Financieel & bankzaken - Overdracht bedrijf

Recent toegevoegde tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - AANDELEN - 07.06.2021

Aandelen overnemen met uw vennootschap?

Een abonnee overweegt om met zijn BV, de helft van de aandelen van een NV over te nemen. Hij vraagt zich af wat dan de fiscale gevolgen zijn, in het bijzonder inzake het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting, de aanleg en uitkering van liquidatiereserves en de belasting op dividenden. Even kijken…
Lees meer

ASSET DEAL - 01.06.2021

Overname van activiteiten in going concern onder gerechtelijk gezag

De aanhoudende pandemie en bijhorende maatregelen hebben ertoe geleid dat heel wat ondernemingen zich in financiële moeilijkheden bevinden. Met het oog op het behoud van de continuïteit van de onderneming biedt het Wetboek Economisch Recht verschillende mogelijkheden ter voorkoming van een faillissement. Deze worden gecatalogeerd onder de noemer ‘gerechtelijke reorganisatie’. Een van die procedures is vergelijkbaar met een klassieke ‘asset deal’, maar met haar eigen nuances.
Lees meer

OPVOLGING - OVERDRACHT AAN DE KINDEREN - 27.05.2021

Enkel de blote eigendom van aandelen van uw BV schenken?

U overweegt om aandelen van uw BV aan uw kinderen te schenken. Waarom is het dan in principe beter om enkel de blote eigendom van de aandelen te schenken en het vruchtgebruik voor u te houden? Welk mogelijk probleem kan er dan opduiken en hoe kunt u dat oplossen?
Lees meer

CONTRACT - 04.05.2021

Concurrentieverbod: de hakbijl begraven?

Als u een bedrijf overneemt, dan wilt u wellicht vermijden dat de vorige aandeelhouder(s) en/of bestuurders u onmiddellijk concurrentie aandoen. Waarop moet u dan letten bij het formuleren van een verbod? Wat zijn de gevolgen indien een niet-concurrentiebeding niet aan alle vereiste voorwaarden voldoet? Is de situatie anders bij een gedwongen verkoop in het kader van een geschillenregeling?
Lees meer

VERMOGENSPLANNING - 06.04.2021

Overlijden medeaandeelhouder: maak vooraf goede afspraken

Vermogensplanning is gemoedsrust creëren, op familiaal, fiscaal en professioneel vlak. Als u met professionele partners samenwerkt in de vorm van een vennootschap, dan maakt u met hen het best afspraken over doemscenario’s, zoals een overlijden. Hoe pakt u dat aan? Over welke punten kunt u afspraken maken? Wat is de impact van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)?
Lees meer

AANDELEN - 30.03.2021

Afspraken tussen aandeelhouders: statuten vs. aandeelhoudersovereenkomst

Zowel aandeelhoudersovereenkomsten als statuten worden gebruikt als instrumenten om afspraken tussen aandeelhouders (en de vennootschap) te formaliseren. Aangezien beide instrumenten een verschillende status en werking hebben, is het belangrijk om voor elke afspraak na te gaan of deze in de aandeelhoudersovereenkomst en/of in de statuten opgenomen moet worden. Volgende overwegingen staan onder meer centraal in deze oefening: de werking van het instrument, de mate van confidentialiteit en de invloed van het nieuwe WVV.
Lees meer
Financieel & bankzaken - Overdracht bedrijf

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - AANDELEN - 07.06.2021

Aandelen overnemen met uw vennootschap?

Een abonnee overweegt om met zijn BV, de helft van de aandelen van een NV over te nemen. Hij vraagt zich af wat dan de fiscale gevolgen zijn, in het bijzonder inzake het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting, de aanleg en uitkering van liquidatiereserves en de belasting op dividenden. Even kijken…
Lees meer

AANDELEN - 30.03.2021

Afspraken tussen aandeelhouders: statuten vs. aandeelhoudersovereenkomst

Zowel aandeelhoudersovereenkomsten als statuten worden gebruikt als instrumenten om afspraken tussen aandeelhouders (en de vennootschap) te formaliseren. Aangezien beide instrumenten een verschillende status en werking hebben, is het belangrijk om voor elke afspraak na te gaan of deze in de aandeelhoudersovereenkomst en/of in de statuten opgenomen moet worden. Volgende overwegingen staan onder meer centraal in deze oefening: de werking van het instrument, de mate van confidentialiteit en de invloed van het nieuwe WVV.
Lees meer

OPVOLGING - OVERDRACHT AAN DE KINDEREN - 27.05.2021

Enkel de blote eigendom van aandelen van uw BV schenken?

U overweegt om aandelen van uw BV aan uw kinderen te schenken. Waarom is het dan in principe beter om enkel de blote eigendom van de aandelen te schenken en het vruchtgebruik voor u te houden? Welk mogelijk probleem kan er dan opduiken en hoe kunt u dat oplossen?
Lees meer