Btw - Invoer

Recent toegevoegde tips & adviezen

INVOER - VRIJSTELLINGEN - 08.04.2024

Niet bij elke invoer btw verschuldigd?

Op de invoer van goederen in België is er in principe Belgische btw verschuldigd. In bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden is de invoer evenwel vrijgesteld van btw. Wat moet u hierover weten?
Lees meer

BTW - INTERNATIONALE VERRICHTINGEN - 20.12.2023

Wordt de ‘kleineondernemersregeling’ inzake btw uitgebreid vanaf 01.01.2025?

De ‘kleineondernemersregeling’ inzake btw voorziet erin dat belastingplichtigen met een beperkte omzet ervoor kunnen kiezen om vrijgesteld te worden van hun btw-verplichtingen. Zij hoeven dan geen periodieke btw-aangiften in te dienen, noch btw aan te rekenen op hun handelingen, maar hebben ook geen recht op aftrek van de hun aangerekende btw. Deze regeling is voorzien in de EU-richtlijn (art. 281 e.v. EU-richtlijn) en werd omgezet in Belgische wetgeving (art. 56 bis W.Btw) . In België bedraagt het drempelbedrag momenteel € 25.000. Vanaf 2025 zal deze regeling worden uitgebreid.
Lees meer

BTW - INTERNATIONALE VERRICHTINGEN - 20.10.2023

Btw-uitvoervrijstelling: binnen welke termijn moeten de goederen uitgevoerd worden?

Een paardenfokker, die ook optreedt als makelaar bij de aan- en verkoop van paarden, verkoopt op 08.05.2017 een paard dat eigendom is van een Nederlandse familie en bij de makelaar gestald staat, aan een Amerikaanse vennootschap. De aankoopprijs werd op 10.05.2017 voldaan op de rekening van de makelaar, waarna het paard overgebracht werd naar een Olympische dressuurstal in Nederland. Het paard werd uitgevoerd naar de VS op 16.11.2017. De Btw-administratie vindt dat de btw-vrijstelling die door de makelaar werd toegepast niet kan worden toegekend. Ging de rechter hiermee akkoord?
Lees meer

BTW - 27.04.2023

In 2022 in de EU betaalde btw voor 1 september 2023 terugvorderen

De beroepsmatige in andere EU-landen betaalde btw is net als de Belgische btw recupereerbaar. Hoe recupereert u die buitenlandse btw? Waarmee moet u daarbij zoal rekening houden? En hoe zit dat met de teruggave van de Britse btw sinds de brexit?
Lees meer
Btw - Invoer

Meest gelezen tips & adviezen

INVOER - VRIJSTELLINGEN - 08.04.2024

Niet bij elke invoer btw verschuldigd?

Op de invoer van goederen in België is er in principe Belgische btw verschuldigd. In bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden is de invoer evenwel vrijgesteld van btw. Wat moet u hierover weten?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app