval is het wel opletten voor een specifieke formele voorwaarde. Wat is er ter zake van belang?
Lees meer

DIENSTEN - INTRACOMMUNAUTAIRE DIENSTEN - 08.05.2023

Praktijkproblemen bij grensoverschrijdende diensten!

Voor de bepaling van de plaats van de dienst moet u eerst uitmaken of het een b2b- dan wel b2c-prestatie betreft. In een aantal gevallen kan er hierover onduidelijkheid bestaan. Welke praktische richtlijnen kunt u dan hanteren?
Lees meer
Btw - Intracommunautair

Meest gelezen tips & adviezen

BTW - INTERNATIONALE VERRICHTINGEN - 20.12.2023

Wordt de ‘kleineondernemersregeling’ inzake btw uitgebreid vanaf 01.01.2025?

De ‘kleineondernemersregeling’ inzake btw voorziet erin dat belastingplichtigen met een beperkte omzet ervoor kunnen kiezen om vrijgesteld te worden van hun btw-verplichtingen. Zij hoeven dan geen periodieke btw-aangiften in te dienen, noch btw aan te rekenen op hun handelingen, maar hebben ook geen recht op aftrek van de hun aangerekende btw. Deze regeling is voorzien in de EU-richtlijn (art. 281 e.v. EU-richtlijn) en werd omgezet in Belgische wetgeving (art. 56 bis W.Btw) . In België bedraagt het drempelbedrag momenteel € 25.000. Vanaf 2025 zal deze regeling worden uitgebreid.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app