Eenmanszaken - Personenbelasting

Recent toegevoegde tips & adviezen

FISCAAL - BELASTINGAANSLAG - 27.03.2023

Fiscale bezwaartermijn van een jaar in de praktijk...

Sinds 01.01.2023 heeft u een jaar de tijd in plaats van voorheen zes maanden om in bezwaar te gaan tegen een aanslagbiljet, maar hoe moet die nieuwe wet in de praktijk toegepast worden?
Lees meer

FISCAAL - BELASTINGCONTROLE - 27.03.2023

Aangetekend ontvangen = aangetekend antwoorden?

Aangetekend schrijven van de fiscus. Voor een vraag om inlichtingen is dat niet nodig, maar als de fiscus u bv. een bericht van wijziging wil versturen, moet hij dat wel aangetekend doen. Dan ook aangetekend antwoorden? Neen! U moet uiteraard tijdig antwoorden, nl. binnen een maand, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de verzending, maar een aangetekend antwoord is niet verplicht. Zolang u maar schriftelijk antwoordt, dus eventueel via e-mail, is dat fiscaal gezien in orde. ...
Lees meer

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN - 27.03.2023

Fiscaal gezien is niet elke gift voor een goed doel gelijk...

Stortingen van € 40 of meer aan de Consortium 12-12-rekening voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië zijn zonder meer fiscaal aftrekbaar. Wat als u echter € 40 in de collectebus van de plaatselijke chiro steekt?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 22.03.2023

Hoeveel VAA per privé gebruikte auto?

Een vennootschap heeft twee auto’s, die de bedrijfsleider allebei zowel professioneel als privé gebruikt. De fiscus wil hem belasten op twee volledige voordelen alle aard (VAA), maar volgens de bedrijfsleider zijn er slechts twee gedeeltelijke VAA belastbaar. Wie kreeg gelijk van de rechter?
Lees meer

AANGIFTE - PERSONENBELASTING - 22.03.2023

Wat als u als startende zelfstandige een voorstel van vereenvoudigde aangifte personenbelasting krijgt?

Als uw fiscale situatie in de personenbelasting ‘zeer stabiel’ is, stelt de fiscus een voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA) op. Wanneer krijgt u dat? Wat moet u dan zeker checken? En wat als u als starter zo’n VVA krijgt?
Lees meer

AANGIFTE - PERSONENBELASTING - 22.03.2023

Als bedrijfsleider geniet u voortaan altijd een verlengde indieningstermijn voor uw aangifte personenbelasting!

Vanaf aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022) zijn de indieningstermijnen voor de aangifte in de personenbelasting gebaseerd op een nieuw criterium: de aard van de inkomsten en de complexiteit van de aangifte. Wanneer heeft u dan een complexe aangifte? En tot wanneer loopt die extra indieningstermijn?
Lees meer
Eenmanszaken - Personenbelasting

Meest gelezen tips & adviezen

BTW - AANGIFTE - 14.02.2023

Tijdige btw-aangifte is sinds 2023 nog belangrijker!

Uw boekhouder heeft u onlangs gevraagd om vanaf dit jaar uw facturen zeer zeker goed op tijd aan hem te bezorgen, zodat hij de btw-aangifte tijdig kan indienen. Waarom is dat?
Lees meer

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 03.02.2023

Laadpaal: hoeveel aftrek voor belastingen en btw?

Investeert uw vennootschap in een laadpaal, dan kan ze die kosten in principe voor 100% inbrengen. Soms is er echter een verhoogde aftrek van 150% of 200% mogelijk. Wanneer is dat zo? Heeft uw vennootschap recht op een investeringsaftrek (IA)? En hoeveel btw kunt u recupereren?
Lees meer

FISCAAL - LOON - 16.01.2023

Ook als zelfstandig bedrijfsleider meer netto over?

Door de automatische loonindexering stijgt het loon van heel wat werknemers in 2023 en houden ze ook meer netto over. Hoe zit dat voor u als bedrijfsleider?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app