Financieel & bankzaken - Overdracht bedrijf

Recent toegevoegde tips & adviezen

VERKLARINGEN EN WAARBORGEN - 27.02.2020

Een bedrijf overnemen: belang van de verklaringen en waarborgen

Een aandelentransactie heeft doorgaans dezelfde economische finaliteit als de rechtstreekse overdracht van een of meerdere actiefbestanddelen. Geniet u bij zo’n aandelentransactie dan ook de wettelijke waarborgen waarop een koper zich op basis van de regels uit het Burgerlijk Wetboek kan beroepen? Wat is dan de draagwijdte van die waarborgen? Waarom is het noodzakelijk voldoende uitgebreide verklaringen en waarborgen in de overnameovereenkomst op te nemen?
Lees meer

CONTRACT - 03.02.2020

Nut van een derdenbeding in een overnameovereenkomst

Wanneer kan het in een M&A-context nuttig zijn om de doelvennootschap of een derde partij via een derdenbeding een vorderingsrecht te verlenen?Wat zijn de rechtsgevolgen van zo’n derdenbeding? Moet de derde ook met het beding instemmen? Welke voorwaarden moeten vervuld zijn opdat het derdenbeding geldig is?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - OVERNAME - 09.01.2020

Winst op verkoop handelsfonds: gespreid belastbaar?

Een vennootschap verkoopt haar handelsfonds, bestaande uit drie wassalons. Het verschil tussen de totale verkoopprijs en de verkoopprijs voor de machines, inrichting, het materieel, enz. wil ze gespreid laten belasten als meerwaarde op immateriële vaste activa. Volgens de fiscus kan dat niet. Wat vindt de rechter?
Lees meer

BEMIDDELING - 02.12.2019

Bemiddeling in de M&A-praktijk

Bemiddeling is niet langer een onbekende in het juridische landschap. Bij bemiddeling is het kernbegrip niet ‘conflict’, maar wel ‘communicatie’. Een duidelijke en heldere communicatie is in het kader van een bedrijfsoverdracht bijzonder nuttig.Bemiddeling kan zowel plaatsvinden onder de vorm van een formeel proces met een duidelijk wettelijk kader, als onder de vorm van een vrijwillig gesprek tussen partijen, gestructureerd conform het bemiddelingsmodel en waarbij de bemiddelingsvaardigheden toegepast worden.
Lees meer

OVERDRACHTSBEPERKINGEN - 05.11.2019

Overdrachtsbeperkingen: impact hervorming vennootschapsrecht op M&A-praktijk?

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) wijzigt de spelregels voor overdrachtsbeperkingen en dit zowel in de NV als in de BV. Wat houden die nieuwe regels in?Daarnaast verduidelijkt het WVV ook wat de gevolgen zijn voor de geldigheid in geval van een inbreuk op dergelijke overdrachtsbeperkingen.Tot slot bepaalt het WVV ook in welke gevallen u dergelijke overdrachtsbeperkingen vanaf 1 januari 2020 in het aandelenregister moet opnemen. Wat is daarvan het belang?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - OPVOLGING - 25.10.2019

Hoe maakt u de aandelen goedkoper voor uw opvolger?

Een van uw kinderen zal u binnenkort opvolgen door de aandelen van uw BVBA te kopen. Om de prijs te drukken, zou u het geld dat uw BVBA niet nodig heeft, eruit willen halen. Kunt u daarvoor gebruikmaken van het nieuwe vennootschapsrecht?
Lees meer
Financieel & bankzaken - Overdracht bedrijf

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - OVERNAME - 09.01.2020

Winst op verkoop handelsfonds: gespreid belastbaar?

Een vennootschap verkoopt haar handelsfonds, bestaande uit drie wassalons. Het verschil tussen de totale verkoopprijs en de verkoopprijs voor de machines, inrichting, het materieel, enz. wil ze gespreid laten belasten als meerwaarde op immateriële vaste activa. Volgens de fiscus kan dat niet. Wat vindt de rechter?
Lees meer

BEMIDDELING - 02.12.2019

Bemiddeling in de M&A-praktijk

Bemiddeling is niet langer een onbekende in het juridische landschap. Bij bemiddeling is het kernbegrip niet ‘conflict’, maar wel ‘communicatie’. Een duidelijke en heldere communicatie is in het kader van een bedrijfsoverdracht bijzonder nuttig.Bemiddeling kan zowel plaatsvinden onder de vorm van een formeel proces met een duidelijk wettelijk kader, als onder de vorm van een vrijwillig gesprek tussen partijen, gestructureerd conform het bemiddelingsmodel en waarbij de bemiddelingsvaardigheden toegepast worden.
Lees meer

CONTRACT - 03.02.2020

Nut van een derdenbeding in een overnameovereenkomst

Wanneer kan het in een M&A-context nuttig zijn om de doelvennootschap of een derde partij via een derdenbeding een vorderingsrecht te verlenen?Wat zijn de rechtsgevolgen van zo’n derdenbeding? Moet de derde ook met het beding instemmen? Welke voorwaarden moeten vervuld zijn opdat het derdenbeding geldig is?
Lees meer

Cookiebeleid