Eenmanszaken - Afschrijvingen

Recent toegevoegde tips & adviezen

AFTREKBARE KOSTEN - AFSCHRIJVINGEN - 01.09.2023

Van lineair naar degressief?

Van lineair naar degressief kan niet. U heeft in 2021 of eerder een investering gedaan die u lineair afschrijft, d.w.z. met elk jaar hetzelfde bedrag. Dan kunt u nu niet meer kiezen om die voortaan zgn. degressief af te schrijven, d.w.z. sneller in het begin. De keuze voor degressief afschrijven moet u immers maken in het jaar dat u de investering doet. ...
Lees meer

INVESTERINGEN - AFSCHRIJVINGEN - 16.06.2023

Wat als de fiscus vindt dat u te snel afschrijft?

Een transportonderneming koopt nieuwe trekkers en leggers en schrijft die af op vier en vijf jaar. De fiscus wil die afschrijvingstermijnen verdubbelen. Wie kreeg gelijk van de rechter en waarom?
Lees meer

AFTREKBARE KOSTEN - AFSCHRIJVINGEN - 07.03.2023

Uw aankoop afschrijven of in één keer in kosten nemen?

Wanneer u iets aankoopt met uw eenmanszaak, moet u zich steeds afvragen of uw boekhouder dat moet verwerken als een eenmalige kost, dan wel gespreid in aftrek moet brengen via afschrijving. Wat is het verschil en wat is het meest interessant?
Lees meer

AFTREKBARE KOSTEN - AFSCHRIJVINGEN - 07.03.2023

Discussie met de fiscus over afschrijvingstermijnen?

Een belastingplichtige kreeg een belastingcontrole. De controleur deed moeilijk, omdat sommige investeringen sneller afgeschreven werden dan volgens een gesloten akkoord. Wat vond de rechter daarvan en wat kunt u ervan onthouden?
Lees meer

INVESTERINGEN - AFSCHRIJVINGEN - 22.02.2023

Wanneer de fiscus vindt dat u te snel afschrijft…

Een transportonderneming koopt nieuwe trekkers en leggers en schrijft die af op vier en vijf jaar. De fiscus wil die afschrijvingstermijnen verdubbelen. Wie kreeg gelijk van de rechter en waarom?
Lees meer

AFTREKBARE KOSTEN - AFSCHRIJVINGEN - 03.02.2023

Hoeveel investeringsaftrek in 2023?

Omdat het tarief van de eenmalige gewone investeringsaftrek (IA) dit jaar maar 8% meer bedraagt, zijn de gespreide aftrek en de bijzondere aftrekken weer interessant geworden. Hoe zit dat?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app