Financieel & bankzaken

Recent toegevoegde tips & adviezen

KLEINE VENNOOTSCHAPPEN - 26.01.2023

Beoordeling groottecriteria vennootschap na wijziging op niveau van verbondenheid

Om te beoordelen of een vennootschap als klein aangemerkt kan worden, wordt rekening gehouden met de vraag of de betrokken vennootschap al dan niet verbonden is aan andere vennootschappen, aangezien de groottecriteria op geconsolideerde basis beoordeeld worden. Wanneer een vennootschap haar verbondenheid met andere vennootschappen verliest, kan dat een impact hebben op haar omvang. De CBN heeft daarvoor reeds duidelijke richtlijnen verstrekt (CBN-advies 2017/10) . Onlangs werden die echter in vraag gesteld door het hof van beroep te Gent.
Lees meer

REORGANISATIE - 26.01.2023

Belaste reorganisatie: hoe verwerken in uw aangifte vennootschapsbelasting?

Een reorganisatie die niet gebeurt wegens doorslaggevende niet-fiscale motieven is belastbaar. De fiscale gevolgen en de boekhoudkundige verwerking van zo’n belaste reorganisatie verloopt echter niet parallel. Hoe springt u daarmee om in uw aangifte vennootschapsbelasting?
Lees meer

ERVEN EN SCHENKEN - SUCCESSIERECHTEN - 25.01.2023

Vrijgezel en fiscale successieplanning via de ouders?

Als een vrijgezel overlijdt, dan betalen de broers en de zussen 55% tot 65% erfbelasting. U kunt dat fiscaal optimaliseren via een omweg langs de ouders als die nog leven. Maar hoe doet u dat zonder dat er sprake is van fiscaal misbruik?
Lees meer

SUCCESSIERECHTEN - AANGIFTE - 20.01.2023

Meer buitenlandse successierechten verrekenbaar!

Heeft u bezittingen in het buitenland, dan moeten daarop bij uw overlijden meestal ook successierechten betaald worden. Mogen deze in mindering gebracht worden van de Belgische successierechten? Er is goed nieuws op dit gebied...
Lees meer

BELEGGEN - INTERESTEN - 20.01.2023

Uw spaargeld beleggen bij de Deposito- en Consignatiekas?

In diverse media kon u onlangs lezen dat u sinds kort ook kunt sparen bij de overheid. Wat is het verschil met een ‘klassiek’ spaarboekje en een termijnrekening. Hoeveel bedraagt de interest? En hoe zit dat fiscaal gezien?
Lees meer

BELEGGEN - 20.01.2023

ELTIF: fiscaal vriendelijk beleggen in de reële economie

Sinds 7 februari 2022 (wet van 21.01.2022) heeft België een belastingregime ingevoerd voor de fiscale behandeling voor Europese langetermijnbeleggingsinstellingen (European Long Term Investment Fund of ELTIF). Deze gereglementeerde beleggingsvennootschappen laten Belgische en buitenlandse beleggers toe om fiscaal vriendelijk te investeren in de reële economie.
Lees meer
Financieel & bankzaken

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 02.11.2022

Leasing en renting in het licht van de ‘vergroening’

U bent van plan om op korte termijn een nieuwe auto aan te schaffen voor uw vennootschap. Uw vennootschap zou die niet kopen, maar leasen of renten. Wat zijn de fiscale verschillen tussen beide opties, in het algemeen en in het licht van de zgn. vergroening van de autofiscaliteit in het bijzonder?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - OPVOLGING - 14.11.2022

Een opvolgscenario in uw BV of NV?

Als u de statuten van uw vennootschap nog moet aanpassen tegen eind 2023, denk dan ook aan een opvolgscenario voor het geval u defungeert. Wat is dat precies en wat is het grote verschil tussen een NV en een BV bij zo’n opvolgscenario?
Lees meer

BELASTINGEN - INTERESTEN - 12.01.2023

Hoeveel interesten mag u in 2023 toekennen op een rekening-couranttegoed?

Heeft uw baas een rekening-couranttegoed (rc-tegoed), dan mag u hem daarvoor een marktconforme interest toekennen. Sinds het zomerakkoord bestaan daar echter regels voor. Hoeveel bedraagt het tarief? En wat zijn de spelregels?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app