Financieel & bankzaken - Overdracht bedrijf

Recent toegevoegde tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - MEERWAARDEN OP AANDELEN - 08.02.2024

Wie moet de ‘werkelijke waarde’ bewijzen?

Een vennootschap verkoopt aandelen aan een verbonden vennootschap en realiseert op die transactie een grote meerwaarde. Volgens de fiscus zijn de aandelen overgewaardeerd, en is de meerwaarde niet vrijgesteld, maar belastbaar als gewone winst. Was de rechter het daarmee eens?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - OPVOLGING - 11.01.2024

Uw familiebedrijf schenken of toch beter verkopen?

Volgens een studie van de UHasselt presteren familiebedrijven die door de kinderen gekocht werden, later beter dan bedrijven die geschonken werden. Hoe zorgt u er echter in de praktijk voor dat dit haalbaar is?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - OVERNAME - 10.01.2024

Vanaf wanneer is een vennootschap groot of klein?

Een NV vraagt voor het boekjaar (bj) 2017 de investeringsaftrek (IA), maar volgens de fiscus heeft ze daar geen recht op, omdat ze een grote vennootschap zou zijn. Volgens de NV was ze slechts tot het boekjaar 2016 groot, omdat ze sinds mei 2017 van eigenaar is veranderd. Wat vond de rechter daarvan?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - OVERNAME - 20.09.2023

Vordering inclusief waardevermindering overgenomen?

NV X verkrijgt van NV Y twee vorderingen waarop waardeverminderingen zijn geboekt. X neemt die waardeverminderingen over in haar boekhouding, maar de fiscus belast ze als onderschatting van het actief. Wat vond de rechter daarvan?
Lees meer

OVERNAME - 29.06.2023

Geheimhoudingsovereenkomst bij overname: inhoud en aandachtspunten

Wanneer een bedrijf te koop is, wordt er van de verkoper verwacht dat hij de potentiële koper inzage zal verstrekken in vertrouwelijke informatie over het bedrijf dat hij wil verkopen. Het is gebruikelijk dat er dan aan de ontvanger van de vertrouwelijke informatie een geheimhoudingsverplichting opgelegd wordt. Die verplichting wordt dan geformaliseerd in een overeenkomst, de ‘geheimhoudingsovereenkomst’, ‘vertrouwelijkheidsovereenkomst’ (‘confidentiality agreement’) of ook wel ‘non-disclosure agreement’ (NDA) genaamd.
Lees meer

REKENING-COURANT - OVERNAME - 06.06.2023

Een vennootschap overnemen, wat dan met het rc-tegoed?

U bent van plan om alle aandelen van een vennootschap over te nemen. In die vennootschap zit echter nog een tegoed of schuld in rekening-courant (rc) van de overlater. Wat gebeurt er daarmee als u daarover niets afspreekt en wat spreekt u het best af om problemen te vermijden?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app