Gestart als zelfstandige

Recent toegevoegde tips & adviezen

EXTRALEGAAL PENSIOEN - 06.12.2023

Link tussen VAPZ en sociale bijdragen?

Aftrekbare VAPZ-premies. Heeft u een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) afgesloten, dan zijn de premies daarvan binnen bepaalde grenzen fiscaal aftrekbaar van uw loon. In 2023 zijn die grenzen 8,17% van uw geïndexeerd netto belastbaar beroepsinkomen van 2020, met een maximum van € 3.859,40 voor de premies van een gewone VAPZ, en 9,40% van dat inkomen met een maximum van € 4.440,43 voor een sociaal VAPZ. ...
Lees meer

INVESTERINGSAFTREK - 06.12.2023

Investeringen uitstellen voor hogere IA?

Hogere investeringsaftrek (IA). Een van de laatste fiscale maatregelen van de regering is een hervorming van de IA. Het tarief van de gewone IA wordt verhoogd van 8% tot 10%, en tot 20% voor digitale investeringen. De huidige verhoogde IA voor onder andere energiebesparende investeringen wordt vervangen door een aftrek voor ‘groene’ investeringen van 40% en een verhoogde ‘technologieaftrek’ van 13,5% (eenmalige aftrek) of 20,5% (gespreide aftrek). ...
Lees meer

EINDEJAARGESCHENK - 06.12.2023

Een fiscaal optimaal eindejaarsgeschenk voor uw klanten

Wat wilt u? Het jaareinde is in zicht en dus is het weer cadeautjestijd. U zou graag aan uw klanten een klein geschenk geven, maar wel liefst zonder dat dat fiscaal afgestraft wordt. Wat moet u dan doen? Fiscaal gezien bent u het best af als u ervoor zorgt dat uw cadeautje een reclameartikel is. Daarvan is sprake als het gaat om iets wat bestemd is voor zeer grote verspreiding, van geringe waarde is voor de ontvanger en opvallend en blijvend de naam of het logo van uw vennootschap draagt. Denk daarbij aan balpennen, agenda’s, kalenders, USB-sticks, sleutelhangers en soortgelijke ‘gadgets’. Uw vennootschap kan de kosten van zulke reclameartikelen volledig in aftrek nemen (art. 53, 8° WIB 92; Comm. IB 53/155) en de btw recupereren (circ. 2017/C/32, 29.05.2017, punt 4) , en de ontvanger wordt er niet op belast. ...
Lees meer

RECHT - LEVERANCIER - 04.12.2023

Hoe te werk gaan om een domiciliëring te stoppen?

U ging destijds akkoord met een domiciliëring voor de facturen van een bepaalde leverancier die u nu evenwel wilt intrekken. Volstaat het dan om aan uw bank te vragen daarvoor het nodige te doen? Hoe moet u precies te werk gaan?
Lees meer

FACTUUR - PROTESTEREN - 04.12.2023

Een factuur protesteren: hoeveel tijd heeft u daarvoor?

U krijgt een factuur van een leverancier waarmee u het niet eens bent. Is er dan een vaste termijn waarbinnen u die factuur moet protesteren of kan uw leverancier in zijn algemene voorwaarden daarvoor een specifieke termijn opnemen? Kan dat ook bij verkopen aan particulieren?
Lees meer

SOCIAAL STATUUT ZELFSTANDIGE - SOCIALE BIJDRAGEN - 04.12.2023

Uw laatste sociale bijdragen voor 2023 zeker op tijd betalen!

Als zelfstandige moet u uw sociale bijdragen vóór het einde van ieder kwartaal betaald hebben. Wist u echter dat een tijdige betaling van uw sociale bijdragen voor het laatste, vierde kwartaal zeker van belang is? Waarom is dat zo?
Lees meer
Gestart als zelfstandige

Meest gelezen tips & adviezen

FISCAAL - BELASTINGCONTROLE - 25.09.2023

Uw privé- en beroepsrekeningen strikt gescheiden houden?

U koopt iets aan voor uw eenmanszaak of uw vennootschap, maar u betaalt de factuur met de bankkaart van uw privérekening. Is dat fiscaal gezien een probleem? Waarop moet u letten?
Lees meer

AFTREKBARE KOSTEN - 10.10.2023

Vliegtuigticket niet volledig aftrekbaar?

Vliegtaks. Sinds 01.04.2022 zijn luchtvaartmaatschappijen een taks verschuldigd per passagier die vanuit een luchthaven in België vertrekt. De taks bedraagt op het moment dat we dit schrijven € 2,40 of € 10 per passagier, afhankelijk van de bestemming, maar mogelijk zijn ze hoger als u dit leest, want een verhoging van de taks ligt op de begrotingstafel van de federale regering. ...
Lees meer

VOORAFBETALEN - 12.09.2023

Meer voorafbetalen dan nodig is?

De uiterste datum om een voorafbetaling te doen voor het derde kwartaal van 2023 is 10.10.2023. Is het eigenlijk interessant om meer vooraf te betalen dan nodig is om een belastingvermeerdering te vermijden?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app