Gestart met een vennootschap - Aanvangsvermogen BV(BVBA)

Recent toegevoegde tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - DIVIDEND - 20.11.2020

Kapitaal van uw BV nog volstorten voor de VVPR-bis?

Uw vennootschap kan onder bepaalde voorwaarden dividenden uitkeren met een roerende voorheffing (rv) van eerst 20% en nadien 15%, de zgn. VVPR-bis. Een van de voorwaarden is dat het kapitaal volstort moet zijn. Hoe zit dat dan met uw BV(BA) nu er daarvoor geen (minimum)kapitaal meer bestaat?
Lees meer

AANDELEN - 26.06.2020

Hervorming vennootschapsrecht: sanctie eenhoofdigheid afgeschaft?

Onder het vroegere Wetboek van Vennootschappen moest een naamloze vennootschap door minstens twee oprichters opgericht worden. Is dat nog steeds zo onder het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) dat sinds 1 mei 2019 in werking getreden is? Werden ook andere regels inzake eenhoofdigheid gewijzigd? Kan eenzelfde persoon voortaan enige vennoot zijn van meerdere BV’s?
Lees meer

INBRENG - 05.05.2020

Inbreng in nijverheid: nu toch boeking binnen het eigen vermogen?

De hervorming van het vennootschapsrecht maakt het voor een BV mogelijk om aandelen niet enkel uit te geven tegen een inbreng van geld of natura, maar ook tegen een inbreng in nijverheid. We gingen eerder reeds in op de vennootschapsrechtelijke en fiscale aspecten van zo’n inbreng. Hoe verwerkt u zo’n inbreng boekhoudkundig? De CBN heeft op 10 maart 2020 een aangepaste versie gepubliceerd van haar ontwerpadvies van 22 januari 2020. Leidt een inbreng in nijverheid nu toch tot een afzonderlijke boeking binnen het eigen vermogen? Wanneer wel en wanneer niet?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - KAPITAAL - 28.01.2020

Kunt u het kapitaal van uw BV(BA) nu uitkeren?

Sinds 1 januari 2020 is het zgn. verplichte kapitaal in een BV(BA) afgeschaft. Betekent dit nu dat u het zgn. volgestorte deel ervan (zo’n € 12.400) ‘zonder meer’ belastingvrij uit de BV(BA) kunt halen en aan uzelf kunt uitkeren? Hoe zit dat?
Lees meer
Gestart met een vennootschap - Aanvangsvermogen BV(BVBA)

Meest gelezen tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - DIVIDEND - 20.11.2020

Kapitaal van uw BV nog volstorten voor de VVPR-bis?

Uw vennootschap kan onder bepaalde voorwaarden dividenden uitkeren met een roerende voorheffing (rv) van eerst 20% en nadien 15%, de zgn. VVPR-bis. Een van de voorwaarden is dat het kapitaal volstort moet zijn. Hoe zit dat dan met uw BV(BA) nu er daarvoor geen (minimum)kapitaal meer bestaat?
Lees meer