Financieel & bankzaken - Bankzaken

Recent toegevoegde tips & adviezen

BANK - BETALING - 03.09.2020

Nieuwe spelregels voor online betalingen!

Een nieuwe Europese richtlijn wordt sinds 25 augustus 2020 geleidelijk ingevoerd zodat tegen 1 januari 2021 consumenten beter beschermd zijn als ze online iets aankopen en betalen. Hoe zit dat en wat moet u als ondernemer doen?
Lees meer

FINANCIEEL - VARIA - 22.06.2020

De zorgvolmacht met twee snelheden?

Zorgvolmacht. Via een zgn. zorgvolmacht geeft iemand aan een vertrouwenspersoon (bv. zijn partner of kinderen) een volmacht om zijn vermogen te beheren ingeval hij later onbekwaam wordt (bv. in coma na een ongeluk, dementie, enz.). Twee snelheden. U kunt de zorgvolmacht echter ook onmiddellijk laten ingaan i.p.v. pas als u onbekwaam wordt. Om praktische redenen wordt er steeds vaker een combinatie van beide uitgewerkt in de zorgvolmacht. ...
Lees meer

BANK - LENING - 05.05.2020

Ook uitstel voor aflossing krediet voor een beroepspand?

Particulieren kunnen uitstel krijgen voor de hypothecaire lening op hun enige woning en ook bedrijven kunnen bij de bank een uitstel aanvragen voor hun bedrijfskredieten. Valt een lening voor een beroepsmatig gebruikt pand daar dan ook onder en is dat uitstel vragen sowieso wel altijd de beste piste?
Lees meer

ACTUALITEIT - FINANCIEEL & BANKZAKEN - 10.04.2020

Coronacrisis: betalingsuitstel voor ondernemingskredieten!

Om ondernemingen die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zitten, wat meer ademruimte te geven, heeft de financiële sector in een charter van 31.03.2020 concrete afspraken gemaakt omtrent een betalingsuitstel voor ondernemingskredieten. Wat moet u hierover weten? Wanneer komt uw vennootschap hiervoor in aanmerking?
Lees meer

BANK - LENING - 10.04.2020

Betalingsuitstel ondernemingskredieten!

Mogelijkerwijze kunt ook u als ondernemer uw beroepsmatige leningen momenteel moeilijk terugbetalen. Gelukkig zijn er sinds 31 maart 2020 regels voor een betalingsuitstel uitgewerkt. Eens kijken hoe dat zit...
Lees meer

BANK - LENING - 06.04.2020

Betalingsuitstel mogelijk voor woonkredieten tot 31 oktober!

Heel wat particulieren zijn tijdelijk werkloos of hebben hun zaak moeten sluiten en zien dus hun inkomsten fors dalen, terwijl ze ondertussen wel nog altijd hun woonlening moeten aflossen! Gelukkig is er daarvoor nu ook een uitstelregeling...
Lees meer
Financieel & bankzaken - Bankzaken

Meest gelezen tips & adviezen

BANK - BETALING - 03.09.2020

Nieuwe spelregels voor online betalingen!

Een nieuwe Europese richtlijn wordt sinds 25 augustus 2020 geleidelijk ingevoerd zodat tegen 1 januari 2021 consumenten beter beschermd zijn als ze online iets aankopen en betalen. Hoe zit dat en wat moet u als ondernemer doen?
Lees meer

Cookiebeleid