Gestart met een vennootschap

Recent toegevoegde tips & adviezen

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - LOON - 06.12.2023

Minder of geen loon opnemen in december?

U heeft u in 2023 elke maand een vast bedrag als loon uit uw vennootschap gehaald. Omdat u daar toch wel zwaar op belast wordt, wilt u in december minder of zelfs geen loon opnemen. Wat moet u dan eerst checken?
Lees meer

VENNOOTSCHAPSRECHT - 06.12.2023

Statutenwijziging niet rond tegen 31 december 2023, is dat een probleem?

Begin november hadden 52,4% van de vennootschappen hun statuten nog niet aangepast aan het hervormde vennootschapsrecht. Wat als uw vennootschap dat ook nog niet gedaan heeft en dat tegen 31 december 2023 niet meer rond krijgt?
Lees meer

VENNOOTSCHAPSBELASTING - TARIEF - 06.12.2023

Genoeg loon ‘in natura’ en toch geen verlaagd tarief?

Een van de voorwaarden opdat uw vennootschap recht zou hebben op het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting, is dat u er voldoende loon uit opneemt. Worden uw belastbare voordelen alle aard (VAA) ook meegeteld om die minimumbezoldiging te berekenen? Een arrest van 1 juni 2022 licht toe...
Lees meer

GESTART MET EEN VENNOOTSCHAP - INVESTERINGEN - 27.11.2023

Onroerend goed overdragen van eenmanszaak naar uw vennootschap

Stel dat u uw eenmanszaak voortzet in een vennootschap. Kunt u dan ook het onroerend goed dat u professioneel gebruikte zomaar inbrengen in die vennootschap zonder nadelige fiscale gevolgen?
Lees meer

GESTART MET EEN VENNOOTSCHAP - AFTREKBARE KOSTEN EN AFSCHRIJVINGEN - 27.11.2023

Kwijtgescholden schuld fiscaal aftrekbaar

Iedere vennootschap heeft vroeg of laat een klant die niet kan betalen. Er kan dan gekozen worden om de schuld kwijt te schelden. Maar wat zijn de fiscale gevolgen daarvan op het vlak van de vennootschapsbelasting en de btw?
Lees meer

AFTREKBARE BEROEPSKOSTEN - 21.11.2023

Hoeveel aftrekbare teambuildings per jaar?

Eendaagse teambuilding. Als u voor al uw werknemers een uitstap organiseert als teambuilding, worden ze niet belast op dat zgn. sociaal voordeel, maar zijn voor uw vennootschap de kosten in principe niet aftrekbaar (art. 53, 14° WIB 92) . De fiscus aanvaardt echter toch de aftrek voor uitstappen van slechts één dag (Comm. IB 92, nr. 53/214) . ...
Lees meer
Gestart met een vennootschap

Meest gelezen tips & adviezen

AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 12.09.2023

Voordeel alle aard occasieauto: hoe zit dat?

VAA occasie. U heeft met uw vennootschap een tweedehands auto gekocht. Rijdt u daar ook gratis privé mee, dan moet u een voordeel alle aard (VAA) aangeven, net zoals voor een nieuwe auto. Hoe VAA berekenen? Het VAA wordt berekend op basis van de cataloguswaarde en de CO2 -uitstoot van de auto. Op die cataloguswaarde, dat is de prijs voor de auto in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, mag u wel elk jaar een ‘leeftijdscorrectie’ toepassen van 6% en dit vijf jaar na elkaar, dus tot de cataloguswaarde nog 70% bedraagt van die aan het begin. ...
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - PRIVÉFISCALITEIT - 10.10.2023

Uw woning proper gekuist op kosten van uw vennootschap?

U overweegt een beroep te doen op een poetshulp voor het onderhoud van zowel uw beroepsmatig gebruikte ruimtes als uw privéruimte. Kan uw vennootschap dergelijke gemengde kosten dragen en in aftrek brengen? En zo ja, wat dan zijn de fiscale gevolgen voor u privé?
Lees meer

WONING IN VENNOOTSCHAP - AFTREKBAARHEID KOSTEN - 26.09.2023

Soepelere regels voor aftrek woning in uw vennootschap?

Het hof van beroep te Gent stelt zich in een arrest van 05.09.2023 opvallend soepel op aangaande de aftrekbaarheid van de kosten van een woning in een vennootschap. Wat heeft de rechter dan precies beslist en is er nu effectief sprake van een nieuwe, minder strenge trend in de rechtspraak?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app