Gestart als zelfstandige

Recent toegevoegde tips & adviezen

BTW - 20.12.2022

Verplicht gebruik voor de Btw van e604 wordt uitgebreid

Elektronische toepassing e604. Sinds 12.07.2021 kunnen de btw-formulieren 604, die dienen als kennisgeving aan de Administratie van de start, de wijziging en de stopzetting van een btw-activiteit, enkel nog elektronisch ingediend worden. Hiervoor moet u de toepassing e604 in MyMinfin gebruiken. ...
Lees meer

GESTART ALS ZELFSTANDIGE - KLANTEN - 19.12.2022

Uw offerte beperken in de tijd: zeker doen!

Een potentiële klant vraagt u om een offerte te maken voor het leveren van diensten of goederen. Waarom is het van belang om daar een (voldoende korte) geldigheidsduur aan te koppelen? Wat gebeurt er als u dat niet doet?
Lees meer

BTW - INTERESTEN - 19.12.2022

Hoeveel interesten voor de Btw vanaf 2023?

Hoe was het? Tot nu toe was de interestvoet inzake btw 9,6% per jaar, en soms 7%. Dat tarief gold voor zowel de nalatigheidsinteresten die u moet betalen aan de Btw als de moratoriuminteresten die de Btw aan u moet betalen. Hoe wordt het? Een wet van 20 november 2022 (BS 30.11.2022) heeft de interestvoeten voor btw-interesten gewijzigd. Voortaan worden ze jaarlijks bepaald, zoals al enkele jaren het geval is voor interesten inzake inkomstenbelastingen. Bovendien zullen nalatigheidsinteresten voortaan tegen een andere, hogere interestvoet berekend worden dan moratoriuminteresten. In 2023 is dat concreet tegen 8% per jaar, dus iets lager dan vroeger, terwijl voor de moratoriuminteresten het tarief 6% is. ...
Lees meer

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN - 19.12.2022

Kunt u oude facturen fiscaal gezien nog inbrengen en wat met de erop betaalde btw?

Tijdens de kerstvakantie bent u van plan om eens goed op te ruimen in uw bureau. Wat als u dan nog een paar facturen uit vorige jaren tegenkomt die u dus ook nooit aan uw boekhouder bezorgd heeft? Kunt u die fiscaal gezien nog als kosten inbrengen en wat met de btw die u op die facturen betaald heeft?
Lees meer

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN - 19.12.2022

Kosten van een inbraak in aftrek nemen?

De winter is jammer genoeg het ideale seizoen voor inbrekers. Wat als er in uw zaak ingebroken wordt? Hoe zorgt u er dan voor dat de fiscus de aftrek aanvaardt van de kosten die daar het gevolg van zijn?
Lees meer

BTW-INTERESTEN - 07.12.2022

Welk tarief voor btw-interesten in 2023?

Tarief voor btw-interesten tot en met 2022. Tot nu toe bedroeg de interestvoet voor btw-interesten 9,6% per jaar. Dit tarief gold voor zowel de nalatigheidsinteresten verschuldigd aan de Btw-Administratie als de moratoriuminteresten die de Btw aan u/uw vennootschap moest betalen. Tarief voor btw-interesten in 2023. Een wet van 20.11.2022 (BS 30.11.2022) heeft de interestvoeten voor btw-interesten gewijzigd. Voortaan worden ze jaarlijks bepaald, zoals al enkele jaren het geval is voor interesten inzake inkomstenbelastingen. Bovendien zullen nalatigheidsinteresten voortaan tegen een andere, hogere interestvoet berekend worden dan moratoriuminteresten. In 2023 is dat concreet tegen 8% per jaar, dus iets lager dan vroeger, terwijl voor de moratoriuminteresten het tarief 6% bedraagt (art. 91 W.Btw) . ...
Lees meer
Gestart als zelfstandige

Meest gelezen tips & adviezen

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN - 19.12.2022

Kunt u oude facturen fiscaal gezien nog inbrengen en wat met de erop betaalde btw?

Tijdens de kerstvakantie bent u van plan om eens goed op te ruimen in uw bureau. Wat als u dan nog een paar facturen uit vorige jaren tegenkomt die u dus ook nooit aan uw boekhouder bezorgd heeft? Kunt u die fiscaal gezien nog als kosten inbrengen en wat met de btw die u op die facturen betaald heeft?
Lees meer

BTW - 20.12.2022

Verplicht gebruik voor de Btw van e604 wordt uitgebreid

Elektronische toepassing e604. Sinds 12.07.2021 kunnen de btw-formulieren 604, die dienen als kennisgeving aan de Administratie van de start, de wijziging en de stopzetting van een btw-activiteit, enkel nog elektronisch ingediend worden. Hiervoor moet u de toepassing e604 in MyMinfin gebruiken. ...
Lees meer

GESTART ALS ZELFSTANDIGE - VERZEKERINGEN - 05.12.2022

Waarom een verzekering gewaarborgd inkomen aangaan?

Een verzekering gewaarborgd inkomen wordt voor zelfstandigen als belangrijk aanzien, maar is niet verplicht. Is het wel nodig dat u die afsluit, want bij ziekte of ongeval krijgt u toch een uitkering van de ziekenkas? Waarop moet u letten?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app