Gestart als zelfstandige - Sociale bijdragen zelfstandigen

Recent toegevoegde tips & adviezen

SOCIALE BIJDRAGEN - 27.05.2021

Timing sociale bijdragen op een tantième?

Een abonneevraagje... Een collega heeft zich op de jaarvergadering van 2021 voor de eerste keer een tantième laten toekennen. Hij weet dat hij daarop sociale bijdragen zal moeten betalen, maar vraagt zich af wanneer precies. Voor welk jaar is het een inkomen? Voor de vennootschap van uw collega is het tantième een aftrekbare kost voor boekjaar 2020, maar voor hem is het pas een inkomen voor het jaar van toekenning, dus 2021. Dat is niet enkel voor de belastingen het geval, maar ook voor de sociale bijdragen. ...
Lees meer

VERZEKERINGEN - SOCIALE BIJDRAGEN - 22.02.2021

Uitstel, vermindering of vrijstelling van sociale bijdragen

Zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen ook voor 2021 een vermindering, vrijstelling of uitstel van betaling vragen van hun sociale bijdragen. Komt u daarvoor in aanmerking? Wat moet u dan precies doen?
Lees meer

VERZEKERINGEN - SOCIALE BIJDRAGEN - 22.02.2021

Hoeveel sociale bijdragen voor 2021?

Onlangs heeft u wellicht van uw sociaal verzekeringsfonds een uitnodiging gekregen om uw voorlopige sociale bijdragen te betalen voor het eerste kwartaal 2021. Hoe worden deze berekend? En moet u die niet aanpassen aan uw geschat inkomen voor 2021?
Lees meer

SOCIALE BIJDRAGEN - 18.02.2021

Corona en uw sociale bijdragen in 2021

Verleden jaar werden er wegens de coronacrisis betalingsfaciliteiten ingevoerd voor de sociale bijdragen. Dat is ook in 2021 het geval. Even kijken…
Lees meer

SOCIALE BIJDRAGEN - 16.02.2021

Uw sociale bijdragen van 2021 verlagen?

U heeft wellicht net een uitnodiging gekregen van uw sociaal verzekeringsfonds om uw voorlopige sociale bijdragen voor het eerste kwartaal van 2021 te betalen. Kunt u vragen om die bijdragen te verlagen?
Lees meer

SOCIAAL STATUUT - SOCIALE BIJDRAGEN - 09.02.2021

Kunt u nog iets wijzigen aan uw sociale bijdragen?

Traditioneel valt aan het begin van een nieuw jaar uw eerste afrekening van de sociale bijdragen in de bus. Het bedrag is anders dan wat u vorig jaar moest betalen. Moet u dat zo aannemen of kunt u hieraan nog iets laten veranderen?
Lees meer
Gestart als zelfstandige - Sociale bijdragen zelfstandigen

Meest gelezen tips & adviezen

SOCIALE BIJDRAGEN - 27.05.2021

Timing sociale bijdragen op een tantième?

Een abonneevraagje... Een collega heeft zich op de jaarvergadering van 2021 voor de eerste keer een tantième laten toekennen. Hij weet dat hij daarop sociale bijdragen zal moeten betalen, maar vraagt zich af wanneer precies. Voor welk jaar is het een inkomen? Voor de vennootschap van uw collega is het tantième een aftrekbare kost voor boekjaar 2020, maar voor hem is het pas een inkomen voor het jaar van toekenning, dus 2021. Dat is niet enkel voor de belastingen het geval, maar ook voor de sociale bijdragen. ...
Lees meer