Financieel & bankzaken - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 09.07.2020

Corona update: betalingsuitstel kredieten verlengd tot 31 december 2020!

Bij het begin van de coronacrisis werden er door de financiële sector concrete afspraken gemaakt omtrent een betalingsuitstel tot 31 oktober 2020 voor ondernemingskredieten en woonkredieten. Deze regeling wordt nu met twee maanden verlengd tot 31 december.
Lees meer

BELEGGEN - 30.06.2020

Zijn aandelen nu goedkoop?

Bijna dagelijks wordt u als belegger geconfronteerd met experts die stellen dat aandelen momenteel duur of integendeel net goedkoop zijn. Wat is daar precies van aan?
Lees meer

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 25.06.2020

Verlenging steunmaatregelen tot 31.12.2020!

Welke steunmaatregelen? Op 06.03.2020 kondigde de FOD Financiën een aantal steunmaatregelen aan voor vennootschappen die daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus. Concreet kon men vragen om een afbetalingsplan, een vrijstelling van nalatigheidsinteresten of een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling voor de schulden inzake bedrijfsvoorheffing, btw en vennootschapsbelasting . Aanvankelijk was voorzien dat deze steunmaatregelen van toepassing zouden zijn tot en met 30.06.2020. Deze termijn wordt nu verlengd tot en met 31.12.2020. ...
Lees meer

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 22.06.2020

Fiscaal vriendelijk beleggen in Vlaamse kmo’s

De Vlaamse regering wil spaargeld activeren door een Welvaartsfonds. Hoe werkt dat precies? Wat kunt u ervan verwachten? Hoe zit dat met het fiscaal voordeel? En is het wel interessant?
Lees meer

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 11.06.2020

Extra liquiditeiten aantrekken via versoepelde win-winlening

Door de coronacrisis heeft uw vennootschap misschien behoefte aan bijkomende liquiditeiten. Als u daarvoor niet terechtkunt bij uw bank, dan kunt u als Vlaamse kmo ook extra zuurstof verkrijgen via een achtergestelde win-winlening. De Vlaamse overheid heeft nu een tijdelijke uitbreiding van de voordelen aangekondigd. Om welke versoepelingen gaat het en komt uw vennootschap hiervoor in aanmerking?
Lees meer

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 11.06.2020

Extra liquiditeiten aantrekken via versoepelde win-winlening

Sinds 1 januari 2006 worden particulieren uit het Vlaams gewest aangemoedigd om achtergestelde leningen te verstrekken aan Vlaamse kmo’s. De Vlaamse overheid heeft nu een tijdelijke uitbreiding van de voordelen aangekondigd. Om welke versoepelingen gaat het en komt uw vennootschap hiervoor in aanmerking?
Lees meer
Financieel & bankzaken - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

BELEGGEN - 30.06.2020

Zijn aandelen nu goedkoop?

Bijna dagelijks wordt u als belegger geconfronteerd met experts die stellen dat aandelen momenteel duur of integendeel net goedkoop zijn. Wat is daar precies van aan?
Lees meer

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 25.06.2020

Verlenging steunmaatregelen tot 31.12.2020!

Welke steunmaatregelen? Op 06.03.2020 kondigde de FOD Financiën een aantal steunmaatregelen aan voor vennootschappen die daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus. Concreet kon men vragen om een afbetalingsplan, een vrijstelling van nalatigheidsinteresten of een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling voor de schulden inzake bedrijfsvoorheffing, btw en vennootschapsbelasting . Aanvankelijk was voorzien dat deze steunmaatregelen van toepassing zouden zijn tot en met 30.06.2020. Deze termijn wordt nu verlengd tot en met 31.12.2020. ...
Lees meer

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 22.06.2020

Fiscaal vriendelijk beleggen in Vlaamse kmo’s

De Vlaamse regering wil spaargeld activeren door een Welvaartsfonds. Hoe werkt dat precies? Wat kunt u ervan verwachten? Hoe zit dat met het fiscaal voordeel? En is het wel interessant?
Lees meer

Cookiebeleid