Eenmanszaken - Aftrekbare kosten & verminderingen

Recent toegevoegde tips & adviezen

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN - 22.04.2024

Als eenmanszaak geen 120%-aftrek meer voor fietsen(stalling) vanaf 1 januari 2025

Aftrek van 120%. Als uw eenmanszaak fietsen koopt waarmee uw werknemers woon-werkverplaatsingen doen en/of u een stalling laat installeren waarin ze die fiets (gebruikt voor hun woon-werkverplaatsingen) kwijt kunnen, krijgt uw zaak daarvoor een fiscaal voordeel. De afschrijvingen van de fietsen en de stalling zijn nl. voor 120% aftrekbaar (art. 64ter, lid 1, 3° WIB 92) . ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - FISCAAL - 16.04.2024

Diefstal aangeven om fiscale redenen

Lijkt u de moeite niet? Stel, er werd ingebroken in uw praktijk en er werd het een en ander gestolen. De kans dat de dieven ooit gevonden zullen worden, laat staan de gestolen goederen, schat u bijzonder laag in en dus doet u geen aangifte ervan bij de politie. Fiscaal gezien beter wel doen! Zonder proces-verbaal van de diefstal riskeert u dat uw controleur weigert om de afboeking van de gestolen investeringen te aanvaarden. Geef diefstallen dus wel altijd aan en laat in het pv zoveel mogelijk details opnemen, bv. de nummers van de aankoopfacturen en de hoeveelheid gestolen goederen, de aankoopprijs, … ...
Lees meer

BELASTINGEN - AFTREKBARE KOSTEN - 12.04.2024

Fiche 281.50: deadline 29.06.2024!

Fiche 281.50? Als uw vennootschap vergoedingen betaalt of voordelen alle aard toekent aan een verkrijger voor wie dat belastbare beroepsinkomsten zijn, moet ze daarvoor in principe fiscale fiches 281.50 opmaken (art.57, lid 1 WIB 92) . Doet ze dat niet, dan kan de fiscus in principe de aanslag geheime commissielonen van 100% toepassen. ...
Lees meer

BELASTINGEN - BOEKHOUDING - 12.04.2024

Wat bewijzen voor aftrek van restaurant- en autokosten?

Restaurant- en autokosten die uw vennootschap ten laste neemt en die voor haar (beperkt) aftrekbaar zijn, krijgen bij een belastingcontrole meestal bijzondere aandacht. Wat moet u dan kunnen bewijzen voor de aftrek en hoe zit dat voor forfaitaire dag- en kilometervergoedingen?
Lees meer

FISCAAL - BEROEPSKOSTEN - 09.04.2024

Advieskosten voor e-facturatie: 120% aftrek?

E-facturatie. De wet van 4 februari 2024 (BS 20.02.2024) maakt het elektronisch factureren tussen Belgische ondernemingen vanaf 2026 verplicht. Kosten voor 120% aftrekbaar. De fiscus gunt u een aftrek van 120% voor de kosten die u mogelijkerwijze moet maken om die e-facturatie voor uw zaak of kmo mogelijk te maken. De meest voor de hand liggende kosten zijn bv. de periodieke abonnementskosten voor het factureringspakket waarin u mogelijkerwijze moet investeren om te kunnen voldoen aan die verplichting. ...
Lees meer

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN - 08.04.2024

Enkele praktische zaken voor de aftrek van uw huurkosten

Op 14 maart 2024 werd in het Belgisch Staatsblad de bijlage gepubliceerd die u verplicht moet toevoegen aan uw privé- of vennootschapsaangifte voor inkomstenjaar 2023 als u of uw vennootschap huurkosten als beroepskosten aftrekt. Welke praktische zaken zijn er daarbij mogelijkerwijze voor u van belang?
Lees meer
Eenmanszaken - Aftrekbare kosten & verminderingen

Meest gelezen tips & adviezen

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN - 26.02.2024

Uw kosten voor e-facturatie voor 120% aftrekbaar

De wet die het elektronisch factureren tussen Belgische ondernemingen vanaf 2026 verplicht, is een feit! Om de daarmee gepaard gaande kosten wat te temperen, krijgt u wel een aftrek van 120%. Hoe zit dat concreet?
Lees meer

BELASTINGEN - AFTREKBARE KOSTEN - 28.03.2024

Een fiets op kosten van uw vennootschap: hoe zit dat fiscaal?

Het is lente en het kriebelt om weer te gaan fietsen. Uw fiets is echter aan vervanging toe. Is het fiscaal voordelig om zo’n fiets aan te schaffen via uw vennootschap? En hoe zit dat als u uw werknemer een fiets ter beschikking stelt?
Lees meer

FISCAAL - AUTO - 11.03.2024

Elektrische auto: wat met het voordeel alle aard en de fiscale aftrekbaarheid?

Over het voordeel alle aard van benzine- en dieselauto’s was begin 2024 heel wat commotie, maar wat met een elektrische auto? Hoe wordt het voordeel daarvoor berekend en wat met de aftrek van de autokosten?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app