Eenmanszaken - Investeringen

Recent toegevoegde tips & adviezen

AFTREKBARE KOSTEN - BEROEPSMATIG GEDEELTE - 18.02.2020

Welke fiscale voordelen nog voor beveiliging?

Uitgaven die u doet om uw zaak te beveiligen, zijn uiteraard fiscaal aftrekbaar. Voor bepaalde beveiligingsinvesteringen en -kosten bestaan bovendien nog extra fiscale voordelen. Welke voordelen zijn dat en onder welke voorwaarden heeft u er recht op?
Lees meer

AFTREKBARE KOSTEN - BEROEPSMATIG GEDEELTE - 18.02.2020

Betaalt u eigenlijk grondlasten op machines?

Grondlasten of onroerende voorheffing (ov) moet u niet enkel betalen op gebouwen en terreinen, maar is in principe ook verschuldigd op zgn. materieel en outillage. Het merendeel van materieel en outillage is echter vrijgesteld. Hoe zit dat precies?
Lees meer

BANK - INTERESTEN - 14.02.2020

Hoe ontsnapt mijn BV of NV aan negatieve rentes?

Een aantal banken zijn gestart om een negatieve rente aan te rekenen voor vennootschappen, alsook voor VZW’s en vermogende particulieren. Wat zijn de mogelijkheden om daaraan te ontsnappen?
Lees meer

AUTO - AFTREKBARE BTW - 13.02.2020

De klassieke vragen voor en na het autosalon!

Het jaarlijkse autosalon is net achter de rug en dat geeft altijd de nodige vragen, zij het nu meer dan voorheen over de btw-behandeling van elektrische auto’s en hun toebehoren. Wat moet u daarover weten?
Lees meer

INVESTERINGEN - AFSCHRIJVINGEN - 06.02.2020

Mag u een verhuurd gebouw degressief afschrijven?

Een vastgoedvennootschap schrijft enkele panden degressief af. Volgens de fiscus kan dit niet en hij belast het verschil met de lineaire afschrijvingen als een onderschatting van het actief. Wat vindt het hof van beroep te Bergen daarvan?
Lees meer

AFTREKBARE KOSTEN - BEROEPSMATIG GEDEELTE - 03.02.2020

De win-winlening, ook voor u interessant?

Vorig jaar werd er blijkbaar een recordbedrag door ondernemers in Vlaanderen geleend bij familie en vrienden via de zgn. win-winlening. Ah ja, wat is dat dan precies en is dat fiscaal gezien eigenlijk wel interessant? Even kijken...
Lees meer
Eenmanszaken - Investeringen

Meest gelezen tips & adviezen

INVESTERINGEN - AFSCHRIJVINGEN - 02.12.2019

Uw afschrijvingspercentages wijzigen?

U zou sommige bestaande of nieuwe investeringen sneller of trager willen afschrijven dan tot nu toe om bv. uw balans op te smukken of uw belastbaar resultaat te beïnvloeden. Mag u dat zomaar of kan de fiscus daar moeilijk over doen?
Lees meer

ONROEREND GOED - AAN- EN VERKOOP - 20.01.2020

Optie, compromis, authentieke akte, hoe zit dat op fiscaal vlak?

Koopt u een gebouw voor uw zaak, dan wordt normaal gezien eerst een compromis getekend en een tijd later de authentieke akte. Wat is het fiscale belang van beide aktes? Wat met aankoopopties en opschortende en ontbindende voorwaarden?
Lees meer

INVESTERINGEN - AFSCHRIJVINGEN - 06.02.2020

Mag u een verhuurd gebouw degressief afschrijven?

Een vastgoedvennootschap schrijft enkele panden degressief af. Volgens de fiscus kan dit niet en hij belast het verschil met de lineaire afschrijvingen als een onderschatting van het actief. Wat vindt het hof van beroep te Bergen daarvan?
Lees meer

Cookiebeleid