Gestart met een vennootschap - Geld uit vennootschap halen

Recent toegevoegde tips & adviezen

GESTART MET EEN VENNOOTSCHAP - GELD UIT VENNOOTSCHAP HALEN - 23.04.2024

Thuiskantoor aan uw vennootschap verhuren in de praktijk

Uw vennootschap is gevestigd op uw thuisadres en uw boekhouder zegt dat het een goed idee is om het kantoor waarin u werkt aan uw vennootschap te verhuren. Klopt dat? En hoe pakt u dat aan in de praktijk?
Lees meer

GESTART MET EEN VENNOOTSCHAP - GELD UIT VENNOOTSCHAP HALEN - 11.04.2024

Ook als bedrijfsleider kunt u maaltijdcheques ontvangen

Uw vennootschap kan aan u als bedrijfsleider maaltijdcheques toekennen, maar hoe zit dat fiscaal gezien en wat zijn de voorwaarden? Geldt dat ook voor andere cheques zoals sport- of ecocheques?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 10.04.2024

Een dividend of een tantième, wat kost u het minst?

U wilt bij de bestemming van het resultaat van boekjaar 2023 winst uitkeren. U heeft dan de keuze tussen een dividend of een tantième. Welke gelijkenissen en verschillen zijn er tussen beide soorten uitkeringen en wat is het goedkoopst?
Lees meer

FISCAAL - GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 08.04.2024

Liquidatiereserves tegen 5% rv uitkeren na vijf jaar: zijn dat boekjaren of kalenderjaren?

Liquidatiereserves tegen 5% roerende voorheffing. Op de uitkering van liquidatiereserves betaalt uw vennootschap maar 5% rv als die uitkering pas na vijf jaar gebeurt. Die termijn van vijf jaar begint te lopen op de laatste dag van het boekjaar waarin de liquidatiereserve aangelegd is. Die vijf jaar, zijn dat boekjaren of kalenderjaren? Stel dat uw vennootschap een liquidatiereserve aangelegd heeft voor een boekjaar dat afsloot op 31 maart 2019 en dat u dan het boekjaar dat begon op 1 april 2020 verlengd heeft tot 31 december 2021. Wanneer is dan de termijn van vijf jaar voorbij: vijf kalenderjaren na 31 maart 2019, dus op 31 maart 2024, of vijf boekjaren na 31 maart 2019 en dus pas op 31 december 2024? ...
Lees meer

GESTART MET EEN VENNOOTSCHAP - REKENING-COURANT - 28.03.2024

Uw vennootschap opgericht met weinig kapitaal? Let dan op met kosten voorschieten!

U heeft uw vennootschap met weinig kapitaal opgericht en u moet nu via een lening aan uw vennootschap extra middelen ter beschikking stellen. De interesten daarop kunnen echter als dividenden geherkwalificeerd worden. Loopt u daarop een groter risico vanwege het beperkte kapitaal in uw vennootschap? Hoe vermijdt u de herkwalificatie?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - DIVIDEND - 26.03.2024

Welke liquidatiereserves zijn in 2024 uitkeerbaar tegen 5%?

Als uw vennootschap in het verleden een liquidatiereserve aangelegd heeft, dan kan ze die in principe na vijf jaar tegen 5% uitkeren. Afhankelijk van de vennootschapsvorm moet deze uitkering wel een balans- en/of liquiditeitstest doorstaan. Hoe zit dat precies?
Lees meer
Gestart met een vennootschap - Geld uit vennootschap halen

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - REKENING-COURANT - 29.01.2024

Via rekening-courant geld uitlenen aan uw vennootschap in 2024 loont fiscaal gezien!

Uw vennootschap plant een investering in 2024. In plaats van daarvoor bij de bank te gaan lenen, wilt u privé dat geld via rekening-courant aan uw BV lenen. Hoe moet u dat concreet doen en hoeveel interesten kunt u dan op die rc-lening vragen in 2024?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - PRIVÉFISCALITEIT - 30.01.2024

Groter vrijgesteld dividend in 2024

Vier jaar ‘bevroren’ bedragen. In 2020 heeft de federale regering beslist om de indexatie van sommige belastingverminderingen en vrijstellingen voor vier jaar, nl. van 2020 tot en met 2023, stop te zetten. Een daarvan was de vrijstelling van dividenden. Voor de voorbije vier jaar bedroeg die vrijstelling onveranderd € 800. ...
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 30.01.2024

Welke kosten zitten in uw algemene onkostenvergoeding?

Boven op een aantal specifieke forfaitaire onkostenvergoedingen (kilometer- en zgn. dag- of reisvergoedingen) kunt u zich als bedrijfsleider eventueel ook een algemene forfaitaire onkostenvergoeding laten toekennen. We bekijken enkele praktische vragen over zo’n algemene onkostenvergoeding. Hoe zit dat precies?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app