Gestart als zelfstandige - Sociale bijdragen zelfstandigen

Recent toegevoegde tips & adviezen

PENSIOEN - WETTELIJK PENSIOEN - 05.10.2020

Als zelfstandige nog vlug uw studiejaren afkopen?

Om later een hoger pensioen te krijgen, kunt u (bepaalde) studiejaren tot 30.11.2020 afkopen tegen een gunsttarief. Daarna zal de afkoop van die jaren in principe meer kosten. Is deze afkoopmogelijkheid voor u ook interessant?
Lees meer

SOCIAAL STATUUT ZELFSTANDIGE - PENSIOEN - 16.06.2020

Plots minder wettelijk pensioen opgebouwd?

Wettelijk pensioen via mypension.be. Dat klopt inderdaad. Wilt u zicht hebben op wat het wettelijke pensioen voor u concreet voorstelt, dan kunt u het bedrag daarvan zelf opzoeken via https://www.mypension.be . Nog minder dan anders? Tja , uw wettelijke pensioen als zelfstandige is sowieso niet hoog. Indien u echter eerstdaags nog eens van plan was het bedrag ervan te checken, zou u wel eens kunnen schrikken... Het zou nl. kunnen zijn dat het bedrag ervan nog lager is dan u verwachtte of lager is dan de vorige keer dat u mypension.be raadpleegde. Foute berekening door betalingsuitstel sociale bijdragen....
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - SOCIAAL STATUUT - 20.05.2020

Uitstel van sociale bijdragen en de link met uw VAPZ

Wegens de coronacrisis heeft ook u misschien een uitstel van betaling gevraagd voor de sociale bijdragen van de twee eerste kwartalen van 2020. Als u naast uw groepsverzekering echter ook nog een VAPZ heeft, dan kan dat betalingsuitstel van uw sociale bijdragen wel gevolgen hebben voor uw VAPZ. Hoezo?
Lees meer

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 19.05.2020

Sociale bijdragen pas in 2021 betalen: (g)een goed idee?

Wie als zelfstandige door de coronacrisis financiële moeilijkheden heeft, kan betalingsuitstel vragen voor de voorlopige sociale bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020. Die moet u dan betalen tegen resp. 31 maart en 30 juni 2021. Een goed idee?
Lees meer

SOCIALE BIJDRAGEN - 12.03.2020

Sociale bijdragen beter niet te laat betalen!

Wanneer sociale bijdragen betalen? Uw persoonlijke sociale bijdragen moet u per kwartaal betalen. De betaling moet uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal op de rekening van de sociale kas staan. Is dat niet het geval, dan worden de bijdragen automatisch verhoogd met 3%. Let op!  Die 3% wordt toegepast ongeacht het aantal dagen dat u te laat zou zijn. U bent dus al de dupe als u één dag te laat bent. ...
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - SOCIALE BIJDRAGEN - 20.02.2020

Voorlopige sociale bijdragen verlagen!

U heeft wellicht net een uitnodiging gekregen van uw sociaal verzekeringsfonds om uw voorlopige sociale bijdragen voor het eerste kwartaal van 2020 te betalen. Kunt u vragen om die bijdragen te verlagen?
Lees meer
Gestart als zelfstandige - Sociale bijdragen zelfstandigen

Meest gelezen tips & adviezen

PENSIOEN - WETTELIJK PENSIOEN - 05.10.2020

Als zelfstandige nog vlug uw studiejaren afkopen?

Om later een hoger pensioen te krijgen, kunt u (bepaalde) studiejaren tot 30.11.2020 afkopen tegen een gunsttarief. Daarna zal de afkoop van die jaren in principe meer kosten. Is deze afkoopmogelijkheid voor u ook interessant?
Lees meer

Cookiebeleid