Eenmanszaken - Personenbelasting

Recent toegevoegde tips & adviezen

FISCAAL - BELASTINGCONTROLE - 24.11.2020

Tijd voor de jaarlijkse check van uw inkomsten en uitgaven!

Nu het jaareinde nadert, is het weer tijd om te checken of u in 2020 voldoende inkomsten behaald heeft om uw uitgaven te verantwoorden. Even kijken waar u dan tegenwoordig zoal op moet letten en wat als u een vennootschap heeft?
Lees meer

FISCAAL - BELASTINGCONTROLE - 24.11.2020

Niet overdrijven hé, mijnheer de controleur...

Mail of brief van de fiscus met 1.001 vragen. Tja , ook voor de fiscus is het dezer dagen niet echt evident om zijn werk te doen. Controles ter plaatse kunnen momenteel niet, en dus zoekt uw controleur andere manieren om toch uw boekhouding te kunnen controleren. Vandaar dat de vragenlijsten die hij nu stuurt, soms behoorlijk uitgebreid zijn en dat er ook gevraagd wordt om hem heel wat informatie (bv. historieken van boekhoudrekeningen) te bezorgen. ...
Lees meer

AUTEURSRECHTEN - 24.11.2020

Portretrechten in licentie geven: ‘safety first’ op fiscaal gebied?

De activiteiten van creatieve belastingplichtigen, zoals artiesten, sporters, ontwerpers, auteurs, ... beslaan vaak meerdere domeinen. Het gaat dan snel over (zowel) prestaties gelinkt aan optredens in binnen- en buitenland, (als) promotionele activiteiten, auteursrechten en naburige rechten die al dan niet een link hebben met optredens of promotionele activiteiten, ... Wat zei het hof van beroep te Luik in die context over de fiscale behandeling van een overdracht van portretrechten aan een vennootschap?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 24.11.2020

Taks op effectenrekeningen 2.0: wat mag u verwachten?

Op 2 november 2020 heeft de ministerraad een voorontwerp van de wet goedgekeurd tot invoering van een ‘nieuwe’ jaarlijkse taks op effectenrekeningen (TER). Deze taks is een jaarlijkse belasting op het aanhouden van een effectenrekening, mits de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten meer dan € 1.000.000 bedraagt. Het tarief van de taks is 0,15% op jaarbasis.
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 20.11.2020

Is uw ‘oude’ plug-inhybride niet meer voor 100% aftrekbaar?

Indien u vóór 01.01.2018 een plug-inhybride aankocht, dan is die mogelijk sinds 01.01.2020 fiscaal wat minder aftrekbaar. Hoe komt dat dan? Er bestond toch een overgangsfase voor wagens die aangekocht werden vóór 01.01.2018?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 20.11.2020

Hoe de aftrek van kosten van een pand verantwoorden?

De fiscus verwerpt de kosten van een pand in een BVBA. De BVBA komt met drie argumenten waarom de kosten wel aftrekbaar zouden zijn. De zaak komt voor Cassatie en die geeft de fiscus gelijk. Waarom en wat kunt u uit deze zaak leren?
Lees meer
Eenmanszaken - Personenbelasting

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 08.10.2020

Alle bedrijfswagens tegen 2026 broeikasgasvrij!

Volgens het regeerakkoord van de nieuwe regering-De Croo zouden alle nieuwe bedrijfswagens tegen 2026 ‘broeikasgasvrij’ moeten zijn. Hoe zit dat dan met de periode 2021-2026?
Lees meer

BELASTINGEN - BEROEPSKOSTEN - 20.10.2020

Wat bewijzen voor aftrek van restaurant- en autokosten?

Restaurant- en autokosten die uw vennootschap ten laste neemt en voor haar (beperkt) aftrekbaar zijn, krijgen bij een belastingcontrole meestal bijzondere aandacht. Wat moet u/uw boekhouder dan kunnen bewijzen voor de aftrek en hoe zit dat voor forfaitaire dag- en kilometervergoedingen?
Lees meer

PENSIOEN - WETTELIJK PENSIOEN - 05.10.2020

Als zelfstandige nog vlug uw studiejaren afkopen?

Om later een hoger pensioen te krijgen, kunt u (bepaalde) studiejaren tot 30.11.2020 afkopen tegen een gunsttarief. Daarna zal de afkoop van die jaren in principe meer kosten. Is deze afkoopmogelijkheid voor u ook interessant?
Lees meer