Financieel & bankzaken

Recent toegevoegde tips & adviezen

VERKLARINGEN EN WAARBORGEN - 27.02.2020

Een bedrijf overnemen: belang van de verklaringen en waarborgen

Een aandelentransactie heeft doorgaans dezelfde economische finaliteit als de rechtstreekse overdracht van een of meerdere actiefbestanddelen. Geniet u bij zo’n aandelentransactie dan ook de wettelijke waarborgen waarop een koper zich op basis van de regels uit het Burgerlijk Wetboek kan beroepen? Wat is dan de draagwijdte van die waarborgen? Waarom is het noodzakelijk voldoende uitgebreide verklaringen en waarborgen in de overnameovereenkomst op te nemen?
Lees meer

BELEGGEN - 27.02.2020

Wat brengt 2020 voor de belegger?

Slechts weinigen hadden voorspeld dat 2019 een stierenjaar zou worden op de beurzen. Maken de markten zich nu op voor een serieuze correctie of wordt 2020 opnieuw een goed jaar voor de aandelenbeleggers? Veel alternatieven zijn er op het eerste gezicht immers niet. De rente blijft laag en vastgoed is duur...
Lees meer

SCHENKING - 27.02.2020

Ontbinding schenking: geen schenkbelasting?

Wat kunt u ondernemen wanneer blijkt dat een schenking in het verleden niet optimaal gebeurd is, bv. omdat de wetgeving of de visie van de fiscus intussen gewijzigd is of omdat er familiaal iets veranderd is? Is het mogelijk om de modaliteiten van een schenking achteraf aan te passen? Kunt u als alternatief de schenking (belastingvrij) ontbinden en opnieuw schenken?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 27.02.2020

Eigen vermogen: vermenging herstellen?

Als u gehuwd bent onder een gemeenschapsstelsel zoals het wettelijk stelsel en goederen erft of geschonken krijgt, dan is het belangrijk dat u vermenging tussen uw eigen vermogen en de huwgemeenschap vermijdt. Anders riskeert u die goederen bij een echtscheiding of bij het overlijden van uw partner deels te verliezen. Wat kunt u nog ondernemen als de vermenging zich reeds voorgedaan heeft? Hoe vermijdt u eenvoudig dat er vermenging optreedt?
Lees meer

PENSIOEN - 27.02.2020

Een hogere premie voor uw VAPZ?

Het VAPZ is zowat de meest interessante pensioenspaarformule op de markt. Misschien is het u ook al opgevallen dat het premieborderel van de verzekeraar voor uw VAPZ elk jaar een licht hogere premie vermeldt. Hoe werkt dat precies? Bent u ook verplicht om elk jaar een hogere premie te betalen? Kunt u een nog groter fiscaal voordeel genieten door te opteren voor een sociaal VAPZ? Is dat ook interessant?
Lees meer

NALATENSCHAP - 27.02.2020

Hoe vraagt u een legaat op?

Mag u zich zonder meer de goederen toe-eigenen die u via een testament toebedeeld worden? Bij wie kunt u ze opvragen? In welke gevallen moet u daarvoor langs de rechtbank passeren? Wat onderneemt u als u geconfronteerd wordt met een weigering om tot afgifte over te gaan? Riskeert u door de afgifte te vragen ook op te draaien voor de schulden van de overledene?
Lees meer
Financieel & bankzaken

Meest gelezen tips & adviezen

VRIJGESTELDE RESERVES - 02.12.2019

Binnenkort uw vrijgestelde reserves mobiliseren tegen een gunsttarief?

In 2020 of 2021 kunt u bepaalde vrijgestelde reserves mobiliseren tegen een gunsttarief van 15%. De fiscus heeft daarover recentelijk ook een circulaire uitgebracht (Ci.RH. 2019/C/24, 19.03.2019) . Welke reserves komen in aanmerking en welke niet? Kunt u de gemobiliseerde reserves ook gebruiken om een liquidatiereserve aan te leggen? Als u de opgenomen reserves herinvesteert, geniet u een nog voordeliger tarief van 10%. Welke bijzondere regels gelden er voor die herinvestering?
Lees meer

ONROEREND GOED - 14.01.2020

Vastgoed kopen om uw pensioen aan te vullen met een vast en geïndexeerd inkomen

Nu obligaties nauwelijks nog iets opbrengen, overwegen veel zelfstandigen en bedrijfsleiders om te beleggen in onroerend goed, om zo een bijkomend inkomen te genieten zodra ze met pensioen zijn. Hoe kiest u dan het ideale pand om te verhuren? Hoe berekent u uw netto-opbrengsten? Met welke kosten en belasting moet u daarbij zoal rekening houden?
Lees meer

BELEGGEN - 07.01.2020

Hoe hard blinkt goud?

U overweegt om een stukje van uw portefeuille in goud te beleggen. Is dat vandaag de dag (nog altijd) een goed idee? Welke mogelijkheden heeft u om in goud te beleggen? Hoe zit dat fiscaal? Hoe anoniem is goud nog?
Lees meer

Cookiebeleid