Gestart als zelfstandige

Recent toegevoegde tips & adviezen

SLECHTE BETALERS - SANCTIES - 25.05.2023

Vanaf 01.09.2023 betere bescherming voor particuliere slechte betalers!

Vanaf 01.09.2023 moeten ondernemers (eenmanszaken, vennootschappen of VZW’s) zich aan striktere regels houden voor de interesten en de schadevergoedingen die zij kunnen vragen aan particuliere klanten die niet tijdig betalen. De betreffende wet werd op 23.05.2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Wat moet u hierover precies weten?
Lees meer

GESTART ALS ZELFSTANDIGE - KLANTEN - 23.05.2023

Voortaan een voorschot vragen aan uw klanten?

Om te vermijden dat klanten u niet correct betalen, wilt u voortaan werken met voorschotten. Kan dat zomaar en altijd en zijn er bepaalde grenzen die u moet respecteren? Waarom is het belangrijk om dat expliciet te voorzien in uw contracten?
Lees meer

SOCIAAL STATUUT - SOCIALE KAS - 23.05.2023

Veranderen van sociale kas: actie tegen 30 juni!

Uiterlijk 30 juni opzeggen! Wilt u veranderen van sociale kas, om welke reden ook, dan moet u inderdaad een opzeg geven van zes maanden bij uw huidige sociale kas. Uw overstap gaat in het voorkomende geval dus ook pas effectief in op 1 januari 2024. Tip.  Het is uw nieuwe sociale kas die dat allemaal voor u in orde brengt. ...
Lees meer

AANGIFTE - SANCTIES - 23.05.2023

Aangiften tijdig laten indienen nu meer dan ooit van belang!

Het aangifteseizoen voor inkomstenjaar 2022 is van start gegaan. Tot wanneer heeft uw boekhouder dit jaar de tijd om uw privéaangifte en de aangifte van uw vennootschap in te dienen? Welke sancties riskeert u bij een laattijdige aangifte en wat is er daarvoor ter zake recent gewijzigd?
Lees meer

INVESTERINGSAFTREK - 23.05.2023

Nog investeringsaftrek na verkoop?

Investering kopen en verkopen. Als uw BV een investering doet, kan ze die meestal in kosten nemen via afschrijvingen. Bij de verkoop van die investering is een positief verschil tussen de verkoopprijs en de boekwaarde (aanschaffingswaarde min afschrijvingen) belastbaar en een negatief verschil in principe aftrekbaar. ...
Lees meer

SLECHTE BETALERS - NALATIGHEIDSINTERESTEN - 08.05.2023

Weldra betere bescherming voor particuliere slechte betalers

Als een particuliere klant uw factuur niet op tijd betaalt, gelden er binnenkort striktere regels voor de interesten en de schadevergoeding die u kunt vragen! Wat houdt de nieuwe wet precies in en vanaf wanneer is die van toepassing?
Lees meer
Gestart als zelfstandige

Meest gelezen tips & adviezen

GESTART MET EEN VENNOOTSCHAP - GELD UITLENEN - 14.03.2023

Geld lenen aan uw vennootschap? Hoe gaat u te werk?

Uw vennootschap plant een grote investering en u privé gaat haar daartoe wat van uw spaargeld lenen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Moet uw vennootschap dan interesten betalen aan u privé? We lichten een en ander toe...
Lees meer

VOORAFBETALINGEN - 29.03.2023

Hoeveel voorafbetalen in 2023?

U kunt voor uw vennootschap maar ook voor uzelf voorafbetalingen doen op de belasting voor het (boek)jaar 2023. Hoeveel betaalt u dan het best vooraf en tegen wanneer?
Lees meer

RECHT - HANDELSPRAKTIJKEN - 13.03.2023

Contract sluiten met een nog op te richten vennootschap?

Een klant is van plan om een vennootschap op te richten en vraagt u om het contract alvast op te maken op naam van die vennootschap. Is dat wel mogelijk en hoe gaat u dan te werk? Welke voorzorgen neemt u maar beter?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app