Eenmanszaken - Aftrekbare kosten & verminderingen

Recent toegevoegde tips & adviezen

BELASTINGEN - INTERESTEN - 13.01.2021

Hoeveel interesten voor 2020 op uw rekening-couranttegoed?

Misschien heeft u omwille van de coronacrisis uw vennootschap wat extra geld toegestopt, om zo de liquiditeitsproblemen op te lossen. Bij het afsluiten van het boekjaar 2020 moet uw boekhouder bepalen wat de marktconforme interest is die u zich mag toekennen op uw rekening-couranttegoed. Hoeveel is dat en wat indien uw vennootschap u te veel interesten toekent?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - PRAKTIJKRUIMTE - 12.01.2021

Praktijk in gezinswoning en echtscheiding: de fiscale kant

Stel, uw praktijkruimte bevindt zich in de gezinswoning, maar ingevolge een echtscheiding moet u die verlaten. Vermits u de afschrijvingen van de praktijkruimte niet meer kunt voortzetten, rijst dan de vraag of u een zgn. minderwaarde (als beroepskosten) kunt aftrekken. Is dat zo of toch niet? Een recent arrest licht toe...
Lees meer

FISCALE VERMINDERINGEN - BELASTINGKREDIET - 14.12.2020

Belastingvermindering voor investering?

Wie investeert in een onderneming in nood, kan hiervoor tijdelijk een belastingvermindering krijgen. Geldt dat ook voor u?
Lees meer

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN - 09.12.2020

Wie mag nu ook weer hoe(veel) afschrijven?

Andere regels voor kmo’s dan voor eenmanszaken? Ja, dat klopt! Sinds 01.01.2020 lopen de regels niet meer gelijk. Eenmanszaken: wel nog een volledig jaar afschrijven? Ja, voor eenmanszaken is er niets veranderd! Dat betekent dan ook dat ze nog altijd een volledig jaar kunnen afschrijven op een investering, ook al is die pas op bv. 10.12.2020 aangeschaft. Daarnaast kan een eenmanszaak ook nog zgn. degressief afschrijven (het dubbele van het lineaire percentage). ...
Lees meer

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - VAPZ - 07.12.2020

Optimaliseer nu uw fiscale aftrek pensioenopbouw voor 2020

Wie op een fiscaal vriendelijke manier via de personenbelasting een pensioen wil opbouwen, kan dat via pensioensparen, langetermijnsparen en een (S)VAPZ. Wat kiest u eerst en hoeveel bedraagt uw maximale aftrek voor 2020?
Lees meer

FISCALE VERMINDERINGEN - GEZINSSITUATIE - 30.11.2020

De eerste fiscale maatregelen van de regering-De Croo

De eerste zgn. programmawet van de regering-De Croo bevat behalve goed nieuws inzake de investeringsaftrek en het btw-tarief voor afbraak en heropbouw, waarover we het hier al eerder gehad hebben, enkele kleine fiscale wijzigingen waarvan sommige in uw nadeel en sommige in uw voordeel zijn.
Lees meer
Eenmanszaken - Aftrekbare kosten & verminderingen

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGEN - BEROEPSKOSTEN - 02.11.2020

Fiscaal ideaal eindejaarsgeschenk!

De eindejaarsperiode komt stilaan dichterbij en u wilt uw zakenrelaties en personeel een geschenk geven. Wat is nu fiscaal gezien het meest ideale om te geven?
Lees meer

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - VAPZ - 07.12.2020

Optimaliseer nu uw fiscale aftrek pensioenopbouw voor 2020

Wie op een fiscaal vriendelijke manier via de personenbelasting een pensioen wil opbouwen, kan dat via pensioensparen, langetermijnsparen en een (S)VAPZ. Wat kiest u eerst en hoeveel bedraagt uw maximale aftrek voor 2020?
Lees meer

PENSIOEN - VAPZ - 02.11.2020

VAPZ nu toch aftrekbaar bij uitstel betaling sociale bijdragen!

Door de coronacrisis heeft u mogelijk een uitstel van betaling van uw sociale bijdragen gevraagd. De Belastingadministratie heeft nu bevestigd dat dit geen invloed heeft op de aftrek van uw in 2020 betaalde VAPZ-bijdragen.
Lees meer