Financieel & bankzaken - Vermogensplanning

Recent toegevoegde tips & adviezen

ZORGVOLMACHT - 29.11.2022

Zorgvolmacht: hoe conflicten tussen uw lasthebbers vermijden?

Door een zorgvolmacht op te stellen zorgt u ervoor dat door u gekozen lasthebbers in uw naam en voor uw rekening bepaalde handelingen mogen stellen wanneer u zelf onbekwaam wordt. U vermijdt zo dat uw naasten aan de rechtbank moeten vragen om een bewindvoerder aan te stellen. Waarom is het zinvol om meer dan een lasthebber aan te stellen? Hoe vermijdt u dan conflicten tussen uw lasthebbers?
Lees meer

NALATENSCHAP - 29.11.2022

Verdeling nalatenschap via rechtbank: voor hoelang bent u vertrokken?

Als u de goederen uit een nalatenschap niet bij onderling akkoord verdeeld krijgt, moet u langs de rechtbank passeren die een notaris aanstelt. Hoelang duurt zo’n procedure dan? Welke stappen worden dan doorlopen? Wat kunt u ondernemen als u het niet eens bent met het standpunt van die notaris? Welke extra tijdsverloop speelt er als de zaak vervolgens opnieuw voor de rechtbank komt? Kunt u in de loop van deze procedure nog altijd (deel)akkoorden sluiten?
Lees meer

FISCAAL - SUCCESSIERECHTEN - 21.11.2022

Een intern gemeenschappelijk vermogen toevoegen aan uw scheiding van goederen?

Heel wat zelfstandigen zijn gehuwd met scheiding van goederen, maar voegen er een zgn. TIGV of toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen met keuzebeding aan toe om fiscale redenen. Waarover gaat dit en wat is het fiscale voordeel?
Lees meer

SCHENKING - AANDELEN - 14.11.2022

Handgift van aandelen mogelijk?

Even opfrissen. Een van de essentiële bestanddelen van de handgift is de fysieke overhandiging van het geschonken goed. Vóór de afschaffing van de aandelen aan toonder, was het dan ook een gangbare praktijk om aandelen te schenken via een handgift. Alle rechten verbonden aan het aandeel zaten in het waardepapier zelf (art. 2279 BW) . Maar aandelen aan toonder zijn in België al lang afgeschaft en 99,9% van de aandelen van BV’s en NV’s zijn op naam. ...
Lees meer

VERKOOP - ERFENIS - 07.11.2022

Kopen feitelijk samenwonenden met een beding van aanwas?

Een feitelijk samenwonend koppel wil samen een woning of een bouwgrond kopen. Wat is precies het voordeel om in dat geval een zgn. beding van aanwas te sluiten en is dat wel fiscaal voordelig? Hoe zit dat in ieder gewest?
Lees meer

ERVEN & SCHENKEN - SUCCESSIERECHTEN - 02.11.2022

Gesplitst aankopen of gesplitst bouwen, hoe doet u dat?

Een zgn. gesplitste aankoop, waarbij de ouders het vruchtgebruik van een pand kopen en de kinderen de blote eigendom, is een gekende techniek om erfbelasting te besparen. Een variant op die techniek is een pand gesplitst bouwen. Hoe zit dat en hoe pakt u dat concreet aan?
Lees meer
Financieel & bankzaken - Vermogensplanning

Meest gelezen tips & adviezen

FISCAAL - SUCCESSIERECHTEN - 24.10.2022

Zorg dat de langstlevende echtgenoot niets tekortkomt!

Als een van de echtgenoten sterft, voorziet de wet in een ruime bescherming van de langstlevende echtgenoot, tenminste toch op papier. In de praktijk blijkt dat nl. vaak anders te zijn. Hoe komt dat en wat zijn dan mogelijke oplossingen?
Lees meer

VENNOOTSCHAPSRECHT - 28.10.2022

Statuten van uw maatschap aanpassen aan het WVV: aandachtspunten

Uiterlijk eind 2023 moeten de statuten van elke vennootschap, en dus ook van uw maatschap, aangepast worden aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Welke aanpassingen zijn noodzakelijk? Op welke punten evalueert u daarnaast het best opnieuw de bestaande statuten?
Lees meer

FISCAAL - SUCCESSIERECHTEN - 23.09.2022

Extra successierechten als u verkoopt tegen een hogere prijs?

Stel, uw klant erft een pand en schat de waarde op € 400.000 in de successieaangifte. Iets later verkoopt hij dat pand voor € 450.000. Moet hij die hogere verkoopprijs dan aangeven en daarop extra erfbelasting betalen? En riskeert hij dan ook een boete wegens ‘tekortschatting’? Hoe zit dat juist in de drie gewesten?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app