Gestart als zelfstandige - Btw

Recent toegevoegde tips & adviezen

BTW - KLEINEONDERNEMERSREGELING - 05.06.2023

Omzetdrempel van € 25.000: pro rata of niet?

Omzetdrempel voor de zgn. kleineondernemersregeling? Daar gaat het inderdaad over. Als uw zaak of vennootschap gebruikmaakt van de zgn. kleineondernemersregeling, moet ze geen btw afdragen op haar uitgaande facturen en moet ze dus ook geen btw-aangiften indienen. Daar staat echter tegenover dat ze de btw op inkomende facturen ook niet kan recupereren! ...
Lees meer

BTW-PLICHT - BTW-VRIJSTELLINGEN - 08.05.2023

Drempelbedrag kleine ondernemer: toch geen € 25.000?

Een jonge ondernemer wil zijn activiteit starten op 1 juli 2023. Hij schat dat zijn omzet dit jaar rond de € 20.000 zal liggen en informeert naar de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemers. Wat is uw advies?
Lees meer

BTW - AANGIFTE - 14.02.2023

Tijdige btw-aangifte is sinds 2023 nog belangrijker!

Uw boekhouder heeft u onlangs gevraagd om vanaf dit jaar uw facturen zeer zeker goed op tijd aan hem te bezorgen, zodat hij de btw-aangifte tijdig kan indienen. Waarom is dat?
Lees meer

BTW - AFTREKBAARHEID - 14.02.2023

Er werd u onterechte btw aangerekend, wat nu?

Wat is onterechte btw? Dat is kortweg btw die niet aangerekend had mogen worden. Concreet is dat het geval als uw leverancier u 21% btw aanrekent, terwijl het 6% had moeten zijn. Ook als een aannemer u btw aanrekent, terwijl hij had moeten factureren met btw verlegd of medecontractant, spreken we van onterechte btw. ...
Lees meer

BTW - 20.12.2022

Verplicht gebruik voor de Btw van e604 wordt uitgebreid

Elektronische toepassing e604. Sinds 12.07.2021 kunnen de btw-formulieren 604, die dienen als kennisgeving aan de Administratie van de start, de wijziging en de stopzetting van een btw-activiteit, enkel nog elektronisch ingediend worden. Hiervoor moet u de toepassing e604 in MyMinfin gebruiken. ...
Lees meer

BTW - INTERESTEN - 19.12.2022

Hoeveel interesten voor de Btw vanaf 2023?

Hoe was het? Tot nu toe was de interestvoet inzake btw 9,6% per jaar, en soms 7%. Dat tarief gold voor zowel de nalatigheidsinteresten die u moet betalen aan de Btw als de moratoriuminteresten die de Btw aan u moet betalen. Hoe wordt het? Een wet van 20 november 2022 (BS 30.11.2022) heeft de interestvoeten voor btw-interesten gewijzigd. Voortaan worden ze jaarlijks bepaald, zoals al enkele jaren het geval is voor interesten inzake inkomstenbelastingen. Bovendien zullen nalatigheidsinteresten voortaan tegen een andere, hogere interestvoet berekend worden dan moratoriuminteresten. In 2023 is dat concreet tegen 8% per jaar, dus iets lager dan vroeger, terwijl voor de moratoriuminteresten het tarief 6% is. ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app