Btw - Onroerend goed

Recent toegevoegde tips & adviezen

BTW - ONROEREND GOED - 12.03.2020

Btw én registratierechten op de verhuur van uw magazijn?

U heeft privé een magazijn met een kantoorruimte en u wilt dat verhuren aan uw BV(BA). Is die verhuur zonder btw of kunt u desgevallend gebruikmaken van de optie om toch met btw te verhuren? Moeten er dan ook nog eens registratierechten betaald worden?
Lees meer

ONROEREND GOED - AFTREKBARE BTW - 11.03.2020

Aankoop pand in aanbouw, te verhuren met btw?

Panden gebouwd na 1 oktober 2018 kunnen onder bepaalde voorwaarden verhuurd worden met btw. Is die datum ook van belang als u een nieuw pand gekocht heeft met btw of gelden er dan andere regels? Even kijken...
Lees meer

ONROEREND GOED - BTW - 11.03.2020

Huurcontract met btw: dan ook registratierecht?

Registratierecht van 0,2%? Daar gaat het inderdaad over. Zoals u weet, moet elk huurcontract van een onroerend goed (bv. een woning, kantoor, winkel) geregistreerd worden en daarbij moet dan een registratierecht van 0,2% betaald worden. Voor contracten van bepaalde duur wordt die 0,2% berekend op het totaalbedrag van de huurprijs en  -lasten die aan de huurder opgelegd zijn voor de duur van het huurcontract, met een minimum van € 50. Bij een contract van onbepaalde duur is de basis voor die 0,2% de jaarlijkse huurprijs (+ lasten) x 10. ...
Lees meer

REGISTRATIERECHTEN - HUURCONTRACT - 06.03.2020

Kostprijs om huurcontract (met of zonder btw) te registreren?

Uw klant heeft net een huurcontract ondertekend dat nu nog geregistreerd moet worden. Hoe zit dat ook alweer praktisch en wat met een huurcontract met btw? Moet daarop ook nog 0,2% registratierechten betaald worden? Een beslissing van 27.01.2020 verduidelijkt een en ander...
Lees meer

BTW - 6% - 06.03.2020

Laadpaal 6% btw i.p.v. 21%: drie voorwaarden!

Indien u of uw vennootschap een elektrische laadpaal laat installeren, dan bedraagt het btw-tarief daarvoor standaard 21%. Indien de plaatsing echter aan drie voorwaarden voldoet, kan dat met 6% btw. Welke? Voorwaarde 1: werk in onroerende staat. Een laadpaal aankopen en die zelf installeren, komt niet in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief van 6%, vermits dat immers gewoonweg een levering van een goed is. U moet de laadpaal dus laten installeren. ...
Lees meer

AFTREKBARE BTW - ONROEREND GOED - 13.02.2020

Toevallige btw-plichtige en btw-aftrek

Wie een pand verkoopt met btw, heeft een recht op aftrek van de btw betaald bij de oprichting van het gebouw. Geldt dat ook voor de btw op sloopwerken?
Lees meer
Btw - Onroerend goed

Meest gelezen tips & adviezen

REGISTRATIERECHTEN - HUURCONTRACT - 06.03.2020

Kostprijs om huurcontract (met of zonder btw) te registreren?

Uw klant heeft net een huurcontract ondertekend dat nu nog geregistreerd moet worden. Hoe zit dat ook alweer praktisch en wat met een huurcontract met btw? Moet daarop ook nog 0,2% registratierechten betaald worden? Een beslissing van 27.01.2020 verduidelijkt een en ander...
Lees meer

ONROEREND GOED - 03.02.2020

Optioneel btw-stelsel: hoe keuze maken?

Sinds 1 januari 2019 kunt u onder bepaalde voorwaarden ervoor opteren om de verhuur van een onroerend goed aan btw te onderwerpen. Een recent gepubliceerd KB regelt nu de wijze waarop de keuze voor toepassing van het btw-stelsel moet gebeuren. Wat moet u hierover weten?
Lees meer

BTW - 6% - 06.03.2020

Laadpaal 6% btw i.p.v. 21%: drie voorwaarden!

Indien u of uw vennootschap een elektrische laadpaal laat installeren, dan bedraagt het btw-tarief daarvoor standaard 21%. Indien de plaatsing echter aan drie voorwaarden voldoet, kan dat met 6% btw. Welke? Voorwaarde 1: werk in onroerende staat. Een laadpaal aankopen en die zelf installeren, komt niet in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief van 6%, vermits dat immers gewoonweg een levering van een goed is. U moet de laadpaal dus laten installeren. ...
Lees meer

Cookiebeleid