Eenmanszaken - Meerwaarden

Recent toegevoegde tips & adviezen

INVESTERINGEN - GESPREIDE TAXATIE - 21.09.2022

Gespreide belaste meerwaarde 2020 vóór 2023 herbeleggen!

Heeft uw vennootschap in 2020 een investering verkocht waarvan ze de winst gespreid laat belasten, dan moet ze in principe tegen uiterlijk 31.12.2022 de verkoopprijs ‘herbeleggen’. Kunt u die termijn nog ‘opschuiven’ en wat als u te laat bent? Kunt u dat combineren met andere gunstregimes voor investeringen?
Lees meer

MEERWAARDEN - 20.09.2022

Carried interest: ook fiscaal interessant?

Onlangs besteedden de media heel wat aandacht aan de carried interest, de bijkomende vergoeding die aan investeringsmanagers toegekend wordt om hen te laten deelnemen in de waardevermeerdering van de activa in de investeringsportefeuille. Zo zou het behoud van een meerwaardebelasting op carried interest (in plaats van reguliere taxatie als beroepsinkomen) een belangrijke pasmunt geweest zijn voor de introductie van een belasting op inkoop van eigen aandelen bij de Amerikaanse belastinghervorming van president Biden. Wat is ‘carried interest’ precies? Hoe kan die in het huidige fiscaal klimaat nog voordelig gestructureerd worden?
Lees meer

ONROEREND GOED - AAN- EN VERKOOP - 10.05.2022

Een gebouw renoveren en verkopen, hoe zit dat fiscaal?

U overweegt om een gebouw te kopen, te (laten) verbouwen en daarna te verkopen. Zelf gaat u het gebouw dus niet gebruiken als woning of voor uw zaak. Hoe zit dat dan met de registratierechten op de aankoop, de btw op de verbouwingen en de belastingen tijdens de verbouwingen en bij de verkoop?
Lees meer

ONROEREND GOED - AAN- EN VERKOOP - 10.05.2022

Registratiebelasting bij aankoop woning meenemen of niet?

Sinds 1 januari 2022 geldt in Vlaanderen een verlaagde registratiebelasting bij de aankoop van een gezinswoning. Gelijktijdig werd ook de regeling inzake de meeneembaarheid van registratierechten afgeschaft, maar er geldt wel nog een overgangsperiode van twee jaar. Wat doet u in de tussentijd het best?
Lees meer

INVESTERINGEN - INVESTERINGSAFTREK - 06.05.2022

Uw vennootschap investeert het best nog in 2022?

Wanneer u van plan bent om te investeren met uw vennootschap, kunt u dat fiscaal gezien beter nog in 2022 doen. Waarom is dat zo? En hoe kunt u dat fiscaal optimaliseren?
Lees meer

INVESTEREN - 22.04.2022

‘Lege schelpen’ verzamelen doet u niet zonder fiscaal risico

De EU heeft onlangs een nieuw ontwerp van richtlijn gepubliceerd (Anti-Tax Avoidance Directive 3 van 22.12.2021) met als doel het misbruik van ‘shell companies’, vennootschappen zonder voldoende substantie, te ontmoedigen. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is dat het ontwerp alle vennootschappen in het vizier neemt, ongeacht hun omvang.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app