Eenmanszaken - Aftrekbare kosten & verminderingen

Recent toegevoegde tips & adviezen

AUTO - AFTREKBARE KOSTEN - 14.06.2021

Nieuwe auto: 01.09.2021 toch niet van belang!

Waar gaat dat over? Eigenlijk heeft dit te maken met de fameuze NEDC- en WLTP-norm. Dat zijn twee normen die de CO2 -uitstoot van een auto meten, maar de WLTP-norm levert een hogere CO2 -uitstoot op dan de NEDC-norm. Die CO2 -uitstoot is, zoals u weet, van belang voor de berekening van het aftrekbare percentage van de autokosten en het privé belastbaar voordeel. Vanaf 01.09.2021 alleen nog strengere WLTP-norm? Dat was inderdaad het voornemen van de regering. Voor nieuwe auto’s aangeschaft vanaf 01.09.2021 was initieel gesteld dat enkel en alleen nog de strenge WLTP-norm gebruikt mag worden. Dit was in uw nadeel, want daardoor zouden er – voor een auto aangeschaft vanaf die datum – minder autokosten aftrekbaar zijn en het voordeel alle aard (VAA) zou hoger zijn. Goed nieuws, want die regel is niet behouden! Inderdaad, die regel is uiteindelijk geschrapt in het wetsontwerp over de ‘vergroening’ van auto’s tegen 2026. Er is dus geen haast meer bij om nog vóór 01.09.2021 uw nieuwe (niet-elektrische) auto aan te schaffen. U mag immers ook na die datum nog steeds de gunstigere NEDC-waarde blijven gebruiken om de CO2...
Lees meer

VERZEKERINGEN - HOSPITALISATIE - 10.06.2021

Hospitalisatieverzekering: privé of door uw BV laten betalen?

Volgens Assuralia heeft bijna 82% van de Belgen een hospitalisatieverzekering, maar veel zelfstandigen betalen die verzekering nog in privénaam. Is dat wel een goede keuze of laat u die premie beter door uw vennootschap betalen?
Lees meer

PERSONEEL - AANWERVEN - 10.06.2021

Extra fiscale aftrek wanneer u iemand aanwerft?

U heeft een personeelslid aangeworven en naar verluidt zou uw eenmanszaak daarvoor recht hebben op een extra fiscale aftrek. Is dat ook zo? Hoeveel bedraagt dat fiscale voordeel en wat moet u daarvoor concreet doen?
Lees meer

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN - 02.06.2021

Hoe besparen op de belasting op inverkeerstelling (BIV)?

Voor niet-leasingwagens is de BIV al enige tijd een gewestelijke materie. In welke mate is de BIV verschillend tussen Brussel, Vlaanderen en Wallonië? Kunt u de BIV optimaliseren afhankelijk van uw keuze tussen leasing en aankoop?
Lees meer

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN - 02.06.2021

Regering vergroent autofiscaliteit vanaf 1 juli 2023!

Tegen 2026 zal de autofiscaliteit, weliswaar in verschillende fases, grondig wijzigen! Hoe zit dat dan met de aftrekbaarheid van uw huidige wagen? En met wat moet u rekening houden indien u zich een nieuwe auto wilt aanschaffen?
Lees meer

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN - 02.06.2021

Lijst fakehybrides geactualiseerd!

Fakehybrides? Dat is in de praktijk de benaming voor sommige hybrideauto’s waarvoor een afwijkende fiscale regeling geldt. Meer bepaald gaat het om plug-inhybrides, aangeschaft sinds 1 januari 2018, die een te lichte batterijcapaciteit (< 0,5 kWh/100 kg) of een te hoge CO2 -uitstoot (> 50 g/km) hebben. De afwijkende regeling bestaat erin dat voor de berekening van de aftrekbare autokosten niet de CO2 -uitstoot van de fakehybride gebruikt wordt, maar de CO2 -uitstoot van een overeenstemmende niet-hybrideauto. ...
Lees meer
Eenmanszaken - Aftrekbare kosten & verminderingen

Meest gelezen tips & adviezen

VERZEKERINGEN - SOCIALE BIJDRAGEN - 20.04.2021

Sociale bijdragen laten betalen door uw vennootschap?

U verneemt van een collega dat hij zijn sociale bijdragen steeds laat betalen door zijn vennootschap. Zijn boekhouder heeft hem immers gezegd dat dit veel interessanter is. Is dat effectief zo of hangt het er een beetje van af?
Lees meer

BELASTINGEN - AANGIFTE - 08.04.2021

Laat geen fiscale voordelen liggen als privébelegger!

Nog enkele maanden en het is weer tijd om uw aangifte personenbelasting in te vullen. Maar weet u welke beleggingen van 2020 u een belastingvermindering opleveren en welke codes u dan moet invullen in uw volgende aangifte?
Lees meer

BELASTINGEN - AFSCHRIJVINGEN - 22.03.2021

Ook voor eenmanszaken geen degressieve afschrijvingen?

Sinds 01.01.2020 mogen kmo’s niet meer degressief (versneld) afschrijven. Eenmanszaken daarentegen wel. En toch zegt uw boekhouder dat sommige investeringen die uw eenmanszaak deed niet degressief afgeschreven kunnen worden. Ook de investeringsaftrek zou niet voor alle investeringen mogelijk zijn. Is dat zo?
Lees meer