Eenmanszaken - Personenbelasting

Recent toegevoegde tips & adviezen

FISCAAL - SEMINARIES - 23.09.2020

Ook visum nodig voor virtueel congres?

Wegens COVID-19 worden meerdaagse congressen uitgesteld, of ze gaan toch door, maar dan virtueel. Is het dan ‘fiscaal toegestaan’ dat een firma uw inschrijvingskosten van het online congres betaalt?
Lees meer

BELASTINGAANGIFTE - TERMIJNEN - 22.09.2020

Tegen wanneer forfaitaire aangifte indienen?

Gewone belastingplichtigen. Bent u een gewone belastingplichtige, dan heeft uw boekhouder nog maar enkele weken tijd om uw aangifte voor 2019 in te dienen. De deadline voor de aangifte via Tax-on-web (TOW) voor mandatarissen ligt immers op 22 oktober 2020. Heeft u uw aangifte zelf ingediend, dan had u daarvoor tijd tot 30 juni 2020 voor uw aangifte op papier en tot 16 juli 2020 voor uw aangifte via TOW. ...
Lees meer

AFTREKBARE KOSTEN - FISCALE VERPLICHTINGEN - 22.09.2020

Levenslang recht van bewoning als onderhoudsuitkering

Een man vermeldt in zijn belastingaangifte een levenslang gebruiksrecht voor zijn ex op de vroegere gezinswoning als een aftrekbare onderhoudsuitkering. De fiscus weigert de aftrek. Wat vond de rechter daarvan?
Lees meer

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 21.09.2020

Uitstel voorafbetalen loopt op zijn einde!

Door de coronacrisis besliste de regering in april om zelfstandigen en vennootschappen wat financiële ruimte te geven door sommige voorafbetalingspercentages te verhogen. Hoe springt u hier nu mee om?
Lees meer

FISCAAL - CONTROLE - 17.09.2020

Door corona meer tijd voor uw bezwaar?

Een abonnee wilde weten of er omwille van de coronacrisis nu ook meer tijd is om een bezwaar in te dienen. Hoe zit dat precies en waarmee houdt u toch maar beter rekening?
Lees meer

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN - 15.09.2020

Uw motor afschrijven, maar over hoeveel jaar?

Geïnvesteerd in een motor. U heeft voor uw zaak of vennootschap een motorfiets gekocht die u ook professioneel zal gebruiken. U vraagt zich echter af over hoeveel jaar u die moet afschrijven om daarover geen discussie te krijgen bij een controle. Afschrijvingstermijn? Controleurs stellen al weleens afschrijvingstermijnen van zeven of acht jaar voor. Weet echter dat de fiscus aanvaardt dat voor een nieuwe motor die ‘normaal gebruikt’ wordt, een afschrijving over vijf jaar redelijk is (Ci.RH. 241/559.092, 23.11.2005) en ook de minister dat redelijk vindt (parl. vr. nr. 112, Van Quickenborne, 13.01.2015) . ...
Lees meer
Eenmanszaken - Personenbelasting

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 27.08.2020

Eigen bijdrage VAA in min van te beperken autokosten?

Volgens de fiscus kan de eigen bijdrage in het voordeel alle aard (VAA) niet afgetrokken worden van de te verwerpen autokosten. Was het Hof van Cassatie het op 25.06.2020 met dat standpunt eens?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - BEZOLDIGING - 27.08.2020

Niet-opgenomen loon boeken op rc of toe te rekenen kost?

Door de coronacrisis zit uw vennootschap wat krap bij kas en u neemt dan ook de rest van het jaar uw loon (deels) niet op, maar u boekt het op uw rekening-courant (rc). Een collega beweert echter dat u dat beter anders doet. Klopt dat?
Lees meer

TWEEDE VERBLIJF - 30.06.2020

Hoe uw buitenlands vastgoed aangeven?

Hoe geeft u binnenkort in uw aangifte personenbelasting uw buitenlands vakantieverblijf correct aan? Wanneer wordt u op die buitenlandse inkomsten in België belast en wanneer niet? Moet u een ander bedrag aangeven wanneer u het pand verhuurt en wanneer u het enkel zelf gebruikt? Welke gevolgen hebben de verschillende arresten daarover van het Europees Hof van Justitie?
Lees meer

Cookiebeleid