Gestart met een vennootschap - Auto kopen via de vennootschap

Recent toegevoegde tips & adviezen

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 11.06.2021

Uw kind laten rijden met auto van de vennootschap?

U heeft een auto in uw vennootschap die (bijna) afgeschreven is en die uw zoon, die in september op kot gaat, zal gebruiken. Wat zijn dan de fiscale gevolgen als u die auto gewoon in de vennootschap laat zitten? En waar moet u op letten als u hem voor ‘een zacht prijsje’ zou overkopen van uw vennootschap?
Lees meer

LICHTE VRACHTWAGEN - 11.06.2021

Lichte vracht en nieuwe autofiscaliteit?

Nieuwe autofiscaliteit. De federale regering wil het wagenpark van ondernemingen ‘vergroenen’ door de fiscale aftrek van autokosten te wijzigen en voor auto’s met enkel een verbrandingsmotor de aftrek zelfs volledig af te schaffen. Ook voor lichte vrachtwagens? Neen, volgens de huidige plannen zouden de wijzigingen enkel gelden voor auto’s waarvan de kostenaftrek nu al beperkt moet worden met de zgn. gramformule. Dat zijn personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen Voor bestelwagens, pick-ups en andere echte lichte vrachtwagens zou er niets veranderen, de kosten daarvan zouden 100% aftrekbaar blijven. ...
Lees meer

AUTO - 11.06.2021

Toch geen strengere CO2 -norm verplicht!

Strengere WLTP-norm vanaf 01.09.2021? Dat was initieel de bedoeling van de regering. Voor auto’s ingeschreven vanaf 01.09.2021, zou u niet langer de keuze hebben om de CO2 -uitstoot volgens de oude norm, de zgn. NEDC, vast te stellen. U zou dan enkel nog de nieuwe strengere WLTP-norm mogen gebruiken om het aftrekbare gedeelte van de kosten te berekenen. ...
Lees meer

AUTO - BRANDSTOFKOSTEN - 11.06.2021

Tankkosten tijdens vakantie zelf betalen?

Met vakantie met auto van de vennootschap? Dat is fiscaal gezien geen probleem. Er zijn geen gevolgen voor de aftrek van de autokosten, noch voor uw voordeel alle aard (VAA). De aftrek van de kosten staat immers los van het privégebruik van de auto, en voor de berekening van het VAA doet de omvang van het privégebruik niet ter zake. ...
Lees meer

AUTO - FISCALE AFTREK - 10.06.2021

Nieuwe auto: 01.09.2021 toch niet van belang!

Waar gaat dat over? Eigenlijk heeft dit te maken met de fameuze NEDC- en WLTP-norm. Dat zijn twee normen die de CO2 -uitstoot van een auto meten, maar de WLTP-norm levert een hogere CO2 -uitstoot op dan de NEDC-norm. Die CO2 -uitstoot is, zoals u weet, van belang voor de berekening van het aftrekbare percentage van de autokosten en het privé belastbaar voordeel. Vanaf 01.09.2021 alleen nog strengere WLTP-norm? Dat was inderdaad het voornemen van de regering. Voor nieuwe auto’s aangeschaft vanaf 01.09.2021 was initieel gesteld dat enkel en alleen nog de strenge WLTP-norm gebruikt mag worden. Dit was in uw nadeel, want daardoor zouden er – voor een auto aangeschaft vanaf die datum – minder autokosten aftrekbaar zijn en het voordeel alle aard (VAA) zou hoger zijn. Goed nieuws, want die regel is niet behouden! Inderdaad, die regel is uiteindelijk geschrapt in het wetsontwerp over de ‘vergroening’ van auto’s tegen 2026. Er is dus geen haast meer bij om nog vóór 01.09.2021 uw nieuwe (niet-elektrische) auto aan te schaffen. U mag immers ook na die datum nog steeds de gunstigere NEDC-waarde blijven gebruiken om de CO2...
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 27.05.2021

Na afloop van het leasecontract de optie privé lichten?

Uw BV leaset een auto en het contract loopt binnenkort af. U overweegt om niet uw vennootschap, maar privé de optie te lichten of om aan familielid of kennis die opportuniteit te bieden. Wat zijn dan de juridische en fiscale aandachtspunten?
Lees meer
Gestart met een vennootschap - Auto kopen via de vennootschap

Meest gelezen tips & adviezen

AUTO - FISCALE AFTREK - 29.04.2021

Nieuwe auto vóór 01.09.2021 kopen?

Recent werd een tipje van de sluier opgelicht van het voornemen van de regering dat vanaf 2026 alle nieuwe auto’s broeikasgasvrij moeten zijn. Die implementatie zal in verschillende fases gebeuren en de eerste datum die daarbij fiscaal gezien van tel is, zou 01.09.2021 zijn!
Lees meer

AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 29.04.2021

Iedereen straks verplicht een elektrische auto?

“Alle nieuwe bedrijfswagens moeten tegen 2026 broeikasgasvrij zijn”, zo staat in het regeerakkoord! De minister van Financiën heeft nu toegelicht hoe hij die doelstelling wil bereiken. Hoe zou de timing eruitzien en wat is het gevolg voor uw huidige auto?
Lees meer

AUTO - FISCALE AFTREK - 14.05.2021

Fiscaal ingrijpende wijzigingen voor auto’s!

Tegen 2026 zal de autofiscaliteit, weliswaar in verschillende fases, grondig wijzigen! Hoe zou de timing eruitzien en wat dan met uw huidige auto?
Lees meer