Financieel & bankzaken

Recent toegevoegde tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - BELEGGEN - 26.10.2020

Is uw DBI-bevek wel 100% DBI-proof?

DBI-bevek. Een DBI-bevek is een fonds dat belegt in aandelen en waarbij het overgrote deel (90% à 100%) van de uitgekeerde dividenden en de meerwaarde bij verkoop niet belast wordt. Een gewoon beleggingsfonds geniet dat voordeel niet. Vandaar dat een DBI-bevek aangeprezen wordt door bankiers om de opgepotte reserves (liquidatiereserves) in te beleggen. Momenteel zijn er al 25 DBI-beveks op de markt. ...
Lees meer

ERVEN & SCHENKEN - SCHENKINGSRECHTEN - 26.10.2020

Kaasroute tot 1 december of later?

Afschaffing kaasroute. Een wetsvoorstel voorziet dat vanaf 1 december 2020 buitenlandse notariële akten die de titel vormen voor een schenking van roerende goederen door een Belgische rijksinwoner, verplicht geregistreerd zullen moeten worden. Concreet betekent dit dat wie een schenking van roerende goederen doet in Nederland, die moet registreren in België en dus toch schenkbelasting daarop zal moeten betalen vanaf 1 december. Inmiddels werd de verplichte registratie van buitenlandse notariële akten door Belgische rijksinwoners bevestigd in het regeerakkoord van de Vivaldi-regering. Let wel, tot en met 30 november is een schenking in Nederland nog mogelijk zonder schenkbelasting te betalen. ...
Lees meer

FINANCIEEL - FISCAAL - 20.10.2020

Nieuwe modaliteiten voor win-winlening

In het kader van de win-winlening kunnen ondernemers, ook artsen/tandartsen dus, uit het Vlaams gewest relatief goedkoop geld lenen bij particulieren, terwijl die laatsten er een belastingvermindering voor krijgen. De modaliteiten hieromtrent (o.a. duur en bedrag) werden begin oktober 2020 gewijzigd. In welke zin?
Lees meer

SCHENKING - SCHENKINGSRECHTEN - 20.10.2020

Een verzekering is goedkoper dan schenkingsrechten!

U wilt een schenking doen aan bv. uw zoon, maar u zit met de ‘driejarige termijn’ in uw maag. Om de successierechten te vermijden kunt u schenkingsrechten betalen, maar wist u dat er ook een goedkopere oplossing bestaat? Hoe zit dat?
Lees meer

BELEGGEN - RENDEMENT - 20.10.2020

Waarom beleggers van Tak veranderen?

Om een mooi kapitaal op te bouwen voor later, kiezen beleggers in levensverzekeringen meer en meer voor Tak 23-contracten in plaats van voor Tak 21-contracten. Waarom doen ze dat? Wat is het verschil? Hoe zit dat fiscaal?
Lees meer

FACTORING - 13.10.2020

Coronacrisis: uw liquiditeitspositie verbeteren via factoring?

Over voldoende cash of kredietlijnen beschikken is vandaag in volle coronacrisis belangrijker dan ooit. Sommige bedrijven zitten aan het plafond van hun bestaande bankkredieten. Kan factoring dan een oplossing bieden? Wat zijn dan de voornaamste aandachtspunten? Hoewel factoring reeds lang bestaat en vrij goed ingeburgerd is, staan een aantal ondernemers er toch nog argwanend tegenover en beschouwen zij factoring ten onrechte als omslachtig, weinig flexibel en duur. Is dat wel terecht?
Lees meer
Financieel & bankzaken

Meest gelezen tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - BEZOLDIGING - 27.08.2020

Niet-opgenomen loon boeken op rc of toe te rekenen kost?

Door de coronacrisis zit uw vennootschap wat krap bij kas en u neemt dan ook de rest van het jaar uw loon (deels) niet op, maar u boekt het op uw rekening-courant (rc). Een collega beweert echter dat u dat beter anders doet. Klopt dat?
Lees meer

BELEGGINGEN - 10.09.2020

Liquiditeiten vennootschap beleggen: alternatieven voor DBI-bevek?

Voor de opgepotte (liquidatie)reserves die u binnen uw vennootschap belegt, raadt uw bankier u omwille van de fiscale voordelen bijna systematisch een DBI-bevek aan. Wat zijn daarbij de aandachtspunten? Is zo’n DBI-bevek wel altijd 100% ‘DBI-proof’? Welke mogelijk interessante alternatieven bestaan er?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - BELEGGEN - 27.08.2020

Fiscaal vriendelijk beleggen in Vlaamse kmo’s

De Vlaamse regering wil spaargeld activeren door een Welvaartsfonds. Hoe werkt dat precies? Wat kunt u ervan verwachten? Hoe zit dat met het fiscaal voordeel? En is het wel interessant?
Lees meer

Cookiebeleid