Eenmanszaken - Aftrekbare kosten & verminderingen

Recent toegevoegde tips & adviezen

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN - 26.02.2020

Beter investeren in het begin van het jaar sinds 01.01.2020?

Een collega vertelde u dat u sinds 01.01.2020 maar beter – indien mogelijk – in het begin van het boekjaar uw investeringen doet. Dat zou te maken hebben met de gewijzigde afschrijvingsregels. Waar gaat dat concreet over en is dat altijd zo?
Lees meer

AUTOKOSTEN - FISCAAL - 18.02.2020

Familielid achter het stuur: factuur ongeval nog aftrekbaar?

Stel, tijdens een weekendje weg was het uw zoon die reed (met de auto die u beroepsmatig gebruikt) en hij had een ongeval. De herstellingskosten bedragen € 3.000 en u heeft geen omnium meer. Kunt u die factuur dan wel aftrekken, aangezien het niet om een beroepsmatige verplaatsing ging en u zelf niet eens reed?
Lees meer

PENSIOEN - VAPZ - 14.02.2020

Hoeveel kost uw (S)VAPZ werkelijk?

Uw verzekeraar zegt dat u van uw (S)VAPZ-premie eigenlijk minder dan 40% zelf betaalt. De overige 60% zou u besparen op sociale bijdragen en personenbelasting. Is dat inderdaad zo?
Lees meer

BELASTINGEN - VOORDEEL VAN ALLE AARD - 10.02.2020

Nutsvoorziening: privé of via BV betalen?

Betaalt uw vennootschap uw privéverbruik aan verwarming en elektriciteit, dan wordt u privé belast op een zgn. belastbaar voordeel (VAA). Hoeveel bedraagt dat VAA voor 2020? Betaalt u dat niet beter privé?
Lees meer

BELASTINGEN - INTERESTEN - 10.02.2020

Wanneer worden interesten op rc-tegoed belast als dividend?

De hervorming van de vennootschapsbelasting heeft de regels inzake de herkwalificatie van interesten op voorschotten in dividenden gewijzigd sinds 01.01.2020. Wat is er precies veranderd en welke gevolgen heeft dit voor de interesten die u sinds 01.01.2020 ontvangt voor uw rekening-couranttegoed?
Lees meer

FISCALE VERMINDERINGEN - GEZINSSITUATIE - 03.02.2020

Al aan het zomerkamp van uw kinderen gedacht?

In de media stond te lezen dat het nu tijd was om aan het zomerkamp van uw kinderen te denken, aangezien veel kampplaatsen reeds ingevuld waren. Hoe zit dat nu weer met de fiscale aftrekbaarheid van de uitgaven voor kinderopvang?
Lees meer
Eenmanszaken - Aftrekbare kosten & verminderingen

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGEN - PENSIOENOPBOUW - 23.12.2019

Wat is mijn ‘netto’ extralegaal pensioen?

Om later uw pensioen als ondernemer aan te vullen, doet u aan zowat alle mogelijke vormen van extralegaal pensioen. De jaarlijkse overzichten die u na nieuwjaar zal krijgen, zijn ‘bruto’, maar wat houdt u daar netto aan over?
Lees meer

BELASTINGEN - VARIA - 10.12.2019

Optimaliseer nu uw fiscale aftrek personenbelasting 2019!

Wie minder personenbelasting wil betalen op zijn inkomsten van 2019, kan dat door bepaalde fiscale aftrekbare uitgaven nog uiterlijk op 31.12.2019 te doen! Welke fiscale aftrekken kunt u nog bijsturen en wat brengt fiscaal het meest op?
Lees meer

BELASTINGEN - PENSIOENSPAREN - 23.12.2019

De fiscale val van duaal pensioensparen!

Een abonnee vroeg ons of het effectief zo is dat het nieuwe systeem van pensioensparen fiscaal gezien het meest interessant is. De belastingvermindering is nl. hoger dan in het klassieke systeem. Hoe zit dat precies?
Lees meer

Cookiebeleid