Financieel & bankzaken - Overdracht bedrijf

Recent toegevoegde tips & adviezen

OVEREENKOMST - 01.12.2022

Overname aandelen: zorg voor correcte omschrijving voorwerp overeenkomst

Wat is het belang van een correcte omschrijving van het voorwerp van een overeenkomst tot overname van aandelen? Hoe verzekert u er zich van dat u effectief alle uitgegeven aandelen overneemt? Welke afspraken maakt u het best over dividendrechten? Welke nieuwe regeling voorziet het WVV voor de overname van niet-volstorte aandelen?
Lees meer

CONTRACTEN - 01.12.2022

Concurrentieverbod: wat is aanvaardbaar?

Bij een overdracht van aandelen of handelsfonds is het gebruikelijk dat de verkoper een concurrentieverbod moet ondertekenen, zodat de koper van de aandelen of van het handelsfonds de nodige tijd krijgt om het cliënteel aan zich te binden. Aan welke voorwaarden moet zo’n concurrentieverbod voldoen? Wat is qua duurtijd aanvaardbaar? Wat is de sanctie als het verbod niet aan de voorwaarden voldoet? Waarmee houdt u bij het opstellen van de overeenkomst het best rekening, zodat de rechter een overdreven beding kan matigen in plaats van het te moeten nietig verklaren?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - OPVOLGING - 14.11.2022

Een opvolgscenario in uw BV of NV?

Als u de statuten van uw vennootschap nog moet aanpassen tegen eind 2023, denk dan ook aan een opvolgscenario voor het geval u defungeert. Wat is dat precies en wat is het grote verschil tussen een NV en een BV bij zo’n opvolgscenario?
Lees meer

CONTRACTEN - 27.10.2022

Is een digitale handtekening ook altijd geldig?

Wat houdt het plaatsen van een digitale handtekening precies in? Welke vormen van digitale handtekeningen bestaan er? Hoe gaat u dan te werk om zo’n handtekening te plaatsen? Heeft een digitale handtekening ook dezelfde waarde als een klassieke handtekening op papier? Hoe beslist u voor welk soort digitale handtekening u het best opteert? Wat moet u daarover weten?
Lees meer

OVERNAMEPRIJS - 27.10.2022

Earn-out in de koop-verkoopovereenkomst: aandachtspunten

Earn-outs worden in steeds toenemende mate gebruikt bij M&A-transacties. Een earn-out houdt in dat een bijkomende variabele prijs betaald wordt afhankelijk van de resultaten van de vennootschap en/of het behalen van bepaalde milestones in de periode post-closing. Het toenemende gebruik van earn-outs noopt tot verscherpte aandacht voor de juridische vertaling van het mechanisme in de koop-verkoopovereenkomst (SPA).
Lees meer

VENNOOTSCHAP - MEERWAARDEN OP AANDELEN - 19.10.2022

Een gedeeltelijk ‘abnormale’ meerwaarde op aandelen?

Een commercieel manager van een vennootschap die tot een internationale groep behoort, realiseert een meerwaarde op aandelen die ze van de holding van de groep heeft. Volgens de fiscus is de meerwaarde ‘abnormaal’ en daarom volledig belastbaar als een divers inkomen. Kreeg hij gelijk van de rechter?
Lees meer
Financieel & bankzaken - Overdracht bedrijf

Meest gelezen tips & adviezen

CONTRACTEN - 27.10.2022

Is een digitale handtekening ook altijd geldig?

Wat houdt het plaatsen van een digitale handtekening precies in? Welke vormen van digitale handtekeningen bestaan er? Hoe gaat u dan te werk om zo’n handtekening te plaatsen? Heeft een digitale handtekening ook dezelfde waarde als een klassieke handtekening op papier? Hoe beslist u voor welk soort digitale handtekening u het best opteert? Wat moet u daarover weten?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - OPVOLGING - 14.11.2022

Een opvolgscenario in uw BV of NV?

Als u de statuten van uw vennootschap nog moet aanpassen tegen eind 2023, denk dan ook aan een opvolgscenario voor het geval u defungeert. Wat is dat precies en wat is het grote verschil tussen een NV en een BV bij zo’n opvolgscenario?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - MEERWAARDEN OP AANDELEN - 19.10.2022

Een gedeeltelijk ‘abnormale’ meerwaarde op aandelen?

Een commercieel manager van een vennootschap die tot een internationale groep behoort, realiseert een meerwaarde op aandelen die ze van de holding van de groep heeft. Volgens de fiscus is de meerwaarde ‘abnormaal’ en daarom volledig belastbaar als een divers inkomen. Kreeg hij gelijk van de rechter?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app