Gestart als zelfstandige

Recent toegevoegde tips & adviezen

GESTART MET EEN VENNOOTSCHAP - ACTUALITEIT - 17.05.2024

Voordelen starters voor uw nieuwe opgerichte managementvennootschap?

U was tot nu toe bestuurder of zaakvoerder van uw vennootschap in persoonlijke naam, maar zou voor die bestuursactiviteiten een managementvennootschap willen oprichten. Kan die vennootschap de fiscale voordelen voor starters genieten?
Lees meer

FACTUUR - PROTESTEREN - 22.04.2024

Protest tegen een factuur regelen in uw algemene voorwaarden

Kunt u in uw algemene voorwaarden aangeven hoe en binnen welke termijn uw klanten een factuur desgevallend moeten protesteren? Gelden dezelfde regels naargelang u zakendoet met andere ondernemers, dan wel met consumenten?
Lees meer

RECHT - HANDELSPRAKTIJKEN - 22.04.2024

Een particuliere klant kan zijn bestelling niet altijd annuleren!

Wanneer kan een klant een bij uw onderneming geplaatste bestelling annuleren of zgn. herroepen? Welke bedenktijd heeft hij daarvoor? Maakt het een verschil uit naargelang die klant een andere ondernemer, dan wel een particulier is?
Lees meer

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN - 22.04.2024

Als eenmanszaak geen 120%-aftrek meer voor fietsen(stalling) vanaf 1 januari 2025

Aftrek van 120%. Als uw eenmanszaak fietsen koopt waarmee uw werknemers woon-werkverplaatsingen doen en/of u een stalling laat installeren waarin ze die fiets (gebruikt voor hun woon-werkverplaatsingen) kwijt kunnen, krijgt uw zaak daarvoor een fiscaal voordeel. De afschrijvingen van de fietsen en de stalling zijn nl. voor 120% aftrekbaar (art. 64ter, lid 1, 3° WIB 92) . ...
Lees meer

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN - 08.04.2024

Enkele praktische zaken voor de aftrek van uw huurkosten

Op 14 maart 2024 werd in het Belgisch Staatsblad de bijlage gepubliceerd die u verplicht moet toevoegen aan uw privé- of vennootschapsaangifte voor inkomstenjaar 2023 als u of uw vennootschap huurkosten als beroepskosten aftrekt. Welke praktische zaken zijn er daarbij mogelijkerwijze voor u van belang?
Lees meer

FISCAAL - INVESTERINGEN - 08.04.2024

Digitale investeringsaftrek voor e-facturatie-investeringen!

120% aftrek voor gerelateerde kosten. Vanaf 1 januari 2026 is het elektronisch factureren tussen Belgische ondernemingen verplicht (wet 04.02.2024, BS 20.02.2024) . Voor de specifieke kosten die u daarvoor moet maken (bv. abonnementskosten voor een nieuw factureringspakket) gunt de fiscus u wel een aftrek van 120%. ...
Lees meer
Gestart als zelfstandige

Meest gelezen tips & adviezen

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN - 26.02.2024

Uw kosten voor e-facturatie voor 120% aftrekbaar

De wet die het elektronisch factureren tussen Belgische ondernemingen vanaf 2026 verplicht, is een feit! Om de daarmee gepaard gaande kosten wat te temperen, krijgt u wel een aftrek van 120%. Hoe zit dat concreet?
Lees meer

FISCAAL - AUTO - 11.03.2024

Elektrische auto: wat met het voordeel alle aard en de fiscale aftrekbaarheid?

Over het voordeel alle aard van benzine- en dieselauto’s was begin 2024 heel wat commotie, maar wat met een elektrische auto? Hoe wordt het voordeel daarvoor berekend en wat met de aftrek van de autokosten?
Lees meer

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN - 08.04.2024

Enkele praktische zaken voor de aftrek van uw huurkosten

Op 14 maart 2024 werd in het Belgisch Staatsblad de bijlage gepubliceerd die u verplicht moet toevoegen aan uw privé- of vennootschapsaangifte voor inkomstenjaar 2023 als u of uw vennootschap huurkosten als beroepskosten aftrekt. Welke praktische zaken zijn er daarbij mogelijkerwijze voor u van belang?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app