Gestart met een vennootschap - Groepsverzekering / IPT

Recent toegevoegde tips & adviezen

EXTRALEGAAL PENSIOEN - 02.09.2020

Wettelijk pensioen voor groepsverzekering?

Berekening 80%-grens. Betaalt uw vennootschap premies voor een groepsverzekering of zgn. IPT in uw voordeel, dan zijn die voor haar aftrekbaar binnen de zgn. 80%-grens. Die 80%-grens houdt kortweg in dat uw totale pensioen, d.w.z. uw wettelijke pensioen en uw aanvullende pensioenen, behalve die opgebouwd met pensioensparen en langetermijnsparen, niet meer dan 80% mag bedragen van uw laatste normale loon. U heeft dus het bedrag van uw wettelijke pensioen nodig om de 80%-grens te kunnen berekenen. ...
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - BEZOLDIGING - 27.08.2020

Niet-opgenomen loon boeken op rc of toe te rekenen kost?

Door de coronacrisis zit uw vennootschap wat krap bij kas en u neemt dan ook de rest van het jaar uw loon (deels) niet op, maar u boekt het op uw rekening-courant (rc). Een collega beweert echter dat u dat beter anders doet. Klopt dat?
Lees meer

VERZEKERINGEN - EXTRALEGAAL PENSIOEN - 05.05.2020

Wat met uw aanvullend pensioen in deze moeilijke tijden?

Door de coronacrisis is de omzet van uw zaak of vennootschap gedaald. Om niet in liquiditeitsproblemen te komen, zou u uw VAPZ- of groepsverzekeringspremie even niet meer willen betalen. Kan dat en waar moet u dan allemaal op letten?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - VRIJ AANVULLEND PENSIOEN - 24.03.2020

Telt een tantième ook mee voor uw VAPZ?

Link tussen uw VAPZ-premie en uw loon? Die is er wel degelijk... De premies van een VAPZ zijn immers in principe aftrekbaar tot een bepaald percentage van uw loon. Voor een gewoon VAPZ gaat dat om dat 8,17% van uw loon en voor een sociaal VAPZ is het 9,4%. Er is evenwel ook een absoluut bedrag waarboven uw VAPZ-premies niet meer aftrekbaar zijn. Zo is voor inkomstenjaar 2020 de maximale aftrekbare premie voor een gewoon VAPZ € 3.291,30 en voor een sociaal VAPZ is dat € 3.786,81. ...
Lees meer