Financieel & bankzaken - Vermogensplanning

Recent toegevoegde tips & adviezen

SUCCESSIEPLANNING - 27.10.2020

Hervorming Vlaamse erfbelasting: gevolgen voor uw successieplanning?

In het najaar 2019 kondigde de Vlaamse regering belangrijke wijzigingen in de erfbelasting aan: het afschaffen van het duolegaat, de vriendenerfenis en het verlengen van de risicoperiode voor niet-geregistreerde schenkingen van drie naar vier jaar. Deze maatregelen treden in principe in werking op 1 juli 2021 (voorontwerp van decreet van 22.09.2020) . Wat zijn de gevolgen voor uw successieplanning?
Lees meer

AANGIFTE NALATENSCHAP - 27.10.2020

Bezwaar tegen te hoge schatting ABS?

Sinds 1 april 2019 is het mogelijk om een kosteloze bindende schatting (ABS)van onroerende goederen in een nalatenschap aan te vragen bij de Vlaamse Belastingdienst. Omdat die schatting ook bindend is voor de belastingplichtige, zijn vele adviseurs nog steeds erg terughoudend ten aanzien van de ABS. Is dat wel terecht? Wat kunt u nog ondernemen als u het niet eens bent met het resultaat van de ABS?
Lees meer

FAMILIALE RELATIES - 27.10.2020

Een kind financieel een handje helpen?

Hoe kunt u een kind dat het financieel gezien tijdelijk wat moeilijk heeft, helpen zonder uw andere kinderen te benadelen? Hoe gaat u dan het best te werk als u een lening toekent? Wat zijn de risico’s als u zich borg stelt voor de kredieten van uw kind? Hoe pakt u de zaken aan als u aan het ene kind schenkt maar aan de andere kinderen nog niet kunt of wilt schenken? Kunt u dan een erfovereenkomst opmaken?
Lees meer

VERKOOP - SCHENKING - 27.10.2020

De zorgvolmacht gebruiken voor successieplanning

Sommige klanten willen, “nu hun echtgenoot bijna dement is”, de gezinswoning verkopen in het kader van een goede successieplanning. Soms is het daarvoor dan ‘te laat’, tenzij er een zorgvolmacht bestaat. Hoe zit dat precies?
Lees meer

ERVEN & SCHENKEN - SCHENKINGSRECHTEN - 26.10.2020

Kaasroute tot 1 december of later?

Afschaffing kaasroute. Een wetsvoorstel voorziet dat vanaf 1 december 2020 buitenlandse notariële akten die de titel vormen voor een schenking van roerende goederen door een Belgische rijksinwoner, verplicht geregistreerd zullen moeten worden. Concreet betekent dit dat wie een schenking van roerende goederen doet in Nederland, die moet registreren in België en dus toch schenkbelasting daarop zal moeten betalen vanaf 1 december. Inmiddels werd de verplichte registratie van buitenlandse notariële akten door Belgische rijksinwoners bevestigd in het regeerakkoord van de Vivaldi-regering. Let wel, tot en met 30 november is een schenking in Nederland nog mogelijk zonder schenkbelasting te betalen. ...
Lees meer

SCHENKING - SCHENKINGSRECHTEN - 20.10.2020

Een verzekering is goedkoper dan schenkingsrechten!

U wilt een schenking doen aan bv. uw zoon, maar u zit met de ‘driejarige termijn’ in uw maag. Om de successierechten te vermijden kunt u schenkingsrechten betalen, maar wist u dat er ook een goedkopere oplossing bestaat? Hoe zit dat?
Lees meer
Financieel & bankzaken - Vermogensplanning

Meest gelezen tips & adviezen

SCHENKING - ONROEREND GOED - 05.10.2020

Uw vastgoed schenken tegen 3%?

Vastgoed schenken is duur, de tarieven klimmen vlug op naar 27% en u moet ook telkens drie jaar tussen laten. Wanneer is het een haalbare kaart om vastgoed in te brengen in een vennootschap en dan de aandelen te schenken tegen 3%?
Lees meer

SUCCESSIERECHTEN - SUCCESSIEPLANNING - 05.10.2020

Vlaamse erfbelasting wijzigt vanaf 1 juli 2021!

Wijziging. De Vlaamse regering zal vanaf 1 juli 2021 een hervorming doorvoeren inzake schenk- en erfbelasting. Wat wijzigt er vanaf dan? Duolegaat. De techniek van het duolegaat verdwijnt, omdat die uitgegroeid was tot een pure fiscale planning, volgens minister Diependaele. Deze techniek komt er kort gezegd op neer dat men een klein stukje legateert via een testament aan het goede doel en al de rest aan bv. neven en nichten, waarbij het goede doel alle erfbelastingen betaalt, wat fiscaal voordelig is. Ook voor reeds bestaande testamenten speelt dit! In de plaats daarvan zal men kunnen schenken en nalaten aan goede doelen tegen slechts 0% (i.p.v. 5,5% en 8,5% nu). ...
Lees meer

FAMILIALE RELATIES - 03.09.2020

Het vermogen van uw ouders beheren

Als u een tijdlang het vermogen van uw ouders beheerde, dan kunnen de andere erfgenamen vragen dat u na hun overlijden rekening en verantwoording aflegt. Welke informatie moet u dan voorleggen? Wat riskeert u als u bepaalde transacties niet kunt verantwoorden? Hoe kunt u zich dan verdedigen en welke argumenten kunt u inroepen als u daarover vragen krijgt? Waarom onthoudt u zich beter van enig beheer zodra uw ouder tekenen van dementie vertoont?
Lees meer

Cookiebeleid