Eenmanszaken - Personenbelasting

Recent toegevoegde tips & adviezen

GRONDIG ONDERZOCHT - BELASTINGCONTROLE - 31.03.2020

Is een belastingverhoging van 200% overdreven?

Worden er ten onrechte bepaalde uitgaven afgetrokken als beroepskosten, dan riskeert u een belastingverhoging. Bij het gebruik van ‘valse stukken’ kan die zelfs oplopen tot liefst 200%. Uit een recent arrest blijkt echter dat de fiscus soms te vlug vindt dat het om valse stukken zou gaan. Hoe zit dit in elkaar?
Lees meer

BELASTINGAANGIFTE - TERMIJNEN - 31.03.2020

Betalingsuitstel door coronavirus

Om bedrijven financiële ademruimte te geven ten tijde van de coronacrisis, heeft de overheid enkele indienings- en betalingsfaciliteiten verleend. Welke dan?
Lees meer

BELASTINGAANGIFTE - TERMIJNEN - 31.03.2020

Waar kopie van uw aanslagbiljet vinden?

Waarvoor nodig? De toekenning en het bedrag van subsidies, studiebeurzen, leningen, enz. is meestal afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Als bewijsstuk van uw inkomsten wordt vaak een kopie van uw meest recente aanslagbiljet(ten) gevraagd. U heeft geen kopie (meer)? Normaal gezien heeft u of uw boekhouder het originele aanslagbiljet nog op papier, of een kopie ervan, maar soms loopt er al eens iets fout en is het verloren gegaan. Er zit dan niets anders op dan aan de fiscus zelf een kopie te vragen. Waar vragen?...
Lees meer

CONTROLE EN BETWISTINGEN - FISCALE CONTROLE - 31.03.2020

Gegevens uit andermans strafdossier gebruikt tegen u?

De BBI krijgt van het gerecht inzage in een strafdossier tegen een drankenhandel, die voor grote bedragen zonder factuur geleverd had aan horecazaken. Op basis van stukken uit dat dossier verhoogt de BBI de omzet van een caféhouder die klant was van de drankenhandel. Wat vond de rechter daarvan?
Lees meer

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN - 27.03.2020

Kan de BV(BA)-vruchtgebruiker nog verbouwingen aftrekken?

Stel, uw vennootschap is vruchtgebruiker van het gebouw waarin u woont én werkt. Als u verbouwingswerken laat doen die (ook) betrekking hebben op het privédeel, zijn dit dan beroepskosten voor uw vennootschap? Een arrest licht toe...
Lees meer

FISCAAL - INVESTERINGSAFTREK - 24.03.2020

Investeringsaftrek op een voorschotfactuur?

Voorschot betaald in 2019. U heeft eind 2019 via uw zaak of vennootschap een investering gedaan. Die kon wel niet meer geleverd worden in 2019 en de leverancier had ook het gebruikelijke eigendomsvoorbehoud in de kleine lettertjes opgenomen. Om toch wat extra kosten in uw boekhouding te hebben, heeft u dan maar een serieus voorschot betaald. Op een voorschot, geboekt als een ‘vooruitbetaling op een vast actief’, mag u nl. wel al afschrijven (Comm. IB 61/85) , ook al is de investering zelf nog niet in uw bezit. ...
Lees meer
Eenmanszaken - Personenbelasting

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 09.01.2020

Uw nieuwjaarscadeau van de fiscus: lager VAA auto in 2020!

Voor het tweede jaar op rij stijgt de gemiddelde CO2 -uitstoot van de nieuw ingeschreven wagens. Vreemd genoeg daalt hierdoor uw voordeel alle aard (VAA) auto. Hoe komt dat? En met hoeveel daalt uw VAA?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - VOORDEEL ALLE AARD - 27.01.2020

Nutsvoorziening: privé of via BV betalen?

Betaalt uw vennootschap uw privéverbruik aan verwarming en elektriciteit, dan wordt u privé belast op een zgn. belastbaar voordeel (VAA). Hoeveel bedraagt dat VAA voor 2020? En betaalt u dat niet beter privé?
Lees meer

AUTO - FISCAAL REGIME - 02.03.2020

Lijst met overeenstemmende CO2 van fakehybrides is er...

Als de fiscus uw wagen als een fakehybride beschouwt, moet u voor fiscale doeleinden sinds begin 2020 de CO2 van een zgn. overeenstemmend model gebruiken of die van uw auto met 2,5 vermenigvuldigen. De lijst van overeenstemmende voertuigen is half februari bekendgemaakt. Hoe erg is de schade nu precies?
Lees meer

Cookiebeleid