Eenmanszaken - Aftrekbare kosten & verminderingen

Recent toegevoegde tips & adviezen

FISCAAL - BEROEPSKOSTEN - 17.01.2023

Kosten van een inbraak in aftrek nemen?

De winter is jammer genoeg het ideale seizoen voor inbrekers. Wat als er in uw zaak ingebroken wordt? Hoe zorgt u er dan voor dat de fiscus de aftrek aanvaardt van de kosten die daar het gevolg van zijn?
Lees meer

BELASTINGBEREKENING - PERSONEN TEN LASTE - 16.01.2023

Tot 600 uur werken als jobstudent: nog fiscaal ten laste?

Vanaf dit jaar mag een student tot 600 uur werken zonder RSZ-bijdragen te moeten betalen. Kunt u dan uw kind ook nog wel fiscaal ten laste houden? Is er een gevaar om de kinderbijslag te verliezen?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - FISCAAL - 10.01.2023

Premies schuldsaldoverzekering als beroepskosten?

Een kiné (zonder venootschap) bracht premies van een schuldsaldoverzekering als beroepskosten in. De controleur personenbelasting weigerde de aftrek, omdat voor zulke premies enkel een belastingvermindering mogelijk zou zijn. Wat zei de rechter hierover?
Lees meer

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN - 19.12.2022

Kunt u oude facturen fiscaal gezien nog inbrengen en wat met de erop betaalde btw?

Tijdens de kerstvakantie bent u van plan om eens goed op te ruimen in uw bureau. Wat als u dan nog een paar facturen uit vorige jaren tegenkomt die u dus ook nooit aan uw boekhouder bezorgd heeft? Kunt u die fiscaal gezien nog als kosten inbrengen en wat met de btw die u op die facturen betaald heeft?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - BELASTINGCONTROLE - 13.12.2022

Voor welke kosten geldt een akkoord met de fiscus?

Tekent u na een belastingcontrole een akkoordverklaring over het beroepsgebruik van bepaalde kosten, dan is zowel u als de fiscus daardoor gebonden voor de toekomst. Wanneer is er echter sprake van een akkoord en voor welke beroepskosten geldt dat dan? Een recent arrest licht toe...
Lees meer

FISCAAL - BELASTINGAFTREK - 29.11.2022

Betalen vóór levering voor fiscale aftrek?

De normale gang van zaken is dat u een factuur pas betaalt nadat het betrokken ‘goed’ geleverd is. Op het einde van een jaar kan het uit fiscaal oogpunt echter nuttig zijn toch niet op de levering te wachten. Hoezo?
Lees meer
Eenmanszaken - Aftrekbare kosten & verminderingen

Meest gelezen tips & adviezen

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN - 19.12.2022

Kunt u oude facturen fiscaal gezien nog inbrengen en wat met de erop betaalde btw?

Tijdens de kerstvakantie bent u van plan om eens goed op te ruimen in uw bureau. Wat als u dan nog een paar facturen uit vorige jaren tegenkomt die u dus ook nooit aan uw boekhouder bezorgd heeft? Kunt u die fiscaal gezien nog als kosten inbrengen en wat met de btw die u op die facturen betaald heeft?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - AUTOKOSTEN - 29.11.2022

Autokosten volledig ingebracht... en dan volledig verworpen

Een huisarts (zonder vennootschap) nam vanaf 26 december (2016) een nieuwe auto in gebruik via renting en trok de factuur ervan voor de volle 100% af. Zijn controleur was ‘van het andere uiterste’ en beweerde dat er in die kerstweek helemaal geen beroepsgebruik kon zijn. Aftrek 0% dus. Wat zei de rechter daarover?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - FISCAAL - 10.01.2023

Premies schuldsaldoverzekering als beroepskosten?

Een kiné (zonder venootschap) bracht premies van een schuldsaldoverzekering als beroepskosten in. De controleur personenbelasting weigerde de aftrek, omdat voor zulke premies enkel een belastingvermindering mogelijk zou zijn. Wat zei de rechter hierover?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app