Financieel & bankzaken

Recent toegevoegde tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT - 16.04.2021

10,20% interesten op uw rc-schuld: hoog tijd voor actie?

Heeft u een zgn. rekening-courant-schuld bij uw vennootschap, dan wordt u privé belast op een duur voordeel gratis lening. Hoe kunt u dit in de toekomst vermijden en waarop moet u dan zeker letten?
Lees meer

BANK - LENING - 14.04.2021

Recht op korting bij de bank voor een energiezuinige woning

In het nieuws kwam dat sommige banken korting geven op woonkredieten voor de aankoop van een energiezuinige woning. Hoe zit dat precies? Op basis van welke andere elementen kan de koper proberen om korting te krijgen?
Lees meer

BELASTINGEN - AANGIFTE - 08.04.2021

Laat geen fiscale voordelen liggen als privébelegger!

Nog enkele maanden en het is weer tijd om uw aangifte personenbelasting in te vullen. Maar weet u welke beleggingen van 2020 u een belastingvermindering opleveren en welke codes u dan moet invullen in uw volgende aangifte?
Lees meer

BELEGGEN - RENDEMENT - 08.04.2021

Uw ‘notes’ belast bij verkoop?

Even opfrissen. Door de lage rente leveren spaarrekeningen en termijnrekeningen bijna zo goed als niets op. Ook bij obligaties in euro is de rente heel laag. Daarom bevatten heel wat beleggingsportefeuilles ook zgn. notes of gestructureerde producten van het obligatietype, die door bankiers vaak als alternatief aangeboden worden. De rente daarop is niet vast en is afhankelijk van onderliggende activa (bv. een munt, de rente, een beursindex, enz.). Op die variabele rente betaalt u 30% roerende voorheffing (rv) en doorgaans krijgt u uw kapitaal terug op de eindvervaldag. Maar er zijn ook notes zonder kapitaalgarantie. ...
Lees meer

VERMOGENSPLANNING - 06.04.2021

Overlijden medeaandeelhouder: maak vooraf goede afspraken

Vermogensplanning is gemoedsrust creëren, op familiaal, fiscaal en professioneel vlak. Als u met professionele partners samenwerkt in de vorm van een vennootschap, dan maakt u met hen het best afspraken over doemscenario’s, zoals een overlijden. Hoe pakt u dat aan? Over welke punten kunt u afspraken maken? Wat is de impact van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)?
Lees meer

SCHENKING - 06.04.2021

Als gehuwde alleen schenken?

Kunt u als gehuwde schenken zonder dat uw partner tussenkomt of heeft u zijn toestemming nodig? Maakt uw huwelijksvermogensstelsel daarbij een verschil? Kunt u een woning die uw exclusieve eigendom is zomaar wegschenken? Welke stappen kunt u ondernemen als uw partner zich tegen de voorgenomen schenking verzet? Hoe pakt u de zaken aan als u zich zelf tegen een schenking wilt verzetten? Gelden dezelfde regels als u (wettelijk) samenwoont?
Lees meer
Financieel & bankzaken

Meest gelezen tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - INTERESTEN - 28.01.2021

Hoeveel interesten vragen op rc-tegoed?

Heeft u een rekening courant (rc)-tegoed, dan mag u zich daarvoor een marktconforme interest toekennen. Sinds het zomerakkoord bestaan daar echter regels voor. Hoeveel bedraagt het tarief voor 2020 en 2021?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT - 29.03.2021

Dure rc-schuld omzetten in goedkope lening met vaste looptijd!

Nu hij 2020 afsluit, wijst uw boekhouder u erop dat u door uw hoge rekening-courantschuld een hoog privé belastbaar voordeel gratis lening heeft. Hij stelt daarom voor om deze om te zetten in een lening met vaste looptijd. Goed idee?
Lees meer

SUCCESSIERECHTEN - SUCCESSIEPLANNING - 25.01.2021

Beter 99% dan 100% van de gezinswoning?

Soms is het beter om ervoor te zorgen dat de langstlevende partner via hetkeuzebeding in het huwelijkscontract of via een testament slechts 99% erft van de gezinswoning in plaats van 100%. Waarom is dat?
Lees meer