Btw - Invoer

Recent toegevoegde tips & adviezen

BTW - INTERNATIONALE VERRICHTINGEN - 21.12.2021

Goederenvervoer bij uitvoer: geen btw-vrijstelling voor onderaannemers!

Goederenvervoer bij uitvoer is vrijgesteld van btw voor zover het rechtstreeks verband houdt met de uitvoer van de goederen naar een plaats buiten de EU. Deze btw-vrijstelling is momenteel ook van toepassing indien de uitvoer door een onderaannemer verricht wordt. Een arrest van het Europees Hof van Justitie heeft het toepassingsgebied van de btw-vrijstelling nader afgebakend. De Belgische Administratie schikt zich via een circulaire naar dit arrest. Wat zijn de gevolgen en vanaf wanneer treedt deze circulaire in werking?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app