Financieel & bankzaken - Leningen & kredieten

Recent toegevoegde tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT - 16.04.2021

10,20% interesten op uw rc-schuld: hoog tijd voor actie?

Heeft u een zgn. rekening-courant-schuld bij uw vennootschap, dan wordt u privé belast op een duur voordeel gratis lening. Hoe kunt u dit in de toekomst vermijden en waarop moet u dan zeker letten?
Lees meer

BANK - LENING - 14.04.2021

Recht op korting bij de bank voor een energiezuinige woning

In het nieuws kwam dat sommige banken korting geven op woonkredieten voor de aankoop van een energiezuinige woning. Hoe zit dat precies? Op basis van welke andere elementen kan de koper proberen om korting te krijgen?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT - 29.03.2021

Dure rc-schuld omzetten in goedkope lening met vaste looptijd!

Nu hij 2020 afsluit, wijst uw boekhouder u erop dat u door uw hoge rekening-courantschuld een hoog privé belastbaar voordeel gratis lening heeft. Hij stelt daarom voor om deze om te zetten in een lening met vaste looptijd. Goed idee?
Lees meer

FINANCIERING - 18.03.2021

Hoe uw kredietaanvraag ‘bankabel’ maken?

U kunt zelf, samen met de bedrijfsleider, heel wat doen om uw kansen op een succesvolle kredietaanvraag sterk te verhogen. Hoe beslist u welk soort krediet het bedrijf nodig heeft, voor welk bedrag en voor hoelang? Wat is daarbij het belang van een onderbouwd financieel plan? Hoe zorgt u ervoor dat de bank op de juiste manier naar de ‘eigen inbreng’ van het bedrijf kijkt? Waarom kunt u het best een dossier uitschrijven? Wat neemt u daarin zoal op? En wat onderneemt u om de cijfers van het bedrijf in het juiste licht te presenteren?
Lees meer

BELASTINGEN - INTERESTEN - 18.03.2021

Hoeveel interesten aan uw baas toekennen op zijn rekening-couranttegoed?

Heeft uw baas een rekening-couranttegoed (rc-tegoed), dan mag u hem daarvoor een marktconforme interest toekennen. Sinds het zomerakkoord bestaan daar echter regels voor. Hoeveel bedraagt het tarief? En wat zijn de spelregels?
Lees meer

BANK - LENING - 16.02.2021

Betalingsuitstel voor ondernemingen met (vastgoed)krediet

Niet enkel voor particulieren, maar ook voor ondernemingen die een krediet hebben (bv. voor een investering in vastgoed) bestaat de mogelijkheid om in bepaalde gevallen betalingsuitstel te krijgen van de bank wegens de coronacrisis. Hoe zit dat precies en hoe voordelig is dat?
Lees meer
Financieel & bankzaken - Leningen & kredieten

Meest gelezen tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - INTERESTEN - 28.01.2021

Hoeveel interesten vragen op rc-tegoed?

Heeft u een rekening courant (rc)-tegoed, dan mag u zich daarvoor een marktconforme interest toekennen. Sinds het zomerakkoord bestaan daar echter regels voor. Hoeveel bedraagt het tarief voor 2020 en 2021?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT - 29.03.2021

Dure rc-schuld omzetten in goedkope lening met vaste looptijd!

Nu hij 2020 afsluit, wijst uw boekhouder u erop dat u door uw hoge rekening-courantschuld een hoog privé belastbaar voordeel gratis lening heeft. Hij stelt daarom voor om deze om te zetten in een lening met vaste looptijd. Goed idee?
Lees meer

FINANCIEEL - WAARBORG - 04.02.2021

Borgstelling van uw ene vennootschap voor de andere?

U heeft meerdere vennootschappen en voor één ervan zou u een krediet willen afsluiten. De bank vraagt om een borgstelling. Kan die ook gegeven worden door een andere vennootschap van u of is dat juridisch of fiscaal een probleem?
Lees meer