Gestart met een vennootschap

Recent toegevoegde tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT - 16.04.2021

10,20% interesten op uw rc-schuld: hoog tijd voor actie?

Heeft u een zgn. rekening-courant-schuld bij uw vennootschap, dan wordt u privé belast op een duur voordeel gratis lening. Hoe kunt u dit in de toekomst vermijden en waarop moet u dan zeker letten?
Lees meer

VENNOOTSCHAPSBELASTING - VOORZIENINGEN - 16.04.2021

Vrijgestelde voorziening voor werken aan een gebouw?

In uw vennootschap zit een gebouw waaraan u in 2021 herstellings- of onderhoudswerken wilt laten uitvoeren. U zou daarvoor nog een voorziening willen aanleggen ten laste van boekjaar 2020. Kan die voorziening dan fiscaal vrijgesteld worden?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - TANTIÈMES - 16.04.2021

Kan de fiscus de aftrek van tantièmes weigeren?

Zoals u weet kunt u bij de goedkeuring van de jaarrekening van uw vennootschap beslissen om aan uzelf en eventuele andere bestuurders een tantième toe te kennen. Moet de fiscus de aftrek van het tantième dan sowieso aanvaarden of kan hij daar moeilijk over doen?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - TANTIÈME - 15.04.2021

Hoeveel tantième kunt u uitkeren uit de winst van 2020?

Wanneer u straks de jaarrekening voor boekjaar 2020 goedkeurt, moet u een bestemming geven aan het resultaat en dat kan o.a. de uitkering van een tantième zijn. Kan dat altijd en zomaar? Hoe groot mag dat tantième zijn?
Lees meer

TANTIÈME - 02.04.2021

Aandachtspunten inzake tantièmes

Uw vennootschap behaalde in 2020 een goed resultaat en u overweegt om uzelf op de jaarvergadering een tantième te laten toekennen. We zetten even de belangrijkste praktische vragen op een rijtje…
Lees meer

VENNOOTSCHAPSBELASTING - AANGIFTE - 01.04.2021

Extra tijd vennootschapsaangifte al bevestigd!

Nieuwe wettelijke regel: zeven maanden. Dat lieten wij u al weten in een vorig nummer ( T&A Zelfstandige, jg. 28, nr. 14, p. 1, 04.03.2021 ). De uiterste datum voor de indiening van de fiscale aangifte van vennootschappen is voortaan de laatste dag van de zevende maand volgend op de afsluiting van het boekjaar (art. 19 wet van 26.01.2021, BS 10.02.2021) . ...
Lees meer
Gestart met een vennootschap

Meest gelezen tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 26.01.2021

Hoeveel VAA gratis woonst in 2021?

Woont u gratis in een woning van uw vennootschap die ook uw nutsvoorzieningen betaalt, dan kost u dat privé voor 2021 weer een beetje meer. Hoeveel?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 18.03.2021

Afgeschreven dure auto in uw BV laten of privé overnemen?

De auto in uw BV is afgeschreven, maar u wilt er wel nog mee blijven rijden, zowel professioneel als privé. Laat u die auto dan het best in uw BV of neemt u hem, wegens de beperkte aftrek van de kosten en het hoge VAA, beter privé over om dan een kilometervergoeding of huur aan uw vennootschap aan te rekenen?
Lees meer

VASTGOED - HUUR - 09.03.2021

Hoe privé fiscaal voordelig verhuren aan uw vennootschap?

Verhuurt u als bedrijfsleider een (deel) van uw woning aan uw vennootschap, dan wordt het ‘overdreven deel’ van de huur geherkwalificeerd in loon. Kan ‘overdreven huur’ soms interessant zijn? En welke huur ontsnapt aan de herkwalificatie?
Lees meer