Financieel & bankzaken - Leningen & kredieten

Recent toegevoegde tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - INTERESTEN - 25.06.2020

Geen VAA gratis lening als u de marktrente betaalt?

Een bedrijfsleider betaalt interest op een lening bij zijn vennootschap. Volgens de fiscus is de interestvoet te laag en hij belast het verschil tussen de zgn. fictieve debetinterest en de betaalde interest als een voordeel alle aard (VAA). Wat vond de rechter daarvan?
Lees meer

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 11.06.2020

Interesten of aflossingen uitstellen of kwijtschelden?

Uw vennootschap heeft een (lening)schuld aan u. Wegens de coronacrisis zou u de betaling van interesten en/of een aflossing van de lening willen uitstellen of eventueel zelfs definitief kwijtschelden. Wat zijn daarvan de fiscale gevolgen?
Lees meer

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 11.06.2020

Uw vennootschap zelf financieren of via de bank?

Misschien zit ook uw vennootschap wegens de coronacrisis wat krap bij kas. Om de liquiditeitsproblemen op te lossen, vraagt u zich af of u dat het best via een lening bij de bank doet of privé? U heeft namelijk nog een goedgevuld spaarboekje dat nauwelijks iets opbrengt. Kunt u dat geld dan niet beter aan haar uitlenen? En waarop moet u dan letten?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - PRIVÉ BELASTBARE VOORDELEN - 02.06.2020

Lening voor uw vennootschap verder uitlenen aan u privé?

Een vennootschap gaat een lening aan bij de bank en leent dan het geld door aan haar bestuurder. De bestuurder betaalt daar interesten op maar tegen een lager tarief dan dat voor het voordeel gratis lening. Het verschil is volgens de fiscus belastbaar als voordeel alle aard (VAA). Wat vond de rechter daarvan?
Lees meer

FINANCIEEL - LENING - 20.05.2020

Familie uw vennootschap laten steunen tijdens de crisis

Door de coronacrisis kan uw vennootschap misschien wel extra kapitaal gebruiken en een zgn. win-winlening kan dan fiscaal interessant zijn als investeerder. De Vlaamse regering gaat de mogelijkheden daarvan nu uitbreiden. Hoe zit dat dan?
Lees meer

FINANCIEEL - WAARBORG - 20.05.2020

Waarborg voor uw vennootschapskrediet

De federale overheid voorziet een ‘coronawaarborg’ voor de banken als u een bedrijfskrediet nodig heeft. Wat is daarbij voor uw vennootschap van belang?
Lees meer
Financieel & bankzaken - Leningen & kredieten

Meest gelezen tips & adviezen

ONROEREND GOED - HUUR - 06.05.2020

Uitstel of kwijtschelding wegens corona?

Uw vennootschap krijgt door de coronacrisis uitstel voor de aflossing van een krediet, de huur van haar bedrijfspand, of ze moet bv. voor april en mei maar de helft van de huur betalen. Hoe zit dat fiscaal gezien?
Lees meer

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 11.06.2020

Uw vennootschap zelf financieren of via de bank?

Misschien zit ook uw vennootschap wegens de coronacrisis wat krap bij kas. Om de liquiditeitsproblemen op te lossen, vraagt u zich af of u dat het best via een lening bij de bank doet of privé? U heeft namelijk nog een goedgevuld spaarboekje dat nauwelijks iets opbrengt. Kunt u dat geld dan niet beter aan haar uitlenen? En waarop moet u dan letten?
Lees meer

BANK - LENING - 06.04.2020

Betalingsuitstel mogelijk voor woonkredieten tot 31 oktober!

Heel wat particulieren zijn tijdelijk werkloos of hebben hun zaak moeten sluiten en zien dus hun inkomsten fors dalen, terwijl ze ondertussen wel nog altijd hun woonlening moeten aflossen! Gelukkig is er daarvoor nu ook een uitstelregeling...
Lees meer

Cookiebeleid