Financieel & bankzaken

Recent toegevoegde tips & adviezen

VERMOGENSPLANNING - 22.01.2021

Vlabel aan het woord over trusts

Over de gevolgen van een uitkering uit een trust is al veel inkt gevloeid. Uit een recent antwoord op een interpretatieve vraag blijkt echter dat de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) een pragmatisch standpunt inneemt als de begunstigden bereid zijn schenkbelasting te betalen.
Lees meer

FISCAAL - SCHENKING - 18.01.2021

Drie jaar blijven leven na schenking volstaat!

De fameuze driejaarstermijn. Schenkt u bv. een som geld aan uw zoon (roerende goederen) via een hand- of bankgift en laat u die schenking niet registreren om zo geen schenkbelasting te moeten betalen, dan betaalt uw zoon alsnog erfbelasting op die schenking zo u als schenker sterft binnen de drie jaar na de schenking. ...
Lees meer

BELEGGEN - RENDEMENT - 13.01.2021

Dividenden als spaarpot voor later?

U wilt graag een aandelenportefeuille opbouwen met mooie dividenden zodat u later bijkomende inkomsten heeft als u ooit stopt. Hoe pakt u dat aan en hoe vermijdt u te veel belastingen?
Lees meer

SCHENKING - HANDGIFT & BANKGIFT - 13.01.2021

Fiscaal verdachte periode blijft drie jaar!

De verdachte periode van drie jaar. Wie tastbare roerende goederen wil schenken, zoals cashgeld, juwelen of een kunstwerk, kan werken met een handgift. Gaat het om geld of effecten op een rekening, dan kunt u een bankgift doen door een overschrijving van de ene naar de andere (effecten)rekening te doen. Het bewijs van dergelijke giften ‘mag’ u gaan registreren (lees: u betaalt er schenkbelasting op), maar dat moet niet. Wel moet de schenker dan nog drie jaar in leven blijven, anders betaalt u daarop alsnog erfbelasting. Tot 15 december 2020 kon u ook voor de Nederlandse notaris alle roerende goederen schenken en was de registratie niet verplicht. Sinds 15 december moeten Nederlandse schenkingsaktes echter sowieso geregistreerd worden, zodat de zgn. kaasroute nog weinig zin heeft. ...
Lees meer

SUCCESSIERECHTEN - SUCCESSIEPLANNING - 13.01.2021

Een Tak 21 of 23 voor de kleinkinderen?

Kleinkinderen. U zou ook graag een stukje van uw vermogen al naar de kleinkinderen laten gaan als u ooit zou overlijden. Op die manier wordt uw nalatenschap over meerdere hoofden verdeeld, zodat men telkens in het laagste tarief start van 3%. Fiscaal interessant als successieplanning. Is het dan echter noodzakelijk om dat in uw testament te zetten en telkens als er een kleinkind bij komt uw testament aan te passen, zodat geen enkel kleinkind benadeeld wordt? ...
Lees meer

BELASTINGEN - INTERESTEN - 13.01.2021

Hoeveel interesten voor 2020 op uw rekening-couranttegoed?

Misschien heeft u omwille van de coronacrisis uw vennootschap wat extra geld toegestopt, om zo de liquiditeitsproblemen op te lossen. Bij het afsluiten van het boekjaar 2020 moet uw boekhouder bepalen wat de marktconforme interest is die u zich mag toekennen op uw rekening-couranttegoed. Hoeveel is dat en wat indien uw vennootschap u te veel interesten toekent?
Lees meer
Financieel & bankzaken

Meest gelezen tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT - 17.12.2020

Hoeveel interesten vragen op uw rekening-couranttegoed?

Misschien heeft u omwille van de coronacrisis uw vennootschap wat extra geld toegestopt, om zo de liquiditeitsproblemen op te lossen. Nu het boekjaar ten einde loopt, moet u bepalen wat de marktconforme interest is die u zich mag toekennen op uw rekening-couranttegoed. Hoeveel is dat en wat indien uw vennootschap u te veel interesten toekent?
Lees meer

VRUCHTGEBRUIK - 26.11.2020

Nieuwe regels vruchtgebruik op komst

Het nieuwe goederenrecht bevat een aantal wijzigingen in de wettelijke regeling rond vruchtgebruik op onroerende goederen. Wat verandert er zoal? Wat zegt de nieuwe wet over de maximale duurtijd van het vruchtgebruik en de mogelijkheid tot omzetting daarvan? Wie moet welke herstellingen aan het onroerend goed betalen? Over welke controlemogelijkheden beschikt u voortaan als blote eigenaar? Kan een blote eigenaar nu eisen dat de vruchtgebruiker het onroerend goed verzekert?
Lees meer

FINANCIEEL - 10.11.2020

Weer een nieuwe effectentaks...!?

Nieuwe effectentaks. Einde 2019 heeft het Grondwettelijk Hof de effectentaks van de regering-Michel vernietigd (GwH, 138/2019, 17.10.2019) . De nieuwe minister van Financiën heeft echter al een wetsontwerp klaar voor een nieuwe versie, de zgn. solidariteitsbijdrage op effectenrekeningen. ...
Lees meer