Financieel & bankzaken - Leningen & kredieten

Recent toegevoegde tips & adviezen

BELASTINGEN - INTERESTEN - 12.01.2023

Hoeveel interesten mag u in 2023 toekennen op een rekening-couranttegoed?

Heeft uw baas een rekening-couranttegoed (rc-tegoed), dan mag u hem daarvoor een marktconforme interest toekennen. Sinds het zomerakkoord bestaan daar echter regels voor. Hoeveel bedraagt het tarief? En wat zijn de spelregels?
Lees meer

BANK - LENING - 27.09.2022

Uitstel woonkrediet: effect op de schuldsaldoverzekering?

Wie door de torenhoge energiekosten kampt met betalingsproblemen, kan sinds 19.09.2022 onder bepaalde strikte voorwaarden een betalingsuitstel aanvragen voor zijn lopende hypothecaire lening. Hoe zit dat precies en wist u dat dit ook gevolgen heeft voor uw schuldsaldoverzekering?
Lees meer

BANK - KREDIET - 23.09.2022

Wanneer is uitstel mogelijk op uw hypothecair krediet?

Heeft u als particulier een lopend hypothecair krediet voor een woning, dan kennen de banken vanaf 01.10.2022 u mogelijk een betalingsuitstel toe. Hoe zit dat en wat zijn precies de voorwaarden?
Lees meer

BELASTINGEN - 09.06.2022

Lenen aan de bedrijfsleider: interestvoet voordeel alle aard voor 2021 is bekend

Als de vennootschap een renteloze lening toekent aan de bedrijfsleider (of aan een werknemer), dan wordt het voordeel forfaitair gewaardeerd. Ook wanneer er geen leningovereenkomst opgemaakt is, maar wanneer de bedrijfsleider via zijn rekening-courant geld opgenomen heeft, is er sprake van een belastbaar voordeel wanneer de verschuldigde rente lager ligt dan het rentetarief dat bij KB vooropgesteld wordt. De rentetarieven voor dergelijke voordelen van alle aard voor inkomstenjaar 2021 – aanslagjaar 2022 werden onlangs gepubliceerd. Wat gebeurt er dan wanneer de bedrijfsleider toch een rente betaalt, die echter lager ligt dan de forfaitaire waardering? Kan de bedrijfsleider dan bewijzen dat die rente toch marktconform is?
Lees meer

BANK - LENING - 24.05.2022

Onzekere tijden, dus een vaste of juist een variabele rente?

De rente op hypothecaire kredieten is de laatste tijd flink gestegen. Waar het de voorbije periode evident was om voor een vaste rentevoet te kiezen, kiezen meer kopers opnieuw voor een variabele rentevoet. Wat is het voordeel en kan dat ook een optie zijn voor kopers die financieel weinig marge hebben?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT - 24.02.2022

VAA voor een rc-schuld in 2021, aangeven of boeken?

Onlangs werden de interestvoeten gepubliceerd waarmee u het voordeel alle aard (VAA) moet berekenen voor een renteloze lening van uw vennootschap in 2021. Hoeveel is dat voor een lening via uw rekening-courant (rc) en wat zijn de gevolgen als u het VAA aangeeft of als u het in opbrengsten laat boeken?
Lees meer
Financieel & bankzaken - Leningen & kredieten

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGEN - INTERESTEN - 12.01.2023

Hoeveel interesten mag u in 2023 toekennen op een rekening-couranttegoed?

Heeft uw baas een rekening-couranttegoed (rc-tegoed), dan mag u hem daarvoor een marktconforme interest toekennen. Sinds het zomerakkoord bestaan daar echter regels voor. Hoeveel bedraagt het tarief? En wat zijn de spelregels?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app