Financieel & bankzaken - Beleggen

Recent toegevoegde tips & adviezen

BELEGGEN - AANDELEN - 10.02.2020

Belgische (achtergebleven) aandelen met een fiscaal voordeel

Het voorbije jaar was een schitterend beursjaar, maar Belgische aandelen zijn toch achtergebleven. Is dit dan een goed koopmoment voor Belgische aandelen, die ook een fiscaal voordeel hebben tegenover buitenlandse aandelen?
Lees meer

MEERWAARDEN - 03.02.2020

Ruiltransacties: boekhoudkundige en fiscale behandeling?

Op 4 december 2019 heeft de Commissie voor Boekhoudkundige Normen een advies (CBN-advies 2019/15) uitgevaardigd inzake de aanschaffingswaarde van een actiefbestanddeel verkregen in ruil voor een tegenprestatie anders dan in geld, incl. het verrichten van een dienst. Gelet op de waarderingsdiscussies die zich met de fiscus wel eens voordoen, is deze administratieve duiding meer dan welkom. Wat zijn de boekhoudkundige regels en hoe werken ze fiscaal gezien door?
Lees meer

BELEGGEN - 28.01.2020

Een ‘high yield’-fonds?

Waarop moet u zoal letten als uw bankier u voor het obligatiegedeelte van uw portefeuille een ‘high yield’-fonds aanraadt, omdat andere obligaties toch ‘niets opbrengen’?
Lees meer

BELEGGEN - 28.01.2020

Uw portefeuillebeheerder doorgelicht

De Belgische beurs sloot 2019 af met een winst van 25%. Een schril contrast met de prestatie van een jaar eerder. De rest van de aandelenbeurzen deed het door de band genomen ook goed tot zeer goed. Met obligaties viel er – tegen de verwachting in – zelfs toch weer wat geld te verdienen. Ook het goud was in goeden doen. Kortom, iedereen winnaar en een ‘grand cru’-jaar voor beleggers?
Lees meer

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP - 27.01.2020

Liquidatiereserves uitkeren of een VVPR-bis-dividend?

Op de komende jaarvergadering over het boekjaar 2019 zullen veel vennootschappen de liquidatiereserve van het boekjaar 2014 kunnen uitkeren met een roerende voorheffing (rv) van maar 5%. Wat met de uitkering van andere liquidatiereserves en waarom is een VVPR-bis-dividend soms beter?
Lees meer

BELEGGEN - FONDSEN - 21.01.2020

Opletten voor de fiscaliteit van gemengde fondsen!

‘Gemengde fondsen’ zijn momenteel heel populair en worden het meest verkocht. Maar hoe zit het precies met hun fiscaliteit? Wanneer worden meerwaarden belast? Hoe worden die meerwaarden berekend?
Lees meer
Financieel & bankzaken - Beleggen

Meest gelezen tips & adviezen

VRIJGESTELDE RESERVES - 02.12.2019

Binnenkort uw vrijgestelde reserves mobiliseren tegen een gunsttarief?

In 2020 of 2021 kunt u bepaalde vrijgestelde reserves mobiliseren tegen een gunsttarief van 15%. De fiscus heeft daarover recentelijk ook een circulaire uitgebracht (Ci.RH. 2019/C/24, 19.03.2019) . Welke reserves komen in aanmerking en welke niet? Kunt u de gemobiliseerde reserves ook gebruiken om een liquidatiereserve aan te leggen? Als u de opgenomen reserves herinvesteert, geniet u een nog voordeliger tarief van 10%. Welke bijzondere regels gelden er voor die herinvestering?
Lees meer

BELASTINGEN - FINANCIËLE ACTIVA & BELEGGINGEN - 22.11.2019

Zijn inkomsten uit beleggingen belastbaar voor uw BV(BA)?

Zijn alle inkomsten die uw vennootschap verkrijgt uit beleggingen, onderworpen aan de vennootschapsbelasting of zijn er inkomsten die vrijgesteld worden? Zijn de kosten van die beleggingen dan fiscaal aftrekbaar voor uw vennootschap?
Lees meer

ONROEREND GOED - 14.01.2020

Vastgoed kopen om uw pensioen aan te vullen met een vast en geïndexeerd inkomen

Nu obligaties nauwelijks nog iets opbrengen, overwegen veel zelfstandigen en bedrijfsleiders om te beleggen in onroerend goed, om zo een bijkomend inkomen te genieten zodra ze met pensioen zijn. Hoe kiest u dan het ideale pand om te verhuren? Hoe berekent u uw netto-opbrengsten? Met welke kosten en belasting moet u daarbij zoal rekening houden?
Lees meer

Cookiebeleid