Eenmanszaken - Personenbelasting

Recent toegevoegde tips & adviezen

AUTOKOSTEN - FISCAAL - 18.02.2020

Familielid achter het stuur: factuur ongeval nog aftrekbaar?

Stel, tijdens een weekendje weg was het uw zoon die reed (met de auto die u beroepsmatig gebruikt) en hij had een ongeval. De herstellingskosten bedragen € 3.000 en u heeft geen omnium meer. Kunt u die factuur dan wel aftrekken, aangezien het niet om een beroepsmatige verplaatsing ging en u zelf niet eens reed?
Lees meer

BELASTBARE INKOMSTEN - DIVERSE INKOMSTEN - 18.02.2020

Een digitaal dagontvangstenboek?

Dagontvangstenboek? Dat is een door de Btw verplicht boek dat u in principe moet hebben om uw verkopen zonder factuur bij te houden. Die verplichting geldt niet als u gebruikmaakt van een btw-forfait. Inhoud? U moet in het boek elke dag uw totale dagontvangsten (incl. btw) invullen, uitgesplitst o.m. per btw-tarief. ...
Lees meer

AFTREKBARE KOSTEN - BEROEPSMATIG GEDEELTE - 18.02.2020

Welke fiscale voordelen nog voor beveiliging?

Uitgaven die u doet om uw zaak te beveiligen, zijn uiteraard fiscaal aftrekbaar. Voor bepaalde beveiligingsinvesteringen en -kosten bestaan bovendien nog extra fiscale voordelen. Welke voordelen zijn dat en onder welke voorwaarden heeft u er recht op?
Lees meer

AFTREKBARE KOSTEN - BEROEPSMATIG GEDEELTE - 18.02.2020

Betaalt u eigenlijk grondlasten op machines?

Grondlasten of onroerende voorheffing (ov) moet u niet enkel betalen op gebouwen en terreinen, maar is in principe ook verschuldigd op zgn. materieel en outillage. Het merendeel van materieel en outillage is echter vrijgesteld. Hoe zit dat precies?
Lees meer

BELASTBARE INKOMSTEN - 18.02.2020

Vrijwilliger in 2020?

Vrijwilligerswerk. Bent u vrijwilliger, dan kunt u een vergoeding krijgen voor de onkosten die daarbij gemaakt worden. Dat doet geen afbreuk aan het feit dat vrijwilligerswerk eigenlijk onbezoldigd moet zijn. Die vergoeding is fiscaal interessant, vermits u daar privé geen belastingen op moet betalen. Daar het om een forfait gaat, is het ook niet vereist dat de onkosten bewezen worden. ...
Lees meer

PENSIOEN - VAPZ - 14.02.2020

Hoeveel kost uw (S)VAPZ werkelijk?

Uw verzekeraar zegt dat u van uw (S)VAPZ-premie eigenlijk minder dan 40% zelf betaalt. De overige 60% zou u besparen op sociale bijdragen en personenbelasting. Is dat inderdaad zo?
Lees meer
Eenmanszaken - Personenbelasting

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 13.12.2019

Hoeveel duurder wordt de auto van uw BV(BA) vanaf 2020?

Vanaf in principe 01.01.2020 zal de fiscale aftrek van de auto die uw BV(BA) u ter beschikking stelt, bepaald worden door de zgn. gramformule en dus niet langer variëren volgens ‘vaste CO2 -schijven’. Welke concrete gevolgen zal dat hebben?
Lees meer

BELASTINGEN - PENSIOENOPBOUW - 23.12.2019

Wat is mijn ‘netto’ extralegaal pensioen?

Om later uw pensioen als ondernemer aan te vullen, doet u aan zowat alle mogelijke vormen van extralegaal pensioen. De jaarlijkse overzichten die u na nieuwjaar zal krijgen, zijn ‘bruto’, maar wat houdt u daar netto aan over?
Lees meer

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 09.01.2020

Uw nieuwjaarscadeau van de fiscus: lager VAA auto in 2020!

Voor het tweede jaar op rij stijgt de gemiddelde CO2 -uitstoot van de nieuw ingeschreven wagens. Vreemd genoeg daalt hierdoor uw voordeel alle aard (VAA) auto. Hoe komt dat? En met hoeveel daalt uw VAA?
Lees meer

Cookiebeleid