Gestart als zelfstandige - Belastingen voor eenmanszaken

Recent toegevoegde tips & adviezen

PRIVÉFISCALITEIT - 13.10.2020

Belasting op heropstartoverbruggingsrecht

Overbruggingsrecht. Het overbruggingsrecht is een uitkering die al enige tijd bestaat voor zelfstandigen die failliet verklaard worden of noodgedwongen moeten sluiten. In 2020 werden er twee bijzondere varianten van dit recht uitgewerkt in het kader van de coronacrisis, nl. het crisis- en het heropstartoverbruggingsrecht. ...
Lees meer

BELASTBARE INKOMSTEN - DIVERSE INKOMSTEN - 05.10.2020

Wanneer belast op een forfaitaire minimumwinst?

Ondernemingen kunnen in bepaalde gevallen belast worden op een zgn. forfaitaire minimumwinst. Voor vennootschappen gaat het sinds 1 januari 2020 om een jaarbedrag van € 40.000. Hoe zit dat voor eenmanszaken?
Lees meer

FISCALE ADMINISTRATIE - 30.09.2020

Fiscus waarschuwt voor frauduleuze mails

Alweer? Ja, de fiscus heeft op 02.09.2020 laten weten dat er weer mails circuleren die zogezegd afkomstig zijn van de FOD Financiën, maar in werkelijkheid door oplichters verstuurd worden. In die mails wordt gevraagd om een belastingschuld te vereffenen en er is een MyMinfin-knop aan toegevoegd waarop u uitgenodigd wordt te klikken. ...
Lees meer

CONTROLE EN BETWISTINGEN - 30.09.2020

Controle ter plaatse in coronatijd, kan dat?

Wat heeft de fiscus beslist? In maart heeft de fiscus beslist om wegens de coronacrisis alle niet-essentiële en/of minder dringende controles ter plaatse uit te stellen (bericht van 18.03.2020 op de website van de FOD Financiën) . Door contacten zo veel mogelijk te beperken, wil hij bijdragen aan een bescherming van de burgers en de controleurs. Controles ter plaatse die nodig zijn om de financiële belangen van de staat te beschermen, blijven echter wel plaats vinden, maar uiteraard conform de coronahygiënenormen. ...
Lees meer

BELASTINGAANGIFTE - TERMIJNEN - 22.09.2020

Tegen wanneer forfaitaire aangifte indienen?

Gewone belastingplichtigen. Bent u een gewone belastingplichtige, dan heeft uw boekhouder nog maar enkele weken tijd om uw aangifte voor 2019 in te dienen. De deadline voor de aangifte via Tax-on-web (TOW) voor mandatarissen ligt immers op 22 oktober 2020. Heeft u uw aangifte zelf ingediend, dan had u daarvoor tijd tot 30 juni 2020 voor uw aangifte op papier en tot 16 juli 2020 voor uw aangifte via TOW. ...
Lees meer

FISCAAL - BELASTINGCONTROLE - 15.09.2020

Door corona meer tijd voor uw bezwaar?

Een abonnee wilde weten of er omwille van de coronacrisis nu ook meer tijd is om een bezwaar in te dienen. Hoe zit dat precies en waarmee houdt u toch maar beter rekening?
Lees meer
Gestart als zelfstandige - Belastingen voor eenmanszaken

Meest gelezen tips & adviezen

FISCAAL - BELASTINGAANSLAG - 19.08.2020

Hoe wordt uw overbruggingsrecht belast?

Waarschijnlijk heeft ook u als zelfstandige of als bedrijfsleider voor een of meerdere maanden een corona-overbruggingsrecht ontvangen. Hoe wordt u privé daarop belast? De fiscus geeft hierover uitleg in een circulaire van 8 juli 2020...
Lees meer

FISCAAL - BELASTINGAANGIFTE - 18.08.2020

Welke volmachten moet u aan uw boekhouder geven?

Voor het zgn. MyMinfin kunt u aan uw boekhouder een volmacht geven. Voor het invullen van uw belastingaangiftes, het tekenen van akkoorden en het indienen van een bezwaar, is er ook een volmacht verplicht. Wat is daarbij van belang?
Lees meer

PRIVÉFISCALITEIT - 13.10.2020

Belasting op heropstartoverbruggingsrecht

Overbruggingsrecht. Het overbruggingsrecht is een uitkering die al enige tijd bestaat voor zelfstandigen die failliet verklaard worden of noodgedwongen moeten sluiten. In 2020 werden er twee bijzondere varianten van dit recht uitgewerkt in het kader van de coronacrisis, nl. het crisis- en het heropstartoverbruggingsrecht. ...
Lees meer

Cookiebeleid