Eenmanszaken

Recent toegevoegde tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - BEZOLDIGING - 20.09.2023

Hoe groot mag een ten laste genomen verlies zijn?

De bedrijfsleider neemt de verliezen van zijn vennootschap ten laste. De fiscus weigert de aftrek als beroepskosten, omdat er een wanverhouding zou zijn tussen de verliezen en het loon van de bedrijfsleider. Wie kreeg gelijk van de rechter?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - VOORDEEL ALLE AARD - 20.09.2023

VAA nutsvoorziening bepalen volgens werkelijke of forfaitaire waarde?

Betaalt uw vennootschap het privéverbruik aan verwarming en elektriciteit, dan moet u een voordeel alle aard (VAA) aanrekenen. Hoeveel? En wat met de btw?
Lees meer

INVESTERINGEN - GESPREIDE TAXATIE - 20.09.2023

Wanneer kunt u een meerwaarde ‘gespreid’ laten belasten?

Uw vennootschap zal in boekjaar 2023 een investering verkopen met een fikse meerwaarde. Dat wil dus zeggen dat uw vennootschap in principe veel vennootschapsbelasting zal moeten betalen. Volgens uw collega kunt u dat vermijden als u kiest voor de ‘gespreide’ belasting. Is dat zo? En wat zijn dan de spelregels?
Lees meer

O&O - 15.09.2023

O&O: korting bedrijfsvoorheffing vs. belastingkrediet: hoe werkt de cumulbeperking?

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstortingsplicht van bedrijfsvoorheffing (bv) voor kwalificerend O&O-personeel (of BELSPO-korting) mag niet tot een dubbel fiscaal voordeel leiden in combinatie met het O&O-belastingkrediet. De minister legt uit hoe dat bewerkstelligd moet worden.
Lees meer

BELASTINGEN - VOORAFBETALEN - 15.09.2023

Moet u (extra) voorafbetalen tegen 10.10.2023?

Nu u al wat meer zicht heeft op uw winst voor 2023, is het tijd om door uw accountant de geraamde belasting te laten herberekenen, want de deadline voor de derde voorafbetaling (VA3) is in principe 10.10.2023. Moet u nu nog (extra) voorafbetalen om een boete van 6,75% te vermijden?
Lees meer

AUTO - VERKOOP - 12.09.2023

Verkoop lichte vracht: btw op slechts 85%?

Verkoopt u als btw-plichtige uw auto, dan moet u in bepaalde gevallen slechts btw rekenen op 50% van de verkoopprijs. Geldt een vergelijkbare regeling bij de verkoop van een lichte vracht waarbij u 85% van de btw heeft afgetrokken?
Lees meer
Eenmanszaken

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP - 28.06.2023

VVPR-bis kwijt na aanpassing statuten aan het WVV?

Bij de verplichte aanpassing van de statuten van uw BV aan het WVV tegen uiterlijk 31 december 2023 kunt u het ingebracht eigen vermogen verminderen en kunt u de rechten van de aandelen wijzigen. Een mogelijk gevolg van die wijzigingen is echter dat uw BV het voordeel van de zgn. VVPR-bis verliest. Hoe zit dat?
Lees meer

BEROEPSKOSTEN - AUTOKOSTEN - 28.06.2023

Nieuwe km-vergoedingen sinds 01.07.2023!

Kilometervergoeding. Als u of uw werknemers de eigen wagen (motorfiets of bromfiets) gebruiken voor beroepsmatige verplaatsingen , mag uw vennootschap hiervoor een kilometervergoeding toekennen. Voor zover u zich beperkt tot het forfait dat geldt voor de ambtenaren, wordt dit beschouwd als een kost eigen aan de werkgever waarop er geen RSZ of bedrijfsvoorheffing verschuldigd is (Comm. IB 31/36, lid 2) . ...
Lees meer

AUTO - FISCALE AFTREK - 28.08.2023

Herstellingskosten auto tijdens uw vakantie: is dat een aftrekbare beroepskost of een loutere privé-uitgave?

Tijdens uw voorbije vakantie in het buitenland heeft de airco van uw auto het begeven en u heeft die ter plaatse laten herstellen. Kunt u die factuur dan aftrekken in uw vennootschap of zaak of kan dat niet, omdat u die kosten tijdens uw vakantie gemaakt heeft?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app