Financieel & bankzaken - Vermogensplanning

Recent toegevoegde tips & adviezen

SUCCESSIEPLANNING - 14.02.2020

Scheiding van goederen: een keuzebeding of een verblijvingsbeding zonder erfbelasting?

Echtgenoten gehuwd met scheiding van goederen kunnen nu soms toch een keuzebeding opnemen in hun huwelijkscontract. Wanneer is dat mogelijk? Welke belangrijke fiscale gevolgen heeft de uitwerking van de huwelijksvoordelen voor onverdeelde goederen dan? Kunnen echtgenoten gehuwd met een gemeenschapsstelsel een gelijkaardig voordeel realiseren?
Lees meer

SUCCESSIERECHTEN - BELEGGINGEN - 14.02.2020

Check de begunstigingsclausule van uw levensverzekering!

Als u een levensverzekering heeft lopen, is het aangeraden om de ‘begunstigingsclausule bij overlijden’ regelmatig af te toetsen aan uw persoonlijke situatie en indien nodig aan te passen. Wat zijn hierbij de aandachtspunten?
Lees meer

SCHENKING - ECHTGENOTEN - 14.02.2020

Wederzijdse schenking zonder notaris tegen halve prijs?

Een wederzijdse roerende schenking tussen echtgenoten is tot de helft goedkoper als u het onderhands document registreert i.p.v. naar de notaris stapt. Hoe komt dat en waarom zag het Grondwettelijk Hof daar onlangs geen probleem in?
Lees meer

SCHENKING - BEHOUD CONTROLE - 10.02.2020

De nieuwe BV of NV als alternatief voor een maatschap?

Heel wat ouders met een familiebedrijf brengen hun aandelen eerst in in een maatschap en gaan dan pas schenken. Zo behouden ze perfect de controle. Is het nieuwe meervoudige stemrecht echter geen beter alternatief?
Lees meer

ERVEN & SCHENKEN - SCHENKINGSRECHTEN - 06.02.2020

Wederzijdse schenking zonder notaris tegen halve prijs?

Een wederzijdse roerende schenking tussen echtgenoten is tot de helft goedkoper als u het onderhands document registreert i.p.v. naar de notaris stapt. Hoe komt dat en waarom zag het Grondwettelijk Hof daar recent geen problemen in?
Lees meer

ERVEN EN SCHENKEN - SUCCESSIERECHTEN - 03.02.2020

Zorgvolmacht om erfbelasting te ontwijken?

Populaire zorgvolmacht. Via een zorgvolmacht geeft u aan een vertrouwenspersoon (bv. uw partner of kinderen) een volmacht om uw vermogen te beheren ingeval u later onbekwaam wordt (bv. in coma na een ongeluk of hersenbloeding, dementie, enz.). Schenken in extremis. Soms wordt echter vergeten dat de zorgvolmacht ook gebruikt kan worden om in extremis nog vlug te schenken. Zo kunnen er nog snel schenkingen gedaan worden om erfbelasting te vermijden. Dat is echter enkel mogelijk als dit uitdrukkelijk in detail geregeld is. In de zorgvolmacht moet bv. staan wie de mogelijke begiftigden zijn en wat er precies geschonken mag worden. Als er voorwaarden verbonden worden aan de schenking, moeten die ook gepreciseerd worden. ...
Lees meer
Financieel & bankzaken - Vermogensplanning

Meest gelezen tips & adviezen

SUCCESSIEPLANNING - 23.12.2019

Aanwas: Vlabel zet de puntjes op de i

Het beding van aanwas kan in het bijzonder voor echtgenoten een interessante techniek van vermogensplanning vormen. De afgelopen maanden hebben een aantal koppels hun beding van aanwas voorgelegd aan de Vlaamse Belastingdienst, om zekerheid te krijgen over de fiscale behandeling. Wat kunnen we uit deze recente voorafgaande beslissingen leren?
Lees meer

SCHENKING - HANDGIFT & BANKGIFT - 22.11.2019

Niet te registreren giften toch registreren?

Steeds vaker worden bv. hand-, bank- en factuurgiften toch geregistreerd, terwijl dat helemaal niet hoeft. Hoe komt dat en hoe doet u dat precies? Op welke waarde betaalt u dan schenkbelasting?
Lees meer

SUCCESSIERECHTEN - SUCCESSIEPLANNING - 10.12.2019

Een TIGV toevoegen aan uw scheiding van goederen?

Heel wat ondernemers die gehuwd zijn met scheiding van goederen, gaan daar om fiscale redenen nu een TIGV (toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen) aan toevoegen. Hoe doet u dat en wat is het voordeel daarvan?
Lees meer

Cookiebeleid