Gestart als zelfstandige

Recent toegevoegde tips & adviezen

SLECHTE BETALERS - AANMANING - 19.04.2021

Uw openstaande facturen innen via een incassobureau?

U denkt eraan om uw openstaande facturen te laten innen door een incassobureau. Met welke kosten moet u rekening houden en is het ook zinvol om op zo’n bureau een beroep te doen?
Lees meer

BTW - INTERESTEN - 16.04.2021

Tijdelijke btw-maatregelen wegens corona

Lagere interestvoet interesten. Wanneer u te laat bent met de betaling van btw, worden er nalatigheidsinteresten berekend tegen 9,6% per jaar. Als ondersteuning in het kader van de strijd tegen de nadelige economische gevolgen van de coronacrisis, wordt dit tarief tijdelijk, nl. voor de maanden april, mei en juni 2021, verlaagd naar 4%. Dat is hetzelfde tarief dat in 2021 geldt voor de nalatigheidsinteresten inzake inkomstenbelastingen. ...
Lees meer

AANDEELHOUDERS - UBO-REGISTER - 16.04.2021

UBO-register aanvullen en bevestigen tegen uiterlijk 30.04.2021!

Uw vennootschap moet tegen uiterlijk 30.04.2021 de gegevens in het zgn. UBO-register aanvullen en bevestigen. Waarover gaat het precies en welke informatie moet u bezorgen?
Lees meer

BTW - TERUGGAVE - 15.04.2021

Teruggave btw-tegoed: lagere bedragen!

Omwille van de aanhoudende coronacrisis is het sinds 1 april 2021 mogelijk om een btw-tegoed ‘sneller’ terug te krijgen. Hoe zit dat precies en wat verandert er?
Lees meer

ONROEREND GOED - HUUR - 15.04.2021

Uw gehuurde bedrijfspand later ook kunnen kopen?

U wilt een bedrijfspand huren maar wel met de mogelijkheid om dat later ook te kunnen kopen. Welke afspraken kunt u dan met de verhuurder maken? Een collega sprak u over een voorkoop- of een voorkeurrecht, maar wat is dat precies?
Lees meer

RECHT - LEVERANCIER - 15.04.2021

Een contract getekend zonder dat u het zelf doorheeft... ?

Minder betrouwbare bedrijven laten u weleens een document ondertekenen waarvan zij dan later zeggen dat het een contract is waaraan u vastzit. Hoe kunt u dat vermijden? Wat kunt u doen als u toch al uw handtekening gezet heeft?
Lees meer
Gestart als zelfstandige

Meest gelezen tips & adviezen

FISCAAL - BELASTINGAANGIFTE - 02.03.2021

Nieuwe indieningstermijn voor uw aangifte vennootschapsbelasting!

Een wet van 26.01.2021 voert een nieuwe termijn in voor de indiening van o.a. de aangifte vennootschapsbelasting! Hoe zit dat precies en vanaf wanneer geldt dat?
Lees meer

ONROEREND GOED - AAN- EN VERKOOP - 02.02.2021

Ook voor uw Belgisch onroerend goed wijzigingen op til?

Door een nakende wetswijziging zal er het een en ander veranderen voor wie onroerend goed in het buitenland heeft. Wist u echter dat die nieuwe wet ook gevolgen zal hebben voor eigenaars van Belgisch vastgoed? Hoezo?
Lees meer

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP - 08.04.2021

UBO-register: jaarlijkse bevestiging tegen 30.04.2021!

Heeft u een vennootschap, dan moet u sinds eind 2019 in het zgn. UBO-register vermelden wie de ‘uiteindelijke begunstigde’ daarvan is én dat ook elk jaar bevestigen. Hoe doet u dat?
Lees meer