Gestart als zelfstandige - Facturatie

Recent toegevoegde tips & adviezen

SLECHTE BETALERS - AANMANING - 19.04.2021

Uw openstaande facturen innen via een incassobureau?

U denkt eraan om uw openstaande facturen te laten innen door een incassobureau. Met welke kosten moet u rekening houden en is het ook zinvol om op zo’n bureau een beroep te doen?
Lees meer

FACTUUR - PROTESTEREN - 18.01.2021

Onregelmatige factuur: zomaar betalen of beter protesteren?

U ontvangt een factuur die qua bedrag wel correct is maar die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Mag u die dan betalen of protesteert u ze maar beter? Loopt u een risico als u zonder meer betaalt?
Lees meer

RECHT - OFFERTE - 05.01.2021

Een missing in uw offerte: hoe kunt u dat nog rechtzetten?

In de offerte die u aan uw klant stuurde, merkt u plots een vergissing op. Kunt u die offerte dan nog intrekken? En kan uw klant, die de offerte aanvaardde, eisen dat u uw producten of diensten levert tegen de ‘verkeerde’ prijs die u aangaf?
Lees meer

FACTUUR - VARIA - 10.11.2020

Discussies vermijden als u ‘per uur’ werkt

Wanneer u als freelancer aan een uurtarief werkt, kunnen er discussies ontstaan over het aantal uren dat u aan uw klant kunt aanrekenen. Hoe vermijdt u dat het tot zo’n betwisting komt? Welke preventieve maatregelen kunt u nemen?
Lees meer

FACTUUR - ALGEMEEN - 27.10.2020

Als uw klant om een dubbel van uw factuur vraagt…

Een klant laat u weten dat hij uw factuur verloren heeft of dat hij ze niet ontvangen heeft en vraagt u om een ‘dubbel’ te bezorgen. Volstaat het dat u hem dan een gewone kopie overmaakt? Kunt u hiervoor ook een vergoeding vragen?
Lees meer

FACTUUR - BEWAARTERMIJN - 27.10.2020

Hoelang een elektronische factuur bijhouden?

Bewaartermijn van ‘gewone’ facturen. Zowel voor de belastingen (art. 315 en 315bis WIB 92) als de btw (art. 60 W.Btw) bent u verplicht om uw facturen ten minste zeven jaar te bewaren. Die termijn loopt vanaf 1 januari van het jaar na het jaar waarin de factuur uitgereikt werd. Hoe zit dat bij elektronische facturen? Daarvoor geldt dezelfde bewaartermijn. Houd er wel rekening mee dat u de facturen gedurende die hele bewaartermijn in een leesbaar formaat moet kunnen voorleggen aan de fiscus. Eventueel moet u ze naar een ander formaat converteren als u met een bewaring in het originele formaat die leesbaarheid niet kunt garanderen. ...
Lees meer
Gestart als zelfstandige - Facturatie

Meest gelezen tips & adviezen

SLECHTE BETALERS - AANMANING - 19.04.2021

Uw openstaande facturen innen via een incassobureau?

U denkt eraan om uw openstaande facturen te laten innen door een incassobureau. Met welke kosten moet u rekening houden en is het ook zinvol om op zo’n bureau een beroep te doen?
Lees meer