Gestart als zelfstandige - Investeringen

Recent toegevoegde tips & adviezen

INVESTERINGEN - INVESTERINGSAFTREK - 16.10.2020

‘Bijkomende kosten’ fiscaal optimaliseren?

Doet u een investering, dan kunt u niet alleen de prijs daarvan afschrijven, maar zijn ook de zgn. bijkomende kosten aftrekbaar. Een kmo kan die op verschillende manieren ‘verwerken’. Wat is het voordeligst?
Lees meer

INVESTERINGSAFTREK - 13.10.2020

Overschot aan gewone IA: overdraagbaar?

Hoe is het normaal? Heeft uw vennootschap recht op een bijzondere IA (bv. voor energiebesparende investeringen of investeringen in beveiliging) en kan ze die bij gebrek aan belastbare winst niet volledig toepassen voor het boekjaar van de investering, dan is dat overschot onbeperkt overdraagbaar. Dat is anders voor de gewone IA. Een eventueel overschot van de gewone IA is maar één boekjaar overdraagbaar (art. 201, §1, lid 5 WIB 92) . ...
Lees meer

INVESTERINGEN - 30.09.2020

Investeringsaftrek: 25%, 13,5% of 20,5%?

Speciale IA: 13,5% of 20,5%. Heeft uw vennootschap in 2020 nieuwe milieuvriendelijke of energiebesparende investeringen of investeringen in beveiliging gedaan, dan heeft ze daarvoor in principe recht op een speciale IA, nl. 13,5% voor milieuvriendelijke of energiebesparende investeringen en 20,5% voor investeringen in beveiliging. ...
Lees meer

FISCAAL - INVESTERINGSAFTREK - 30.09.2020

Investeringsaftrek is 25%, maar wat bij verlies?

Tijdelijk van 8% naar 25%. De investeringsaftrek (IA) is een fictieve, fiscale aftrek die u krijgt in het jaar waarin u een beroepsmatige investering doet. Voor investeringen die plaatsvinden tussen 12.03.2020 en 31.12.2020, bedraagt het tarief 25% (i.p.v. 8%) van de aanschaffingswaarde (wet van 15.07.2020, BS 23.07.2020) . ...
Lees meer

RECHT - HANDELSPRAKTIJKEN - 30.09.2020

Uw concurrent begint onder (bijna) dezelfde naam als u!

Een collega-ondernemer die in uw sector actief is, kiest voor ongeveer dezelfde handelsbenaming als diegene die u al jaren gebruikt! Moet u dat dan zomaar aanvaarden? Welke acties kunt u tegen hem ondernemen?
Lees meer

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 28.09.2020

Geld in uw vennootschap in ruil voor aandelen?

Een van de fiscale coronamaatregelen is een belastingvermindering voor inbrengen in vennootschappen die tijdens de zgn. lockdown omzet hebben verloren. Deze tijdelijke regeling is gebaseerd op de bestaande ‘taxshelter’ voor starters en groeiers. Komt u ervoor in aanmerking?
Lees meer
Gestart als zelfstandige - Investeringen

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 21.08.2020

Tot 31.12.2020 krijgt u 25% (i.p.v. 8%) investeringsaftrek!

Door de coronacrisis hebben vele ondernemers moeten investeren om hun activiteiten coronaproof te maken of om een digitale webshop te ontwikkelen. Daarom heeft de regering beslist om de gewone investeringsaftrek (IA) tijdelijk te verhogen naar 25%. Wat betekent dat voor uw vennootschap of eenmanszaak?
Lees meer

CORONAVIRUS - 18.08.2020

Nieuwe coronasteunmaatregelen

De zgn. Corona III-wet voorziet opnieuw in een aantal financiële en fiscale tegemoetkomingen. Welke daarvan zijn voor u als ondernemer vooral van belang?
Lees meer

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 27.08.2020

Tot 31.12.2020 krijgt u 25% (i.p.v. 8%) investeringsaftrek!

Door de coronacrisis hebben vele ondernemers moeten investeren om hun activiteiten coronaproof te maken of om een digitale webshop te ontwikkelen. Daarom heeft de regering beslist om de gewone investeringsaftrek (IA) tijdelijk te verhogen naar 25%. Wat betekent dat voor uw vennootschap?
Lees meer

Cookiebeleid