Financieel & bankzaken - Vermogensplanning

Recent toegevoegde tips & adviezen

FISCAAL - SCHENKING - 18.01.2021

Drie jaar blijven leven na schenking volstaat!

De fameuze driejaarstermijn. Schenkt u bv. een som geld aan uw zoon (roerende goederen) via een hand- of bankgift en laat u die schenking niet registreren om zo geen schenkbelasting te moeten betalen, dan betaalt uw zoon alsnog erfbelasting op die schenking zo u als schenker sterft binnen de drie jaar na de schenking. ...
Lees meer

SCHENKING - HANDGIFT & BANKGIFT - 13.01.2021

Fiscaal verdachte periode blijft drie jaar!

De verdachte periode van drie jaar. Wie tastbare roerende goederen wil schenken, zoals cashgeld, juwelen of een kunstwerk, kan werken met een handgift. Gaat het om geld of effecten op een rekening, dan kunt u een bankgift doen door een overschrijving van de ene naar de andere (effecten)rekening te doen. Het bewijs van dergelijke giften ‘mag’ u gaan registreren (lees: u betaalt er schenkbelasting op), maar dat moet niet. Wel moet de schenker dan nog drie jaar in leven blijven, anders betaalt u daarop alsnog erfbelasting. Tot 15 december 2020 kon u ook voor de Nederlandse notaris alle roerende goederen schenken en was de registratie niet verplicht. Sinds 15 december moeten Nederlandse schenkingsaktes echter sowieso geregistreerd worden, zodat de zgn. kaasroute nog weinig zin heeft. ...
Lees meer

SUCCESSIERECHTEN - SUCCESSIEPLANNING - 13.01.2021

Een Tak 21 of 23 voor de kleinkinderen?

Kleinkinderen. U zou ook graag een stukje van uw vermogen al naar de kleinkinderen laten gaan als u ooit zou overlijden. Op die manier wordt uw nalatenschap over meerdere hoofden verdeeld, zodat men telkens in het laagste tarief start van 3%. Fiscaal interessant als successieplanning. Is het dan echter noodzakelijk om dat in uw testament te zetten en telkens als er een kleinkind bij komt uw testament aan te passen, zodat geen enkel kleinkind benadeeld wordt? ...
Lees meer

ERVEN EN SCHENKEN - SUCCESSIERECHTEN - 12.01.2021

Een Tak 21 of 23 voor de kleinkinderen?

Kleinkinderen. U zou graag een stukje van uw vermogen ook al naar de kleinkinderen laten gaan als u ooit zou overlijden. Op die manier wordt uw nalatenschap over meerdere hoofden verdeeld, zodat men telkens in het laagste tarief van 3% start. Dat is fiscaal interessant als successieplanning. Het is dan echter noodzakelijk om dat in uw testament te zetten en telkens als er een kleinkind bij komt uw testament aan te passen, zodat geen enkel kleinkind benadeeld wordt. ...
Lees meer

ERVEN EN SCHENKEN - SUCCESSIERECHTEN - 12.01.2021

Geen verlenging verdachte periode naar vier jaar

Verdachte periode? Wanneer iemand een schenking doet van roerende goederen zoals geld en die niet laat registreren (zodat er geen schenkbelasting betaald moet worden), is er alsnog erfbelasting verschuldigd indien de schenker komt te overlijden binnen de drie jaar na de schenking. Verlengd van drie naar vier jaar? Aanvankelijk was er inderdaad sprake van om die zgn. verdachte periode uit te breiden van drie naar vier jaar. De verlenging zou aanvankelijk ingaan vanaf 1 juli 2021, maar de Vlaamse minister van Financiën heeft bekendgemaakt dat de verlenging er niet komt, dit als compensatie voor het feit dat de kaasroute sinds 15 december 2020 afgeschaft is. ...
Lees meer

ERVEN & SCHENKEN - SUCCESSIERECHTEN - 17.12.2020

Nalatenschap weigeren als fiscale optimalisatie?

Een Tak 21 en/of 23 maken steeds vaker deel uit van het roerend vermogen. Bij een overlijden kan het dan aangewezen zijn om na te gaan of het weigeren van de nalatenschap kan leiden tot een fiscale optimalisatie. Hoe werkt dat juist?
Lees meer
Financieel & bankzaken - Vermogensplanning

Meest gelezen tips & adviezen

VRUCHTGEBRUIK - 26.11.2020

Nieuwe regels vruchtgebruik op komst

Het nieuwe goederenrecht bevat een aantal wijzigingen in de wettelijke regeling rond vruchtgebruik op onroerende goederen. Wat verandert er zoal? Wat zegt de nieuwe wet over de maximale duurtijd van het vruchtgebruik en de mogelijkheid tot omzetting daarvan? Wie moet welke herstellingen aan het onroerend goed betalen? Over welke controlemogelijkheden beschikt u voortaan als blote eigenaar? Kan een blote eigenaar nu eisen dat de vruchtgebruiker het onroerend goed verzekert?
Lees meer

FAMILIALE RELATIES - 27.10.2020

Een kind financieel een handje helpen?

Hoe kunt u een kind dat het financieel gezien tijdelijk wat moeilijk heeft, helpen zonder uw andere kinderen te benadelen? Hoe gaat u dan het best te werk als u een lening toekent? Wat zijn de risico’s als u zich borg stelt voor de kredieten van uw kind? Hoe pakt u de zaken aan als u aan het ene kind schenkt maar aan de andere kinderen nog niet kunt of wilt schenken? Kunt u dan een erfovereenkomst opmaken?
Lees meer

GESPLITSTE AANKOOP - 17.12.2020

Hoe vruchtgebruik waarderen?

De gesplitste aankoop waarbij u een onroerend goed in vruchtgebruik koopt terwijl uw kinderen de blote eigendom verwerven, is een populaire techniek van successieplanning. De fiscus kijkt bij uw overlijden echter argwanend toe en legt daarom ook op het moment van aankoop een aantal regels op. Zo moet de waardering van het vruchtgebruik bv. correct gebeuren. Hoe pakt u dat aan?
Lees meer