Financieel & bankzaken

Recent toegevoegde tips & adviezen

CONTRACT - 29.09.2022

Overname vennootschap: wie moet overeenkomst ondertekenen?

In de overeenkomst tot overdracht van aandelen of ‘share purchase agreement’ (SPA) leggen de verkoper en de koper alle afspraken vast met betrekking tot de overname. Wie ondertekent die SPA? Waarom is het vaak aangewezen dat de targetvennootschap mee tekent? Wanneer moeten eventuele andere aandeelhouders of de echtgenoot van de verkoper eveneens de SPA tekenen?
Lees meer

CONTRACTEN - 29.09.2022

Impact van de (nieuwe) imprevisieleer op de M&A-praktijk

Ingevolge de inwerkingtreding van Boek 5 van het nieuw Burgerlijk Wetboek vanaf 1 januari 2023 zal de imprevisieleer ingang vinden. De imprevisieleer houdt in dat partijen de overeenkomst kunnen wijzigen indien de uitvoering ervan aanzienlijk bemoeilijkt wordt door onvoorzienbare omstandigheden. De leer vormt een afwijking van het principe van de bindende kracht van overeenkomsten (‘pacta sunt servanda’).Die belangrijke wijziging zal ook impact hebben op M&A-transacties. In dat verband rijst o.a. de vraag of het gebruik van ‘material adverse change’-clausules (of MAC-clausules) daardoor beïnvloed wordt.
Lees meer

BANK - LENING - 27.09.2022

Uitstel woonkrediet: effect op de schuldsaldoverzekering?

Wie door de torenhoge energiekosten kampt met betalingsproblemen, kan sinds 19.09.2022 onder bepaalde strikte voorwaarden een betalingsuitstel aanvragen voor zijn lopende hypothecaire lening. Hoe zit dat precies en wist u dat dit ook gevolgen heeft voor uw schuldsaldoverzekering?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 27.09.2022

Onderhandse schenking registreren: nieuwe en strengere regels!

Als u schenkt via een hand- of bankgift, dan betaalt u geen schenkbelasting. Als de schenker daarna binnen de risicotermijn (drie jaar, vijf jaar in het Waals gewest) overlijdt, dan is er wel erfbelasting verschuldigd, tenzij u de schenking vóór het overlijden vrijwillig registreert. Heel wat mensen bereiden daarom de documenten om de schenking te registreren alvast voor. De fiscus hanteert nu echter strengere vereisten voor de registratie van de schenkingsdocumenten.
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 27.09.2022

Eigen gelden eigen houden: een kwestie van bewijs

Echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel hebben naast hun gemeenschappelijke vermogen ook een eigen vermogen. Welke goederen precies eigen zijn, en hoe u dit moet bewijzen, is wel vaker het voorwerp van discussie. Bovendien zal het gemeenschappelijke of eigen karakter bij een overlijden ook een impact hebben op de erfbelasting. Waarop moet u te letten om het eigen karakter van uw goederen te vrijwaren? Hoe kunt u als langstlevende ten aanzien van de fiscus aantonen dat goederen eigen zijn? Wat zijn anders de gevolgen op het vlak van de erfbelasting?
Lees meer

BELEGGEN - 27.09.2022

Wat is er met de holdings aan de hand?

Eind 2021 leek het of een aantal Belgische holdings zowat de absolute beurslievelingen waren geworden. Hoewel we sinds de zomer van 2022 een licht herstel zien, zijn de koersen van die holdings in 2022 fors teruggevallen. Zijn deze holdings vandaag, na corona en in een klimaat van stijgende rente, nog steeds uw aandacht als belegger waard?
Lees meer
Financieel & bankzaken

Meest gelezen tips & adviezen

AUTO EN TRANSPORT - LEASING - 24.08.2022

Hoe wordt meerwaarde op doorverkoop gerente auto belast?

Wanneer uw vennootschap de auto die ze u ter beschikking stelt met winst verkoopt, is die winst belastbaar. Hoe moet die belastbare winst berekend worden en hoe zit het wanneer u de auto eerst geleased of gerent heeft en pas gekocht heeft door bij het einde van de lease- of rentingtermijn de optie te lichten?
Lees meer

SCHENKING - BEHOUD CONTROLE - 19.08.2022

Schenken met voorbehoud van vruchtgebruik nu beperkt(er)?

Door de nieuwe wetgeving inzake vruchtgebruik is schenken met voorbehoud vaak minder interessant geworden. Hoe komt dat en in welke situaties kiest u het best voor (bijkomende) alternatieven?
Lees meer

ONROEREND GOED - GESPLITSTE AANKOOP - 02.09.2022

Gesplitste aankoop van vastgoed samen met uw kinderen

Wenst u uw geld in vastgoed te beleggen, dan overweegt u misschien wel om het pand dat u op het oog heeft samen aan te kopen met uw kinderen. Een gesplitste aankoop kan fiscaal interessant zijn. Waarop letten bij een dergelijke transactie?
Lees meer