Gestart met een vennootschap - Geld uit vennootschap halen

Recent toegevoegde tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT - 17.12.2020

Hoeveel interesten vragen op uw rekening-couranttegoed?

Misschien heeft u omwille van de coronacrisis uw vennootschap wat extra geld toegestopt, om zo de liquiditeitsproblemen op te lossen. Nu het boekjaar ten einde loopt, moet u bepalen wat de marktconforme interest is die u zich mag toekennen op uw rekening-couranttegoed. Hoeveel is dat en wat indien uw vennootschap u te veel interesten toekent?
Lees meer

BELASTINGEN - REKENING-COURANT - 11.12.2020

Hoeveel interesten toekennen op het rekening-couranttegoed van uw baas?

Misschien heeft uw baas omwille van de coronacrisis wat extra geld aan zijn vennootschap toegestopt om zo de liquiditeitsproblemen op te lossen. Nu het boekjaar bijna ten einde loopt, moet u bepalen wat de marktconforme interest is die u aan uw baas mag toekennen op zijn rekening-couranttegoed. Hoeveel is dat en wat indien u hem te veel interesten toekent?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - ONKOSTENVERGOEDING - 25.11.2020

Wanneer zijn buitenlandse dagvergoedingen aftrekbaar?

Wanneer u voor uw vennootschap naar het buitenland op reis gaat, kunt u onder bepaalde voorwaarden een zgn. dagvergoeding opnemen. Hoe zorgt u ervoor dat de fiscus u privé niet belast op de vergoeding of de aftrek ervan bij uw vennootschap niet in vraag stelt?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 20.11.2020

Hoe de aftrek van kosten van een pand verantwoorden?

De fiscus verwerpt de kosten van een pand in een BVBA. De BVBA komt met drie argumenten waarom de kosten wel aftrekbaar zouden zijn. De zaak komt voor Cassatie en die geeft de fiscus gelijk. Waarom en wat kunt u uit deze zaak leren?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 12.11.2020

Online-aangifte roerende voorheffing voortaan via MyMinfin!

Sinds 19.10.2020 moet uw vennootschap de online-aangifte in de roerende voorheffing (rv) via MyMinfin indienen in plaats van via Rv-on-web. Hoe zit dat dan precies? Kunt u ook nog een papieren aangifte indienen?
Lees meer

BELASTINGEN - BEROEPSKOSTEN - 20.10.2020

Wat bewijzen voor aftrek van restaurant- en autokosten?

Restaurant- en autokosten die uw vennootschap ten laste neemt en voor haar (beperkt) aftrekbaar zijn, krijgen bij een belastingcontrole meestal bijzondere aandacht. Wat moet u/uw boekhouder dan kunnen bewijzen voor de aftrek en hoe zit dat voor forfaitaire dag- en kilometervergoedingen?
Lees meer
Gestart met een vennootschap - Geld uit vennootschap halen

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGEN - BEROEPSKOSTEN - 20.10.2020

Wat bewijzen voor aftrek van restaurant- en autokosten?

Restaurant- en autokosten die uw vennootschap ten laste neemt en voor haar (beperkt) aftrekbaar zijn, krijgen bij een belastingcontrole meestal bijzondere aandacht. Wat moet u/uw boekhouder dan kunnen bewijzen voor de aftrek en hoe zit dat voor forfaitaire dag- en kilometervergoedingen?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT - 17.12.2020

Hoeveel interesten vragen op uw rekening-couranttegoed?

Misschien heeft u omwille van de coronacrisis uw vennootschap wat extra geld toegestopt, om zo de liquiditeitsproblemen op te lossen. Nu het boekjaar ten einde loopt, moet u bepalen wat de marktconforme interest is die u zich mag toekennen op uw rekening-couranttegoed. Hoeveel is dat en wat indien uw vennootschap u te veel interesten toekent?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 20.11.2020

Hoe de aftrek van kosten van een pand verantwoorden?

De fiscus verwerpt de kosten van een pand in een BVBA. De BVBA komt met drie argumenten waarom de kosten wel aftrekbaar zouden zijn. De zaak komt voor Cassatie en die geeft de fiscus gelijk. Waarom en wat kunt u uit deze zaak leren?
Lees meer