Eenmanszaken - Personenbelasting

Recent toegevoegde tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - ONKOSTENVERGOEDING - 30.11.2022

2% meer binnenlandse dagvergoeding sinds 01.12.2022!

Sinds 1 december 2022 kunt u zich als bestuurder van uw vennootschap een iets hogere binnenlandse dagvergoeding uitkeren. Hoe zit de regeling ook alweer in elkaar? En kunt u die vergoeding ook toekennen aan uw personeel?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 30.11.2022

Woning in vennootschap: einde meerwaardetheorie?

Een vennootschap schrijft het appartement dat ze in volle eigendom kocht af. De rechter aanvaardt de afschrijvingskosten, omdat er te verwachten viel dat het appartement met een belastbare meerwaarde verkocht zou worden. Cassatie heeft nu die beslissing ongedaan gemaakt. Is de ‘meerwaardetheorie’ nu afgewezen?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - AUTOKOSTEN - 29.11.2022

Autokosten volledig ingebracht... en dan volledig verworpen

Een huisarts (zonder vennootschap) nam vanaf 26 december (2016) een nieuwe auto in gebruik via renting en trok de factuur ervan voor de volle 100% af. Zijn controleur was ‘van het andere uiterste’ en beweerde dat er in die kerstweek helemaal geen beroepsgebruik kon zijn. Aftrek 0% dus. Wat zei de rechter daarover?
Lees meer

FISCAAL - BELASTINGAFTREK - 29.11.2022

Betalen vóór levering voor fiscale aftrek?

De normale gang van zaken is dat u een factuur pas betaalt nadat het betrokken ‘goed’ geleverd is. Op het einde van een jaar kan het uit fiscaal oogpunt echter nuttig zijn toch niet op de levering te wachten. Hoezo?
Lees meer

FINANCIEEL - SOCIALE BIJDRAGEN - 28.11.2022

Waarom sociale bijdragen het best vóór 31.12.2022 betalen?

Uw sociale bijdragen moeten vóór het einde van elk kwartaal betaald zijn. Bij een laattijdige betaling krijgt u namelijk een verhoging en zijn de bijdragen niet aftrekbaar. Maar er zijn ook nog andere redenen. Hoe zit dat precies?
Lees meer

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN - 23.11.2022

Als eenmanszaak uw investeringen degressief afschrijven

Investeringen kunt u niet in één keer in kosten nemen, maar moet u afschrijven. Hoe korter die afschrijvingstermijn, hoe beter, maar hoe groter ook de kans dat de fiscus moeilijk doet. Uw eenmanszaak kan daarop wel anticiperen door degressief af te schrijven, iets wat een vennootschap niet kan. Hoe zit dat precies?
Lees meer
Eenmanszaken - Personenbelasting

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 02.11.2022

Leasing en renting in het licht van de ‘vergroening’

U bent van plan om op korte termijn een nieuwe auto aan te schaffen voor uw vennootschap. Uw vennootschap zou die niet kopen, maar leasen of renten. Wat zijn de fiscale verschillen tussen beide opties, in het algemeen en in het licht van de zgn. vergroening van de autofiscaliteit in het bijzonder?
Lees meer

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 28.10.2022

Nieuwe autofiscaliteit: wat is de datum van bestelling?

De Wet van de vergroening van de autofiscaliteit zorgt voor een ingrijpende hervorming op het vlak van de fiscale aftrekbaarheid. De datum van bestelling is daarbij cruciaal. Hoe bepaalt u dan wat de datum van bestelling is?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - VOORDEEL VAN ALLE AARD - 07.09.2022

Welk voordeel van alle aard voor gratis zonnepanelen?

Uw vennootschap betaalt zonnepanelen en/of een thuisbatterij voor uw woning. Welk bedrag moet u dan aangeven als voordeel van alle aard (VAA)? Wat is het verschil naargelang u privé eigenaar of huurder bent of de woning in uw vennootschap zit? In een antwoord op een parlementaire vraag (parl. vr. nr. 960, Donné, 24.03.2022) heeft de minister uiteengezet hoe hij het ziet…
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app