Financieel & bankzaken - Leningen & kredieten

Recent toegevoegde tips & adviezen

FINANCIEEL - 12.04.2023

Staatswaarborg bank ook voor uw BV?

Staatswaarborg. Als een Belgische bank failliet zou gaan, garandeert het Garantiefonds de terugbetaling van deposito’s bij banken uit een EER-lidstaat, van beleggingstegoeden bij Belgische beleggingsondernemingen en van Tak 21-levensverzekeringen bij Belgische verzekeringsmaatschappijen tot in totaal € 100.000 per persoon en per bank. Aangezien het maximaal per bank gerekend wordt, doet u er goed aan om spaartegoeden van meer dan € 100.000 over verschillende banken te spreiden. ...
Lees meer

ACTUALITEIT - EENMANSZAKEN - 17.02.2023

Investeren met eigen middelen fiscaal voordeliger dan lenen?

Het belastingkrediet (BK) voor eenmanszaken is van toepassing als u met eigen middelen investeert. Toch wordt het in de praktijk weinig toegepast omdat de berekening ervan niet eenvoudig is en het voordeel beperkt zou zijn. Terecht?
Lees meer

BELASTINGEN - INTERESTEN - 12.01.2023

Hoeveel interesten mag u in 2023 toekennen op een rekening-couranttegoed?

Heeft uw baas een rekening-couranttegoed (rc-tegoed), dan mag u hem daarvoor een marktconforme interest toekennen. Sinds het zomerakkoord bestaan daar echter regels voor. Hoeveel bedraagt het tarief? En wat zijn de spelregels?
Lees meer

BANK - LENING - 27.09.2022

Uitstel woonkrediet: effect op de schuldsaldoverzekering?

Wie door de torenhoge energiekosten kampt met betalingsproblemen, kan sinds 19.09.2022 onder bepaalde strikte voorwaarden een betalingsuitstel aanvragen voor zijn lopende hypothecaire lening. Hoe zit dat precies en wist u dat dit ook gevolgen heeft voor uw schuldsaldoverzekering?
Lees meer

BANK - KREDIET - 23.09.2022

Wanneer is uitstel mogelijk op uw hypothecair krediet?

Heeft u als particulier een lopend hypothecair krediet voor een woning, dan kennen de banken vanaf 01.10.2022 u mogelijk een betalingsuitstel toe. Hoe zit dat en wat zijn precies de voorwaarden?
Lees meer

BELASTINGEN - 09.06.2022

Lenen aan de bedrijfsleider: interestvoet voordeel alle aard voor 2021 is bekend

Als de vennootschap een renteloze lening toekent aan de bedrijfsleider (of aan een werknemer), dan wordt het voordeel forfaitair gewaardeerd. Ook wanneer er geen leningovereenkomst opgemaakt is, maar wanneer de bedrijfsleider via zijn rekening-courant geld opgenomen heeft, is er sprake van een belastbaar voordeel wanneer de verschuldigde rente lager ligt dan het rentetarief dat bij KB vooropgesteld wordt. De rentetarieven voor dergelijke voordelen van alle aard voor inkomstenjaar 2021 – aanslagjaar 2022 werden onlangs gepubliceerd. Wat gebeurt er dan wanneer de bedrijfsleider toch een rente betaalt, die echter lager ligt dan de forfaitaire waardering? Kan de bedrijfsleider dan bewijzen dat die rente toch marktconform is?
Lees meer
Financieel & bankzaken - Leningen & kredieten

Meest gelezen tips & adviezen

FINANCIEEL - 12.04.2023

Staatswaarborg bank ook voor uw BV?

Staatswaarborg. Als een Belgische bank failliet zou gaan, garandeert het Garantiefonds de terugbetaling van deposito’s bij banken uit een EER-lidstaat, van beleggingstegoeden bij Belgische beleggingsondernemingen en van Tak 21-levensverzekeringen bij Belgische verzekeringsmaatschappijen tot in totaal € 100.000 per persoon en per bank. Aangezien het maximaal per bank gerekend wordt, doet u er goed aan om spaartegoeden van meer dan € 100.000 over verschillende banken te spreiden. ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app