Eenmanszaken - Personenbelasting

Recent toegevoegde tips & adviezen

FISCAAL - ONROEREND GOED - 02.03.2021

Langere herbeleggingstermijn door corona?

U heeft enkele jaren geleden een pand met winst verkocht die u zgn. gespreid wilde laten belasten door te herinvesteren in een ander gebouw. U heeft daarvoor nog wel tijd tot het einde van 2021, maar door de coronacrisis heeft uw bouw vertraging opgelopen. Is dat een probleem en wat kunt u desgevallend doen?
Lees meer

PRIVÉ - ROERENDE INKOMSTEN - 26.02.2021

Is een verkoop van aandelen op lijfrente belastbaar?

Een man verkoopt aandelen in een vennootschap aan een andere vennootschap in ruil voor een maandelijkse lijfrente. Volgens de fiscus is de lijfrente een belastbaar roerend inkomen, volgens de man niet. Wie kreeg er gelijk van de rechter?
Lees meer

PRIVÉ - ONROERENDE INKOMSTEN - 26.02.2021

Hoeveel ki voor buitenlands vastgoed?

België werd al meermaals veroordeeld door het Hof van Justitie voor het verschil in fiscale behandeling tussen Belgisch en buitenlands vastgoed. Een nieuwe wet moet daar nu verandering in brengen. Hoe?
Lees meer

PRIVÉ - ONDERHOUDSUITKERINGEN - 26.02.2021

Een onderhoudsuitkering voor uw kind op ‘kot’?

Een man wil een onderhoudsuitkering aan zijn studerende dochter die op ‘kot’ zit fiscaal in aftrek nemen. De fiscus weigert de aftrek omdat de jonge vrouw nog deel zou uitmaken van het gezin van haar vader. Wat vond de rechter daarvan?
Lees meer

ROERENDE INKOMSTEN - 22.02.2021

Hoeveel interest aan uw klanten?

Wie bepaalt dat? Betalen klanten u niet op tijd, dan kunt u hun nalatigheidsinteresten aanrekenen. De interestvoet waartegen die interesten berekend worden, bepaalt u in principe zelf. Niets afgesproken? Heeft u de interestvoet niet zelf bepaald, dan geldt er een wettelijk percentage. Is uw klant een particulier, dan moet u de zgn. wettelijke interestvoet toepassen. Is uw klant een onderneming, dan geldt een hoger tarief. ...
Lees meer

AUTO - LEASING - 22.02.2021

Uw nieuwe auto kopen of leasen?

U gaat naar uw bank voor een autofinanciering, en die begint over leasen en renten. Wat is het verschil daartussen en welke optie is het interessantst?
Lees meer
Eenmanszaken - Personenbelasting

Meest gelezen tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT - 17.12.2020

Hoeveel interesten vragen op uw rekening-couranttegoed?

Misschien heeft u omwille van de coronacrisis uw vennootschap wat extra geld toegestopt, om zo de liquiditeitsproblemen op te lossen. Nu het boekjaar ten einde loopt, moet u bepalen wat de marktconforme interest is die u zich mag toekennen op uw rekening-couranttegoed. Hoeveel is dat en wat indien uw vennootschap u te veel interesten toekent?
Lees meer

ONROEREND GOED - AAN- EN VERKOOP - 02.02.2021

Ook voor uw Belgisch onroerend goed wijzigingen op til?

Door een nakende wetswijziging zal er het een en ander veranderen voor wie onroerend goed in het buitenland heeft. Wist u echter dat die nieuwe wet ook gevolgen zal hebben voor eigenaars van Belgisch vastgoed? Hoezo?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 17.12.2020

De leasingauto van uw vennootschap voor uw partner?

Een vennootschap leaset een auto die aan het einde van het leasingcontract gekocht wordt door de echtgenote van de zaakvoerder. De fiscus belast de zaakvoerder op een voordeel alle aard (VAA) voor het verschil tussen de optieprijs en de werkelijke waarde van de auto. Kan dat volgens de rechter?
Lees meer