Financieel & bankzaken - Beleggen

Recent toegevoegde tips & adviezen

BELEGGEN - 02.04.2020

Holdings: alternatief voor een fonds?

De kostenstructuur van de meeste holdings ligt vaak veel lager dan die van een beleggingsfonds. Wat zijn de andere voordelen van het beleggen in holdings? Hoe maakt u uw keuze uit het ruime aanbod aan holdings? Wat is daarbij het belang van het disagio? Welke Belgische holdings zijn voor u als belegger interessant?
Lees meer

BELEGGEN - 02.04.2020

Obligaties: BBB boven?

Tegenwoordig maken obligaties met een BBB-rating meer dan 50% uit van de markt van ‘investment grade’-papier. Is dat een probleem? Waarop moet u bij een aankoop letten?
Lees meer

BELEGGEN - INTERESTEN - 27.03.2020

Welke opties heeft u als u wilt sparen en niet beleggen?

Door de coronacrisis wilt u een deel van uw vermogen risicoloos aan de kant zetten. Wat zijn dan de mogelijkheden en wat brengt het op (spaarrekening, termijnrekening, spaarverzekering, cashfonds)? Hoe zit dat fiscaal?
Lees meer

BELEGGINGEN - 26.03.2020

Uw vennootschap belegt nogal dynamisch?

Even verder lezen dan... Zoals u weet moet u de statuten van uw vennootschap aanpassen aan het nieuwe vennootschapsrecht tegen uiterlijk 31.12.2023. Als u de statuten om een andere reden eerder wilt wijzigen, moet u meteen ook die aanpassing doen. Doel afstemmen op uw beleggingsgedrag. Een van de verplicht in de statuten te vermelden zaken is het doel, tegenwoordig het ‘voorwerp’, van uw vennootschap. U omschrijft dit voorwerp het best redelijk ruim, met een zgn. vangnetclausule voor verrichtingen die buiten de kernactiviteit(en) van de vennootschap vallen, bv. het beleggen van de gelden van de vennootschap. ...
Lees meer

BUITENLAND - 23.03.2020

Belastingkrediet voor Franse (en andere buitenlandse) dividenden

Beleggers kunnen in bepaalde omstandigheden recht hebben op een verrekening van buitenlandse bronheffing. Dat bevestigde het hof van beroep te Antwerpen recent nog een keer in verband met dividenden van Franse oorsprong (Antwerpen, 17.12.2019) . Voorlopig wijzigt er echter weinig in de praktijk omdat de fiscale Administratie (opnieuw) wacht op het Hof van Cassatie. Wat onderneemt u intussen het best om uw rechten veilig te stellen?
Lees meer

BELEGGEN - FONDSEN - 16.03.2020

Duurzaam beleggen: waarop letten?

Volgens uw bankier belegt u met ESG-beleggingen (Environmental, Social and Governance; ESG-label) op een duurzame manier en haalt u daarmee bovendien een goed rendement. Wat houdt dat nu precies in? En hoe wordt u belast?
Lees meer
Financieel & bankzaken - Beleggen

Meest gelezen tips & adviezen

ONROEREND GOED - 14.01.2020

Vastgoed kopen om uw pensioen aan te vullen met een vast en geïndexeerd inkomen

Nu obligaties nauwelijks nog iets opbrengen, overwegen veel zelfstandigen en bedrijfsleiders om te beleggen in onroerend goed, om zo een bijkomend inkomen te genieten zodra ze met pensioen zijn. Hoe kiest u dan het ideale pand om te verhuren? Hoe berekent u uw netto-opbrengsten? Met welke kosten en belasting moet u daarbij zoal rekening houden?
Lees meer

BELEGGEN - 07.01.2020

Hoe hard blinkt goud?

U overweegt om een stukje van uw portefeuille in goud te beleggen. Is dat vandaag de dag (nog altijd) een goed idee? Welke mogelijkheden heeft u om in goud te beleggen? Hoe zit dat fiscaal? Hoe anoniem is goud nog?
Lees meer

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP - 27.01.2020

Liquidatiereserves uitkeren of een VVPR-bis-dividend?

Op de komende jaarvergadering over het boekjaar 2019 zullen veel vennootschappen de liquidatiereserve van het boekjaar 2014 kunnen uitkeren met een roerende voorheffing (rv) van maar 5%. Wat met de uitkering van andere liquidatiereserves en waarom is een VVPR-bis-dividend soms beter?
Lees meer

Cookiebeleid