Eenmanszaken - Meerwaarden

Recent toegevoegde tips & adviezen

ONROEREND GOED - AAN- EN VERKOOP - 03.05.2024

Geen verkooprecht als u compromis tijdig ontbindt

U sluit een zgn. compromis voor de aankoop van een pand voor uw eenmanszaak, maar nog voordat u de authentieke akte tekent, verandert u van gedachten. Hoe kunt u het compromis fiscaal veilig ontbinden, d.w.z. zonder twee keer evenredige registratierechten te moeten betalen?
Lees meer

SOCIAAL STATUUT - SOCIALE BIJDRAGEN - 01.03.2024

Sociale bijdragen op stopzettingsmeerwaarden?

Stopzettingsmeerwaarden fiscaal. U wilt uw eenmanszaak stopzetten of in een vennootschap onderbrengen. Het verschil tussen de waarde van of de prijs voor de activa van uw eenmanszaak en de waarde waartegen ze nog in uw boekhouding staan, zijn zgn. stopzettingsmeerwaarden die meestal belastbaar zijn tegen een afzonderlijk tarief van 16,5% of 33% of uitzonderlijk zelfs 10%. ...
Lees meer

BELASTBARE INKOMSTEN - MEERWAARDEN - 01.03.2024

Afgeschreven materiaal weggeven

U heeft in de loop der jaren allerlei kantoormaterieel en -meubilair gekocht, dat intussen volledig afgeschreven is. Die spullen zijn echter nog bruikbaar en u overweegt om ze gratis weg te geven, bv. aan uw kinderen of een kringloopcentrum, of om ze te verkopen. Wat zijn dan de fiscale gevolgen voor uw eenmanszaak?
Lees meer

BEROEPSINKOMSTEN - 15.02.2024

Carried interest en earn-out: beroepsinkomen?

In een recent geschil heeft de Administratie nogmaals getracht om een ‘carried interest’-regeling en ‘earn-out’-regeling te laten kwalificeren en belasten als beroepsinkomen, zij het zonder resultaat. Conform de positie die de Rulingcommissie al jaren aanhoudt, besliste de rechtbank van eerste aanleg te Brussel (rb. Brussel, 27.02.2023) dat een belasting als beroepsinkomen van carried interest en earn-outs niet aan de orde was in het specifieke geval.
Lees meer

AUTO - FISCALE AFTREK - 03.11.2023

Oude auto verkopen en nieuwe kopen: in 2023 of 2024?

De auto die u voor uw zaak gebruikt, schrijft u dit jaar voor de laatste keer af, en u zou die willen vervangen door een nieuwe. Hoe pakt u dat fiscaal gezien het best aan? Koopt u de nieuwe auto het best al in 2023 of pas in 2024, en wacht u met de verkoop van de oude beter tot volgend jaar of doet u dat nu al?
Lees meer

INVESTERINGEN - GESPREIDE TAXATIE - 20.09.2023

Wanneer kunt u een meerwaarde ‘gespreid’ laten belasten?

Uw vennootschap zal in boekjaar 2023 een investering verkopen met een fikse meerwaarde. Dat wil dus zeggen dat uw vennootschap in principe veel vennootschapsbelasting zal moeten betalen. Volgens uw collega kunt u dat vermijden als u kiest voor de ‘gespreide’ belasting. Is dat zo? En wat zijn dan de spelregels?
Lees meer
Eenmanszaken - Meerwaarden

Meest gelezen tips & adviezen

SOCIAAL STATUUT - SOCIALE BIJDRAGEN - 01.03.2024

Sociale bijdragen op stopzettingsmeerwaarden?

Stopzettingsmeerwaarden fiscaal. U wilt uw eenmanszaak stopzetten of in een vennootschap onderbrengen. Het verschil tussen de waarde van of de prijs voor de activa van uw eenmanszaak en de waarde waartegen ze nog in uw boekhouding staan, zijn zgn. stopzettingsmeerwaarden die meestal belastbaar zijn tegen een afzonderlijk tarief van 16,5% of 33% of uitzonderlijk zelfs 10%. ...
Lees meer

BELASTBARE INKOMSTEN - MEERWAARDEN - 01.03.2024

Afgeschreven materiaal weggeven

U heeft in de loop der jaren allerlei kantoormaterieel en -meubilair gekocht, dat intussen volledig afgeschreven is. Die spullen zijn echter nog bruikbaar en u overweegt om ze gratis weg te geven, bv. aan uw kinderen of een kringloopcentrum, of om ze te verkopen. Wat zijn dan de fiscale gevolgen voor uw eenmanszaak?
Lees meer

ONROEREND GOED - AAN- EN VERKOOP - 03.05.2024

Geen verkooprecht als u compromis tijdig ontbindt

U sluit een zgn. compromis voor de aankoop van een pand voor uw eenmanszaak, maar nog voordat u de authentieke akte tekent, verandert u van gedachten. Hoe kunt u het compromis fiscaal veilig ontbinden, d.w.z. zonder twee keer evenredige registratierechten te moeten betalen?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app