Gestart met een vennootschap - Geld uit vennootschap halen

Recent toegevoegde tips & adviezen

GESTART MET EEN VENNOOTSCHAP - GELD UIT VENNOOTSCHAP HALEN - 20.01.2023

Waarom zou u een liquidatiereserve aanleggen?

Uw vennootschap maakt winst en bij de bespreking van de jaarcijfers stelt uw boekhouder voor om een zgn. liquidatiereserve aan te leggen. Wat houdt dat precies in en welke gevolgen heeft dat voor u op korte en de wat langere termijn?
Lees meer

GESTART MET EEN VENNOOTSCHAP - GELD UIT VENNOOTSCHAP HALEN - 09.01.2023

Vanaf wanneer kan uw vennootschap u dividenden uitkeren onder het VVPR-bis-regime?

Als uw vennootschap u dividenden uitkeert, zal u daarop in principe 30% roerende voorheffing (rv) betalen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u echter een verlaagd tarief van 20% of 15% rv genieten conform de VVPR-bis-regeling (‘verlaagde voorheffing’/’précompte réduit’). Een van die voorwaarden is dat u een aantal boekjaren de winst moet reserveren.
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 20.12.2022

Wanneer kan de fiscus u belasten op een VAA lening?

Wanneer u gratis leent van uw vennootschap, kan de fiscus u belasten op een voordeel alle aard (VAA). Leent u niet gratis, maar tegen een lagere interestvoet dan voor het VAA gebruikt wordt, dan kan hij dat eventueel ook. Evenwel ligt het dan toch wat genuanceerder, zoals uit een arrest van 20 september 2022 blijkt.
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - PRIVÉFISCALITEIT - 07.12.2022

Elektriciteitscontract via uw BV of beter privé sluiten?

Staat het elektriciteitscontract voor uw woning op naam van uw BV, dan betaalt u hierop 21% btw. Staat dit contract op uw privénaam, dan betaalt u sinds 1 maart 2022 slechts 6% btw. Hoe zit dat precies en zet u het lopende contract van uw BV dan beter om naar een nieuw contract op uw privénaam?
Lees meer

GESTART MET EEN VENNOOTSCHAP - SOCIALE BIJDRAGEN - 30.11.2022

Sociale bijdragen: privé betalen of laten betalen door uw vennootschap?

Als bedrijfsleider van een vennootschap moet u als zelfstandige bestuurder sociale bijdragen zelfstandigen betalen op het loon dat u opneemt uit uw vennootschap. Wat is daarbij de beste keuze: die sociale bijdragen zelf betalen als natuurlijk persoon of ze laten betalen door uw vennootschap?
Lees meer

AFTREKBARE KOSTEN - GIFTEN - 08.11.2022

Een gift aan een goed doel privé of via uw BV betalen?

Tijdens de eindejaarsperiode zijn er traditioneel heel wat acties voor goede doelen. Een ideale gelegenheid dus om uw goed hart te tonen en een eindejaarsgift te storten. Doet u die gift aan een erkende instelling, dan sponsort de fiscus mee. Hoe zit dat juist en betaalt u die gift dan het best privé of via uw vennootschap?
Lees meer
Gestart met een vennootschap - Geld uit vennootschap halen

Meest gelezen tips & adviezen

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - VARIA - 08.11.2022

Hoe uw energiekosten optimaal doorrekenen aan uw BV?

Verhuurt u een deel van uw privéwoning als kantoor aan uw vennootschap, dan kunt u boven op de huurprijs ook nog een vergoeding vragen voor de kosten van gas, stookolie, elektriciteit, enzovoort die betrekking hebben op die ruimte. Hoe hoog mag die vergoeding dan zijn?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 20.12.2022

Wanneer kan de fiscus u belasten op een VAA lening?

Wanneer u gratis leent van uw vennootschap, kan de fiscus u belasten op een voordeel alle aard (VAA). Leent u niet gratis, maar tegen een lagere interestvoet dan voor het VAA gebruikt wordt, dan kan hij dat eventueel ook. Evenwel ligt het dan toch wat genuanceerder, zoals uit een arrest van 20 september 2022 blijkt.
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - PRIVÉFISCALITEIT - 07.12.2022

Elektriciteitscontract via uw BV of beter privé sluiten?

Staat het elektriciteitscontract voor uw woning op naam van uw BV, dan betaalt u hierop 21% btw. Staat dit contract op uw privénaam, dan betaalt u sinds 1 maart 2022 slechts 6% btw. Hoe zit dat precies en zet u het lopende contract van uw BV dan beter om naar een nieuw contract op uw privénaam?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app