Eenmanszaken - Aftrekbare kosten & verminderingen

Recent toegevoegde tips & adviezen

PRIVÉ - VARIA - 26.10.2020

Te veel dienstencheques: omruilen of terugbetaling vragen?

Door het uitbreken van COVID-19 was het niet altijd mogelijk om een beroep te doen op uw poetshulp. Ook de strijkshop was gedurende de lockdown een tijdje gesloten. Wat zijn uw mogelijkheden indien u niet alle dienstencheques kunt gebruiken voordat de geldigheidsduur overschreden wordt? Wat kiest u het best?
Lees meer

FINANCIEEL - FISCAAL - 20.10.2020

Nieuwe modaliteiten voor win-winlening

In het kader van de win-winlening kunnen ondernemers, ook artsen/tandartsen dus, uit het Vlaams gewest relatief goedkoop geld lenen bij particulieren, terwijl die laatsten er een belastingvermindering voor krijgen. De modaliteiten hieromtrent (o.a. duur en bedrag) werden begin oktober 2020 gewijzigd. In welke zin?
Lees meer

BELASTINGEN - BEROEPSKOSTEN - 20.10.2020

Wat bewijzen voor aftrek van restaurant- en autokosten?

Restaurant- en autokosten die uw vennootschap ten laste neemt en voor haar (beperkt) aftrekbaar zijn, krijgen bij een belastingcontrole meestal bijzondere aandacht. Wat moet u/uw boekhouder dan kunnen bewijzen voor de aftrek en hoe zit dat voor forfaitaire dag- en kilometervergoedingen?
Lees meer

FISCALE VERMINDERINGEN - BELASTINGKREDIET - 16.10.2020

Brusselse proxi-lening in voege

Wat? Sinds 15 oktober 2020 is het mogelijk voor familieleden, vrienden of kennissen om aan een Brusselse zelfstandige geld te lenen en in ruil daarvoor een fiscaal voordeel te krijgen. Het is de Brusselse tegenhanger van de Vlaamse win-winlening en de Waalse ‘prêt coup de pouce’. ...
Lees meer

FISCAAL - KOSTEN - 13.10.2020

Forfaitaire buitenlandse dagvergoeding bekend

Wat? Het gaat om een forfait voor beroepsverplaatsingen naar het buitenland. Het dekt kosten van maaltijden en kleine uitgaven, zoals de kosten voor een taxi, drank, versnaperingen, ... en dit zonder dat men bonnetjes moet bijhouden. De uitgaven moeten immers niet bewezen worden. Hoeveel? Dat wordt elk jaar bekendgemaakt in een zgn. landenlijst. Een dergelijke lijst is er echter nu voor het tweede jaar op rij niet. De bedragen zoals opgenomen in de lijst van juli 2018 blijven echter gelden. ...
Lees meer

FISCAAL - KOSTEN - 13.10.2020

Uw vennootschap privé ‘bijspringen’

Uw vennootschap heeft het door de coronacrisis financieel moeilijk. U wilt daarom een ‘overschot’ op uw spaarboekje aan haar uitlenen. Waarmee moet u dan rekening houden?
Lees meer
Eenmanszaken - Aftrekbare kosten & verminderingen

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 21.08.2020

Tot 31.12.2020 krijgt u 25% (i.p.v. 8%) investeringsaftrek!

Door de coronacrisis hebben vele ondernemers moeten investeren om hun activiteiten coronaproof te maken of om een digitale webshop te ontwikkelen. Daarom heeft de regering beslist om de gewone investeringsaftrek (IA) tijdelijk te verhogen naar 25%. Wat betekent dat voor uw vennootschap of eenmanszaak?
Lees meer

BELASTINGEN - ONKOSTENVERGOEDING - 21.08.2020

Fiscus aanvaardt thuiswerkvergoeding!

In het kader van de coronacrisis kon u tijdelijk een thuiswerkvergoeding toekennen aan uw werknemers. Via een circulaire heeft de fiscus deze vergoeding een permanent karakter gegeven. Hoe zit dat precies?
Lees meer

PENSIOEN - WETTELIJK PENSIOEN - 05.10.2020

Als zelfstandige nog vlug uw studiejaren afkopen?

Om later een hoger pensioen te krijgen, kunt u (bepaalde) studiejaren tot 30.11.2020 afkopen tegen een gunsttarief. Daarna zal de afkoop van die jaren in principe meer kosten. Is deze afkoopmogelijkheid voor u ook interessant?
Lees meer

Cookiebeleid