Gestart met een vennootschap - Groepsverzekering / IPT

Recent toegevoegde tips & adviezen

EXTRALEGAAL PENSIOEN - 02.09.2020

Wettelijk pensioen voor groepsverzekering?

Berekening 80%-grens. Betaalt uw vennootschap premies voor een groepsverzekering of zgn. IPT in uw voordeel, dan zijn die voor haar aftrekbaar binnen de zgn. 80%-grens. Die 80%-grens houdt kortweg in dat uw totale pensioen, d.w.z. uw wettelijke pensioen en uw aanvullende pensioenen, behalve die opgebouwd met pensioensparen en langetermijnsparen, niet meer dan 80% mag bedragen van uw laatste normale loon. U heeft dus het bedrag van uw wettelijke pensioen nodig om de 80%-grens te kunnen berekenen. ...
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - BEZOLDIGING - 27.08.2020

Niet-opgenomen loon boeken op rc of toe te rekenen kost?

Door de coronacrisis zit uw vennootschap wat krap bij kas en u neemt dan ook de rest van het jaar uw loon (deels) niet op, maar u boekt het op uw rekening-courant (rc). Een collega beweert echter dat u dat beter anders doet. Klopt dat?
Lees meer

VERZEKERINGEN - EXTRALEGAAL PENSIOEN - 05.05.2020

Wat met uw aanvullend pensioen in deze moeilijke tijden?

Door de coronacrisis is de omzet van uw zaak of vennootschap gedaald. Om niet in liquiditeitsproblemen te komen, zou u uw VAPZ- of groepsverzekeringspremie even niet meer willen betalen. Kan dat en waar moet u dan allemaal op letten?
Lees meer