Eenmanszaken

Recent toegevoegde tips & adviezen

FISCAAL - GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 26.02.2020

Is kopen via de BV(BA) dan niet altijd beter?

Een privéaankoop doen via uw BV(BA) en u vervolgens privé laten belasten op een voordeel alle aard voor hetzelfde bedrag, lijkt op het eerste gezicht interessanter dan die aankoop privé te doen. Is dat echter ook altijd zo?
Lees meer

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN - 26.02.2020

Beter investeren in het begin van het jaar sinds 01.01.2020?

Een collega vertelde u dat u sinds 01.01.2020 maar beter – indien mogelijk – in het begin van het boekjaar uw investeringen doet. Dat zou te maken hebben met de gewijzigde afschrijvingsregels. Waar gaat dat concreet over en is dat altijd zo?
Lees meer

AUTO - FISCALE AFTREK - 26.02.2020

Lijst van valse hybrides is gepubliceerd!

De lijst van zgn. valse hybrides is gepubliceerd. Heeft uw vennootschap of eenmanszaak zo’n plug-inhybride sinds 01.01.2018, wat betekent dat dan concreet?
Lees meer

AUTO - FISCALE AFTREK - 26.02.2020

Dure auto, dus afschrijven op meer dan vijf jaar?

Vijf jaar is gebruikelijk, maar geen wet. Daar komt het inderdaad op neer. Uw auto afschrijven over vijf jaar is nl. ook de termijn die de fiscus zelf redelijk vindt en dus meestal ook aanvaard wordt (Comm. IB 61/130-135) . Dat staat echter niet in de wet zelf en er moet steeds rekening gehouden worden met de concrete omstandigheden. ...
Lees meer

AUTO - FISCALE AFTREK - 26.02.2020

Aftrek auto van vóór 2018 soms geen 75%?

Algemene regel sinds 2020. Sinds 1 januari 2020 geldt er zowel in de vennootschaps- als in de personenbelasting een aftrekbeperking voor auto’s die berekend wordt in functie van de CO2 -uitstoot volgens de zgn. gramformule. Dat leidt er in veel gevallen toe dat u een auto niet meer voor 75% kunt aftrekken. ...
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - BEZOLDIGING - 20.02.2020

Hoe uw fiscaal optimaal loon voor 2020 bepalen?

Volgens uw collega neemt u het best zo weinig mogelijk loon op uit uw vennootschap indien u privé voldoende middelen heeft. Uw vennootschap moet nl. minder belastingen betalen dan u privé. Is dat wel helemaal juist?
Lees meer
Eenmanszaken

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 13.12.2019

Hoeveel duurder wordt de auto van uw BV(BA) vanaf 2020?

Vanaf in principe 01.01.2020 zal de fiscale aftrek van de auto die uw BV(BA) u ter beschikking stelt, bepaald worden door de zgn. gramformule en dus niet langer variëren volgens ‘vaste CO2 -schijven’. Welke concrete gevolgen zal dat hebben?
Lees meer

BELASTINGEN - PENSIOENOPBOUW - 23.12.2019

Wat is mijn ‘netto’ extralegaal pensioen?

Om later uw pensioen als ondernemer aan te vullen, doet u aan zowat alle mogelijke vormen van extralegaal pensioen. De jaarlijkse overzichten die u na nieuwjaar zal krijgen, zijn ‘bruto’, maar wat houdt u daar netto aan over?
Lees meer

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 09.01.2020

Uw nieuwjaarscadeau van de fiscus: lager VAA auto in 2020!

Voor het tweede jaar op rij stijgt de gemiddelde CO2 -uitstoot van de nieuw ingeschreven wagens. Vreemd genoeg daalt hierdoor uw voordeel alle aard (VAA) auto. Hoe komt dat? En met hoeveel daalt uw VAA?
Lees meer

Cookiebeleid