Financieel & bankzaken - Leningen & kredieten

Recent toegevoegde tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - VOORDEEL ALLE AARD - 24.03.2020

Hoeveel VAA voor uw schuld rekening-courant 2019?

Het tarief van het voordeel gratis lening van 2019 is bekend. Hoe moet u dat voordeel berekenen? Kunt u een ander tarief gebruiken? En moet u dan ook uw fiscale fiche 281.20 (laten) aanpassen?
Lees meer

BANK - HYPOTHECAIRE VOLMACHT - 06.03.2020

Een lening bij de bank zonder een dure hypotheek?

In Vlaanderen en in Brussel is een hypotheek als waarborg van een lening voor een gezinswoning fiscaal niet meer nodig. Welke goedkopere alternatieven zijn er? Hoe staan de banken daar dan tegenover?
Lees meer

BANK - BANKKOSTEN - 02.03.2020

Bewaar- en beheerskosten inclusief btw?

Beleggen kost geld. Wie wil beleggen bij zijn bank en naar de tarieven vraagt of erover onderhandelt, krijgt vaak de tarieven zonder btw. Nochtans is het belangrijk om te weten wat uw echte kosten zijn, want elke kost haalt het rendement naar beneden. In- en uitstapkosten. Wie in of uit een aandeel of obligatie stapt, moet daarvoor een makelaarsloon betalen. Steeds vaker is dat een bepaald bedrag, bv. € 15, of soms een percentage. Dit is de werkelijke kost (beurstaks buiten beschouwing gelaten). Hetzelfde geldt voor instapkosten van fondsen die doorgaans tussen de 1% en 3% liggen. Dit principe geldt ook voor uitstapkosten van fondsen, maar dat komt weinig voor. ...
Lees meer

BANK - INTERESTEN - 14.02.2020

Hoe ontsnapt mijn BV of NV aan negatieve rentes?

Een aantal banken zijn gestart om een negatieve rente aan te rekenen voor vennootschappen, alsook voor VZW’s en vermogende particulieren. Wat zijn de mogelijkheden om daaraan te ontsnappen?
Lees meer

BANK - LENING - 11.02.2020

Nu zeker lenen voor auto of toch niet?

Ook na het autosalon blijven autoleningen nog altijd zeer goedkoop! Als u of uw vennootschap een nieuwe auto koopt, kunt u er dan beter voor lenen?
Lees meer

BELASTINGEN - INTERESTEN - 10.02.2020

Wanneer worden interesten op rc-tegoed belast als dividend?

De hervorming van de vennootschapsbelasting heeft de regels inzake de herkwalificatie van interesten op voorschotten in dividenden gewijzigd sinds 01.01.2020. Wat is er precies veranderd en welke gevolgen heeft dit voor de interesten die u sinds 01.01.2020 ontvangt voor uw rekening-couranttegoed?
Lees meer
Financieel & bankzaken - Leningen & kredieten

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 06.02.2020

Zorg dat interesten op rc niet als dividend belast worden!

De hervorming van de vennootschapsbelasting heeft de regels inzake de herkwalificatie van interesten op voorschotten in dividenden gewijzigd sinds 01.01.2020. Wat is er precies veranderd en welke gevolgen heeft dit voor de interesten die u sinds 01.01.2020 ontvangt voor uw rekening-couranttegoed?
Lees meer

BANK - INTERESTEN - 14.02.2020

Hoe ontsnapt mijn BV of NV aan negatieve rentes?

Een aantal banken zijn gestart om een negatieve rente aan te rekenen voor vennootschappen, alsook voor VZW’s en vermogende particulieren. Wat zijn de mogelijkheden om daaraan te ontsnappen?
Lees meer

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP - 27.01.2020

Liquidatiereserves uitkeren of een VVPR-bis-dividend?

Op de komende jaarvergadering over het boekjaar 2019 zullen veel vennootschappen de liquidatiereserve van het boekjaar 2014 kunnen uitkeren met een roerende voorheffing (rv) van maar 5%. Wat met de uitkering van andere liquidatiereserves en waarom is een VVPR-bis-dividend soms beter?
Lees meer

Cookiebeleid