Financieel & bankzaken - Vermogensplanning

Recent toegevoegde tips & adviezen

ADMINISTRATIE - 07.06.2021

Uw papieren gratis in een digitale kluis

U kunt uw belangrijke documenten nu onderbrengen in Izimi, een ‘digitale kluis’ ontwikkeld door de federatie van het Belgische Notariaat. Wat zijn daarvan de voordelen? Wie kan de kluis openen? Welke documenten kunt u er zoal in onderbrengen? Hoe kunt u die documenten naderhand consulteren? Hebben uw erfgenamen na uw overlijden automatisch toegang tot uw digitale kluis? Hoe wordt uw digitale kluis beveiligd? Is het gebruik ervan altijd gratis?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 07.06.2021

Vastgoed schenken via vennootschap?

Als u vastgoed schenkt, dan betaalt u progressieve schenkingsrechten die kunnen oplopen tot 27%. Kunt u de kostprijs van uw schenking beperken tot 3% door uw vastgoed in schijfjes te schenken? Wanneer is dat een goede oplossing? In welke omstandigheden is schenken in schijfjes minder evident? Kunt u ook overwegen om uw vastgoed in te brengen in een vennootschap om daarna de aandelen te schenken tegen 3%?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - VENNOOTSCHAP - 04.06.2021

Een privé belastbaar voordeel als uw BV(BA) verbouwt?

Stel, uw BV(BA) is vruchtgebruiker van het gebouw waarin uw praktijk zich bevindt en zij betaalt verbouwingswerken die normaal gezien ten laste van de (blote) eigenaar zijn. Dan hebben controleurs de neiging om daar direct een voordeel alle aard (VAA) voor op te leggen. Klopt dat wel? Een recent arrest licht toe...
Lees meer

FISCAAL - SCHENKING - 27.05.2021

Schenkingsrechten betalen of beter een verzekering nemen?

U wilt een behoorlijke som geld schenken aan uw enig kind. Om er echter zeker van te zijn dat er geen erfbelasting op betaald moet worden – mocht u binnen de drie jaar overlijden – overweegt u om de schenkbelasting te betalen. Wist u echter dat er ook een goedkopere oplossing bestaat? Hoe zit dat?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 24.05.2021

Vastgoed inbrengen in een vennootschap en daarna de aandelen schenken?

Als u onroerend goed schenkt, dan gelden er in de schenkbelasting progressieve tarieven die oplopen tot 27%. Roerende goederen daarentegen kunt u in de rechte lijn schenken tegen een vast tarief van 3% of 3,3%. Is het dan zinvol om onroerende goederen in te brengen in een vennootschap en daarna de aandelen te schenken? Kan de fiscus in die benadering fiscaal misbruik zien? Wanneer wel en wanneer niet?
Lees meer

SUCCESSIERECHTEN - SUCCESSIEPLANNING - 19.05.2021

Fiscale gevolgen vermijden van het voortgezet vruchtgebruik

Door de hervorming van het erfrecht geniet de langstlevende echtgenoot van het zgn. wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik (WTOV). Wanneer speelt dit precies en hoe kunt u vermijden dat dit een fiscaal vergiftigd geschenk wordt?
Lees meer
Financieel & bankzaken - Vermogensplanning

Meest gelezen tips & adviezen

SUCCESSIERECHTEN - SUCCESSIEPLANNING - 20.04.2021

De zorgvolmacht als vangnet in uw successieplanning

Een zorgvolmacht is niet alleen nuttig om uw vermogen te regelen voor als u onbekwaam wordt, maar ook om aan successieplanning te doen. Hoe werkt dat? En hoe zorgt u ervoor dat uw kinderen niet alles zomaar kunnen wegschenken?
Lees meer

LEVENSVERZEKERING - 03.05.2021

Levensverzekering: altijd erfbelasting?

Indien er naar aanleiding van een overlijden een levensverzekering uitgekeerd wordt, dan zal deze uitkering meestal aanleiding geven tot erfbelasting. Is dat ook het geval als de langstlevende zelf een levensverzekering afgesloten heeft? Heeft uw huwelijksstelsel dan een impact? Hoe gaat, volgens een recente circulaire, de fiscus in het Waals en Brussels gewest om met deze problematiek?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 24.05.2021

Vastgoed inbrengen in een vennootschap en daarna de aandelen schenken?

Als u onroerend goed schenkt, dan gelden er in de schenkbelasting progressieve tarieven die oplopen tot 27%. Roerende goederen daarentegen kunt u in de rechte lijn schenken tegen een vast tarief van 3% of 3,3%. Is het dan zinvol om onroerende goederen in te brengen in een vennootschap en daarna de aandelen te schenken? Kan de fiscus in die benadering fiscaal misbruik zien? Wanneer wel en wanneer niet?
Lees meer