Financieel & bankzaken - Leningen & kredieten

Recent toegevoegde tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT - 17.12.2020

Hoeveel interesten vragen op uw rekening-couranttegoed?

Misschien heeft u omwille van de coronacrisis uw vennootschap wat extra geld toegestopt, om zo de liquiditeitsproblemen op te lossen. Nu het boekjaar ten einde loopt, moet u bepalen wat de marktconforme interest is die u zich mag toekennen op uw rekening-couranttegoed. Hoeveel is dat en wat indien uw vennootschap u te veel interesten toekent?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 12.11.2020

Online-aangifte roerende voorheffing voortaan via MyMinfin!

Sinds 19.10.2020 moet uw vennootschap de online-aangifte in de roerende voorheffing (rv) via MyMinfin indienen in plaats van via Rv-on-web. Hoe zit dat dan precies? Kunt u ook nog een papieren aangifte indienen?
Lees meer

AANGIFTE - ROERENDE VOORHEFFING - 06.11.2020

Online aangifte rv voortaan via MyMinfin!

Sinds 19.10.2020 moet uw vennootschap de online aangifte in de roerende voorheffing (rv) via MyMinfin indienen. Hoe zit dat dan juist? En kan ze ook nog een papieren aangifte indienen?
Lees meer

AANGIFTE - ROERENDE VOORHEFFING - 06.11.2020

Rv op een liquidatievoorschot uit de liquidatiereserves?

Een vennootschap wordt ontbonden, maar omdat de vereffening een tijd zal duren, zou er alvast een voorschot op de liquidatie-uitkering uitgekeerd worden. Moet daarop roerende voorheffing (rv) betaald worden als de vennootschap liquidatiereserves heeft aangelegd? Wat besliste de Rulingdienst op 16.06.2020?
Lees meer

BANK - INVESTERINGSKREDIET - 02.11.2020

Wijziging aan proxi-lening en win-winlening

Proxi-lening en win-winlening? Dat kent u nu inmiddels wel. Het gaat om een krediet dat vrienden of familieleden kunnen geven aan een zelfstandige en waarvoor ze in ruil fiscale voordelen krijgen. Onlangs heeft de Vlaamse regering nog wijzigingen aanbracht aan de regels voor de win-winlening. Ook het Brussels gewest zou een soortgelijk systeem invoeren. De inwerkingtreding voor beide regelingen moest echter nog bepaald worden. ...
Lees meer

FINANCIEEL - LENING - 29.10.2020

Proxi-lening en win-winlening: meer nieuws

Waarover gaat het? Onlangs hebben wij u verteld dat de Vlaamse regering wijzigingen aanbracht aan de regels voor de zgn. win-winlening en dat ook het Brussels gewest een gelijkaardig systeem zou invoeren, maar dat de inwerkingtreding voor beide regelingen nog bepaald moest worden. Dat is nu gebeurd. ...
Lees meer
Financieel & bankzaken - Leningen & kredieten

Meest gelezen tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT - 17.12.2020

Hoeveel interesten vragen op uw rekening-couranttegoed?

Misschien heeft u omwille van de coronacrisis uw vennootschap wat extra geld toegestopt, om zo de liquiditeitsproblemen op te lossen. Nu het boekjaar ten einde loopt, moet u bepalen wat de marktconforme interest is die u zich mag toekennen op uw rekening-couranttegoed. Hoeveel is dat en wat indien uw vennootschap u te veel interesten toekent?
Lees meer

FINANCIEEL - FISCAAL - 20.10.2020

Nieuwe modaliteiten voor win-winlening

In het kader van de win-winlening kunnen ondernemers, ook artsen/tandartsen dus, uit het Vlaams gewest relatief goedkoop geld lenen bij particulieren, terwijl die laatsten er een belastingvermindering voor krijgen. De modaliteiten hieromtrent (o.a. duur en bedrag) werden begin oktober 2020 gewijzigd. In welke zin?
Lees meer

AANGIFTE - ROERENDE VOORHEFFING - 06.11.2020

Online aangifte rv voortaan via MyMinfin!

Sinds 19.10.2020 moet uw vennootschap de online aangifte in de roerende voorheffing (rv) via MyMinfin indienen. Hoe zit dat dan juist? En kan ze ook nog een papieren aangifte indienen?
Lees meer