Financieel & bankzaken - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

PENSIOEN - 27.02.2020

Een hogere premie voor uw VAPZ?

Het VAPZ is zowat de meest interessante pensioenspaarformule op de markt. Misschien is het u ook al opgevallen dat het premieborderel van de verzekeraar voor uw VAPZ elk jaar een licht hogere premie vermeldt. Hoe werkt dat precies? Bent u ook verplicht om elk jaar een hogere premie te betalen? Kunt u een nog groter fiscaal voordeel genieten door te opteren voor een sociaal VAPZ? Is dat ook interessant?
Lees meer

GENERATIESPRONG - 14.01.2020

Gedeeltelijke erfenissprong: nu ook mogelijk in het Waals gewest

In navolging van het Vlaams gewest (decreet van 06.07.2018) , heeft nu ook het Waals gewest een regeling ingevoerd op grond waarvan een kind geërfde goederen belastingvrij kan doorschenken aan de eigen kinderen. Wat zijn de voorwaarden voor deze belastingvrije doorschenking in Wallonië en wat zijn de verschillen met de Vlaamse variant?
Lees meer

FINANCIERING - 18.12.2019

Overnamefinanciering met superdividend: opgelet voor nieuwe balans- en liquiditeitstest

Een overname is een complex en tijdrovend proces. Parallel daarmee moet de transactie ook nog gefinancierd worden. Wat zijn de aandachtspunten bij het structureren van een bankfinanciering? Om de financiering deels te laten dragen door het overnametarget (‘debt push-down’) wordt onder meer vaak gebruikgemaakt van een ‘superdividend’. Beperkt de hervorming van het vennootschapsrecht uw mogelijkheid om die techniek ook in de toekomst te gebruiken?
Lees meer

BELEGGEN - 26.11.2019

Obligaties zonder rating?

De laatste weken kwamen heel wat obligaties zonder rating op de markt, van debiteuren zoals Renewi, Bekaert of Gimv. Is het daarmee altijd uitkijken geblazen?
Lees meer

BELEGGEN - 26.11.2019

‘Papieren’ vastgoed terecht populair?

Wie vandaag moet leven van de opbrengst van zijn kapitaal, keert met obligaties van een kale reis terug. Mede daarom is beleggen in vastgoed de laatste jaren nog populairder geworden. Wat zijn dan de voor- en nadelen van beursgenoteerd vastgoed, de zgn. GVV’s, t.o.v. een rechtstreekse investering in ‘bakstenen’. Met welke aandachtspunten moet u zoal rekening houden? Hoe veilig is zo’n belegging?
Lees meer

BELEGGEN - EFFECTENTAKS - 05.11.2019

De zgn. effectentaks werd vernietigd!

Effectentaks? Misschien zegt die taks u niet veel en dat is ook niet zo verwonderlijk. Immers, die jaarlijkse taks van 0,15% moet enkel betaald worden door wie effectenrekeningen heeft met een gemiddelde waarde (over een bepaalde referteperiode) van minstens € 500.000. Ingevoerd in 2018 en nu alweer ‘afgevoerd’. Deze taks was inderdaad voor het eerst verschuldigd voor 2018. De aangifte ervan moest gebeuren samen met de privéaangifte voor inkomstenjaar 2018 (aanslagjaar 2019), dus normaal gezien uiterlijk op 05.11.2019 en de betaling moest uiterlijk op 31.08.2019 uitgevoerd zijn. Tegen deze taks werd echter een vernietigingsberoep ingediend bij het Grondwettelijk Hof, dat stelde dat deze effectentaks het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie schendt! De taks wordt daarom afgeschaft (GwH, arrest nr 138/2019, 17.10.2019) . ...
Lees meer
Financieel & bankzaken - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

FINANCIERING - 18.12.2019

Overnamefinanciering met superdividend: opgelet voor nieuwe balans- en liquiditeitstest

Een overname is een complex en tijdrovend proces. Parallel daarmee moet de transactie ook nog gefinancierd worden. Wat zijn de aandachtspunten bij het structureren van een bankfinanciering? Om de financiering deels te laten dragen door het overnametarget (‘debt push-down’) wordt onder meer vaak gebruikgemaakt van een ‘superdividend’. Beperkt de hervorming van het vennootschapsrecht uw mogelijkheid om die techniek ook in de toekomst te gebruiken?
Lees meer

GENERATIESPRONG - 14.01.2020

Gedeeltelijke erfenissprong: nu ook mogelijk in het Waals gewest

In navolging van het Vlaams gewest (decreet van 06.07.2018) , heeft nu ook het Waals gewest een regeling ingevoerd op grond waarvan een kind geërfde goederen belastingvrij kan doorschenken aan de eigen kinderen. Wat zijn de voorwaarden voor deze belastingvrije doorschenking in Wallonië en wat zijn de verschillen met de Vlaamse variant?
Lees meer

PENSIOEN - 27.02.2020

Een hogere premie voor uw VAPZ?

Het VAPZ is zowat de meest interessante pensioenspaarformule op de markt. Misschien is het u ook al opgevallen dat het premieborderel van de verzekeraar voor uw VAPZ elk jaar een licht hogere premie vermeldt. Hoe werkt dat precies? Bent u ook verplicht om elk jaar een hogere premie te betalen? Kunt u een nog groter fiscaal voordeel genieten door te opteren voor een sociaal VAPZ? Is dat ook interessant?
Lees meer

Cookiebeleid