Gestart als zelfstandige - Sociale bijdragen zelfstandigen

Recent toegevoegde tips & adviezen

SOCIAAL STATUUT ZELFSTANDIGE - SOCIALE BIJDRAGEN - 05.12.2022

Uw voorlopige sociale bijdragen te veel laten zakken, wat dan tegen 31 december 2022 het best doen?

U heeft in het voorjaar een vermindering van uw voorlopige sociale bijdragen gevraagd. Nu in december heeft u een beter zicht op uw inkomsten/omzet van 2022 en stelt u vast dat die hoger is dan verwacht, en u dus eigenlijk (veel) te weinig sociale bijdragen betaald heeft. Wat kunt u dan nu nog doen?
Lees meer

SOCIAAL STATUUT ZELFSTANDIGE - SOCIALE BIJDRAGEN - 13.09.2022

Uw sociale bijdragen laten zakken voor de rest van 2022?

In de pers was onlangs te lezen dat het aantal zelfstandigen dat een vermindering van hun voorlopige sociale bijdragen aanvroeg voor het tweede kwartaal van 2022 zowat 13% hoger lag dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Is dat ook iets wat u nu nog kunt doen? Hoe dan en wat zijn daarbij de aandachtspunten?
Lees meer

SOCIAAL STATUUT ZELFSTANDIGE - SOCIALE BIJDRAGEN - 13.09.2022

Sociale bijdragen betalen: is dat per mandaat?

Verschuldigd als bedrijfsleider. Dat klopt. Zodra u een mandaat als bedrijfsleider opneemt, bent u verplicht om zich aan te sluiten bij een sociale kas en bijgevolg in principe ook om sociale bijdragen te betalen. U wordt eerstdaags ook bedrijfsleider in een tweede vennootschap? Dan verandert er in feite niets. U bent dan immers al aangesloten omdat u al een mandaat als bestuurder had in uw eerste vennootschap, uw tweede mandaat wijzigt daar dus niets aan. U blijft m.a.w. verplicht aangesloten. ...
Lees meer

SOCIAAL STATUUT ZELFSTANDIGE - SOCIALE BIJDRAGEN - 26.04.2022

Startende zelfstandige: € 100 korting op sociale bijdragen!

Zgn. primostarters die sinds 1 april 2022 gestart zijn als zelfstandige, krijgen voor het eerste kwartaal een korting van € 100 op hun sociale bijdragen. Wie is ook alweer een primostarter en wat moet u doen om die korting te krijgen?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - SOCIAAL STATUUT - 26.04.2022

Sociale bijdragen niet tijdig betaald?

Te laat met uw sociale bijdragen. Uw voorlopige sociale bijdragen voor het eerste kwartaal van 2022 had u uiterlijk op 31.03 moeten betalen. Stel dat dit niet is gebeurd, welke gevolgen heeft dat dan eigenlijk? Nalatigheidsinteresten? Ja, inderdaad. Zodra u één dag te laat bent met de betaling, worden er zonder aanmaning nalatigheidsinteresten aangerekend. De interestvoet daarvan is 3%. ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app