Financieel & bankzaken - Overdracht bedrijf

Recent toegevoegde tips & adviezen

OVERNAME - 01.06.2023

Overname: ‘asset deal’ of ‘share deal’: voor- en nadelen voor de koper en verkoper

Een overname kan op twee manieren gestructureerd worden. Ofwel (ver)koopt u de aandelen van de vennootschap via een ‘share deal’ of aandelentransactie, ofwel (ver)koopt u het handelsfonds van de vennootschap of een onderdeel daarvan, een zgn. bedrijfstak. Wat zijn de voornaamste voor- en nadelen van beide transactievormen vanuit het standpunt van de verkoper?
Lees meer

PERSONEEL - 27.04.2023

Overdracht onderneming: gevolgen voor het personeel?

Naar aanleiding van de zaak van Delhaize waarbij in maart 2023 tijdens een bijzondere ondernemingsraad aangekondigd werd om 128 winkels in beheer van zelfstandigen te laten overgaan, is er al heel wat inkt gevloeid over cao 32bis. Wanneer en in welke mate behouden de werknemers na de overdracht effectief hun loon- en arbeidsvoorwaarden? Is dat anders wanneer de verkrijger onder een ander paritair comité ressorteert?
Lees meer

OVERNAME - 27.04.2023

Een overname via een ‘asset deal’: aandachtspunten

Een overname kan op twee manieren gestructureerd worden. Ofwel koopt u de aandelen van de vennootschap via een ‘share deal’ of aandelentransactie, ofwel koopt u het handelsfonds van de vennootschap of een onderdeel daarvan, een zgn. bedrijfstak. Wat zijn de voornaamste aandachtspunten wanneer u voor zo’n ‘asset deal’ opteert?
Lees meer

PRIJSAANPASSINGSCLAUSULES - 30.03.2023

Overnameprijs aanpassen via ‘closing accounts’-mechanisme

Om het tijdsverloop tussen signing en closing en eventuele waardeschommelingen te ondervangen, wordt in de praktijk over het algemeen een beroep gedaan op prijsaanpassingsmechanismes. Wat houdt werken met een ‘closing accounts’-mechanisme concreet in? Wat zijn daarbij de aandachtspunten?
Lees meer

OVERNAMEPRIJS - 02.03.2023

Overname: de prijs aanpassen via een ‘locked box’-mechanisme?

Prijsaanpassingsclausules worden meestal opgenomen in overeenkomsten waarbij de ‘signing’ en de ‘closing’ op een verschillend tijdstip vallen. Om eventuele waardeschommelingen tussen ‘signing’ en ‘closing’ te ondervangen, wordt in de praktijk over het algemeen een beroep gedaan op twee prijsaanpassingsmechanismes, met name enerzijds het ‘closing accounts’-mechanisme en anderzijds het ‘locked box’-mechanisme. Hoe werkt het ‘locked box’-mechanisme precies?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - 28.02.2023

‘Titre-finance’-regeling: wat zijn de gevolgen van een statutenwijziging?

Aandelen, verkregen door gehuwden onder een gemeenschapsstelsel, kunnen eigen of gemeenschappelijk zijn, of onder de ‘titre-finance’-regeling vallen, waarbij de lidmaatschapsrechten en de vermogenswaarde van aandelen gesplitst worden. Wat als er dan later wettelijke of statutaire wijzigingen plaatsvinden, waardoor wel of niet (meer) aan de voorwaarden van de ‘titre-finance’-regeling is voldaan?
Lees meer
Financieel & bankzaken - Overdracht bedrijf

Meest gelezen tips & adviezen

OVERNAME - 27.04.2023

Een overname via een ‘asset deal’: aandachtspunten

Een overname kan op twee manieren gestructureerd worden. Ofwel koopt u de aandelen van de vennootschap via een ‘share deal’ of aandelentransactie, ofwel koopt u het handelsfonds van de vennootschap of een onderdeel daarvan, een zgn. bedrijfstak. Wat zijn de voornaamste aandachtspunten wanneer u voor zo’n ‘asset deal’ opteert?
Lees meer

PERSONEEL - 27.04.2023

Overdracht onderneming: gevolgen voor het personeel?

Naar aanleiding van de zaak van Delhaize waarbij in maart 2023 tijdens een bijzondere ondernemingsraad aangekondigd werd om 128 winkels in beheer van zelfstandigen te laten overgaan, is er al heel wat inkt gevloeid over cao 32bis. Wanneer en in welke mate behouden de werknemers na de overdracht effectief hun loon- en arbeidsvoorwaarden? Is dat anders wanneer de verkrijger onder een ander paritair comité ressorteert?
Lees meer

PRIJSAANPASSINGSCLAUSULES - 30.03.2023

Overnameprijs aanpassen via ‘closing accounts’-mechanisme

Om het tijdsverloop tussen signing en closing en eventuele waardeschommelingen te ondervangen, wordt in de praktijk over het algemeen een beroep gedaan op prijsaanpassingsmechanismes. Wat houdt werken met een ‘closing accounts’-mechanisme concreet in? Wat zijn daarbij de aandachtspunten?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app