Financieel & bankzaken - Vermogensplanning

Recent toegevoegde tips & adviezen

SUCCESSIEPLANNING - 30.05.2023

Gunstregime overdracht familiale vennootschap: ook privaat vastgoed?

U kunt de aandelen van uw familiale vennootschap sinds vele jaren aan uw kinderen schenken tegen 0%. Bij uw overlijden bedraagt het tarief slechts 3%. Een langlopende discussie over de gunstregeling betreft haar reikwijdte: in hoeverre kan ook privaat vermogen zoals onroerend goed als onderdeel van de familiale vennootschap overgedragen worden aan de voordelige gunsttarieven? Wat heeft het Grondwettelijk Hof hierover onlangs gezegd?
Lees meer

ERVEN EN SCHENKEN - SCHENKINGSRECHTEN - 31.05.2023

Hét alternatief voor de Nederlandse notaris?

Om schenkbelasting te vermijden werd in de praktijk soms al gewerkt via de nieuwe techniek van inbreng in een maatschap zonder creatie van nieuwe aandelen. In twee recente voorafgaande beslissingen bevestigt Vlabel deze techniek...
Lees meer

VERKOOP - ERFENIS - 23.05.2023

Successieplanning met een zorgvolmacht: van belang voor vastgoed?

Door de gezinswoning of een ander onroerend goed van een oudere te verkopen vóór het overlijden of te schenken, kan een zware erfbelasting voorkomen worden. Wordt de oudere wilsonbekwaam, bv. door dementie, dan is het wel van belang om dat expliciet en tijdig te voorzien in een zorgvolmacht. Hoe zit dat precies?
Lees meer

RECHT - HUWELIJKSVERMOGENSRECHT - 12.05.2023

De (fiscale) gevolgen van ‘vermenging’ op een rekening

Het vermengen van ‘eigen’ gelden door het storten op een gemeenschappelijke rekening is in de praktijk een groot probleem voor gehuwden. Hoe zit dat volgens een nieuw cassatiearrest bij echtscheiding en hoe kijkt de fiscus daartegenaan?
Lees meer

ERVEN EN SCHENKEN - SUCCESSIERECHTEN - 03.05.2023

Houd een paar aandelen in uw vastgoed-BV!

Wie de aandelen van een vennootschap schenkt aan zijn kinderen, schenkt vaak alle aandelen om erfbelasting te vermijden. Maar als er vastgoed in de vennootschap zit, houdt u beter een paar aandelen om fiscale redenen...
Lees meer

SUCCESSIERECHTEN - SUCCESSIEPLANNING - 28.04.2023

Keuzebeding updaten met een zorgvolmacht?

Even opfrissen. Door een keuzebeding in te lassen in het huwelijkscontract, kan de langstlevende kiezen wat hij uit de huwelijksgemeenschap (of goederen die de echtgenoten in onverdeeldheid aanhouden) wil opnemen bij het overlijden van zijn partner. Een keuzebeding geeft de langstlevende echtgenoot dus het comfort om de keuze te maken die het best aansluit bij zijn wensen op dat moment. Door bepaalde keuzes te maken kan er ook fiscaal geoptimaliseerd worden inzake erfbelasting. ...
Lees meer
Financieel & bankzaken - Vermogensplanning

Meest gelezen tips & adviezen

FISCAAL - PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP - 10.03.2023

Opbrengstappartement via uw vennootschap kopen?

U overweegt een woning of appartement te kopen die u zal verhuren aan derden, dus niet zelf zal bewonen. Koopt u dat pand dan beter aan via een vennootschap of koopt u het privé? Welke fiscale argumenten zijn er daarbij van belang?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT - 05.04.2023

Uw rekening-couranttegoed belastingvrij schenken?

Wie (een stuk van) zijn rekening-courant (rc) wil schenken, moet in principe naar de notaris en zal dus schenkbelasting betalen. Maar er bestaat in de praktijk sinds kort ook een techniek zonder notaris en zonder schenkbelasting...
Lees meer

ERVEN EN SCHENKEN - SUCCESSIERECHTEN - 03.05.2023

Houd een paar aandelen in uw vastgoed-BV!

Wie de aandelen van een vennootschap schenkt aan zijn kinderen, schenkt vaak alle aandelen om erfbelasting te vermijden. Maar als er vastgoed in de vennootschap zit, houdt u beter een paar aandelen om fiscale redenen...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app