Financieel & bankzaken - Overdracht bedrijf

Recent toegevoegde tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - OVERNAME - 20.09.2023

Vordering inclusief waardevermindering overgenomen?

NV X verkrijgt van NV Y twee vorderingen waarop waardeverminderingen zijn geboekt. X neemt die waardeverminderingen over in haar boekhouding, maar de fiscus belast ze als onderschatting van het actief. Wat vond de rechter daarvan?
Lees meer

OVERNAME - 29.06.2023

Geheimhoudingsovereenkomst bij overname: inhoud en aandachtspunten

Wanneer een bedrijf te koop is, wordt er van de verkoper verwacht dat hij de potentiële koper inzage zal verstrekken in vertrouwelijke informatie over het bedrijf dat hij wil verkopen. Het is gebruikelijk dat er dan aan de ontvanger van de vertrouwelijke informatie een geheimhoudingsverplichting opgelegd wordt. Die verplichting wordt dan geformaliseerd in een overeenkomst, de ‘geheimhoudingsovereenkomst’, ‘vertrouwelijkheidsovereenkomst’ (‘confidentiality agreement’) of ook wel ‘non-disclosure agreement’ (NDA) genaamd.
Lees meer

REKENING-COURANT - OVERNAME - 06.06.2023

Een vennootschap overnemen, wat dan met het rc-tegoed?

U bent van plan om alle aandelen van een vennootschap over te nemen. In die vennootschap zit echter nog een tegoed of schuld in rekening-courant (rc) van de overlater. Wat gebeurt er daarmee als u daarover niets afspreekt en wat spreekt u het best af om problemen te vermijden?
Lees meer

OVERNAME - 01.06.2023

Overname: ‘asset deal’ of ‘share deal’: voor- en nadelen voor de koper en verkoper

Een overname kan op twee manieren gestructureerd worden. Ofwel (ver)koopt u de aandelen van de vennootschap via een ‘share deal’ of aandelentransactie, ofwel (ver)koopt u het handelsfonds van de vennootschap of een onderdeel daarvan, een zgn. bedrijfstak. Wat zijn de voornaamste voor- en nadelen van beide transactievormen vanuit het standpunt van de verkoper?
Lees meer

PERSONEEL - 27.04.2023

Overdracht onderneming: gevolgen voor het personeel?

Naar aanleiding van de zaak van Delhaize waarbij in maart 2023 tijdens een bijzondere ondernemingsraad aangekondigd werd om 128 winkels in beheer van zelfstandigen te laten overgaan, is er al heel wat inkt gevloeid over cao 32bis. Wanneer en in welke mate behouden de werknemers na de overdracht effectief hun loon- en arbeidsvoorwaarden? Is dat anders wanneer de verkrijger onder een ander paritair comité ressorteert?
Lees meer

OVERNAME - 27.04.2023

Een overname via een ‘asset deal’: aandachtspunten

Een overname kan op twee manieren gestructureerd worden. Ofwel koopt u de aandelen van de vennootschap via een ‘share deal’ of aandelentransactie, ofwel koopt u het handelsfonds van de vennootschap of een onderdeel daarvan, een zgn. bedrijfstak. Wat zijn de voornaamste aandachtspunten wanneer u voor zo’n ‘asset deal’ opteert?
Lees meer
Financieel & bankzaken - Overdracht bedrijf

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - OVERNAME - 20.09.2023

Vordering inclusief waardevermindering overgenomen?

NV X verkrijgt van NV Y twee vorderingen waarop waardeverminderingen zijn geboekt. X neemt die waardeverminderingen over in haar boekhouding, maar de fiscus belast ze als onderschatting van het actief. Wat vond de rechter daarvan?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app