Gestart met een vennootschap - Auto kopen via de vennootschap

Recent toegevoegde tips & adviezen

AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 07.05.2024

Voordeel alle aard elektrische microcars

Elektrische microcars? Dat zijn elektrische autootjes waarin meestal maar plaats is voor twee personen. Technisch gezien behoren ze tot een andere voertuigcategorie (L7e) dan gewone personenauto’s. U mag er tot 90 km/u mee rijden en u mag er ook de snelweg mee op, maar ze zijn uiteraard vooral geschikt voor verplaatsingen in de stad. ...
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 23.04.2024

100% aftrekbare kosten van niet-elektrische auto’s

De kosten van auto’s die niet 100% elektrisch zijn, zijn deels niet aftrekbaar en vanaf 2028 helemaal niet meer voor sinds 1 juli 2023 aangeschafte auto’s. Sommige autogerelateerde kosten worden echter niet als kosten met betrekking tot het ‘gebruik’ van de auto gezien, zodat de aftrek niet beperkt moet worden. Welke?
Lees meer

GESTART MET EEN VENNOOTSCHAP - VOORDELEN ALLE AARD - 11.04.2024

Elektrische bedrijfswagen opladen: extra voordeel alle aard?

Indien uw vennootschap een elektrische auto ter beschikking stelt die ook voor privéverplaatsingen gebruikt wordt, moet die uiteraard ook opgeladen worden. Maar hoe zit dat met de fiscaliteit van die oplaadbeurten? Moet een apart voordeel alle aard aangerekend worden? We overlopen even de verschillende situaties.
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 10.04.2024

Elektrische auto van BV laden met privézonnepanelen?

U rijdt met een elektrische auto van uw vennootschap, die u ook thuis oplaadt. Wordt u boven op het voordeel alle aard (VAA) auto belast op een extra VAA wanneer u die laadkosten door uw vennootschap laat terugbetalen en wat als de elektriciteit deels afkomstig is van uw privézonnepanelen?
Lees meer

FISCAAL - AUTO - 11.03.2024

Elektrische auto: wat met het voordeel alle aard en de fiscale aftrekbaarheid?

Over het voordeel alle aard van benzine- en dieselauto’s was begin 2024 heel wat commotie, maar wat met een elektrische auto? Hoe wordt het voordeel daarvoor berekend en wat met de aftrek van de autokosten?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 05.03.2024

Een elektrische auto kopen in 2024: hoe zit dat fiscaal gezien?

U overweegt om de CO2 -uitstotende auto, die u nu gratis ter beschikking krijgt van uw vennootschap, te vervangen door een elektrische. Welke regels gelden dan voor de vennootschapsbelasting, btw, belasting op inverkeerstelling (BIV) en verkeersbelasting? En hoeveel bedraagt het voordeel alle aard (VAA) gratis auto waarop u belast wordt?
Lees meer
Gestart met een vennootschap - Auto kopen via de vennootschap

Meest gelezen tips & adviezen

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 05.03.2024

Een elektrische auto kopen in 2024: hoe zit dat fiscaal gezien?

U overweegt om de CO2 -uitstotende auto, die u nu gratis ter beschikking krijgt van uw vennootschap, te vervangen door een elektrische. Welke regels gelden dan voor de vennootschapsbelasting, btw, belasting op inverkeerstelling (BIV) en verkeersbelasting? En hoeveel bedraagt het voordeel alle aard (VAA) gratis auto waarop u belast wordt?
Lees meer

FISCAAL - AUTO - 11.03.2024

Elektrische auto: wat met het voordeel alle aard en de fiscale aftrekbaarheid?

Over het voordeel alle aard van benzine- en dieselauto’s was begin 2024 heel wat commotie, maar wat met een elektrische auto? Hoe wordt het voordeel daarvoor berekend en wat met de aftrek van de autokosten?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 10.04.2024

Elektrische auto van BV laden met privézonnepanelen?

U rijdt met een elektrische auto van uw vennootschap, die u ook thuis oplaadt. Wordt u boven op het voordeel alle aard (VAA) auto belast op een extra VAA wanneer u die laadkosten door uw vennootschap laat terugbetalen en wat als de elektriciteit deels afkomstig is van uw privézonnepanelen?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app