Gestart met een vennootschap - Geld uit vennootschap halen

Recent toegevoegde tips & adviezen

BELASTINGEN - BEROEPSKOSTEN - 20.10.2020

Wat bewijzen voor aftrek van restaurant- en autokosten?

Restaurant- en autokosten die uw vennootschap ten laste neemt en voor haar (beperkt) aftrekbaar zijn, krijgen bij een belastingcontrole meestal bijzondere aandacht. Wat moet u/uw boekhouder dan kunnen bewijzen voor de aftrek en hoe zit dat voor forfaitaire dag- en kilometervergoedingen?
Lees meer

FISCAAL - KOSTEN - 13.10.2020

Uw vennootschap privé ‘bijspringen’

Uw vennootschap heeft het door de coronacrisis financieel moeilijk. U wilt daarom een ‘overschot’ op uw spaarboekje aan haar uitlenen. Waarmee moet u dan rekening houden?
Lees meer

FISCAAL - GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 13.10.2020

Een reclamebord van uw vennootschap aan uw gevel...

Kunt u als bedrijfsleider een vergoeding vragen aan uw vennootschap voor het naambordje van de BV dat op de brievenbus van uw privéwoning hangt? Hoe wordt die vergoeding belast en waarop moet u dan desgevallend letten?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - VOORDEEL ALLE AARD - 08.10.2020

Een nanny op kosten van uw vennootschap?

Een vennootschap wilde de kosten betalen van een nanny voor de kinderen van haar zaakvoerster en vroeg een ruling aan over de aftrekbaarheid van de kosten en de waardering van het voordeel alle aard (VAA). Wat besliste de Dienst Voorafgaande beslissingen (DVB)?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 30.09.2020

Geen carry-back als u interesten krijgt van uw vennootschap?

Uw vennootschap kan de carry-back van verliezen en nog twee andere coronamaatregelen maar ‘gebruiken’, als ze zich een bepaalde tijd houdt aan een uitkeringsverbod. Vallen interesten ook onder dat verbod?
Lees meer

KMO - LIQUIDATIERESERVE - 16.09.2020

Carry-back en toch een liquidatiereserve voor boekjaar 2019?

Via de carry-back van coronaverliezen kan uw kmo haar winst van 2019 verminderen of zelfs tot nul herleiden. Kunt u voor 2019 dan toch ook nog een liquidatiereserve aanleggen? Wanneer doet u dat beter niet?
Lees meer
Gestart met een vennootschap - Geld uit vennootschap halen

Meest gelezen tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - BEZOLDIGING - 27.08.2020

Niet-opgenomen loon boeken op rc of toe te rekenen kost?

Door de coronacrisis zit uw vennootschap wat krap bij kas en u neemt dan ook de rest van het jaar uw loon (deels) niet op, maar u boekt het op uw rekening-courant (rc). Een collega beweert echter dat u dat beter anders doet. Klopt dat?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - VOORDEEL ALLE AARD - 08.10.2020

Een nanny op kosten van uw vennootschap?

Een vennootschap wilde de kosten betalen van een nanny voor de kinderen van haar zaakvoerster en vroeg een ruling aan over de aftrekbaarheid van de kosten en de waardering van het voordeel alle aard (VAA). Wat besliste de Dienst Voorafgaande beslissingen (DVB)?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - DIVIDEND - 02.09.2020

Is een volstorting nodig voor een zgn. VVPR-bis dividend?

U heeft een BV(BA) met een niet volstort kapitaal waaruit u een dividend zou willen opnemen. Is het nu voor de verlaagde roerende voorheffing (rv) van eerst 20% en dan 15%, de zgn. VVPR-bis, nog altijd vereist dat het kapitaal volstort is, of hoeft dat niet meer aangezien in een BV er geen (minimum)kapitaal meer is?
Lees meer

Cookiebeleid