Gestart met een vennootschap

Recent toegevoegde tips & adviezen

GESTART MET EEN VENNOOTSCHAP - AUTO KOPEN VIA DE VENNOOTSCHAP - 20.01.2023

Welke auto aankopen met uw vennootschap?

U heeft al wel gehoord van de vergroening van de autofiscaliteit en dat dat grote wijzigingen met zich meebrengt op het vlak van aftrek van autokosten. Maar wat moet u daarover zeker weten en waarmee moet u zoal rekening houden wanneer u een nieuwe auto wilt aanschaffen met uw vennootschap?
Lees meer

GESTART MET EEN VENNOOTSCHAP - GELD UIT VENNOOTSCHAP HALEN - 20.01.2023

Waarom zou u een liquidatiereserve aanleggen?

Uw vennootschap maakt winst en bij de bespreking van de jaarcijfers stelt uw boekhouder voor om een zgn. liquidatiereserve aan te leggen. Wat houdt dat precies in en welke gevolgen heeft dat voor u op korte en de wat langere termijn?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 17.01.2023

In 2023 een niet volledig elektrische auto kopen?

De auto van uw vennootschap is (zo goed als) afgeschreven. Een volledig elektrische auto ziet u momenteel nog niet zitten. Wat doet u in het licht van de ‘vergroening’ dan het best? Uw auto nog niet vervangen, vervangen door een auto met enkel een verbrandingsmotor of vervangen door een hybride?
Lees meer

AUTO - BELASTBAAR VOORDEEL - 16.01.2023

Elektrische auto kopen in 2023: hoe zit dat fiscaal gezien?

Het autosalon heeft u doen watertanden om dit jaar via uw vennootschap een elektrische auto te kopen. Was er daarvoor nu ook al iets gewijzigd inzake de fiscale aftrekbaarheid of niet? Hoe wordt u daar privé op belast en wat als u thuis die auto oplaadt aan een laadpaal ter beschikking gesteld door uw BV?
Lees meer

FISCAAL - ONKOSTENVERGOEDING - 16.01.2023

Binnenlandse dagvergoedingen sinds 1 januari 2023...

Door de hoge inflatie werden in 2022 de zgn. binnenlandse dagvergoedingen meermaals geïndexeerd en ook sinds 1 januari 2023 geldt weer een hoger bedrag, zo blijkt uit een circulaire van 4 januari 2023. Voor wie is zo’n dagvergoeding nu ook alweer van toepassing en wanneer kunt u die precies toepassen?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 16.01.2023

Het kadastraal inkomen is weer geïndexeerd

Indexatiecoëfficiënt. Het kadastraal inkomen (ki) wordt elk jaar geïndexeerd door het te vermenigvuldigen met de zgn. indexatiecoëfficiënt. Voor dit jaar is die coëfficiënt 2,0915, terwijl dat voor 2022 1,9084 was. Voordeel gratis woning stijgt dus ook? De berekening van het voordeel gratis woning is inderdaad ook gebaseerd op het ki, nl. het privédeel van het geïndexeerd kadastraal inkomen × 100/60 × 2. Heeft de woning van uw BV een ongeïndexeerd ki van € 2.000 en gebruikt u die voor 80% privé, dan is uw VAA gratis woonst voor 2023 gelijk aan € 11.154,67 (= € 2.000 × 2,0915 × 100/60 × 2 × 80%), terwijl dat voor 2022 nog € 10.178,67 was of 9,59% minder. ...
Lees meer
Gestart met een vennootschap

Meest gelezen tips & adviezen

AUTO - BELASTBAAR VOORDEEL - 19.12.2022

Hoger voordeel alle aard auto voor inkomstenjaar 2023?

De zgn. referentie-CO2 -uitstoot die mee bepalend is voor de hoogte van uw voordeel alle aard auto is bekend voor inkomstenjaar 2023. Stijgt uw voordeel alle aard (VAA) auto dan weer en wat met de aftrek van autokosten?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - VARIA - 08.11.2022

Hoe uw energiekosten optimaal doorrekenen aan uw BV?

Verhuurt u een deel van uw privéwoning als kantoor aan uw vennootschap, dan kunt u boven op de huurprijs ook nog een vergoeding vragen voor de kosten van gas, stookolie, elektriciteit, enzovoort die betrekking hebben op die ruimte. Hoe hoog mag die vergoeding dan zijn?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 20.12.2022

Wanneer kan de fiscus u belasten op een VAA lening?

Wanneer u gratis leent van uw vennootschap, kan de fiscus u belasten op een voordeel alle aard (VAA). Leent u niet gratis, maar tegen een lagere interestvoet dan voor het VAA gebruikt wordt, dan kan hij dat eventueel ook. Evenwel ligt het dan toch wat genuanceerder, zoals uit een arrest van 20 september 2022 blijkt.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app