Eenmanszaken - Auto & transport

Recent toegevoegde tips & adviezen

AUTO - FISCALE AFTREK - 28.08.2023

Herstellingskosten auto tijdens uw vakantie: is dat een aftrekbare beroepskost of een loutere privé-uitgave?

Tijdens uw voorbije vakantie in het buitenland heeft de airco van uw auto het begeven en u heeft die ter plaatse laten herstellen. Kunt u die factuur dan aftrekken in uw vennootschap of zaak of kan dat niet, omdat u die kosten tijdens uw vakantie gemaakt heeft?
Lees meer

BTW - BTW OP AUTO’S - 18.08.2023

Verkoop wagen: btw 21% of 10,5%?

Wanneer een vennootschap of eenmanszaak de wagen die gebruikt werd in het kader van een economische activiteit verkoopt, is de btw over deze verkoop opeisbaar. Aangezien de wetgever de aftrek van de btw in de meeste gevallen heeft beperkt tot 50% (of zelfs lager wegens gemengd gebruik en volgens de door de Administratie aangereikte drie methodes), staat de Administratie toe dat bij deze verkoop de verschuldigde btw gerekend moet worden op de helft van de verkoopprijs. Dit is ook zo wanneer slechts 35% van de initiële btw gerecupereerd kon worden. Is deze administratieve toegeving in alle gevallen toepasselijk of zijn er uitzonderingen voorzien? Hierna volgt een overzicht.
Lees meer

FISCAAL - ONKOSTENVERGOEDING - 16.08.2023

Nieuwe kilometervergoeding sinds 01.07.2023

Kilometervergoeding. Als u of een van uw werknemers met de eigen auto verplaatsingen doet voor uw vennootschap, kunt u (zich) een kilometervergoeding toekennen. Voor uw vennootschap is die vergoeding aftrekbaar in functie van de zgn. gramformule en voor u privé (of voor uw werknemer) is die vergoeding belastingvrij als u de vergoeding beperkt tot deze die van toepassing is voor de ambtenaren. ...
Lees meer

AUTO - FISCALE AFTREK - 16.08.2023

Overstap van eenmanszaak naar vennootschap: welke fiscale regels gelden dan voor de auto die mee overgaat?

U bent actief via een eenmanszaak, maar overweegt de overstap naar een vennootschap. Welke fiscale regels gelden er dan inzake de aftrekbaarheid van uw auto nadat die overgegaan is naar uw vennootschap? Die vraag werd op 16 februari 2023 aan de minister gesteld...
Lees meer

AUTO - FISCALE AFTREK - 07.08.2023

Wat met autokosten bij overstap naar BV?

Van eenmanszaak naar vennootschap. Momenteel heeft u nog een eenmanszaak, maar u overweegt om over enkele jaren naar een vennootschap over te stappen. U kunt dan de auto die u nu voor uw zaak gebruikt aan uw vennootschap overdragen, of hem privé houden en voor professionele verplaatsingen een kilometervergoeding aan uw vennootschap aanrekenen. ...
Lees meer

BEROEPSKOSTEN - AUTOKOSTEN - 28.06.2023

Nieuwe km-vergoedingen sinds 01.07.2023!

Kilometervergoeding. Als u of uw werknemers de eigen wagen (motorfiets of bromfiets) gebruiken voor beroepsmatige verplaatsingen , mag uw vennootschap hiervoor een kilometervergoeding toekennen. Voor zover u zich beperkt tot het forfait dat geldt voor de ambtenaren, wordt dit beschouwd als een kost eigen aan de werkgever waarop er geen RSZ of bedrijfsvoorheffing verschuldigd is (Comm. IB 31/36, lid 2) . ...
Lees meer
Eenmanszaken - Auto & transport

Meest gelezen tips & adviezen

BEROEPSKOSTEN - AUTOKOSTEN - 28.06.2023

Nieuwe km-vergoedingen sinds 01.07.2023!

Kilometervergoeding. Als u of uw werknemers de eigen wagen (motorfiets of bromfiets) gebruiken voor beroepsmatige verplaatsingen , mag uw vennootschap hiervoor een kilometervergoeding toekennen. Voor zover u zich beperkt tot het forfait dat geldt voor de ambtenaren, wordt dit beschouwd als een kost eigen aan de werkgever waarop er geen RSZ of bedrijfsvoorheffing verschuldigd is (Comm. IB 31/36, lid 2) . ...
Lees meer

AUTO - FISCALE AFTREK - 28.08.2023

Herstellingskosten auto tijdens uw vakantie: is dat een aftrekbare beroepskost of een loutere privé-uitgave?

Tijdens uw voorbije vakantie in het buitenland heeft de airco van uw auto het begeven en u heeft die ter plaatse laten herstellen. Kunt u die factuur dan aftrekken in uw vennootschap of zaak of kan dat niet, omdat u die kosten tijdens uw vakantie gemaakt heeft?
Lees meer

BTW - BTW OP AUTO’S - 18.08.2023

Verkoop wagen: btw 21% of 10,5%?

Wanneer een vennootschap of eenmanszaak de wagen die gebruikt werd in het kader van een economische activiteit verkoopt, is de btw over deze verkoop opeisbaar. Aangezien de wetgever de aftrek van de btw in de meeste gevallen heeft beperkt tot 50% (of zelfs lager wegens gemengd gebruik en volgens de door de Administratie aangereikte drie methodes), staat de Administratie toe dat bij deze verkoop de verschuldigde btw gerekend moet worden op de helft van de verkoopprijs. Dit is ook zo wanneer slechts 35% van de initiële btw gerecupereerd kon worden. Is deze administratieve toegeving in alle gevallen toepasselijk of zijn er uitzonderingen voorzien? Hierna volgt een overzicht.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app