Btw - Invoer

Recent toegevoegde tips & adviezen

INVOER - DOUANE - 06.10.2020

Einde overgangsperiode brexit in zicht?

Sinds 31 januari 2020 middernacht is het Verenigd Koninkrijk (VK) geen lid meer van de Europese Unie. Dankzij een overgangsperiode wijzigde dat voorlopig niets op het vlak van btw en douane. Wat echter na 31 december 2020?
Lees meer

BTW - INTERNATIONALE VERRICHTINGEN - 21.09.2020

Recht op toegang tot seminaries: wanneer zal België zijn standpunt herzien?

In een arrest van het Europees Hof van Justitie werd geoordeeld dat een opleiding van vijf dagen van boekhoudkundige en managementopleidingen die alleen aan belastingplichtigen verstrekt wordt (b2b-context) en waarvoor voorafgaande registratie en betaling vereist is, geacht wordt plaats te vinden op de plaats waar de opleiding daadwerkelijk gebeurt (arrest HvJ, 13.03.2019, zaak C-647/17, SRF Konsulterna) . België had dit nochtans anders geïnterpreteerd (zie parl. vr. nr. 1461, Van Biesen, 03.02.2017) . De vraag blijft bijgevolg, wanneer wordt dit standpunt herzien?
Lees meer

BTW - 19.05.2020

Invoer: toch niet altijd (onmiddellijk) btw te betalen?

Heel wat kmo’s kopen af en toe ook buiten de EU goederen aan. Op de invoer van goederen in België is in principe Belgische btw verschuldigd. Onder bepaalde voorwaarden kan die invoer echter ook vrijgesteld zijn van btw. Er bestaat soms twijfel over wanneer dat precies het geval is. Wat moet u hier als boekhouder over weten en waarop moet u letten? Wat verandert er na de brexit?
Lees meer

INVOER - VRIJSTELLINGEN - 05.05.2020

Btw-vrije invoer tegen corona?

In de strijd tegen het coronavirus kunnen tijdelijk bepaalde goederen ingevoerd worden zonder btw en douanerechten. Geldt dat voor iedereen?
Lees meer

BTW - INTERNATIONALE VERRICHTINGEN - 23.03.2020

Bewijs van een intracommunautaire levering van goederen wordt duidelijker!

Via de ‘quick fixes’ die op 1 januari in werking getreden zijn, werd onder meer een wettelijk vermoeden ingesteld om het bewijs inzake een vrijgestelde intracommunautaire levering van goederen te leveren (nieuw KB nr. 52, BS 23.12.2019) . Dit wettelijk vermoeden is geldig tot het tegendeel bewezen wordt, hetgeen betekent dat de bewijslast in feite omgekeerd wordt en het bijgevolg aan de Administratie is om dit te weerleggen. Hoe zit dat juist? En is er een verschil in bewijsvoering naargelang de koper of de verkoper instaat voor het vervoer?
Lees meer

INVOER - VRIJSTELLINGEN - 11.03.2020

Niet bij elke invoer btw te betalen?

Op de invoer van goederen in België is in principe Belgische btw verschuldigd. Onder bepaalde voorwaarden kan die invoer echter ook vrijgesteld zijn van btw. Wat moet u hierover weten en waarop moet u letten?
Lees meer
Btw - Invoer

Meest gelezen tips & adviezen

INVOER - DOUANE - 06.10.2020

Einde overgangsperiode brexit in zicht?

Sinds 31 januari 2020 middernacht is het Verenigd Koninkrijk (VK) geen lid meer van de Europese Unie. Dankzij een overgangsperiode wijzigde dat voorlopig niets op het vlak van btw en douane. Wat echter na 31 december 2020?
Lees meer

BTW - INTERNATIONALE VERRICHTINGEN - 21.09.2020

Recht op toegang tot seminaries: wanneer zal België zijn standpunt herzien?

In een arrest van het Europees Hof van Justitie werd geoordeeld dat een opleiding van vijf dagen van boekhoudkundige en managementopleidingen die alleen aan belastingplichtigen verstrekt wordt (b2b-context) en waarvoor voorafgaande registratie en betaling vereist is, geacht wordt plaats te vinden op de plaats waar de opleiding daadwerkelijk gebeurt (arrest HvJ, 13.03.2019, zaak C-647/17, SRF Konsulterna) . België had dit nochtans anders geïnterpreteerd (zie parl. vr. nr. 1461, Van Biesen, 03.02.2017) . De vraag blijft bijgevolg, wanneer wordt dit standpunt herzien?
Lees meer

Cookiebeleid