Eenmanszaken - Investeringen

Recent toegevoegde tips & adviezen

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 18.11.2022

Wetgever zet rem op combinatie fiscale stimuli voor O&O!

Het Belgisch fiscaal recht kent diverse regimes die België aantrekkelijk moeten maken als land om onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten (O&O) te ontplooien en ondernemingen moet stimuleren om hier te investeren. Ondernemingen die vandaag het belastingkrediet (BK) voor O&O en de gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor O&O-werknemers combineren, moeten echter reeds voor alle boekjaren die vanaf 01.04.2022 afsluiten rekening houden met een recente wetswijziging.
Lees meer

INTERNATIONAAL - 18.11.2022

ATAD 3: ontwerprichtlijn ter voorkoming misbruik passieve vennootschappen (‘shell entities’) geamendeerd

Europa probeert al jaren fiscale optimalisatie via passieve vennootschappen te bestrijden. Na de antimisbruikbepaling in de Moeder-Dochterrichtlijn, de CFC-regels, ... heeft de Europese Commissie op 22 december 2021 een voorstel van richtlijn gepubliceerd tot voorkoming van misbruik van zgn. shell entities voor belastingdoeleinden. Het Europees Parlement heeft dit ontwerp intussen geamendeerd. Alle vennootschappen die fiscaal inwoner zijn van Europa, vallen in het toepassingsgebied van de richtlijn. Het geamendeerd ontwerp moet wel nog door de Europese Commissie en de Europese Raad aanvaard worden.
Lees meer

AFTREKBARE BTW - AUTOKOSTEN - 09.11.2022

Lichte vracht is geen auto, dus 100% btw-aftrek?

De beperking van de aftrek van de btw op autokosten, geldt niet voor een zgn. lichte vracht. Een collega had derhalve de btw op zijn lichte vracht voor 100% in aftrek gebracht, maar kreeg toch ongelijk van de rechter...
Lees meer

AFTREKBARE KOSTEN - AFSCHRIJVINGEN - 04.11.2022

Waarom uw investering niet uitstellen tot begin 2023?

Het jaareinde nadert met rasse schreden en u hoort langs alle kanten dat u beter nu nog snel kunt investeren om uw belastingen van dit jaar te optimaliseren. Waarom is dat zo? Op welke voordelen kunt u zoal rekenen?
Lees meer

INVESTERINGEN - INVESTERINGSAFTREK - 21.09.2022

Investeringsaftrek en overdracht van gebruiksrecht

Investeringen waarvan het gebruiksrecht is overgedragen, zijn in principe uitgesloten van de investeringsaftrek (IA). Op dit principe bestaan echter uitzonderingen. Welke?
Lees meer

INVESTERINGEN - AFSCHRIJVINGEN - 21.09.2022

Hoe snel nieuwe verdieping op oud gebouw afschrijven?

Een vennootschap richt op een bestaand gebouw een nieuwe verdieping op, en schrijft die af over 10 jaar. Volgens de fiscus moet dezelfde afschrijvingstermijn van het gebouw zelf gebruikt worden. Was de rechter het daarmee eens?
Lees meer
Eenmanszaken - Investeringen

Meest gelezen tips & adviezen

AFTREKBARE BTW - AUTOKOSTEN - 09.11.2022

Lichte vracht is geen auto, dus 100% btw-aftrek?

De beperking van de aftrek van de btw op autokosten, geldt niet voor een zgn. lichte vracht. Een collega had derhalve de btw op zijn lichte vracht voor 100% in aftrek gebracht, maar kreeg toch ongelijk van de rechter...
Lees meer

AFTREKBARE KOSTEN - AFSCHRIJVINGEN - 04.11.2022

Waarom uw investering niet uitstellen tot begin 2023?

Het jaareinde nadert met rasse schreden en u hoort langs alle kanten dat u beter nu nog snel kunt investeren om uw belastingen van dit jaar te optimaliseren. Waarom is dat zo? Op welke voordelen kunt u zoal rekenen?
Lees meer

INVESTERINGEN - INVESTERINGSAFTREK - 21.09.2022

Investeringsaftrek en overdracht van gebruiksrecht

Investeringen waarvan het gebruiksrecht is overgedragen, zijn in principe uitgesloten van de investeringsaftrek (IA). Op dit principe bestaan echter uitzonderingen. Welke?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app