Gestart als zelfstandige - Leveranciers

Recent toegevoegde tips & adviezen

ONROEREND GOED - AANNEMER - 16.06.2020

De factuur van een aannemer en uw inhoudingsplicht... 

Betaalt u als ondernemer een factuur van een aannemer, dan moet u daar soms een deel op inhouden indien die sociale en/of fiscale schulden heeft. Hoe zit dat nu weer precies en wat riskeert u als u dat vergeten bent?
Lees meer

RECHT - CONTRACT - 02.06.2020

Een paraaf op elke pagina van een contract?

Is dat nu eigenlijk wettelijk verplicht of niet? Neen, strikt juridisch moet niet iedere pagina van een contract getekend zijn. Er is dus geen wettelijke verplichting om op elke bladzijde van een contract uw paraaf te zetten. Zolang er op het einde van de overeenkomst een handtekening staat, is dat in principe voldoende. ...
Lees meer

RECHT - LEVERANCIER - 02.06.2020

Uw leverancier in de WCO-procedure, wat nu?

U hoorde dat een van uw leveranciers door de coronacrisis de zgn. WCO-procedure aangevraagd heeft. Wat is dat precies en wat betekent dat voor u? Kunt u daar dan niets meer bestellen en bent u betaalde voorschotten kwijt?
Lees meer

BTW - AANGIFTE - 28.04.2020

Factuur buitenlandse leverancier in de bus

Buitenlandse leverancier. Het is te zeggen... Het gaat om het geval waarin u een buitenlandse dienstverrichter ingeschakeld heeft en die zijn factuur stuurt. U heeft daaromtrent een discussie. U moet btw betalen? Ja! Neemt u een dienst af van een buitenlandse leverancier, dan is de plaats van de dienst gelijk aan het land van de klant, zijnde België. Dat is immers de zgn. algemene b2b-regel. U moet dan zelf de btw als verschuldigd opnemen in uw btw-aangifte en deze desgevallend ook weer in aftrek brengen in diezelfde btw-aangifte. ...
Lees meer

FACTUUR - BETALINGSTERMIJN - 20.04.2020

Betaling van een factuur uitstellen of afbetalingsplan vragen

Heeft u financiële problemen door de coronacrisis, dan kunt u een factuur van een leverancier mogelijk niet tijdig betalen. Kunt u uitstel van betaling of een afbetalingsplan bekomen en indien ja, hoe pakt u dat het best aan?
Lees meer

BTW - FACTUURVERMELDINGEN - 18.02.2020

Aandacht bij buitenlandse goederenlevering!

Zgn. intracommunautaire levering? Daar gaat het inderdaad om. Levert u goederen aan een btw-plichtige onderneming die in een andere EU-lidstaat gevestigd is, dan moet u zonder btw factureren. Buitenlands btw-nummer vermelden? Sowieso! Aanvankelijk had het Hof van Justitie nog beslist dat de btw-vrijstelling ook zonder btw-nummer van de koper behouden blijft, vermits het om een vormvoorwaarde ging. Europa heeft van de vermelding van het buitenlandse btw-nummer sinds 1 januari 2020 echter opnieuw een materiële voorwaarde gemaakt. ...
Lees meer