Financieel & bankzaken - Leningen & kredieten

Recent toegevoegde tips & adviezen

BANK - LENING - 20.11.2023

De eerste jaren een laag inkomen: toch een lening?

Stel, voor een kandidaat-koper liggen de maandlasten van een gewone hypothecaire lening de eerste jaren te hoog. Het kan bv. gaan om een arts die stage loopt, een beginnende ondernemer of een koper die simpelweg nog middelen wil investeren in de inrichting. Kan hij dan toch een lening verkrijgen?
Lees meer

FINANCIEEL - LENING - 07.11.2023

Dossierkosten hypothecair krediet goedkoper vanaf 2024

Kosten hypothecair krediet. Wilt u een hypothecaire lening afsluiten, dan komen daar heel wat extra kosten bij kijken. Behalve de kosten van de notaris, de registratierechten en eventueel premies voor de schuldsaldoverzekering, zijn er ook nog de dossierkosten van de bank. Dossierkosten bank worden lager. Sinds 2017 mogen de dossierkosten maximaal € 500 bedragen. Bijna alle banken rekenen dat maximum aan. Omdat de federale regering dat een te hoog bedrag vond, is het maximumbedrag verlaagd naar € 350 voor woonkredieten die vanaf 1 januari 2024 aangevraagd worden. Voor een herfinanciering zakken de maximale dossierkosten van € 250 naar € 175 (KB 27.09.2023, BS 14.10.2023) . ...
Lees meer

VENNOOTSCHAPSBELASTING - INTERESTEN - 24.10.2023

Fiscale gevolgen van een lening tussen uw vennootschappen?

U heeft meerdere vennootschappen, waarbij vennootschap A met liquiditeitstekorten kampt en vennootschap B over overtollige liquiditeiten beschikt. U zou daarom vennootschap A willen laten lenen van vennootschap B. Moet u hier dan interesten op aanrekenen en wat zijn de fiscale gevolgen?
Lees meer

BANK - HYPOTHEEK - 23.10.2023

Lagere dossierkosten bij bank vanaf 1 januari 2024

Afsluiten van een hypothecair krediet wordt goedkoper vanaf 2024. Wilt u een hypothecaire lening afsluiten, dan komen daar heel wat extra kosten bij kijken. Het gaat dan om de aktekosten bij de notaris, registratierecht, soms premies voor de schuldsaldoverzekering, maar ook de dossierkosten die de bank aanrekent. ...
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 29.08.2023

Lening aan uw BV als alternatief voor staatsbon of spaarboekje?

De recentste staatsbon biedt een netto-interest van 2,81% en sommige spaarboekjes binnenkort wellicht ook. Kunt u die opbrengst ook krijgen op een lening aan uw vennootschap?
Lees meer

BANK - KREDIET - 28.08.2023

Uw neergelegde jaarrekening gebruiken om met uw bankier rond de tafel te zitten?

Uw jaarrekening over 2022 is neergelegd en dus kan ook uw bank nakijken hoe uw vennootschap ervoor staat. Tijd om ook zelf even te bekijken of er op basis van uw cijfers geen zaken zijn die u binnenkort het best met uw bank opneemt.
Lees meer
Financieel & bankzaken - Leningen & kredieten

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAPSBELASTING - INTERESTEN - 24.10.2023

Fiscale gevolgen van een lening tussen uw vennootschappen?

U heeft meerdere vennootschappen, waarbij vennootschap A met liquiditeitstekorten kampt en vennootschap B over overtollige liquiditeiten beschikt. U zou daarom vennootschap A willen laten lenen van vennootschap B. Moet u hier dan interesten op aanrekenen en wat zijn de fiscale gevolgen?
Lees meer

BANK - HYPOTHEEK - 23.10.2023

Lagere dossierkosten bij bank vanaf 1 januari 2024

Afsluiten van een hypothecair krediet wordt goedkoper vanaf 2024. Wilt u een hypothecaire lening afsluiten, dan komen daar heel wat extra kosten bij kijken. Het gaat dan om de aktekosten bij de notaris, registratierecht, soms premies voor de schuldsaldoverzekering, maar ook de dossierkosten die de bank aanrekent. ...
Lees meer

BANK - LENING - 20.11.2023

De eerste jaren een laag inkomen: toch een lening?

Stel, voor een kandidaat-koper liggen de maandlasten van een gewone hypothecaire lening de eerste jaren te hoog. Het kan bv. gaan om een arts die stage loopt, een beginnende ondernemer of een koper die simpelweg nog middelen wil investeren in de inrichting. Kan hij dan toch een lening verkrijgen?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app