Eenmanszaken - Aftrekbare kosten & verminderingen

Recent toegevoegde tips & adviezen

FISCALE VERMINDERINGEN - INVESTERINGSAFTREK - 01.12.2023

Hogere investeringsaftrek vanaf 2024?

Hervorming investeringsaftrek. Binnen de regering-De Croo is op 10 november 2023 een akkoord bereikt om het systeem van de investeringsaftrek te hervormen. Dat akkoord zal normaal gezien nog vóór het einde van het jaar in een wet omgezet worden. Hoe wordt het? Het tarief van de gewone eenmalige aftrek zal verhoogd worden van 8% tot 10%, en zelfs tot 20% voor digitale investeringen. De huidige diverse verhoogde investeringsaftrekken voor onder andere energiebesparende investeringen worden dan weer vervangen door een aftrek voor ‘groene’ investeringen van 40%, en een verhoogde ‘technologieaftrek’ van 13,5% bij eenmalige aftrek en 20,5% bij gespreide aftrek. ...
Lees meer

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN - 24.11.2023

Wat met autokosten bij overstap van eenmanszaak naar vennootschap?

Van eenmanszaak naar vennootschap. Momenteel heeft u nog een eenmanszaak, maar u overweegt om over enkele jaren naar een vennootschap over te stappen. U kunt dan de auto die u nu voor uw eenmanszaak gebruikt, aan uw vennootschap overdragen of hem privé houden en voor professionele verplaatsingen een kilometervergoeding aan uw vennootschap aanrekenen. ...
Lees meer

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN - 24.11.2023

Hoe verworpen uitgaven autokosten beperken om minder vennootschapsbelasting te betalen?

Omdat de laatste voorafbetaling op 20.12.2023 valt, heeft uw accountant onlangs een prognose gemaakt van uw belastbare winst. Daaruit blijkt dat een groot deel van die belastbare winst te wijten is aan verworpen autokosten. Hij stelt voor om voortaan (een deel van die) beperkt aftrekbare uitgaven door te rekenen aan uw klant. U zou daardoor (veel) minder belastingen betalen. Hoe zit dat juist?
Lees meer

BELASTINGEN - AFTREKBARE KOSTEN - 24.11.2023

Nog een fiscaal optimale huur voor 2023 uit uw vennootschap halen?

Wanneer u als bestuurder een kantoor in uw privéwoning beroepsmatig gebruikt, dan kunt u die bureauruimte verhuren aan uw vennootschap. Hoeveel bedraagt de fiscaal optimale huur en kunt u dat nog retro-actief aanrekenen voor 2023?
Lees meer

FISCAAL - SOCIALE VOORDELEN - 20.11.2023

Meer dan één personeelsuitstap per jaar is fiscaal gezien geen probleem!

Met het eindejaar in het vooruitzicht wilt u met uw personeel een teambuildingactiviteit doen. U heeft dit jaar echter al eens een personeelsuitstap georganiseerd. Zijn de kosten van die tweede uitstap dan nog wel fiscaal aftrekbaar? Wat zei de minister daarover op 27 september 2023?
Lees meer

BELASTINGEN - AANGIFTE - 27.10.2023

Een boekhoudkundig verlies en toch belastingen betalen?

Bij het indienen van uw aangifte vennootschapsbelasting blijkt dat uw vennootschap vorig jaar fiscaal winst heeft gemaakt. Nochtans geeft uw boekhouding een verlies weer. Volgens uw accountant zal uw vennootschap dan ook belastingen moeten betalen. Is dat mogelijk? En zo ja, hoe komt dat dan?
Lees meer
Eenmanszaken - Aftrekbare kosten & verminderingen

Meest gelezen tips & adviezen

AUTO - FISCALE AFTREK - 17.10.2023

Renten van auto met verbrandingsmotor fiscaal gezien beter dan kopen?

Koopt of least u na 1 juli 2023 een auto met een verbrandingsmotor, dan valt die onder de verstrengde autofiscaliteit. Waarom kan renten een oplossing zijn?
Lees meer

BELASTINGEN - INVESTERINGSAFTREK - 29.09.2023

Hoeveel investeringsaftrek voor investeringen in 2023?

Voor bepaalde investeringen kan uw eenmanszaak of vennootschap een investeringsaftrek (IA) genieten als extra fiscale aftrek boven op uw afschrijvingen. U heeft daarbij de keuze tussen een gewone of een bijzondere IA. Wij geven u een overzicht van de mogelijkheden, zodat u dit kunt bespreken met uw accountant.
Lees meer

BELASTINGEN - AANGIFTE - 27.10.2023

Een boekhoudkundig verlies en toch belastingen betalen?

Bij het indienen van uw aangifte vennootschapsbelasting blijkt dat uw vennootschap vorig jaar fiscaal winst heeft gemaakt. Nochtans geeft uw boekhouding een verlies weer. Volgens uw accountant zal uw vennootschap dan ook belastingen moeten betalen. Is dat mogelijk? En zo ja, hoe komt dat dan?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app