Eenmanszaken - Auto & transport

Recent toegevoegde tips & adviezen

BTW - BTW OP AUTO’S - 26.10.2020

De auto van uw vennootschap overkopen of onttrekken?

Om uw auto uit uw vennootschap te halen naar u privé kunt u hem overkopen of onttrekken zonder vergoeding. Voor de te betalen btw kan dat namelijk een verschil maken. Wanneer is dat zo?
Lees meer

BELASTINGEN - BEROEPSKOSTEN - 20.10.2020

Wat bewijzen voor aftrek van restaurant- en autokosten?

Restaurant- en autokosten die uw vennootschap ten laste neemt en voor haar (beperkt) aftrekbaar zijn, krijgen bij een belastingcontrole meestal bijzondere aandacht. Wat moet u/uw boekhouder dan kunnen bewijzen voor de aftrek en hoe zit dat voor forfaitaire dag- en kilometervergoedingen?
Lees meer

AANGIFTE - VENNOOTSCHAPSBELASTING - 16.10.2020

Eigen bijdrage in min brengen van de verworpen uitgaven bedrijfswagens?

Kosten van bedrijfswagens zijn in de vennootschapsbelasting in principe niet volledig aftrekbaar. Kunt u het voordeel alle aard of een eigen bijdrage aanrekenen op de verworpen autokosten?
Lees meer

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 08.10.2020

Alle bedrijfswagens tegen 2026 broeikasgasvrij!

Volgens het regeerakkoord van de nieuwe regering-De Croo zouden alle nieuwe bedrijfswagens tegen 2026 ‘broeikasgasvrij’ moeten zijn. Hoe zit dat dan met de periode 2021-2026?
Lees meer

AUTO - PRIVÉ- EN BEROEPSGEBRUIK - 08.09.2020

Moet u een rittenadministratie bijhouden?

U kunt uw autokosten fiscaal aftrekken op voorwaarde dat ze een beroepsmatig karakter hebben. Kan de Belastingdienst u verplichten om een rittenadministratie bij te houden? Of zijn er nog andere manieren om uw autokosten te onderbouwen?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 27.08.2020

Eigen bijdrage VAA in min van te beperken autokosten?

Volgens de fiscus kan de eigen bijdrage in het voordeel alle aard (VAA) niet afgetrokken worden van de te verwerpen autokosten. Was het Hof van Cassatie het op 25.06.2020 met dat standpunt eens?
Lees meer
Eenmanszaken - Auto & transport

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 08.10.2020

Alle bedrijfswagens tegen 2026 broeikasgasvrij!

Volgens het regeerakkoord van de nieuwe regering-De Croo zouden alle nieuwe bedrijfswagens tegen 2026 ‘broeikasgasvrij’ moeten zijn. Hoe zit dat dan met de periode 2021-2026?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 27.08.2020

Eigen bijdrage VAA in min van te beperken autokosten?

Volgens de fiscus kan de eigen bijdrage in het voordeel alle aard (VAA) niet afgetrokken worden van de te verwerpen autokosten. Was het Hof van Cassatie het op 25.06.2020 met dat standpunt eens?
Lees meer

FISCAAL - AUTOKOSTEN - 18.08.2020

Iets minder km-vergoeding sinds 01.07.2020

Hoe zit dat ook alweer fiscaal? De forfaitaire kilometervergoeding geldt voor iedereen die met zijn eigen privéauto beroepsmatige verplaatsingen maakt. U kunt die vergoeding dus toekennen aan uw personeel, maar ook aan uzelf als bestuurder van een vennootschap wanneer u met uw eigen auto of die van uw partner eens een beroepsmatige verplaatsing maakt. Voor uzelf of uw werknemer is die vergoeding volledig belastingvrij en voor uw vennootschap gaat het om een beperkt aftrekbare autokost. Sinds 01.01.2020 is de opsplitsing tussen brandstofkosten (30%) en autokosten (70%) wel niet meer nodig omdat brandstofkosten sindsdien ook maar aftrekbaar zijn volgens de CO2 -uitstoot van de auto. ...
Lees meer

Cookiebeleid